Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
9 december 2023

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Computer achter de tralies met een verdrietige smiley op het scherm

Studenten en docenten boos over afsluiten computerlokalen

Gepubliceerd: 26 June 2017 • Leestijd: 4 minuten en 18 seconden • Nieuws

Studenten en docenten op de locatie Academieplein zijn niet te spreken over het besluit van de directies van IGO en EAS om met ingang van vandaag computerlokalen buiten de lestijden af te sluiten.

Computers in deze lokalen functioneren soms niet goed meer omdat studenten ‘eigenhandig instellingen wijzigen’, staat in een aan de studenten gericht bericht op het intranet Hint. Ook maken studenten netwerkkabels los om ze aan eigen laptops te koppelen.

Moedwillig gesloopt

En er zijn maanden, zegt de directeur van IGO, dat er honderd computermuizen vervangen moeten worden ‘omdat ze weg zijn, dan wel moedwillig gesloopt’.

Hint: ‘Er komen steeds vaker klachten binnen over niet-functionerende pc’s in de computerlokalen. Hierdoor ontstaan problemen bij het verzorgen van lessen en het afnemen van toetsen. Ondanks dat medewerkers van ICT de pc’s vaak controleren en opschonen, blijft het probleem zich voordoen.’

De directies van de twee onderwijsinstituten vinden het ‘jammer’ dat de maatregel nodig is. ‘Maar het is in ieders belang dat de pc’s op het moment van toetsing of tijdens de lessen goed functioneren.’

Heel erg k*t

Enkele studenten bml (biologie en medisch laboratoriumonderzoek), die anoniem willen blijven, hebben daar weinig boodschap aan. ‘Daar heb je toch ICT voor. Dat de lokalen nu dicht zijn, is echt heel kut, en ik denk dat ik spreek namens de hele klas.’

Je kunt toch een laptop aanschaffen, kreeg een van hen van een docent te horen. ‘Maar dat kan niet iedereen zich veroorloven.’

Buiten de lokalen staan ook computers, maar die doen het niet allemaal. ‘En bij een andere opleiding hebben ze computers weggehaald, dus die studenten komen nu bij ons zitten.’ Minder computers voor meer studenten dus… ‘Ik heb er zo vaak over geklaagd, maar ze doen er niks aan. Als je collegegeld betaalt, moeten de faciliteiten toch goed zijn? Als de wc kapot is, zeggen ze toch ook niet “ga maar thuis”…’

(Volgens de directeur van IGO, Wijnand van den Brink, heeft het Academieplein juist het hoogste aantal computers per student van de hele hogeschool.)

Maatregel komt uit de lucht vallen

Ook docenten protesteren tegen het besluit van de directie in een mailwisseling tussen alle docenten van IGO (Gebouwde Omgeving) en EAS (Engineering en Applied Science). Ze wijzen er in hun mails op dat sommige software alleen in bepaalde computerlokalen werkt, waar studenten nu niet meer bij kunnen. Andere softwarepakketten vereisen veel rekenkracht en de paar computers die dat hebben, staan nu achter slot en grendel.

Docenten ergeren zich ook aan de overhaaste invoering van de maatregel. Voor docent civiele techniek Merlijn Kamps komt deze maatregel ‘uit de lucht vallen’.

Kamps geeft onder andere les in ontwerpsoftware voor damwanden. ‘Dit soort specialistische software staat nooit standaard op alle computers, maar juist wel op de computers in de lokalen waar de docent lesgeeft.’ Studenten uit die lokalen weren is ‘het kind met het badwater weggooien. Het gaat voorbij aan het feit dat heel veel studenten gewoon positief gebruikmaken van de computerlokalen.’

‘Op deze manier lijkt het wel alsof er vooral een werkdrukverlichting van de servicedienst bereikt moest worden’, zegt Kamps. ‘Je vraagt je af of er van tevoren met studenten of docenten is gepraat om te kijken of er ook andere oplossingen zijn. We willen bijvoorbeeld studenten vaker zelf een laptop laten aanschaffen, maar naar zo’n maatregel moet je wel toewerken.’

