Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated

Meer over:  

#ov-kaart #stufi #studietips #leenstelsel #buitenland #web app installeren

Klik op de cover om het magazine te lezen of pak 'm uit de bakken.

illustratie Biculturele jongens

Uitval biculturele jongens is probleem van ons allemaal

Gepubliceerd: 16 April 2018 • Leestijd: 9 minuten en 18 seconden • Longread

Zelfde basisonderwijs, zelfde havo- en mbo-diploma’s, maar een totaal ander netto resultaat op het hbo: Hoe kan het dat jongens met een niet-westerse achtergrond veel minder vaak een HR-diploma halen dan hun autochtone mannelijke klasgenoten? En vooral: hoe kan het gat worden gedicht?

In het hbo halen maar weinig studenten na vijf jaar hun diploma. Op de HR is dit niet hoger dan 34 procent. Toch kon collegevoorzitter Ron Bormans afgelopen januari positief nieuws brengen. Sinds twee jaar zit het rendement weer (een beetje) in de lift. Tegelijkertijd hangt daar een schaduw overheen, want het rendement van jongens met een niet-westerse migratieachtergrond (hierna biculturele jongens genoemd) blijft achter.

Nog minder dan 1 op de 3 biculturele jongens heeft na 8 jaar een diploma aan de HR. Het laagste rendement heeft de opleiding accountancy. Daar slaagde in de periode tussen 2005 en 2009 maar 16 procent van de biculturele jongens erin om de HR na 8 jaar met een diploma te verlaten. Facility management heeft met 72 procent de hoogste uitval in het eerste jaar onder deze groep.

Zelfde Cito’s, zelfde centrale examens, maar een totaal ander netto resultaat op het hbo.

‘Dat studiesucces samenhangt met diversiteit doet me pijn’, zei scheidend HR-directeur Johan Sevenhuijsen drie jaar geleden in Profielen, en fast forward naar 2018 hebben zijn woorden niet aan kracht ingeboet. Niet alleen het lage rendement is een probleem, misschien nog wel ernstiger is het gat tussen biculturele jongens en jongens met een autochtone achtergrond.

Deze jongens hebben veel met elkaar gemeen. Ze zijn allemaal naar de havo of het mbo gegaan. Daaraan voorafgaand hebben ze op een Rotterdamse, of in ieder geval Nederlandse, basisschool gezeten. Zelfde Cito’s, zelfde centrale examens, maar een totaal ander netto resultaat op het hbo. Hoe kan dat?

Wiskunde

Veel van de Hogeschool Rotterdammers die Profielen voor dit artikel heeft gesproken, schuiven met puzzelstukjes bij het beantwoorden van deze vraag. Taalachterstand, niet-verwante mbo-vooropleidingen zonder wiskunde en verkeerde studiekeuzes zijn veelgehoorde verklaringen. Maar ook de arbeidsmarkt is een factor. Directeur Mirjam van den Bosch van EAS (techniek) ziet dat mbo’ers die al een startkwalificatie hebben makkelijk aan het werk kunnen. ‘Ik heb de indruk dat een deel van hen het probeert op het hbo. Lukt het niet, dan is er geen man overboord en gaan ze aan het werk.’

Als het ‘niet lukt’, dan is naast taal met name wiskunde de spelbreker. Dat geldt voor studenten ongeacht hun afkomst, maar onderwijsmanagers en directeuren zien dat het vooral mbo’ers van niet-verwante vooropleidingen zijn die struikelen over wiskunde. Vaak hebben deze studenten een niet-westerse migratieachtergrond.

‘Pas toen ik ging studeren, merkte ik hoe weinig contact ik had gehad met autochtonen.’

Martine Borggreve is onderwijsmanager bij vastgoed en makelaardij waar de eerstejaarsuitval onder biculturele jongens 70 procent is tegenover 43 procent bij autochtone jongens. ‘Mensen met een niet-verwante mbo-opleiding zonder wiskunde en economie kunnen beter niet starten bij onze opleiding. Die vallen heel vaak uit. We zijn hier duidelijk over in onze voorlichting, maar de studenten komen toch. Het blijft lastig zo lang je niet kunt selecteren aan de poort.’

Waar aan havoleerlingen toelatingseisen (zoals een bepaald profiel) mogen worden gesteld van de wet, zijn mensen met een mbo-4 diploma altijd toelaatbaar tot het hbo. Hier wordt steen en been over geklaagd, want de gevolgen laten zich zien in de rode rendementscijfers, zeggen opleidingen.

Lager schooladvies

Dat mbo-instromers vaker een biculturele achtergrond hebben, heeft te maken met het feit dat kinderen van allochtone en laagopgeleide ouders vaker een lager schooladvies krijgen dan kinderen van hoogopgeleide ouders. Om het hbo te bereiken, moeten zij dus eerst de halte mbo nemen. Als ze dan ook nog een mbo-opleiding hebben gedaan die niet verwant is, hebben ze vaak al drie of vier jaar geen wiskunde gehad.

