Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
19 mei 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Photo of author

Rajiv is hogeschooldocent, afstudeercoordinator op de Rotterdam Academy, opleiding Ad ondernemen én CMR-lid. Lees zijn eerdere blogs.

Recente blogs

Recente artikelen

Blog

Stop met stages

Gepubliceerd: 11 July 2019 • Leestijd: 1 minuten en 24 seconden • Rajiv

Stages? Blèghhh! Ik zou er graag vanaf willen. Niet langer studenten die ik een half jaar kwijt ben en – plat gezegd – alleen via wat begeleidingsgesprekken weer even terugzie.

Studenten die ik erover spreek, klagen ondertussen dat ze geen stage kunnen vinden. En als ze dan een stage hebben gevonden, mogen ze vrij weinig en hebben ze het gevoel dat ze onvoldoende begeleiding krijgen. Wat ik ook vaak hoor, is dat ze de theorie die ze hebben gekregen op school in de praktijk niet meer herkennen. Marketingtermen zoals DESTEP en SDP-model kent opeens niemand meer. Vaak wordt er overigens wel mee gewerkt, maar worden er andere namen aan gegeven.

Denk eens even met me mee. Wat vind je van het idee om in plaats van stages in samenwerking met de praktijk projecten te doen die vanuit het onderwijs geïnitieerd zijn en gestuurd worden?

Een voorbeeld. Ik was laatst met de Efteling in gesprek. Je kent het, het is een soort stad die rust op pijlers als logistiek, marketing, officemanagement en leisure- en eventsmanagement. Ik zie voor me dat we samen met de Efteling een project ontwikkelen waar studenten van verschillende opleidingen samenwerken aan uiteenlopende vraagstukken. Dat doen ze niet op afstand, maar bij de Efteling zelf die ons daarin faciliteert. Natuurlijk wordt zo’n project ook deels door ons bekostigd.

Nog een stap verder zouden studenten bij de Efteling dagelijks begeleid worden door docenten die daar gedeeltelijk gedetacheerd zijn. Denk aan docenten logistiek, marketing en leisure management met daarnaast een begeleider van de Efteling die zo nu en dan inspringt. Gaaf toch?

We integreren de praktijk en het onderwijs, de studenten werken samen aan een vraagstuk, we verliezen ze niet uit het oog en we kunnen ze beter begeleiden bij het gezamenlijke project. Docenten krijgen een mooie kans om in het veld te komen. Dat is dan weer goed voor de geloofwaardigheid van de docent, want wat krijg je nou echt mee van de praktijk uit stagerapporten en af en toe een stagebezoek? Met je poten in de modder kom je veel meer te weten.

Dus laten we overstappen op projecten in en met de praktijk, oftewel het socialiseren van het onderwijs, zoals Gert Biesta dat noemt.
Zijn er al voorbeelden hiervan binnen de Hogeschool Rotterdam? Laat het me weten!

Recente blogs

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

12 Responses to Stop met stages

 1. Ik vind het een prima idee. In de 4 jarige bacheloropleiding hebben we drie grote eenheden SMA- Stage (24), Minor (24) en Afstuderen (30) dus totaal 78 ECTS. Dit kan nog wel variëren bij opleidingen.

  Mijn voltijdstudenten hebben veelal bijbaantjes bij logistieke bedrijven en door diverse projecten hebben ze al contact met bedrijfsleven gehad en werk uitgevoerd.

  Voor de opleiding heb ik ook alle leerdoelen op een rijtje gezet. De vraag is of we dit niet beter en slimmer kunnen opzetten zodat er met name in 3-4 jaar meer ruimte komt voor andere, nieuwe vakinhoud of algemene vaardigheden.

  Zowel binnen minor, stage als afstuderen hangt veel af van de individuele student, het stagebedrijf, de opdracht en de begeleiders en we zien grote verschillen in verslagen en beroepsproducten (en in de eindcijfers) en de keuze van de minor.

  Ik zou beginnen bij de competenties en leerdoelen. ZIjn die nog in lijn met het beroepsprofiel en hebben de studenten zoveel tijd (ects) nodig. Is het wel reëel dat ALLE competenties op eindniveau worden getoetst bij afstuderen? Hebben studenten onderstaande de leerdoelen al eerder behaald voor SMA? Mijn advies zou zijn iets minder ECTS en leerdoelen in minor/stage/afstuderen en juist nieuwe verdiepende vakken.

  Minor leerdoelen

  Student is redelijk vrij om een minor te kiezen, binnen de opleiding, Instituut, Nederland of buitenland. Je kan wel voor een individuele student de bijdrage bepalen in leerwinst maar niet generiek.

