Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
27 november 2020

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Propedeuse RBS meer gericht op binding: ‘We streven naar een sense of belonging’

Gepubliceerd: 13 October 2020 • Leestijd: 4 minuten en 29 seconden • Nieuws

Ongeveer 750 eerstejaars begonnen in september op de Rotterdam Business School (RBS). De propedeuse ziet er dit jaar anders uit; een omslag die al gepland was vóór het corona-tijdperk, maar waarin de binding met en tussen studenten nu nog belangrijker is geworden.

Binding tussen studenten

De eerstejaars van de RBS gaan net als die van veel andere opleidingen één dag in de week fysiek naar school, op de locatie Posthumalaan.

Het curriculum bevat drie leerlijnen: business, talen en de professional and academic skills. Onder de laatste leerlijn valt het vak personal en professional development (kortweg ppd), dat als een van de weinige vakken fysiek wordt aangeboden op locatie.

Zo weinig mogelijk online tools bij de skills-lessen

Volgens Esther Terpstra, docent van het vak ppd, reden genoeg om op deze dag veel contacturen te creëren met studenten. ‘Het mooie daarvan is dat studenten elkaar beter leren kennen en vragen kunnen stellen.’

Terpstra legt uit dat ze tijdens de lessen bewust zo min mogelijk online tools gebruiken. ‘We willen ervoor zorgen dat we met elkaar in gesprek gaan, dat er veel interactie is; we proberen de computers niet aan te zetten.’

‘Ze weten elkaar goed te vinden en op klasniveau voelen ze zich heel erg betrokken.’

De inhoudelijke aanpassingen worden volgens haar goed ontvangen. ‘Ik zie dat de studenten met veel plezier naar school komen en het is best bijzonder om dat enthousiasme te zien. Ook blijven ze vaak na de les met elkaar zitten om samen huiswerk te maken of wat te eten.’

‘Ook zijn er de klassen-Whatsappgroepen, die we ze vanaf dag 1 hebben laten maken. In die groepen gebeurt ook veel. Ze weten elkaar goed te vinden en op klasniveau voelen ze zich heel erg betrokken. Dit is precies wat we wilden, want we streven naar een sense of belonging.’

Digiteam: geïnvesteerd in de online-omgeving

‘We hebben ervoor gekozen om in de online omgeving de klas in jaar 1 als centraal uitgangspunt neer te zetten’, vult Peter van Gulik aan. Hij is lid van het digiteam en verantwoordelijk voor het creëren van de online werkomgeving voor de RBS-studenten. ‘De klas is een team en de docenten komen naar de klas in plaats van andersom. We hebben geïnvesteerd in een omgeving die structuur geeft voor het online onderwijs en ruimte biedt voor online sociale activiteiten,’ vertelt hij.

Net zoals in een fysiek gebouw is er online een ‘centrale hal’ gecreëerd, waar studenten filmpjes kunnen bekijken over het studeren via Teams, van de hand van Ralf Hillebrand. ‘Ook kunnen ze vragen stellen aan instanties als de frontoffice, de backoffice, CoiA en student affairs. De studenten begeven zich als het ware in de hal op school, maar dan in een online omgeving, waar ze terechtkunnen bij alle helpdesks.’

‘Er is een online-koffiecorner, waar alle eerstejaars elkaar kunnen ontmoeten.’

Daarbij is rekening gehouden met het contact tussen studenten onderling. ‘Er is een online-koffiecorner, waar alle eerstejaars elkaar kunnen ontmoeten en we zijn bezig met het ontwikkelen van een student hall, waar studenten van verschillende opleidingen binnen de RBS elkaar kunnen treffen. Langs deze wegen zijn er hechtingsmogelijkheden ontstaan voor de studenten onderling’, aldus Van Gulik.

Het ontwikkelen van deze omgeving gebeurt op basis van input van studenten. ‘We hebben veel contact met klassenvertegenwoordigers, de opleidingscommissies en de imr, zodat we kunnen inspelen op verwachtingen van studenten.’