Opleidingen zoals vastgoed en makelaardij bieden wel bijspijkercursussen wiskunde aan, maar de achterstand blijkt toch vaak te groot. Borggreve: ‘Ook speelt mee dat ons vak conjunctuurgevoelig is. Studenten zijn niet altijd intrinsiek gemotiveerd, maar denken dat ze in dit vakgebied veel kunnen gaan verdienen. Juist als het moeilijk wordt, heb je motivatie van binnenuit nodig om het vol te houden.’

Thuisgevoel

Op de HR kiest 53 procent van de jongens met een biculturele achtergrond voor een economische studie, bij autochtone jongens is dat 43 procent. Ook student lero maatschappijleer Appie koos voor een economische studie op het mbo en later op het hbo (tma). ‘Waarom? Omdat iedereen het deed.’

patroon

Ismail (lero economie) ziet dat biculturele jongens bij hun studiekeuze niet altijd hun eigen motivatie volgen. ‘Veel allochtone ouders dromen ervan dat hun kinderen de hoogste trede op de maatschappelijke ladder beklimmen. Dat kan ik goed begrijpen. Maar ja, dat sommige kinderen onder die druk bezwijken of daardoor de verkeerde studiekeuze maken, snap ik ook.’

Niet alleen de jongens die uitvallen zijn hier de verliezers. Het doet ook iets met docenten als zo veel studenten niet afstuderen. De hogeschool loopt bovendien diplomabonussen mis. Het achterblijvende rendement is dus een gedeeld probleem. Alleen al daarom vindt expertdocent studiesucces Jean Marie Molina het belangrijk dat we niet alleen kijken naar de achtergrondkenmerken van de jongens, ‘waar wij niks aan kunnen veranderen’, maar ook de hand in eigen boezem steken.

Molina: ‘Jongens van Turkse, Marokkaanse en andere allochtone afkomst voelen zich vaak niet thuis in het hoger onderwijs. Dat is niet vreemd, want ons onderwijs is normatief. Het is vanuit een bepaalde cultuur vormgegeven. Die is anders dan zij kennen en daardoor staan ze vaak snel op achterstand. Mijn vraag is dan: passen de jongens niet of kloppen de kaders niet?’

Wit docentencorps

Die ‘kaders’ waar Molina het over heeft, worden bij de meeste opleidingen vormgegeven door een overwegend wit, middenklasse docentencorps. Een feitelijke constatering, maar wel één met implicaties, vindt hoofddocent trade management gericht op Azië (tma) en trainer inclusief onderwijs Cheryl Gerretsen. ‘De meeste docenten hebben zelf de optimale route naar het hoger onderwijs gevolgd, via havo of vwo. Veel van onze studenten komen juist van het mbo. Docenten zijn meestal buiten de stad geboren en getogen, en wonen buiten Rotterdam of in een van de betere wijken. Verder zijn de meesten niet gelovig of hebben ze een ander geloof dan de studenten. Hun kinderen gaan bijna zonder uitzondering ook weer naar havo of vwo. Hoe kun je dan de leefwereld van veel van onze studenten kennen? Ik maak hier geen verwijt, maar ik vind dat we ons moeten realiseren dat we elkaar misschien niet begrijpen en dat we daar dus moeite voor moeten doen als docenten.’

Appie, de student die van tma naar maatschappijleer switchte, voelde zich op zijn eerste opleiding aan de HR een buitenbeentje. Giovanni, een universitaire student die een tijdje stage liep op de HR, merkte pas toen hij ging studeren hoe weinig contact hij had gehad met autochtonen in de voorbije achttien jaar. ‘Bijna overal waar ik kwam in Rotterdam was ik omringd door allerlei culturen en etnische afkomsten. Pas nu realiseerde ik me dat ik woon in een land waar de meerderheid bestaat uit autochtone Nederlanders.’

‘Toen er een grensrechter door Marokkaanse jongens werd doodgetrapt, moest ik tekst en uitleg geven.’

Ismail (lero economie) voelt zich thuis op zijn opleiding, maar hoort van vrienden dat de cultuur op het hbo heel anders is dan zij kennen. ‘Ze ervaren de omgeving als formeel en zakelijk en dat matcht niet met een sfeer waarin zij zich prettig voelen.’