  Voorbeeld leerdoelen:
  • Knowledge and understanding: Acquire, extend and deepen knowledge related to opportunities, risks and restrictions of the use of innovative IT business solutions for supply chains and logistics within different subject areas (such as transport logistics, production logistics, distribution logistics, supply chain management).
  • Applying knowledge and understanding: Translate the logistical business requirements into clear processinformation-technical specifications
  nd develop good implementation plans as well as translating the outcomes and impacts back to logistics.
  • Applying knowledge and Communication: Expansion of project management skills including stakeholder management, risk and financial management.
  • Making judgements and Implement: The student will be able to give recommendations to business and other stakeholders and the student should be able to implement the recommendations.
  • Lifelong learning skills: Broaden student’s research capacities and 21st century skills, research actual business cases within the previously mentioned areas and also be able to develop future-proof, sustainable solutions

  Stage leerdoelen

  Bij het onderzoek dat gedurende de stage wordt uitgevoerd maakt de student gebruik van in de opleiding gebruikte theorieën, modellen, concepten etc.
  Bij het onderzoek moet sprake zijn van een goede onderzoeksaanpak.
  De student doet praktijkervaring op binnen een logistieke werkomgeving en toetst de in de eerste jaren opgedane kennis/vaardigheden aan een bestaand probleem bij de stageorganisatie.
  De student functioneert binnen de stage op adequate wijze.
  De student is in staat te reflecteren op de eigen ontwikkeling ten aanzien van de opleidingscompetenties op niveau 2.
  De student schrijft een goed gestructureerd rapport dat voldoet aan de eisen van de opleiding.
  De student voert bij het stagebedrijf een onderzoek uit van voldoende omvang.
  De verbetervoorstellen die uit het onderzoek voortvloeien, worden onderbouwd met een kosten/batenanalyse.

  Afstuderen:
  De schrijfstijl en structuur van het afstudeerrapport zijn effectief om de inhoud over te brengen en overeenkomstig de gebruiken in het beroep en de eisen van de opleiding.
  Je analyseert en vertaalt interne en externe aspecten en ontwikkelingen die relevant zijn voor de organisatie en de opdracht.
  Je doet op basis van adviezen voorstellen voor een veranderingstraject en implementatie en brengt hierbij consequenties van de adviezen in kaart.
  Je formuleert beleid op één of meerdere domeinen van de logistiek
  Je formuleert een heldere probleem- en doelstelling op basis van een oriëntatie op relevante aspecten, betrokken partijen en concepten uit het logistieke vakgebied.
  Je geeft adviezen voor verbetering die onderbouwd zijn met theoretische en praktische argumenten.
  Je houdt een boeiende presentatie van 10-15 minuten over de inhoud, de aanpak, de resultaten en het procesverloop van de afstudeeropdracht
  Je houdt in de oordeelsvorming aantoonbaar rekening met de belangen van de opdrachtgever en andere stakeholders en met relevante sociaal- maatschappelijke en ethische aspecten.
  Je laat in de afstudeerorganisatie een zelfstandige en professionele werkwijze en een goede beroepshouding zien.
  Je legt relaties met andere vakgebieden die relevant zijn voor de opdracht.
  Je maakt jezelf snel wegwijs in de relevante aspecten en onderdelen van de afstudeerorganisatie.
  Je maakt keuze uit voor de opdracht relevante methodes en bronnen voor onderzoek en analyses en verantwoordt deze keuze.
  Je maakt problemen in logistieke processen meetbaar door geschikt gekozen KPI’s op te stellen en te gebruiken en kan de consequenties van scores benoemen.
  Je onderkent problemen binnen de logistieke processen en stelt hiervoor diagnoses op.
  Je overtuigt bij de verdediging van de afstudeeropdracht de afstudeercommissie dat je het onderwerp beheerst, zowel de relevante theoretische concepten als de gang van zaken in het bedrijf.
  Je overtuigt de afstudeercommissie van je kennis en inzicht, professionele aanpak, oordeelsvorming, oplossings- en implementatie- en presentatievaardigheden en reflectievermogen.
  Je pakt de afstudeeropdracht aan met aandacht voor de bedrijfscontext, een goede balans tussen hoofdlijnen en details en een passende theoretische onderbouwing.
  Je stelt je positief-kritisch en onafhankelijk op tegenover de opdrachtgever.
  Je verzamelt gegevens uit zowel schriftelijke bronnen als door middel van veldonderzoek en interpreteert de gegevens correct, met gebruikmaking van actuele en internationale literatuur..
  Je weet de direct en indirect betrokkenen in de afstudeerorganisatie te overtuigen van de kwaliteit van het afstudeeronderzoek en de haalbaarheid van de ontwikkelde oplossingen.
  Je weet in de afstudeerorganisatie aandacht te verkrijgen en te behouden voor het afstudeeronderwerp bij alle direct en indirect betrokkenen

 2. Silicon Venturing Rotterdam. Neem maar contact op met Johan Reijenga. Het is er al….

 3. Bij Instituut voor Sociale Opleidingen werkt men voor de derdejaars stage al met leerwerkgemeenschappen, waar docenten op locatie van de stage organisaties aansluiten.