Coaching van docenten

De RBS heeft dit jaar ook geïnvesteerd in trainingen voor docenten. Dat stond al gepland voor het lesgeven in het nieuwe curriculum van jaar 1, waar binding een belangrijk onderdeel van uitmaakt. ‘Maar het online lesgeven heeft ook deze trainingen in een ander licht gezet’, vertelt Suzanne Fagel. Zij is onderdeel van het team Tools for Teaching en verzorgt de trainingen aan docenten van de RBS.

‘Waar we al voor corona vanaf wilden was dat docenten negentig minuten voor de klas staan en de hele les aan een stuk door aan het praten zijn. We hebben gekeken naar de manieren waarop een student het meest leert, manieren waarop actief wordt omgegaan met de lesstof. Door corona hebben we deze trainingen moeten omgooien en docenten getraind voor deze overgang, met de nadruk op hoe ze een online les kunnen vormgeven.’

De begrippen online didactiek en pedagogiek zijn tijdens de trainingen centraal gesteld.

De begrippen online didactiek en pedagogiek zijn tijdens deze trainingen centraal gesteld. Om die goed toe te passen moet je eerst aan het technische aspect voldoen, stelt Fagel. Dit begint volgens haar bij het onder de knie krijgen van de digitale tools zoals Teams. ‘Een vervolg hierop is het leren maken van een kennisclip, denk hierbij aan het inspreken van een voice-over bij een powerpoint-presentatie.’

Het toepassen en gebruiken hiervan is volgens Fagel essentieel om het onderwijs in het algemeen te verbeteren. ‘Het is bijvoorbeeld veel beter om theorie vooraf ter beschikking te stellen en studenten al aan het werk te zetten, zodat je tijdens de les kan voortbouwen op de lesstof. Hierdoor creëer je meer tijd voor individuele aandacht, kan je veel meer activiteiten kwijt in de les en voelt de student zich meer betrokken bij de opleiding, klasgenoten en docenten’, benadrukt ze.

Internationale studenten: extra aandacht voor welzijn

Internationale studenten zijn een belangrijke en specifieke doelgroep binnen de RBS, ongeveer dertig procent van de studenten komt uit het buitenland. In tijden van corona is er ook specifieke aandacht voor hen. Het Centre of International Affairs (CoIA) heeft een project ontwikkeld dat zich specifiek richt op de binding met en tussen de internationale studenten.

‘We hebben geconstateerd dat internationale studenten rond de herfstmaanden in een dip kunnen belanden.’

‘We hebben geconstateerd dat internationale studenten het in het eerste gedeelte van het jaar wel naar hun zin hebben, maar rond de herfstmaanden in een dip kunnen belanden. Vanuit CoIA hebben we daarom samen met het decanaat, studentenwelzijn en de RBS het project International Students in Action opgestart’, vertelt Enny Kraaijveld van het CoIA.

Het project rust op drie pijlers: community-vorming, waar wordt gekeken hoe je onderdeel wordt van een groep, student welfare, gericht op de ondersteuningsmogelijkheden op school, en career perspective, de pijler die ondersteuning biedt bij het vinden van een stage en afstudeerplek.

Onderdeel van dit project zijn de welfare-dagen. ‘We organiseren allemaal workshops rondom time management, faalangst en het omgaan met depressies’, vertelt Kraaijveld. ‘Vanwege de huidige maatregelen hebben we deze uitgesmeerd over het semester, zodat de studenten op verschillende momenten kunnen deelnemen. Het mooie aan dit project is dan ook de co-creatie van verschillende instanties binnen de HR, waarin we ieder vanuit onze expertise een bijdrage leveren. Zeker in tijden van corona is het lastig om zo’n community te vormen en te behouden. Als we aan alle kanten alert zijn en rekening houden met elkaar, denk ik dat we een heel eind kunnen komen.’

Tekst: Asli Kösker
Illustratie: Studio Krelis

 Wil je op vrijdag (rond lunchtijd) het heetste nieuws van afgelopen week in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
 Profielen, het onafhankelijke nieuwsmedium van de Hogeschool Rotterdam, deelt wekelijks artikelen op Linkedin. Ben jij onze nieuwe connectie?

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

 

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  5. Geen commerciële boodschappen.
  6. Niet op de man/vrouw spelen.
  7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top