White privilege

Het thuisgevoel ontbreekt dus soms, maar het gaat verder dan dat. Volgens Molina maken biculturele studenten op de HR ook uitsluitingservaringen mee. Molina: ‘Een minorstudente van Marokkaanse afkomst vertelde me over een les waarin het ging over de opkomst van IS. Wie denk je dat de beurt kreeg? Deze studente, de enige van Marokkaanse afkomst in de klas. Ze vroeg waarom zij die vraag kreeg voorgelegd waarop de docent antwoordde dat ze ‘gewoon’ de beurt had gekregen. Het white privilege van de docent zorgde ervoor dat hij niet zag waarom dit niet gepast was. Als je over dit soort dingen op de hogeschool wil praten, hoor je: ‘Zit ze weer te zeiken.’ Of: ‘Zijn ze weer het slachtoffer.”

Student Dauri (niet zijn echte naam) heeft soortgelijke ervaringen. ‘Het begint met het verschil in de manier waarop kritische vragen worden ervaren. Als autochtone jongens openlijk kritiek uiten, krijgen ze een luisterend oor. Als ik dat doe, ben ik die lastige Marokkaan.
‘Toen er een paar jaar geleden een grensrechter werd doodgetrapt, moest ik tekst en uitleg geven omdat de daders Marokkanen waren. Ik vroeg waarom juist ik hierop werd aangesproken. De docent kon wel door de grond zakken.’

Voor Dauri werd de grens bereikt toen hij naar een docent ging om iets te bespreken over het vak waar hij mee bezig was en de docent ‘ineens een heel verhaal begon over Marokkanen in zijn straat en dat hij daar zo’n last van had. Maar, zei hij tegen me, vinger omhoog, “ik ben niet bang voor ze!” Dit voorval heb ik neergelegd bij de directie en de voorzitter van de examencommissie. Ik heb geëist dat ik mijn verslag bij een andere docent mocht inleveren en dat is gehonoreerd, maar voor mij is het een gegeven dat er docenten zijn die mij vanuit een negatieve houding benaderen omdat ik Marokkaan ben.’

Iedereen op cursus?

Tijd voor een samenvatting. We hebben een potpourri aan verklaringen: van taal- en wiskundeachterstand tot uitsluitingservaringen. Van oorzaken die we bij de studenten neerleggen tot handen in eigen boezems. Maar hoe verder?

Volgens Anka Wagenaar, lid van de expertisegroep inclusiviteit, begint het bij het besef dat de meeste witte docenten redeneren vanuit westerse normen. ‘Dat kwalificeer ik niet als een slecht ding, maar wees bereid het te onderzoeken. Vaak is er eerst ontkenning, dan ontkrachting. Mensen voelen zich aangevallen in hun goede bedoelingen en zeggen: Wij zien geen kleur. Maar ja, kijk naar ons rendementsprobleem. Kennelijk gaat er toch iets niet goed.’

Van je troon komen als docent. Daar profiteren niet alleen onze biculturele studenten van.

Dus iedereen op cursus? 75 docenten en medewerkers van de hogeschool volgden de leergang inclusiviteit van de HR Academy al. Cheryl Gerretsen geeft zelf trainingen inclusiviteit, maar gelooft niet in een verplicht karakter. ‘Dan vallen de luiken dicht. Dat heb ik vaak genoeg zien gebeuren. Eigenlijk weten we wel wat werkt: je echt verdiepen in je studenten. Van je troon komen als docent en daar profiteren niet alleen onze biculturele studenten van. Gebruik voorbeelden in je les die niet alleen over Marieke en Job gaan, maar ook over Naima en Mohammed, kies voor didactische methoden waarmee je contact hebt met studenten. Sommige docenten zijn dol op hoorcolleges. Die geven dan een fantastische one man show weg vol bijdehante grappen. Maar ja, heb je het dan door als sommige studenten jouw taalgebruik niet volgen?’

Lector studiesucces Ellen Klatter is ook aanhanger van het werken aan de pedagogische slagkracht van docenten. ‘De focus zou daarbij moeten liggen op de relatie met álle studenten. Door de nadruk te leggen op een subgroep kunnen studenten in een hoek gezet worden of lijkt het alsof er aparte remedies zijn voor die specifieke groep. Onderwijs werkt niet zo; er is volgens mij geen programma dat beter werkt voor bijvoorbeeld Marokkaanse jongens. Het gaat om participeren in het leerproces. Ik pleit er daarom voor om via de vakinhoud met studenten in gesprek te gaan. Als de stelling van Pythagoras niet bekend is, is dat een belangrijker gegeven voor je onderwijs dan waar die student vandaan komt.’

Afdelingen Maasland, Ankara en Paramaribo

Peter Karstel van IBK (bedrijfskunde) vermoedt dat sociaaleconomische achtergrond een belangrijkere voorspeller is van studiesucces dan etnische afkomst en zijn collega-directeur Rob Ketelaar, directeur van IFM (financieel management), ziet dat de superdiversiteit in zijn klassen het focussen op groepen niet alleen onwenselijk, maar ook onmogelijk maakt: ‘Ik zeg weleens: we hebben de afdelingen Dordt, Zwijndrecht, Hoeksche Waard, Maasland, Ankara, Casablanca, Paramaribo, Willemstad, en dan ook nog eens de subafdelingen daarbinnen. Dit maakt de rol van de docent en zijn vermogen om binding te krijgen met de studenten nog belangrijker. Daarom zijn we begonnen met collegiale consultatie waarbij docenten bij elkaar in de klas kijken en elkaar helpen groeien als docent.’

