Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
25 juli 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Portret Leonie van Staveren op harr thuiswerkplek

‘Ik ben niet echt een stereotype predikant, en dat is denk ik juist mijn kracht’

Leonie van Staveren werkt op de hogeschool voor de afdeling Studentenwelzijn én is in opleiding tot predikant. ‘Volgens mij raken veel vragen van studenten ook aan zingevingsvragen. Wie ben ik, wat wil ik doen met mijn leven?’

‘Bij Studentenwelzijn zet ik me onder andere in voor de LHBTI-community. Ik ondersteun het netwerk HR Pride en begeleid studenten die worstelen met hun geaardheid of genderidentiteit.

‘Ik val zelf op vrouwen en heb een vriendin waarmee ik samenwoon. Gelukkig heb ik me nooit gediscrimineerd gevoeld. Ik heb het geluk dat ik in kringen ben opgegroeid waar het geaccepteerd werd. Dat is natuurlijk heel anders als je afgewezen wordt door familie of vrienden, of als je niet zeker weet hoe de reactie zal zijn. Het is heel belangrijk dat jongeren die voor zo’n uitdaging staan zich gesteund voelen. Dat ze weten dat er plekken zijn waar ze echt zichzelf kunnen zijn. Die ruimte heb je gewoon nodig als mens en wij proberen dat te creëren met HR Pride.

‘Gelukkig heb ik me nooit gediscrimineerd gevoeld. Ik heb het geluk dat ik in kringen ben opgegroeid waar het geaccepteerd werd.’

‘Voor ik bij de hogeschool kwam werken, studeerde ik theologie en religiewetenschappen. Ik volg nu naast mijn werk een masteropleiding tot predikant. Veel mensen vinden dat wel een verrassende combi, maar ik zie duidelijk raakvlakken. Volgens mij raken veel vragen van studenten ook aan zingevingsvragen. Wie ben ik, wat wil ik doen met mijn leven? Dat hoort ook bij deze levensfase.

‘Wat ik in gesprekken met LHBTI+ studenten weleens merk is dat religie een lastige factor kan zijn. Ik wil laten zien dat het ook anders kan: dat religie te combineren is met hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Er zijn tegenwoordig zoveel kerken die van inzicht zijn veranderd en LHBTI’ers gewoon volledig omarmen; ik hoop dat ik met mijn verhaal anderen kan laten zien wat er allemaal mogelijk is.

‘Wat ik in gesprekken met LHBTI+ studenten weleens merk is dat religie soms een lastige factor kan zijn.’

‘Ik ben niet echt een stereotype predikant. Mensen verwachten het niet van mij, en dat is denk ik juist mijn kracht. Ook ben ik iemand die best veel twijfelt, ook over het geloof, en dat hoeft volgens mij niet erg te zijn. Waar het in mijn vak om draait is dat je andere mensen tot steun kan zijn. Andere mensen met twijfels hebben misschien wel meer behoefte aan een predikant die hun twijfels begrijpt en zegt: laten we samen naar antwoorden zoeken.’

‘Ik ben aangesloten bij de remonstranten, een klein vrijzinnig kerkgenootschap. Ik kwam er zelf tijdens mijn studententijd terecht via een vriendin – en nu HR-collega – Chantal van der Puttten. Mijn keuze vloeit voort uit hoe zij in het leven staan: accepterend, verwelkomend, en niet oordelend. Ze dagen je uit om zelf over je geloof na te denken. Er is ruimte om te twijfelen en te zoeken.’

‘Waar het in mijn vak om draait is dat je andere mensen tot steun kan zijn.’

‘De opleiding tot predikant is ook een proces van zelfonderzoek. Het is vrij zeldzaam dat iemand van 24 jaar direct predikant wordt na zijn studie. In de meeste gevallen onderzoek je in de loop van jaren of het echt iets is wat je wilt. Je onderzoekt je eigen geloof, wie je bent, waar je voor staat, en hoe je dat kan inzetten om andere mensen tot steun te zijn. Stapsgewijs ontwikkel je de nodige skills.’

‘Hoe mijn toekomst eruit gaat zien weet ik nog niet precies. Ik doe mijn werk bij Studentenwelzijn met ontzettend veel plezier en ik kan er veel in kwijt van wat ik tijdens mijn opleiding geleerd heb. Mijn ambitie is dan ook niet om fulltime als predikant aan het werk te gaan, maar zou graag een dag in de week willen steken in een tof vernieuwingsproject vanuit de kerk of het begeleiden van mensen bij levensvragen, geloof en spiritualiteit.’