Meer probleem dan een oplossing

Zomaar de lokalen van de ene op de andere dag afsluiten, zonder daarover met docenten te overleggen – dat beeld hebben meer betrokkenen. Een docent die haar naam niet genoemd wil hebben, praatte precies hierover met haar collega’s. ‘Zoals wel vaker is ook de communicatie van dit soort maatregelen een punt. Directeuren en ondersteunende diensten bedenken een oplossing voor een probleem, zonder zich te realiseren dat dat voor ons weer nieuwe problemen oplevert.’

Directeur Wijnand van den Brink benadrukt dat hij wel degelijk docenten geconsulteerd heeft. ‘Ik kan niet bij alle driehonderd docenten langsgaan, maar we hebben twee weken geleden een werkgroep opgezet met vier docenten erin en met hen hebben we deze maatregel van tevoren besproken.’

Veel klachten

Van den Brink zegt verder dat hij juist handelt vanwege de grote hoeveelheid klachten van studenten (in de Nationale Studentenenquête) en docenten over kapotte computers in leslokalen. ‘Gemiddeld zijn per lokaal van de dertig computers vijf pc’s onbruikbaar. Aan het begin van deze toetsperiode gaven we de medewerkers van ICT de opdracht om lokalen in orde te maken voor de toets. Maar als er dan twee uur tussen de ene en de volgende toets zat, dan waren er aan het begin van de tweede toets alweer computers kapot.’

Het sluiten van de lokalen is ook een ‘statement’ richting studenten, benadrukt Van den Brink. ‘Ze moeten zich realiseren dat ze met dit gedrag andere studenten duperen.’

En alhoewel in de mail aan docenten van woensdag nog werd gezegd dat ook na de vakantie studenten niet in de computerlokalen mogen komen, denkt Van den Brink dat er dan misschien al andere tussenoplossingen gevonden zijn. Hij laat daar door zijn werkgroep nu onderzoek naar doen.

In december wordt Academieplein verbouwd en moeten er veel meer stopcontacten en netwerkaansluitingen komen voor studenten met laptops.

Studenten moeten laptops kopen

Ook docenten van verschillende opleidingen zeggen aan een laptopstrategie te werken. ‘Maar dan moeten die laptops wel ondersteund worden door de servicedesk’, zegt een docent watermanagement die ook niet met zijn naam genoemd wil worden. ‘Studenten moeten wel met hun laptop op het netwerk kunnen. Ik heb pas een nieuwe laptop gekocht, maar zelfs als je een beetje handig bent met computers is het nog niet makkelijk om die samen te laten werken met de systemen van de hogeschool.’

Ook studenten vrezen voor de licentiekosten voor specialistische softwarepakketten. Stefan, derdejaars watermanagement, denkt aan programma’s als SOBEK en ArcGIS. Met een paar klasgenoten is hij aan het werk op computers direct naast twee gesloten computerlokalen die dus niet in gebruik zijn.

Stefan: ‘De computers waar we nu op zitten, zijn traag en kunnen die programma’s helemaal niet aan. Het downloaden duurt een kwartier tot een half uur. Echt een drama.’

Niet alle studenten hebben overigens veel last van de sluiting. ‘Tja, we gebruiken het lokaal weleens als iemand een laptop is vergeten’, reageert Paul (tweedejaars werktuigbouwkunde). ‘Maar eigenlijk nemen we altijd wel onze laptops mee. Die zijn gewoon sneller dan de computers hier.’

Tekst: Olmo Linthorst & Jos van Nierop
Illustratie: Bart Zwart

Reacties

Laat een reactie achter

5 Responses to Studenten en docenten boos over afsluiten computerlokalen

 1. Ingaande op de eerste twee punten in het bericht:

  Nu al zijn veel configuratiemogelijkheden op de pc’s van de hogeschool door de beheerder afgeschermd en aan die knoppen valt nog verder te draaien. Verder liggen computermuizen en vaak ook netwerk- en andere kabels dusdanig met tie-raps vastgesnoerd dat je ze onmogelijk kunt weghalen of kunt aansluiten op je eigen pc. Dat is niet nog overal zo, maar het is een relatief eenvoudige en een goedkope oplossing. Alleen moedwillige sloop blijft dan een risico, maar dat risico heb je altijd, ook de beeldschermen, stoelen, tafelbladen en andere inventaris kunnen stuk. Dus dat argument blijft niet staan. Daarnaast bestaat daarvoor een team van handhavers en sociale controle.

