Profielen | Profielen translated
Nieuws07-07-2015

Zes IvG’ers toegevoegd aan Wall of Fame

Wall of fame - IvG

Vier studenten en twee overleden docenten prijken sinds gistermiddag op de Wall of Fame van het Instituut voor Gezondheidszorg (IvG). Lees meer

Nieuws07-07-2015

Twijfels over haalbaarheid strategische agenda

Universiteiten en hogescholen vinden de strategische agenda van minister Bussemaker mooi en ambitieus. Maar ze temperen meteen de verwachtingen. Ook studenten vragen zich af of het hoger onderwijs het allemaal kan waarmaken. Lees meer

Nieuws07-07-2015 1 reactie

Meer dan vierduizend docenten erbij dankzij leenstelsel

Er komen in het hoger onderwijs vierduizend docenten bij, plus honderden docent-onderzoekers, lectoren en lesgevende promovendi. Dat staat in de plannen die minister Bussemaker vandaag presenteert. Lees meer

Nieuws07-07-2015

Maximaal bsa voor eerstejaars COM

Het staat vast: studenten van het instituut COM die in september aan hun studie beginnen moeten in hun eerste jaar alle studiepunten halen. Wel hebben ze recht op een extra herkansing. Lees meer

Nieuws06-07-2015 2 Reacties

Studenten willen strakkere organisatie rond tentamens

Tentamens - automatisch inschrijven foto edans Flickr

Het uitdelen van tentamenformulieren en het controleren van studentenkaarten moet gebeuren voor het officiële aanvangstijdstip van het tentamen. Dat vindt de studentengeleding van de medezeggenschapsraad (sgmr). Lees meer

Nieuws06-07-2015

Nibud: één op drie studieleningen voor spaarpotje

geld betalen web

Studenten lenen niet alleen om hun huur en boodschappen te betalen, maar ook om hun spaarrekening te spekken. Eén op de tien leningen is zelfs bedoeld om later een huis te kopen, meldt het Nibud. Lees meer