Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
21 juni 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Over ons

Profielen, onafhankelijk blad en site van de Hogeschool Rotterdam

Profielen is het onafhankelijke platform voor nieuws, informatie en opinie van de Hogeschool Rotterdam. Op onze site en via de sociale media Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram publiceren we dagelijks nieuws, columns, blogs en achtergronden.
Profielen verschijnt drie à vier keer per jaar op papier. Het blad wordt op alle locaties van de Hogeschool Rotterdam gratis verspreid.

Nieuws van en over de Hogeschool Rotterdam
Profielen is er voor studenten en  medewerkers van de HR. Profielen brengt nieuws over de Hogeschool Rotterdam, maar ook landelijk onderwijsnieuws. Door bekendheid te geven aan wat er op de hogeschool gebeurt, probeert Profielen de onderlinge betrokkenheid van medewerkers en studenten te vergroten. Profielen wil laten zien dat we van elkaar kunnen leren, van wat er goed en fout gaat. Dat kan in de vorm van redactionele artikelen, maar ook in de vorm van een blog of column, een ingezonden brief of een reactie op de site. Profielen is er nadrukkelijk ook voor opinievorming.

Podium voor de HR-gemeenschap
Het is de taak van de redactie om zo veel mogelijk verschillende groepen binnen de hogeschool aan het woord te laten. We worden geacht een podium te bieden aan de mensen die binnen de hogeschool geen podiumpositie hebben.

De artikelen worden geschreven door een vast team van redacteuren en freelance journalisten. Bij hoge uitzondering plaatsen we artikelen van anderen. Heb je zelf een idee voor een artikel, neem dan altijd eerst contact op. De redactie staat altijd open voor tips over interessant nieuws over de Hogeschool Rotterdam en de mensen die er studeren of werken.

Hoe wij werken

Deze doelstellingen, en de manier waarop we die proberen te realiseren, volgen uit het Redactiestatuut van Profielen. Dit statuut beschrijft de bladformule van Profielen, de taken van de redactie en haar omgang met bronnen.

Journalistieke werkwijze
De redactie bestaat uit journalistieke professionals. We werken – zoals ook in het redactiestatuut staat – volgens de Code van Bordeaux voor journalistieke ethiek. Dat betekent onder meer dat we zorgvuldig omgaan met feiten en bronnen en hoor en wederhoor toepassen waar mogelijk en nodig. Wordt iemand met naam en toenaam geciteerd naar aanleiding van een interview, dan krijgt deze de gelegenheid zijn/haar quotes te controleren op onjuistheden. Uitspraken gedaan op openbare bijeenkomsten citeren we zonder voorafgaande instemming.

De redactie van Profielen is eigenaar van en verantwoordelijk voor de teksten op de site en in het blad, en bepaalt uiteindelijk wat er gepubliceerd wordt. Eenmaal geplaatste content verwijderen we alleen als er zeer zwaarwegende redenen voor zijn.

Bij een geschil tussen personen of instellingen binnen of buiten de hogeschool en de redactie over een publicatie in het blad of de weigering daarvan, kunnen eerstgenoemden terecht bij de Redactieraad.

Lees hier ons Redactiestatuut (pdf)

 

Back to Top