Tekst en foto: Wietse Pottjewijd

Ken jij of ben jij iemand die met zijn/haar verhaal op Humans of HR thuishoort? Stuur een mailtje naar profielen@hr.nl om een afspraak te maken.
Gepubliceerd: 5 June 2020 • Humans of Hogeschool Rotterdam

Humans of HR

Reacties

Laat een reactie achter

9 Responses to ‘Ik ben niet echt een stereotype predikant, en dat is denk ik juist mijn kracht’

 1. Mooi verhaal en een bijzondere keuze. Iedere (geloofs) gemeenschap zou de verbindingskracht van Leonie kunnen gebruiken. Want wie wil er nog een ‘stereotype predikant?’ Maar, de studenten van de HR hebben je ook nodig, dus ik hoop dat je die twee activiteiten met elkaar kunt combineren! Houd ons op de hoogte van je bijzondere werk!

 2. Over het algemeen heb je drie soorten gelovigen (dan doel ik op de Abrahamitische religies):

  1. Mensen die geloven dat homofilie niet kan
  2. Mensen die geloven dat homoseksualiteit niet kan
  3. Mensen die geloven dat alles kan

  De eerste categorie mensen zijn degenen die überhaupt het hebben van de gevoelens voor hetzelfde geslacht afkeuren. Je bent bij zulke mensen al een zondaar als je de gevoelens hebt, ook al bedwing je ze en bedrijf je de daden niet die voortkomen uit die gevoelens (het hebben van een relatie, intimiteit, et cetera).

  De tweede categorie mensen zijn degenen die homofilie zien als een test van God: God test ieder mens op een eigen manier. De een is blind geboren, de ander kan niet zien; de een is rijk en de ander arm. Zo ook is de een hetero en de ander homo. De vraag is: luister je naar God of luister je naar je lusten? En volgens deze groep ben je niet zondig als je de homoseksuele daden niet bedrijft, omwille van de liefde die je hebt voor je Schepper.

  De derde categorie mensen zijn degenen die geloven dat alles kan. Dit spreekt voor zich en heeft geen uitleg nodig: mensen die geloven in God — en zelfs geloven in het Oude Testament of in islam — en die beweren dat het voor God niet uitmaakt wat je doet.

  Ik ben persoonlijk heel erg sympathiek tegenover degenen die het tweede geloven: dat je liefde voor hetzelfde geslacht niet groter moet zijn dan je liefde voor God; Degene die jou je leven heeft gegeven in de eerste plaats en Degene die je leven weer zal ontnemen, waarop je vervolgens beoordeeld wordt naargelang je daden en intenties.

  Vanuit mijn optiek is het eerste een probleem van onwetendheid over de religieuze teksten. Van degenen die dit standpunt hebben zou ik graag bewijsvoering willen zien. Vanuit de religieuze teksten lezen we namelijk dat het de homoseksuele daden zijn die afgekeurd worden; niet eenvoudigweg het hebben van gevoelens voor hetzelfde geslacht.

  De laatste categorie is naar mijn mening een duidelijk emotioneel standpunt wat niet samengaat met de religieuze teksten. De acceptatie van homoseksualiteit (dus het bedrijven van de daden) is een duidelijk sociale constructie van het liberalisme anno nu. Er is een hele grote wereldwijde LHBT+ lobby die pleit voor het normaliseren van alles wat te maken heeft met het vervullen van je eigen lusten; het hedonisme. En als je maar iets daarop te zeggen hebt, hoe genuanceerd dan ook, dan wordt je hard uitgemaakt voor homofoob.

  Desondanks dat ik er academisch gezien vanuit een religieus optiek geen bewijs voor zie, begrijp wel waarom deze laatste categorie zo aantrekkelijk is: niet alleen kan je je lusten uiten in plaats van ze te beheersen, maar helaas zijn er ook heel veel mensen — gelovigen, maar ook zeer veel ongelovigen — die anderen die zich associëren met de LHBT+ gemeenschap slecht behandelen.

  Wij mensen zijn eenmaal zo dat we eerder naar het een of naar het andere extreem neigen dan dat we de nuance erin zoeken. Als je het onrecht inziet jegens homo’s, dan ben je gauw geneigd om maar naar het andere extreem te gaan: dat alles maar moet kunnen en dat iedereen maar mag doen en laten zien in het openbaar wat hij of zij maar wilt.