Behalve werken aan bewustwording en pedagogische slagkracht zijn er ook heel praktische maatregelen die op dit moment worden uitgeprobeerd op de HR. Joke van Foeken, onderwijsmanager bij leisure management: ‘We werken aan een diverser docentenbestand, al hebben we dat niet van vandaag op morgen voor elkaar. Ook zijn we gestart met plusweken waarin studenten hun achterstanden kunnen wegwerken. Een kritische blik op ons curriculum heeft ertoe geleid dat we de eindscriptie hebben vervangen door een beroepsproduct. We vinden het relevanter om de beroepscompetenties van studenten te toetsen dan hun pen.’

‘Mensen voelen zich aangevallen in hun goede bedoelingen en zeggen: Wij zien geen kleur.’

Ook de communities bij COM (commercieel management) laten zien dat onderwijsvernieuwingen als een 60 punten-bsa, minder herkansingen en de mogelijkheid tot compenseren ten goede kunnen komen aan biculturele jongens. Directeur Fred Feuerstake zag de effecten vooral bij niet-westerse jongens van het mbo. ‘In 2015 haalde 52 procent zijn p in 1 jaar. Twee jaar daarvoor, in het oude curriculum, lag dat percentage vele malen lager. Toen haalde 13 procent het in 1 jaar.’

Doorstroomprogramma’s

Volgend collegejaar wordt sowieso interessant voor de economische instituten. Dan gaan de doorstroomprogramma’s mbo-hbo in Rotterdam van start. Mbo’ers die naar het hbo willen, werken dan al op het mbo aan zelfstudie, taal en wiskunde in programma’s die aansluiten op de propedeuse. Dit jaar loopt er een pilot eerstejaarsgroep bij accountancy waarin studenten verdiepingslessen krijgen in de struikelvakken. ‘We berusten dus niet in onze problemen met studiesucces’, zegt Ketelaar.

En dan? Kan het gat tussen biculturele en autochtone jongens gedicht worden als we aan al deze knoppen gaan draaien? Anka Wagenaar vindt dat niet de juiste vraag. ‘Het móet. Bij mij doet het pijn als ik die jongens op straat zie lopen op uren dat de rest van de stad naar school gaat. We mogen ons er niet bij neerleggen.’

Tekst: Esmé van der Molen
Cijfers: Maaike Bajwa, HR
Illustratie: Wendy van der Wauw

Voor dit artikel sprak Profielen met 20 docenten, studenten, onderwijsmanagers, beleidsmakers en directeuren van de Hogeschool Rotterdam. Lees ook onze andere themabijdragen: de uitval en het rendement in cijfers en twee persoonlijke verhalen van jongens die aan de HR studeren of hebben gestudeerd.
Dit artikel wordt je aangeboden door Profielen, het nieuwsmedium van de Hogeschool Rotterdam. Like what you see? Like ons dan op Facebook en blijf via je eigen tijdlijn op de hoogte van het laatste nieuws. Liever een nieuwsbrief? Meld je hier aan voor een maandelijkse update.

Reacties

Laat een reactie achter

35 Responses to Uitval biculturele jongens is probleem van ons allemaal

 1. Ik vind het echt stuitend dat mensen beweren dat je docenten perse dezelfde kleur moeten zijn als dat je zelf bent omdat je anders geen goed voorbeeld hebt. Ik ben zelf donker en vind al mijn docenten helden. Dit omdat ze intelligent zijn, hun oneindige kennis overbrengen en je altijd willen helpen. En nee, het zijn geen donkere vrouwen maar lekker belangrijk. Het gaat om innerlijk, niet om hoe iemand eruit ziet. Ik vind een intelligente blanke man net zo goed een held als een intelligente donkere vrouw. En ik vind mensen die niet uit Brabant komen ook tof. Daar kunnen ze namelijk niks aan doen, je wordt nou eenmaal zo geboren.

  Als je je opleiding niet tof vind omdat je niet alleen maar met dezelfde mensen zit (lees: zelfde uiterlijke specs) ben je echt een sneue racist en hoor je in een praatgroep thuis. En zeker niet voor een klas, want deze sneue denkwijze geef je onbewust door aan de mensen die je lesgeeft waardoor haat nooit de wereld uit gaat.