  Bij mama’s garden, onderdeel van het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie, werken we met zoveel mogelijk studenten van verschillende leerjaren opleidingen en niveaus (AD, mbo en hbo) zodat zij ook van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.
  Wij hebben 1 x per maand een intervisie/inspiratie bijeenkomst met alle studenten die betrokken zijn bij het programma, via stage, minoren, etc. Als je meer wilt weten, let me know Rajeev !

 4. Ben het deels met je eens, Rajeev. Tijdens mijn stages / buitenland stage heb ik zeker 40-50% van mijn kennis opgedaan. De programmering van de Hogeschool dient ook de overstap van studeren naar een baan makkelijker te maken – en het aanleren dat je soms een vertaalslag moet maken van je opgedane kennis binnen de Hogeschool naar het werkveld waar men inderdaad wel andere termen kunnen gebruiken of andere methodes.

  Meer praktijk-werkveld voor docenten kan zeker geen kwaad lijkt mij. Maar probeer geen studenten te vormen die alleen binnen een HRO-bubbel kunnen functioneren.

 5. Kom eens kijken bij Ad Engineering, projecten zijn met bedrijfsleven Ad en mbo’ers. Dit is dus in groepsverband. Daarna gaan studenten individueel op stage en kunnen niet meer leunen op collega studenten.

 6. Ik vind dit een goed idee. Voor mij was stage inderdaad maar een vreemde ervaring. Natuurlijk is stage een stuk minder theoretisch, je moet dingen doen die je op school nooit geleerd hebt, en dingen die je op school geleerd hebt doe je nooit. Hierdoor is het juist leerzaam. Maar de leerling weet niet hoeveel hiervan normaal is en wat gezien kan worden als een relevante leerervaring.
  Je moet vervolgens op school verdedigen hoe je je kennis hebt kunnen toepassen en wat je hebt geleerd. Als je het gevoel hebt dat je niet genoeg mocht, leerde, of kon toepassen dan maakt deze verdediging het lastig dat te bespreken. Doordat je stage 24 punten waard is en een half jaar kost betekent een onsuccesvolle stage een heel extra schooljaar. Dat legt een hoop druk op.
  Ik heb 4 gesprekken gehad met een begeleidend docent gedurende de stage en vooraf is de docent 1 keer wezen kijken op het bedrijf ter controle. Dat komt neer op 2 uur contact met leerkrachten over een half jaar. Hierdoor ontstaat een gat van informatie tussen de docent en leerling. Als de leerling bang is dat het openen van dat gat nadelig zal zijn voor hun verdediging, dan zullen ze geneigd zijn het er niet over te hebben, of ervaringen als veel leerzamer voor te laten doen dan ze ze eigenlijk ervaren hebben.
  Het probleem is niet zozeer dat stage niet leerzaam is, maar dat de mate waarin het leerzaam is onbespreekbaar is.

 7. “Wat ik ook vaak hoor, is dat ze de theorie die ze hebben gekregen op school in de praktijk niet meer herkennen. Marketingtermen zoals DESTEP en SDP-model kent opeens niemand meer. Vaak wordt er overigens wel mee gewerkt, maar worden er andere namen aan gegeven.”

  Zegt dit ook niet meer iets over de afstand tussen school en het bedrijfsleven? Zelf heb ik tijdens mijn stages meer geleerd dan op de hogeschool zelf, juist omdat het bedrijfsleven op de belangrijke zaken focust i.p.v. studenten vol te stoppen met onzinnige termen en modellen die in de praktijk niets voorstellen. Als ik iets graag zou verwijderen uit de lesprogramma’s dan zijn het wel de groepsprojecten waar de helft van de studenten niets doet en de andere helft aangespoord word om zich drukker te maken om een beoordelingsformulier dan om het project zelf.

 8. Door mijn stage voor de opleiding bouwkunde ben ik er juist achtergekomen wat ik na mijn studie wil gaan doen en kan ik niet wachten tot ik klaar ben met studeren. Dit was voor ik met mijn stage begon wel anders. Toen wilde ik nog lang niet aan het ‘burgerlijke leven’ van werken beginnen. En ja, op mijn stage heb ik veel geleerd, wat ik op hr nog niet had geleerd, maar dat is ook onderdeel van het leerproces volgens mij. Als je alles zou herkennen tijdens je stage, leer je niks en dus wordt je er niet beter van. Draait een opleiding niet om het beter worden in een vak en jezelf te verrijken?