  Om te concluderen, mijn betekenis van homofilie is het hebben van gevoelens voor hetzelfde geslacht en homoseksualiteit is het uiten van die gevoelens. Je kan best homo zijn en geloven in islam of het christendom, maar je bedriegt jezelf als je beweert dat homoseksualiteit kan: het bedrijven van intimiteit is duidelijk verboden. De keus is aan eenieder. Hou je meer van hetzelfde geslacht of van God? Als je meer liefde hebt voor hetzelfde geslacht dan van Degene die jou je leven heeft gegeven in de eerste plaats, dan ben je in duidelijk verlies.

  Desalniettemin, leef en laat leven. Wat je standpunt ook is dienen we elkaar te respecteren, ongeacht onze meningsverschillen.

  Zoals de Koran zegt (vertaling):

  Soera 109, Al-Kāfirōen
  6 Daarom, voor jullie jullie levensbeschouwing en voor mij mijn levensbeschouwing.

 3. Er zitten zoveel denkfouten in het bovenstaande verhaal dat ik er niet eens aan ga beginnen maar goed, ik vind dan ook dat heel lang geleden de bijbel en de koran zijn geschreven door mensen van vlees en bloed, en niet door welke God je dan ook aanhangt.

  Leonie, je bent een topper.

 4. Wat Lianne zegt, religieuze teksten zijn door mensen geschreven honderden jaren geleden en niet uit de hemel verschenen.

  En “De acceptatie van homoseksualiteit (dus het bedrijven van de daden) is een duidelijk sociale constructie van het liberalisme anno nu.”

  Homoseksualiteit bestond altijd al ga eens aandachtig oud schilderijen en literatuur bestuderen. En voor zover ik weet hebben de liberalen ook niet voor gezorgd dat homoseksualiteit voorkomt bij dieren die homoseksuele gedrag tonen.

 5. @Leonie Er is maar één ware God volgens het christendom en de islam. Dus Diegene die de oerknal heeft veroorzaakt, is dezelfde god in beide religies. Het concept van God is weliswaar anders (drie-eenheid en pure monotheïsme), maar we hebben het alsnog over dezelfde entiteit.

  In ieder geval, waar ik op wilde reageren is de twee kritiekpunten die je aanhaalt: religieuze boeken zijn oud, dus per definitie niet meer voor nu; en dat de teksten geschreven zijn door mensen en dus niet goddelijk kunnen zijn.

  Wat betreft het eerste vind ik dat erg zwak en simpel geplaatst. Het is een gedachtegang wat een simpele echo is van wat je om je heen hoort. Religieuze boeken zijn oud, dus het is niet meer voor nu. Als dat het geval is, moeten we ook maar stoppen met onze democratie! Democratie is namelijk meer dan 2500 jaar oud (al voor Jezus!). Wilt dat dan zeggen dat het per definitie niet goed is? Dus duidelijk is dit een drogreden. Oud is niet per se slecht. (Of je moet democratie slecht vinden, dan geef ik je wel nog een aantal voorbeelden.)

  Je tweede stelling vind ik wat meer interessant en ik kan me ook heel goed verplaatsen in jou. Voordat ik het echter hierover wil hebben, wil ik zeggen dat het niet uitmaakt wat ik zeg als je in de eerste plaats al niet gelooft in het bestaan van God. Want als God niet bestaat, dan zullen het waarschijnlijk ook geen aliens zijn geweest, maar mensen die de heilige schriften hebben verzonnen. Dus als dat je standpunt is, zou het interessanter zijn om het te hebben over het bestaan van God. En uiteraard heb ik daar (als voormalig atheïst) ook antwoorden op.

  Om terug te komen op je stelling, helaas heb je gelijk en is het bewijs evident wat het christendom betreft. En christenen beweren ook niet dat de Bijbel het woord is van God, maar het ‘geïnspireerde woord van God’. Dus mensen hebben het geschreven in hun eigen manier, maar zoals God het gewild heeft. Ook is dit problematisch naar mijns inziens, maar ik ben ook geen christen om dit te willen, kunnen en hoeven te verdedigen.

  Wat de Koran betreft betwijfel ik of je jezelf er überhaupt in hebt verdiept. Volgens je uitspraak blijkbaar niet, anders had je namelijk niet zo’n opmerking gemaakt. Dan is het ook niet eerlijk om er een mening over te hebben, want je bent er onwetend over (en dat bedoel ik niet in de beledigende zin).