  En als je niet met een formele werkomgeving om kan gaan moet je even nadenken of je wel op het HBO wilt zitten. Je toekomstperspectief is namelijk zo goed als altijd op een formele plek met serieuze mensen met pakken enzo…

  En voorbeelden met namen die inclusief moeten zijn? Je voorbeelden moeten relevant zijn, of het nou om kippen, knikkers, Henk of Fatima gaat. Zie hier punt 2.

  Wanneer realiseert de HR dat (thank god) niet iedereen geschikt is voor op het HBO en er helaas een hoop mensen buiten de boot vallen. Falen is gewoon een optie in het leven. Het is klote dat jullie er minder mee verdienen maar krampachtig iedereen binnen de boot houden gaat uiteindelijk ten koste van je kwaliteit. Er wordt een opleidingstraject aangeboden, als die niet matcht met wat jij in gedachten had dan gaat t niet. Helaas pindakaas. Misschien komen ze terug als ze zelf volwassener zijn (was bij mij ook het geval) of gewoon niet. En dan is het ook ok.

 2. white privilege, ik kwam de term tegen en neem het hele artikel niet (meer) serieus! Weer een stukje slachtofferschap en SJW retoriek. boehoe.

 3. Helemaal eens met Elisa. Niet de opleiding aanpassen, maar eerder selecteren en om mee te beginnen een studie beginnen die bij je past.

 4. Het spijt me zeer maar dit artikel vind ik zeer onder de maat. Niet alleen is de wijze waarop er allerlei excuses worden verzonnen voor het niet mee kunnen komen op een opleiding maar tegelijkertijd het af te schrijven vanwege een ‘wit’ docentenkorps en het het fabeltje genaamd ‘white privilege’.

  Als er zo’n enorm groot uitvalspercentage is dan vind ik dat de mensen die uitvallen betere keuzes moeten maken. Je zit op het HBO om zelfstandig en zelfredzaam te worden, dat zijn bepaalde kwaliteiten die je aantoont aan het einde van je opleiding en ontwikkelt tijdens de studie. Kan je de studiedruk niet aan, helaas.

  Er wordt gesproken van ‘inclusiviteit’ maar op het HBO, en voor elke andere opleiding, moet je jezelf bewijzen. Er staan wel meer van dit soort artikeltjes in de krochten van Profielen, niet echt het ‘onafhankelijke’ beeld dat ze zeggen te scheppen.

 5. Als we het eenmaal over dingen als White Privelege gaan hebben kan ik een groot deel van het artikel niet meer serieus nemen. Dit soort dingen een naam geven werkt averechts. Willen we een Black Privelege? Dacht het ook niet toch? Kleur/afkomst en dergelijke moet niet meer uitmaken. En is dat wel het geval bij een persoon moet diegene op de juiste wijze betrapt en bestraft worden. Als we dit soort dingen niet gelijk gaan behandelen zal het een probleem blijven.

 6. Molina: ‘Een minorstudente van Marokkaanse afkomst vertelde me over een les waarin het ging over de opkomst van IS. Wie denk je dat de beurt kreeg? Deze studente, de enige van Marokkaanse afkomst in de klas. Ze vroeg waarom zij die vraag kreeg voorgelegd waarop de docent antwoordde dat ze ‘gewoon’ de beurt had gekregen. Het white privilege van de docent zorgde ervoor dat hij niet zag waarom dit niet gepast was. Als je over dit soort dingen op de hogeschool wil praten, hoor je: ‘Zit ze weer te zeiken.’ Of: ‘Zijn ze weer het slachtoffer.”

  Dus omdat iemand een andere cultuur heeft, mag je niet vragen over de opkomst van IS? Door erop te reageren dat het niet gepast is, geef je zelf aan dat je discrimineert. Het is juist correct van de docent om geen onderscheid te maken. Hierbij gaat hij er dus ook niet van uit dat alle mensen van Marokkaanse afkomst automatisch bij IS horen, wat een hele vreemde veronderstelling zou zijn. Het zou wel vreemd zijn en discriminerend als hij dit soort vragen alleen maar aan de Marokkaanse studente zou vragen.

  Een beetje zelfreflectie zou ook passend zijn. @Profielen, het zou gepast zijn als beide kanten van het verhaal worden belicht ipv een beetje populaire uitspraken te doen.

 7. Jongens!?

  Welk beeld schep je bij gebruik van het woord: jongens?

  Jongens worden mannen met 18

 8. Waarom vallen biculturele meisjes veel minder vaak uit? Hebben die niet dezelfde problemen met witte (en vaak mannelijke!) docenten?

 9. Oké, comments en tekst gelezen en mijn hoofd is op hol geslagen.

  Ik vraag onder elk artikel of het woord wit vervangen kan woorden door blank, ik vind dit namelijk racistisch. En dat zeg ik als half Marokkaans (van afkomst) en half Nederlandse man (of jongen wat Ron Heekelaar fijner vindt).

