Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
27 januari 2021

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Je kunt je kandidaat stellen voor de medezeggenschap, lees hier waarom dat een goed idee is

Gepubliceerd: 13 October 2020 • Leestijd: 5 minuten en 57 seconden • Nieuws

Vanaf deze week kunnen studenten en medewerkers van de HR zich kandidaat stellen voor de medezeggenschap. Waarom zou je dat doen? In ons eerstejaars-magazine lieten we ‘medezeggenschappers’ vertellen over hun rol op de HR.

De (digitale) verkiezingen voor onder andere de centrale medezeggenschapsraad (cmr), de instituutsraden en de opleidingscommissies vinden dit jaar plaats van 24 tot en met 26 november. Studenten en medewerkers hebben er vorige week een e-mail over ontvangen; vanaf 14 oktober kun je je voor de verschillende raden kandidaat stellen, daarover volgt ook nog een mail. Zie ook de verkiezingspagina op Hint (intranet).

Klassenvertegenwoordiger niet ‘officieel’ gekozen

Op de Hogeschool Rotterdam kun je over (bijna) alles meepraten en meebeslissen. Zo heeft een klas een klassenvertegenwoordiger die – als het goed is – naar zijn klasgenoten luistert en actie onderneemt als het nodig is. Deze wordt niet via de genoemde verkiezingen gekozen maar ‘gewoon’ door de klas.

Portret van Gary Mantiri

Gary Mantiri, student communicatie, is zo’n klassenvertegenwoordiger. ‘Vanaf afgelopen maart hadden we online onderwijs en je merkte dat daardoor de werkdruk extra hoog werd’, vertelt Gary. ‘Ik hoorde het van klasgenoten en tijdens het maandelijkse klassenvertegenwoordigersoverleg (met vertegenwoordigers van andere klassen uit hetzelfde jaar, red.) heb ik het aangekaart bij de leerjaarcoördinator. Andere klassenvertegenwoordigers konden het probleem beamen.’

De leerjaarcoördinator en de medewerker kwaliteitszorg van de opleiding zijn ermee aan de slag gegaan. Gary: ‘Er is onder andere wat flexibeler omgegaan met deadlines. Het gaf ons een beetje lucht.’

‘Belangrijk om te helpen zodat binding binnen de klas wordt gestimuleerd’

Gary hoort dat hij een positieve invloed heeft op zijn klas. ‘Ik merk dat we als klas echt één zijn en daar heb ik toch wel een rol in gespeeld. Ik vind het belangrijk om te luisteren en te helpen, zodat de binding binnen de klas wordt gestimuleerd. Daarnaast organiseer ik regelmatig activiteiten voor de klas.’

De derdejaars student ervaart dat zijn functie ook een positieve invloed op hemzelf heeft. ‘Als ik als klassenvertegenwoordiger het verkeerde voorbeeld zou laten zien, heeft dat een negatieve invloed op de klas’.

Lid opleidingscommissie: Over alle jaren van je opleiding

Gary is naast klassenvertegenwoordiger ook lid van de opleidingscommissie (oc). ‘Daarin gaat het over alle jaren van de opleiding’, legt hij het verschil uit. De oc mag het management van de opleiding gevraagd en ongevraagd advies geven.

Vorig jaar pleitte de oc bijvoorbeeld voor een multidisciplinair project in de opleiding, een moment in een van de jaren waarop samengewerkt wordt met studenten van de andere opleidingen van het instituut. Gary: ‘Daar is naar gekeken en dit studiejaar komt dat project er in jaar 2 van de opleiding.’

Zijn inzet voor de klas en de opleiding geven Gary meer inzicht over waarom de opleiding is opgebouwd zoals-ie is opgebouwd. ‘Daarnaast ontwikkel je een helicopterview, je gaat breder denken en je leertte luisteren. En door de gesprekken en discussies met bijvoorbeeld de onderwijsmanager leer je om je standpunten goed te onderbouwen.’

Famke Kooreman, derdejaars bedrijfskunde, lid oc:
‘Afgelopen jaar hebben we met de oc bereikt dat er veel inspraak is vanuit de docenten maar ook vanuit de studenten, en dat de stap naar de directeur verkleind is. Ook wordt er beter gekeken naar de begeleiding bij het vinden van stages’.

 

Student als voorzitter centrale medezeggenschapsraad

Ook Kevin Leentfaar heeft zichzelf allerlei vaardigheden aangeleerd door het maar gewoon te gaan doen. De student technische bedrijfskunde stelde zich afgelopen januari kandidaat als voorzitter van de centrale medezeggenschapsraad (cmr), het hoogste medezeggenschapsorgaan van de HR. ‘Ik vind dat je je soms kwetsbaar moet opstellen, en een uitdaging moet durven aangaan. Daar leer je het meeste van.’

‘Ik vind dat belangrijk voor mijn eigen ontwikkeling. Het is extreem leerzaam; met vallen en opstaan leer je beargumenteren, een discussie voeren, je in te luisteren. En door de gesprekken en discussies met bijvoorbeeld de onderwijsmanager leer je om je standpunten goed te onderbouwen.’

‘Als voorzitter moet je ook de neutrale factor kunnen zijn’

Dat laatste hoort bij een rol als voorzitter van een raad met tien studenten en tien docenten en medewerkers, die allemaal een eigen mening hebben. Kevin: ‘Ook ik heb natuurlijk een mening, maar als voorzitter moet je ook de neutrale factor kunnen zijn als je namens de hele raad met het college van bestuur van de HR praat.’