  De Koran is het woord van Allah, God, geopenbaard aan de profeet Mohammed — vrede zij met hem — via de aartsengel Gabriël. De engel Gabriël heeft het dus verkondigd aan de profeet Mohammed en hij heeft het vervolgens onderwezen aan zijn metgezellen (of ‘discipelen’ als je het noemen wilt). En in tegenstelling tot de Bijbel (wat in meerdere talen geschreven is), hebben wij de oorspronkelijke openbaring van de Koran: in het Arabisch, precies zoals de profeet Mohammed het over een tijdsbestek van 23 jaar heeft ontvangen en heeft verkondigd aan zijn metgezellen.

  Wanneer men spreekt over een vertaling, dan is het per definitie — wegens interpretatie — gefilterd door de limitaties van de mens. Daar is bij de Koran dus geen sprake van, want wij zijn niet afhankelijk van een Nederlandse vertaling en kunnen met wat basiskennis Arabisch de bron raadplegen.

  Naast het feit dat we niet door een filter heen hoeven, is het ook niet aangepast. Alle moslims geloven in een en dezelfde Koran. De Koran is namelijk op twee manieren bewaard gebleven: via orale traditie (mond-tot-mond, generatie op generatie) en via geschrift. En je kan je weliswaar het eerste niet voorstellen, maar veel moslims kennen heel de Koran uit hun hoofd, kaft tot kaft, vers op vers; in het Arabisch, precies zoals het geopenbaard werd aan de profeet Mohammed. Bekijk een stukje van dit bijvoorbeeld, dan kan je misschien wat er bij voorstellen: https://youtu.be/Khn1tKJjNtk

  Ter conclusie: als je niet gelooft in God, dan ben je genoodzaakt om je verklaringen te limiteren tot de materiële wereld en het meest aanneembare in dat geval is dan dat de Koran een verzinsel is van de mens. Echter, als je inziet dat God bestaat (of dat zelfs hypothetisch accepteert), dan is het helemaal niet vreemd dat er een boek bestaat dat heilig is. En aangezien de Koran onaangepast is en we de originele teksten hebben, is dat een goede kandidaat voor Gods openbaring aan de mens.

  Nou zal ik niet nu nog een hele essay schrijven over redenen waarom ik overtuigd ben geraakt van de waarheid van de Koran en islam, maar ik wil wel zeggen dat ik een liefhebber ben van de wetenschap. En de Koran bevat een falsificatietest, een eigenschap binnen de wetenschapsfilosofie.

  Soera 4, An-Nisāʾ
  82 Bekijken zij de Koran dan niet nauwkeurig? Als het niet van een ander dan van Allah was geweest, hadden zij daar zeker veel tegenstrijdigheden in gevonden.

 6. @Mozes

  Ik denk dat je mij bedoelt met @Leonie, dus ik wil er nog wel even op reageren.

  Oud is niet per definitie slecht, maar met alleen dat argument en het voorbeeld van ‘democratie’ zijn we er ook nog niet, toch? Dan is jouw reactie net zo goed een drogreden: omdat er één goed voorbeeld te vinden is in de geschiedenis is ineens alles van vroeger dan wel goed?

  In het verleden hadden vrouwen geen stemrecht, hadden we andere mensen als slaven en werden psychische ziektes gezien als demonen en hekserij.

  En als we helemaal teruggaan naar de tijd waarin de bijbel (en ja, ook al weet ik er minder van, ook van de Koran) is geschreven dan was dat zo’n andere tijd, zonder alle kennis die inmiddels is opgedaan en alle progressie die is gewonnen, dat ik vind dat je die niet een-op-een kunt toepassen op de maatschappij en alle mensen die hierin leven.

  Vandaar dat ik er achter sta dat in alle religies er ruimte wordt gemaakt voor de interpretaties die het meest liefdevol en inclusief zijn voor iedereen die het geloof wil belijden.

  Over je tweede argument, ik denk dat ik er nog steeds een mening over kan hebben, ook al ben ik deels onwetend.

  Ik vind het interessant wat je me vertelt maar ik geloof per definitie niet in dat iemand de kennis zo krijgt overgeleverd vanuit een goddelijke entiteit. Inspiratie zou goddelijk kunnen zijn, tot zover kom ik er in mee, maar dan zijn er heel veel boeken mogelijk goddelijk ingegeven? Het is een goede kandidaat, maar als ik niet met je meega in het idee dat God het via Gabriel aan Mohammed heeft overgeleverd is het geen betere kandidaat dan een andere tekst.

  Èn volgens mij wordt de Koran ook (net zoals de bijbel) verschillend gelezen in verschillende gemeenschappen, als in de nadruk gelegd op bepaalde stukken en andere verzen misschien wat meer losgelaten?