  Verder White Privilege op het feit dat hij een studente vraagt over de opkomst van IS? Kan zij haar mening niet geven over de kwestie? Hoe je het wendt of keert het speelt vanuit de Islam en zij zal waarschijnlijk meer kennis erover hebben dan de andere niet Marokkaanse studenten. Dus ik snap wel dat hij het aan haar vroeg. Ik wil trouwens wel mijn compliment geven aan de schrijver/schrijfster dat diegene niet ook White Guilt erin heeft gezet. Ik snap ook wel dat je bepaalde “key words” wilt hebben waardoor je beter gevonden wordt, maar dit gaat toch veel te ver.

  Mensen die uitvallen hebben of voor een verkeerde studie gekozen (als Appie en ikzelf in mijn aller eerste studiepoging) of ze zijn simpelweg niet slim genoeg voor het HBO. Je hebt ook praktisch opgeleide mensen nodig.

  En Biculturele studenten? Ik las dit terwijl ik dronk en ik verslikte mij. In dit artikel zijn allochtoon, studenten met niet-westerse achtergrond en Biculturele studenten gebruikt. Mag ik vragen of er één lijn getrokken kan worden en dat deze is “studenten”? De reden dat deze mensen namelijk uitvallen is gedeeltelijk kennis, gedeeltelijk dat er niet voorgesorteerd mag worden net als bij de HAVO, gedeeltelijk cultuur en gedeeltelijk (en volgens dit artikel trek ik de conclusie voornamelijk) integratie.
  Waarom zou een docent de kleur moeten hebben van enkele leerlingen terwijl demografisch er nog steeds meer Nederlanders zijn in Nederland? Mensen moeten zich leren te integreren in plaats van dat we gericht docenten gaan zoeken op demografisch niveau.

  @profielen mijn achtergrond is door deze comment deels naar voren gekomen. Ik heb de opleiding commerciële economie succesvol afgerond. Ik heb geen enkel probleem die hiervoor is behandeld ervaren, echter denk ik dat er wel andere (belangrijkere aspecten) zijn om te behandelen dan telkens terugvallen op dit thema. Kunnen we het alsjeblieft eens hebben over hoe studenten het onderwijs vinden en niet makkelijk terugvallen op dit thema over en over en over?

  Laten we heel eerlijk zijn, linkser dan dit gaan we het niet kunnen krijgen toch? Wanneer gaat het eens kritisch over de studenten die het niet halen? Wanneer komen er ook rechtse meningen op de profielen? het is best gekleurd telkens namelijk en ik zou bijna vragen of ik opinie stukken mag schrijven met de belofte dat er comments onder komen en vele discussies.

 10. Als profielen zo doorgaat gaat er van mijn kant een aangifte o.b.v. artikel 131 WvSr de deur uit.
  Wat een tendentieus rot artikel weer. Wat is die fascinatie toch met identiteit?

 11. @J

  Ik ben wel benieuwd waarop je deze aangifte/aanklacht op gaat baseren? Want artikel 131 gaat over opruiing, en ik zie ze dat persoonlijk niet doen. Daarom ben ik benieuwd naar jouw denkwijze hierin.

  @Profielen

  De vraag in mijn vorige comment was een gemeende vraag, ik denk dat er ook wat anders bij moet komen dan het links gekleurde wat nu gaande is. Dus hoe is het mogelijk om een opinie stuk te schrijven voor de profielen?

 12. @Com-student (Sam)

  In het eerste onderwerp wordt, naar mijn beste beschouwing gewoon een rake analyse gemaakt.
  Een van de eerste punten dat gemaakt wordt is dat een wiskunde achterstand vaak een probleem is, iets wat ik als student binnen het engineering domein echt wel kan beamen, ik kom namelijk zelf ook van het MBO af.

  Vervolgens staat het artikel vol met ongefundeerde onzin. Het zou door lageropgeleide ouders komen dat er een lager schooladvies wordt uitgesproken, nou mijn vader heeft LTS genoten en mijn moeder is toen zij vanuit het buitenland naar hier gekomen is begonnen met een schoonmaak job, yet here I am.

  Wat mij dus heel erg tegen de borst stoot is dat het door “witte” mensen zou komen dat “biculturele” “jongens” falen, tsjaa, dat is makkelijk. Nou, dan heeft de “biculturele” “jongen” gelijk zijn boeman te pakken he, “het komt wederom door die witte mensen dat het zo slecht met jou gaat”, in die zin is het artikel onderhevig aan opruiing.

  -Wij hebben totaal geen bewijs dat probleem X wordt veroorzaakt door groep Y, maar wij gaan groep Y aanpakken.-
  Wat een gotspe.