  Dan is er ook nog het punt dat veel studenten van de havo komen en dus nog helemaal geen werkervaring hebben in de sector waarvoor ze worden opgeleid. Door de stage krijg je deze ervaring wel, die weer helpt bij de start van je carrière na je studie. Ook helpt het je ontdekken of je juiste keuzes heb gemaakt tot nu toe. Stel nou dat je je stage niks vind en dit niet komt doordat je alleen maar koffie moet halen, maar doordat je het echte werk echt niks vindt. Dat zou ik persoonlijk een fijne eyeopener vinden, zodat ik weet dat ik bij zo’n soort bedrijf niet wil werken of misschien zelfs moet nadenken of de opleiding nog wel bij me past.

  Als ik het stuk zo lees, zie ik vooral veel toevallig negatieve ervaringen die opgelost moeten worden door docenten weer op stage te sturen.
  Laat het handje van de student los, docenten, en zorg dat een student fouten leert maken in de echte wereld en niet alleen maar in de neppe bubbel die anders wordt gecreëerd.

 9. Ik volg de opleiding Chemie en de stage zie ik als een nodig onderdeel binnen de opleiding. Als student krijg je de kans om te werken met dure apparatuur die de hogeschool zich niet kan veroorloven en/of met technieken of methodes die niet binnen het curriculum vallen. Ook is de stage een goede mogelijkheid om te oriënteren op een toekomstige baan (wat voor bedrijf) of een vervolg opleiding. Verder leert de student functioneren binnen een bedrijf of onderzoeksgroep. Je zou kunnen beargumenteren dat een student dit al doet binnen een project maar daar liggen de verhoudingen toch anders. Als student heb je de kans om aan een groot project of een groot onderzoek te werken zonder dat dit verstoord wordt door theorievakken en tentamens. Ik kan inzien dat een docent graag wat meer hands-on zou zijn maar als student lijkt het mij erg vervelend om elke week terug op gesprek te moeten, zeker als je voor je stage naar een andere plek bent verhuist.

 10. Ik ben juist een enorme fan van stages! Door het opdoen van ervaring in het beroepsveld – wat altijd net iets anders is dan een project – weet ik beter welke kant ik op wil. Daarnaast heb ik door mijn stage in het derde jaar, een scriptiestage gekregen, en heb ik ook een contract aangeboden bij dat bedrijf.

  Stages zijn niet alleen voor studenten een goede manier om in contact te komen met het bedrijfsleven, maar zijn voor bedrijven ook een handige manier om te zien welke toekomstige medewerkers de werkvloer gaan betreden. Hierdoor kunnen bedrijven al vroeg een selectie maken op basis van wat zij zien tijdens de stages (werken studenten goed mee, vragen ze om extra uitleg, geven ze het aan als ze meer werk willen, etc etc).

  Ik heb zelf ontzettend genoten van mijn stageperiode, en kon absoluut niet wachten tot ik afgestudeerd ben. Mijn stages hebben ertoe geleid dat ik weet wat ik wil doen, en bij welk bedrijf ik wil beginnen. Ik denk dat een project – hoe gerelateerd aan de praktijk dan ook – niet hetzelfde effect zou hebben.

  Daarnaast, hoe zou je dat willen implementeren bij beroepen waarbij vertrouwdheid een enorm belangrijk aspect is, voornamelijk bij de financiële opleidingen. Je kan studenten moeilijk vragen om een jaarrekening te controleren, en zodra je daar een project van maakt, wordt de boel al snel fictief.

 11. Interessant idee, maar ik ben het er niet mee eens. Naar mijn idee doen scholen iets verkeerd als ze merken dat veel studenten dingen onder andere namen en termen leren kennen. Daarnaast is het juist belangrijk om bij een bedrijf te lopen, want als stagiair mag je fouten maken zonder dat je er boos voor wordt aangekeken. Als je letterlijk geen werkervaring hebt en opeens sta je 40 uur in de week op kantoor breekt de hel los lijkt me.

 12. Ik ben het er niet mee eens ondanks dat ik veel herken wat betreft de termen die ik op school leer, de methodes etc, deze vergeet ik zelf heel snel. Ik heb het geluk gehad een geweldige stageplek te hebben gevonden. Daarnaast (of het nu leuk is of juist niet), zo leer je hoe het gaat in het echte leven en daar kun je je als student zijnde maar beter op voorbereiden.

  Op CMD (Wijnhaven) doen wij projecten met echte opdrachtgevers (of de adviezen van de studenten aan het eind van het project in werking worden gezet betwijfel ik om eerlijk te zijn), maar dit maakt het ook wel leuk in plaats van dat het ‘maar een schoolopdracht’ is.
  Misschien eens een praatje daar maken?

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
 2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 6. Geen commerciële boodschappen.
 7. Niet op de persoon spelen.
 8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Back to Top