  Tot slot, ik ben het dan wel grondig met je oneens aangaande het kunnen liefhebben wie je wil (en hier ook naar handelen) terwijl je je geloof belijd, en ik denk niet hetzelfde over heilige teksten, maar ik wil je mijn complimenten maken over je leef-en-laat-leven standpunt èn hoe je niet op de man speelt in ons ‘gesprek’ maar de tijd neemt om te beargumenteren èn me een paar dingen te leren over de Koran, waarvoor dank.

 7. Beste Mozes,
  Er is iets in je verhaal dat me raakt. Je zegt op het einde van je eerste uiteenzetting ‘Desalniettemin, leef en laat leven. Wat je standpunt ook is dienen we elkaar te respecteren, ongeacht onze meningsverschillen.’ Dat voelt als een contradictie nadat je iemand vertelt die samenwoont met iemand van hetzelfde geslacht en van God houdt dat diezelfde God dat afkeurt.
  Dat voelt voor mij niet aan als respect, je schrijft namelijk een hele uiteenzetting waarom haar gedrag niet goed is, gedrag waar ze zelf volkomen achter staat.
  Ik heb een andere overtuiging als het gaat om leef en laat leven en elkaar respecteren. Dat is namelijk dat je af en toe in staat bent om je eigen mening voor te houden uit liefde voor het samenleven. Of waar daar de setting voor is, dan wel in een vriendschap, dan wel in een ontmoeting gericht op elkaars geloofsovertuiging of geloofsbeleving, dan is een gelijkwaardige dialoog met elkaar treden.
  Ik nodig je uit om hierop te reageren, ben benieuwd hoe jij dit ziet.
  Liefdevolle groet,
  Karlijn

 8. Allereerst dank aan de redactie van Profielen voor de uitnodiging om wat over mezelf te vertellen in het kader van “Humans of HR”. Ik lees de verhalen in deze rubriek altijd met veel plezier. Hogeschool Rotterdam is in alle opzichten een hele diverse school en het is ontzettend leuk om via al die persoonlijke verhalen een beeld te krijgen van die bijzondere en veelzijdige gemeenschap die we met elkaar vormen.

  Persoonlijk lijkt me dit echter niet de plek voor een discussie over religie, religieuze interpretaties en seksuele diversiteit. Niet omdat het onderwerp niet bediscussieerd mag worden, maar omdat het onderwerp vraagt om empathie. Zowel geloof als seksualiteit raken aan je diepste kern als mens en als je daar een goed gesprek over wil voeren, moet je dat in mijn optiek persoonlijk doen; in een sfeer waarin je ook in ieder geval probeert om je echt in de ander in te leven. Een reactie-draadje online leidt vaak tot het innemen van standpunten en het aanvoeren van argumenten, maar niet tot een echt gesprek of empathie.

  Mocht er iemand verder van gedachte willen wisselen – wat natuurlijk heel goed is! – dan wil ik voorstellen dat we dat in een vorm doen waarin we elkaar ook een beetje beter leren kennen: een persoonlijk gesprek, een virtueel groepsgesprek, you name it. Stuur me gerust een mailtje als je daar behoefte aan hebt.

  Heeft het lezen van mijn stuk (of de reacties) bij jou gevoelens van onzekerheid opgeroepen en wil je daar met iemand over praten? Ook dan mag je zeker contact met mij opnemen.

  Hartelijke groet,
  Leonie van Staveren

 9. Mooi verhaal, word ik blij van. Ik vind het heel sterk wanneer LGBTI-personen hun identiteit met hun religieuze opvattingen kunnen combineren en ook actief bij de kerk/desbetreffend gebedshuis betrokken blijven. Vanuit de kerken zie ik hier ook steeds meer mogelijkheid toe. Wanneer LGBTI-personen eerlijk hun geloof praktizeren zonder zich te verbergen, en meer mensen zien dat dit elkaar niet uitsluit, denk ik dat de kerken hier sterker en solidairder uitkomen. Ik meen me te herinneren dat de boodschap is dat we allemaal
  1) geschapen zijn door God, en Die maakt geen fouten, dus hoe je bent is ook hoe je bedoeld bent; en
  2) zondaars zijn… dus de ene zondaar die tegen de andere zondaar zegt dat ie niet bij de club mag, heeft een grote balk in zijn oog.

  Ik ben eens bij een Roze Viering geweest, in de (remonstrantse inderdaad) Arminiuskerk. Dus misschien heb ik je (Leonie) wel eens ontmoet. Succes!

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
 2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 6. Geen commerciële boodschappen.
 7. Niet op de persoon spelen.
 8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Back to Top