  P.S. Ik besef heel goed dat ik een beetje buiten de scope van dit artikel treedt, maar ik betaal genoeg geld om naar school te kunnen, en heb liever niet dat de publieke ruimte bevuilt wordt met dit soort intellectuele lompheid.

 13. Een artikel dat een pijnpunt in het hbo onderwijs raakt; de onwijs grote uitval van studenten met een niet-westerse achtergrond. Nog een belangrijker punt is dit omdat er in de toekomst relatief nog meer studenten met een niet-westerse migratie achtergrond zullen zijn in Nederland.
  Echter, is deze grote uitval te danken aan blanke docenten die vanuit hun westerse normen acteren? Nee. Deze docenten horen zo te acteren en mogen dat ook, aangezien we in Nederland (een westers land) zijn.
  Is dit een probleem van de instelling/opstelling van de studenten met een niet-westerse achtergrond? Jazeker. Door je in je eigen subcultuurtje te verschuilen en de blanke docent en het onderwijs systeem te blamen, kun je lekker de schuld van je afschuiven. Maar dat gaat je niet helpen. Kom uit die subcultuur en work your ass off, in het Nederlandse systeem met westerse normen en waarden.
  Doch zou het niet erg zijn als je stopt met je economische hbo opleiding en met je mbo aan de slag gaat. Mbo is ook een prachtig diploma, waarmee je praktisch aan de slag kunt.

 14. Nou voor het geval de studenten het nog niet weten. Als je eenmaal afgestudeerd bent en gaat werken zal dat waarschijnlijk zijn bij een bedrijf waar voornamelijk witte mensen werken met een Europese achtergrond. Raar he in Nederland…. We zijn gelukkig geen Amsterdam, hier huilen we niet over White Privelege maar pakken we aan.
  Verder ben ik het met J. eens dat het erg jammer is dat waar het eerste deel van het artikel gebaseerd is op een feitelijke constatering waar we wat mee zouden kunnen, het tweede deel puur ongefundeerd onderbuik gevoel praten is. Dit haalt heel het stuk omlaag vind ik.

 15. Dit heb ik al wel eens onder dit artikel geplaatst, waar de oorzaak werd gezocht bij het niet omgaan met ‘witte vrienden’: https://profielen.hr.nl/2018/door-witte-vrienden-werd-ik-geen-uitvaller/, maar is hier nog steeds goed van toepassing:
  Het gaat uiteindelijk om je eigen instelling, initiatief en tijd die je aan school besteed. Wat mij is opgevallen afgelopen jaren is dat (veel) ‘niet-westerse’ allochtonen in hun 2e/3e zelfs 4e jaar nog steeds in de 1e jaars mentaliteit zitten. Hiermee bedoel ik het zo min mogelijk willen doen en het niet bereid zijn om zelf taken op zich te nemen. Misschien kan je daarin die groep beter ondersteunen, i.p.v. andere hobby’s en andere netwerken en in dit artikel zelfs door te kijken naar ‘white privilege’ of andere onzin. Op HBO moet je het uiteindelijk toch zelf doen.

 16. @J.

  Allicht is het nuttig voor de discussie om niet zo melodramatisch te doen over een aangifte. Ik citeer Artikel 131:

  “Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.”

  Allereerst is hier geen sprake van een strafbaar feit (je kunt niet stellen dat het een strafbaar feit is om artikel 131 toe te passen omdat artikel 131 van een strafbaar feit spreekt, je moet EERST het strafbare feit vaststellen en DAN artikel 131 toepassen), ten tweede is hier geen sprake van gewelddadig optreden. Ten derde en belangrijkste: de groep die hier als oorzakelijk wordt aangeduid (zgn mensen met “white privilige”) zijn geen inherent onderdeel van het openbaar gezag.

  Het is enigzins ironisch dat iemand die commentaar heeft op de inhoud van een journalistiek artikel zo slecht geinformeerd is over de wet waar die persoon een beroep op pretendeert te doen en vervolgens klaagt over “intellectuele lompheid”. Succes met je aangifte.

 17. De laatste maanden valt het mij op dat er een onwijs links geluid door Profiel wordt verspreid. Het zou Profielen sieren om ook meer mensen met een andere, dan linkse, mening het woord te geven. Profielen begint inmiddels op een links bolwerk zoals de UvA te lijken. En dat moeten we toch niet willen, lijkt mij.

 18. Wat mij erg opvalt is dat het probleem omschreven wordt alsof de ‘probleem groep’ er niks aan kan doen en dat de oplossing bij de onderwijsinstelling ligt. Niks is minder waar.
  Zelf heb ik ook meerdere studies verprutst. Een keer op de Hanze Hogeschool en een keer op de Haagse Hogeschool om door te kunnen stromen naar de Univesiteit van Amsterdam. Nu ik eindelijk met success mijn huidige studie op de HR heb weten te volgen kan ik redelijk goed reflecteren op waar het voorheen fout is gegaan.