  Tot slot ingaande op het laatste punt: vrezen voor licentiekosten van specialistische software hoeven studenten niet, aangezien een opleiding studenten nooit kan verplichten om die aan te schaffen. Is de software nodig om de vakken te halen, dan moet de school daarvoor de portemonnee trekken – en betreft het bijvoorbeeld technische opleidingen, dan ontvangt de hogeschool al een hogere rijksbijdrage per student. Zie ook de recente aandacht in onder andere dit hogeschoolblad over dat onderwerp.

  Paul Reinders

 2. Ik begeleid computer practicum vakken en mijn ervaringen zijn:

  A – lange opstarttijd PC’s (soms meer dan 10 minuten)
  B – aantal PC’s doen het niet of zijn niet compleet, maar FIT kan dit ook uit logs halen toch?
  C – ik laat andere studenten toe in mijn lokaal mits er plaats is en ze zich gewoon gedragen
  D – PC’s zijn regelmatig vervuilt met niet standaard software en tools, maakt zo ook langzaam

  In plaats van zelf op school of thuis specialistische software te installeren (met heel veel gedoe) geven wij student mogelijkheid deze software te gebruiken via een server in USA, niet verplicht maar wel eigen kosten. De student “koopt” dan gemak en tijdwinst.Ik kan me ook voorstellen dat de HR dit soort kosten afkoopt. Hij kan ook gratis licenties en software krijgen en dat zelf configureren.

  Tot slot, niet voor niets staat op ICT hoog op de strategische Agenda.zoals verwoord in het jaarverslag:

  “Om die meerwaarde én haar Rotterdamse profilering nog meer te versterken, gaan er ook werkgroepen aan de slag om een advies te formuleren rondom de invulling van de volgende drie thema’s: internationalisering (zie paragraaf 5.4), nieuwe bedrijvigheid en ICT in het onderwijs.”

  https://jaarverslag2016.hr.nl/beleid/onze-agenda/

  En nu hopen dat HR invulling geeft aan dit thema door genoeg werkplekken met voldoende kwaliteit. En voor BYOD studenten stopcontacten….

  Deze reactie is op persoonlijke titel en geeft niet als zodanig beleidsopvattingen van de HR weer.

 3. Hierbij een korte reactie mij als docent:

  Eindelijk lijkt het besef door te dringen dat niet altijd alles gratis is en dat wil je gebruik maken van werkende pc’s daar een prijs voor betaald moet worden. Of beter gezegd als je een kans op de arbeidsmarkt hebben je toch echt eigen investering vanuit jezelf mag verwachten. Slopen van muizen/ verkeerd gebruik pc’s zijn een mooie aanleiding dit onder de aandacht te brengen.

  Dit kan twee dingen betekenen:
  – collegegeld verhogen in twee etappes en daarmee regelen dat studenten mogen/ kunnen leunen op de faciliteiten van de HRO zonder dat daar een aanschaf van een laptop/ pc bij hoort
  – zelf een relatief dure laptop aanschaffen en faciliteren dat programma’s die bij de opleiding horen op legale wijze via een image gedraaid kunnen worden.

  Sommige softwarepakketten hebben het goed geregeld waarmee je kunt borrowen van het netwerk dit vraagt dat er gesproken wordt met de leverancier voor dergelijke oplossingen of dat we als opleiding gezamelijk de mogeljikheden verkennen nu wel eens aanbiedingen te bedingen van software waarmee je wilt werken.

  Op dit moment komt een groot deel van de problemen bij een ICT EN DOCENT te liggen die ronduit niet de uren krijgt toebedeeld die noodzakelijk zijn bij een onderwijs dat in mijn ogen toch geent moet zijn op ontwikkelingen die spelen in de markt. De vraag is willen we mensen met een arbeidsperspectief opleiden of moeten ze mooie cv’s leren maken waar in de eerste sollicitatie doorheen geprikt wordt?

  Zomaar een greep van software die enkel en alleen op de BIM-computers draait:
  1.INFRAWORKS
  2.REVIT
  3.BIM
  4.ARC-GIS
  5.SOBEK
  6.Photoshop, Indesign etc.

