Profielen | Profielen translated

Meer over:  

#ov-kaart #stufi #studietips #leenstelsel #buitenland #web app installeren

Over ons

Wat doen wij en waarom doen we dat?

Profielen, onafhankelijk blad en site van de Hogeschool Rotterdam
Profielen is het onafhankelijke platform voor nieuws, informatie en opinie van de Hogeschool Rotterdam. Op onze site en via Facebook en Twitter publiceren we dagelijks nieuws, columns, blogs en achtergronden. Profielen verschijnt acht keer per jaar op papier. Het blad wordt op alle locaties van de Hogeschool Rotterdam gratis verspreid.

Profielen besteedt aandacht aan hogeschoolnieuws, maar ook aan landelijk onderwijsnieuws en -beleid. Daarnaast zijn er verschillende rubrieken die een inkijk geven in het studentenleven, zoals de beeldreportage en de misschien wel oudste rubriek van het blad: wie ben jij dan?

In ieder nummer komt een oud-student van de hogeschool aan het woord, de ene keer is dat een net afgestudeerde, de andere keer is het iemand met vele jaren werkervaring.

Profielen is er voor alle ruim dertigduizend studenten en voor alle drieduizend docenten en medewerkers van de HR. Door inzicht te geven in wat er op de hogeschool gebeurt, doet Profielen een bescheiden poging de onderlinge betrokkenheid van medewerkers en studenten te vergroten.

Profielen wil laten zien dat we van elkaar kunnen leren, van wat er goed en fout gaat. Dat kan in de vorm van redactionele artikelen, maar ook in de vorm van een ingezonden brief of een reactie op de site. Profielen is er nadrukkelijk ook voor opinievorming.

Het is de taak van de redactie om zo veel mogelijk verschillende groepen binnen de hogeschool aan het woord te laten. We worden geacht een podium te bieden aan de mensen die binnen de hogeschool geen podiumpositie hebben.

Deze doelstellingen, en de manier waarop we die proberen te realiseren, volgen uit het Redactiestatuut van Profielen. Dit statuut beschrijft de bladformule van Profielen, de taken van de redactie en haar omgang met bronnen.

 

Back to Top