Portret van Kevin Leentfaar
Kevin Leentfaar, voorzitter cmr en lid imr

De cmr gaat met het college in gesprek over zaken die de hele hogeschool aangaan. De begroting bijvoorbeeld en de afgelopen maanden ging het over allerlei besluiten die zijn genomen vanwege de coronacrisis. Kevin: ‘Dat ging in goed overleg en wij zijn steeds vooraf geïnformeerd. En als wij van studenten bijvoorbeeld horen dat het online toetsen problemen oplevert, geven wij dat aan het college van bestuur door.

Botsing over examencommissies die diploma’s extra onderzoeken

Soms botsen de partijen, zoals afgelopen juni toen het college in de Hogeschoolgids een passage wilde opnemen die het examencommissies mogelijk maakte om diploma’s nog eens extra te onderzoeken. Dit vanwege de ‘coronaomstandigheden’ waarbij toetsen wellicht niet altijd op een juiste manier zijn afgenomen. De cmr was het niet eens met de extra passage. Kevin: ‘Dat geeft meteen de essentie weer van de cmr: een raad die kritisch kijkt naar het beleid en soms een ander standpunt inneemt, waarna vervolgens in een gesprek naar consensus wordt gezocht.’

Niet-coronagerelateerde onderwerpen waar de cmr zich komend jaar hard voor wil maken zijn onder andere het zorgen voor watertappunten op alle locaties. Kevin, over dat laatste: ‘Zodat er geen plastic flesjes meer hoeven te worden gekocht, en er daadwerkelijk iets wordt gedaan aan de reductie van plastic.’

Ook het onderwerp diversiteit staat bij de cmr hoog op de agenda. Kevin: ‘Het gaat om het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit in de breedste zin, omdat hier nog niet voldoende aandacht aan wordt besteed.’

Instituutsmedezeggenschapsraad: Advies om niet in kelder te hoeven zitten

Dat laatste is een betrekkelijk concreet onderwerp maar over het algemeen gaat het er in cmr-vergaderingen wat abstracter aan toe dan in vergaderingen van instituutsmedezeggenschapsraden (imr), vertelt Kevin die zowel in de cmr als in de imr van het onderwijsinstituut EAS (engineering and applied science) zit, waartoe zijn opleiding technische bedrijfskunde behoort.

‘In het recente verleden zijn we onder andere met een advies gekomen dat op de locatie Academieplein (waar EAS is gehuisvest, red.) geen enkele student of medewerker de hele dag in de kelder mag zitten, waar geen ramen zijn.’ Hoogstens een paar uur per dag in een kelderlokaal is voor de imr akkoord, maar werkplekken voor docenten in de kelder zijn dat niet. Kevin: ‘De directie heeft ons pleidooi meegenomen bij de verbouwingsplannen.

Ayse Muratdagi, tweedejaars verpleegkunde, lid imr: ‘Toen het coronavirus uitbrak waren er veel studenten die vertraging opliepen door de uitbraak zelf tijdens hun stage. De student kon hier weinig aan doen. Als imr hebben we dat neergelegd bij de directeur. Hij is het gaan onderzoeken en vervolgens kwam er op Hint (het intranet van de HR, red.) een stappenplan over hoe je dat als getroffen student moest aanpakken.’

Onkostenvergoeding of studiepunten

Als je klassenvertegenwoordiger wordt, waarvoor per klas wordt gestemd onder de geïnteresseerden, krijg je daar studiepunten voor. Studentleden van oc’s, imr’en en cmr kunnen kiezen tussen studiepunten of een onkostenvergoeding, of een combinatie daarvan. In de cmr, imr’en en oc’s zitten zowel docenten en medewerkers van de HR als studenten. Via verkiezingen die in november plaatsvinden, kun je in een van de bestuursorganen komen.

Bij de oc’s van sommige opleidingen zijn afgelopen jaar, vanwege te weinig animo bij de verkiezingen, studenten benoemd in plaats van verkozen. Ook voor een plek in de cmr en de imr’en bestaat niet overal evenveel interesse en de interesse is ook nog eens gedaald. In 2017 stelden zich 152 studenten kandidaat voor een plek in de centrale medezeggenschapsraad (cmr), een jaar later daalde dat naar 81 en eind vorig jaar deden er slechts 46 studenten mee aan de verkiezingen voor een plek in de raad.

Meer kandidaten is wenselijk maar elk nadeel heb z’n voordeel: als je graag in een van de raden wil, is op dit moment een klein beetje campagnevoeren voldoende om verkozen te worden.

Cmr-verkiezingen 2019: opkomst studenten 4,76 procent

De opkomst bij de (digitale) verkiezingen houdt ook niet over. Van de 39.313 studenten namen er afgelopen november slechts 1874 de moeite een stem uit te brengen op een cmr-kandidaat. Dat is 4,76 procent, weer iets minder dan de 5,18 procent van een jaar eerder.

Nog iets opvallends: van de studentleden in de cmr is er (in juli 2020) niet eentje vrouw. Ook in de imr’en is het aantal vrouwelijke studenten veruit in de minderheid: 12 van de in totaal 49 . Voor de cmr is het een belangrijk punt. Kevin Leentfaar: ‘Wij zijn bezig met de vraag hoe we het aantal kandidaten, en met name ook het aantal vrouwelijke kandidaten, kunnen laten toenemen.’

Tekst: Jos van Nierop
Foto’s Gary en Kevin: Frank Hanswijk
Foto’s Famke en Ayse: eigen foto’s

 Profielen, het onafhankelijke nieuwsmedium van de Hogeschool Rotterdam, deelt wekelijks artikelen op Linkedin. Ben jij onze nieuwe connectie?
 Wil je op vrijdag (rond lunchtijd) het heetste nieuws van afgelopen week in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

 

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  5. Geen commerciële boodschappen.
  6. Niet op de man/vrouw spelen.
  7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top