  In het verleden aangeschaft omdat er een goed budget tegen aan is geplakt en nog steeds 2 – 3 keer krachtiger zijn dan de computer waar een gemiddelde gebruiker nog (net) op kan werken. Lees: MS.outlook en twee google tabs open incl. Word en Excel daar zijn 3/4 van de computers geschikt voor. Gebruik je iets anders dan vraagt dat investering van HRO of student zelf. Goedkoop ( student is zelf verantwoordelijk voor back-ups. Je wilt niet weten hoe vaak ik voor studenten weer de map downloads moet leegtrekken omdat er 0kB vrij is op de (veel te kleine h:schijf). Mocht er werk kwijt zijn door nalatigheid/ niet backuppen dan tegen vergoeding aanbieden dat de data voor je opgezocht kan worden?
  – inrichting zodanig maken dat je makkelijker bij de VASTE netwerkkabel kunt om laptop aan te pluggen
  – leerdoelen voor de duurdere software pakketten niet meer individueel, dat scheelt bij groepen van 4 studenten) 1/4 aan de kosten. Laat ze werken als een adviesbureau
  – zoeken naar marktpartijen die samen met het onderwijs een dergelijk investering mee betalen in ruil voor dat ze gekwalifceerde mensen krijgen die weten hoe met nieuwe(re) software te werken
  – gefaseerd met open-source software werken, hoewel dat neerkomt op automatisch meer tijd bij docent (open-source kost geen geld maar de betaalde software loopt vaak toch 10 jaar voor). Je bent daardoor efficienter met je werk en tijd is ook geld.

  Ik kan nog wel even doorgaan met dit waren de belangrijkste oplossingen.

  Ohw nee:
  – Een muis MET snoer neem je zelf mee, sloop je die dan heb je zelf een probleem (jah ik weet het je hebt blue-tooth, maar na een toets/ practicum stikt het van de USB’s die weer worden vergeten, laat staan de mini-receivers voor Blue-tooth die dan met beetje (on)geluk weer een nieuw baasje krijgen)
  – Toetsenbord Idem

  Genoeg voer om met de mensen die de lessen verzorgen nu eens structureel te overleggen, en ervoor te zorgen dat er beslissingen worden gemaakt die ons werken MET de student makkelijker maken. Nog voordat de zomervakantie ingaat en er een verbouwing wordt uitgevoerd die niet blijkt te passen bij het NIEUWE werken!

  Zo, dit was de frustratie van de afgelopen 3,5 jaar.

  P.S. Per module genereer ik zo’n 10GB aan data waar een normaal adviesbureau schat ik zo 10.000 tot 15.000 EUR mee verdiend. Het zou toch mooi zijn als wij mensen opleiden dat dat ook leren en beschikking hebben over het (her)gebruik van dergelijke datasets?

 4. Als studenten zich normaal zouden gedragen was dit probleem ook niet ontstaan. De muizen worden bijvoorbeeld niet meegenomen, nee; het snoer wordt gewoon doorgeknipt! En dat gebeurde de afgelopen tijd niet een paar keer maar heel erg vaak.
  Het is vervelend dat de goeden moeten lijden onder de slechten maar dat is vaak de oplossing die (op korte termijn) het beste werkt. Het is in ieder geval een oplossing die de ICT en FIT medewerkers even de tijd geeft om tot een betere oplossing te komen. Misschien kunnen de tips in de vorige opmerkingen daar iets aan bijdragen. Tot die tijd is het gewoon pech hebben!

 5. Prima bijdragen! En paar goede oplossingen voor problemen. zoals weglopende muizen. Zelf meenemen!. Overigens worden ook in leslokalen muizen gejat en kabels losgetrokken.

  Andere hogescholen geven elke docent een laptop en in lokaal docking station.

  PC beleid is in december in CMR aan de orde geweest, e.a. wordt dit jaar vervangen volgens het CVB op AP. Punt was volgens mijn studenten veel te weinig werkplekken op piekuren en gebrek aan stopcontacten voor eigen laptops.

  Het zo handig zijn als studenten PC kunnen reserveren en die reservering vervalt als je niet binnen 15 minuten aan het werk bent.

  Wat in ieder geval zou helpen is aangeven waar op welke locatie PC’s vrij zijn. dat “weet” FIT.

  Dure/ingewikkelde software draai ik niet direct meer op de PC (installatie) maar gevirtualiseerd maar dan kan best lastig zijn om aan de praat te krijgen. Het kan zijn dat CAD/CAE/CAL programma’s dan niet goed werken.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 5. Geen commerciële boodschappen.
 6. Niet op de persoon spelen.
 7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Back to Top