  In het algemeen is iedereen toelaatbaar op een onderwijsinstelling, mits je aan bepaalde voorwaarde voldoet, die ook niet bijster moeilijk of onredelijk zijn. Dit in groot contrast met het buitenland. Echter is binnenkomen wellicht (relatief) makkelijk, binnen blijven is des te moeilijker. Ik heb met pijn en moeite alles op alles gezet om mijn WO studie af te maken, maar het lukte gewoon niet. Wellicht had het iets te maken met mijn instelling, of het niveau was gewoon te hoog gegrepen. Al deze aspecten zijn echter aan mij te weiten, en ik accepteer dit zoals het is.

  Wat ik hier in deze problematiek zie is dat het gross van de ‘probleem groep’ zich er niet bij kan neerleggen dat het HBO te hoog gegrepen kan zijn of dat ze simpelweg niet bereid zijn om de discipline op te bouwen die nodig is om het goed te doen op het HBO. Er zijn genoeg ‘biculturele jongens’ die dit wel doen, en die nemen volledig verantwoordelijkheid voor hun success en falen. Maar ze hebben ook door wat voor soort mindset er nodig is om dit success te behalen. Ik herken mezelf hier ook in, ondanks dat het veel vallen en opstaan nodig heeft gehad voordat ik dit door had.

  Daarom kan ik niet anders concluderen dat het probleem toch echt een persoonlijke kwestie is, die sterk afhankelijk is van de persoonlijke inzet en het vermogen tot zelfreflectie, in combinatie met de motivatie om te doen wat nodig is. Er schijnt een noodzaak te zijn om ‘hoger opgeleid’ te zijn, ongeacht of dit wenselijk is voor het individu zelf. Dit is natuurlijk vreselijk voor de persoon zelf, die kosten wat kost er toch het beste van probeert te maken en bij falen geen enkel begrip mee krijgt. Echter krijg ik de indruk dat de ‘biculturele jongens’ een totaal ander beeld hebben van wat mogelijk is en wat vereist is op zowel het HBO als het MBO. Het probleem is cultuur gerelateert, maar de norm moet zich niet aanpassen aan de afwijkende cultuur; de afwijkende cultuur moet zich aanpassen aan de norm. Anders verliest het HBO zijn meerwaarde en wakkert dit enkel de inflatie van de diploma’s aan.

 19. Wat er gebeurt in de samenleving en de wijze waarop het de publieke opinie vormt komt ook op in school terecht. Blanke (oudere) docenten hebben nauwelijks discriminatie meegemaakt in hun schoolcarriere en kunnen zich niet voorstellen hoe dat wordt ervaren bij hun bi culturele studenten. Derhalve vind ik het merkwaardig dat men hier een probleeem toeschrijft aan ‘eigen verantwoordelijkheid’ of ‘eigen instelling’ of ‘zelfreflectie’. Dat mag allemaal leuk en aardig zijn maar het is toch de nonchalante houding van docenten dat zij geen moeite doen om zich in hun biculturele studenten te verdiepen. En dan heb je nog docenten als in het artikel die helaas niet professioneel genoeg zijn om hun slechte ervaringen te projecteren op hun biculturele studenten. Met globalisering nog verder aan het integreren is het gehalte aan protectionisme hier niet nodig. Het gros van het BBP wordt namelijk in het buitenland verdient.

 20. @ S. Heikamp

  Wat een heerlijk polemisch betoog. Bedankt voor uw zege.

  Het is evident dat u mijn analyse niet snapt of niet heeft gelezen en ontbreekt in jurisprudentiële creativiteit.

  Groetjes,

 21. @J,

  Graag gedaan. Ik wacht met grote interesse uw analyse af betreffende hoe artikel 131 van toepassing zou zijn, deze is niet gegeven. Uw reacties geven namelijk geen enkel bewijs, zelfs geen argument voor de claim, dat dit artikel van toepassing is. Ik bekritiseer ook niet uw reacties op de inhoud van het Profielen-stuk maar bekritiseer uw claim dat ergens iets strafbaars is gebeurd.

  “Jurisprudentiële creativiteit” is een betekenisloze uitdrukking die niets met de wet de maken heeft, mijn beste interpretatie van wat u daarmee zou bedoelen is “Ik ben niet blij en ik wil er iemand voor aansprakelijk kunnen stellen.” Een uitdrukking die wel iets met de wet te maken heeft is “nulla poena sine lege”, ook bekend als “het legaliteitsbeginsel” welk stelt dat geen straf mag worden opgelegd zonder dat er een wet tegen bestaat (en dat deze bestaat op het moment van gebeurtenis).

  Uw “analyse” van het Profielen-stuk bestaat uit geklaag over “SJWs”, enige informatie over uw persoonlijke achtergrond en een poging tot aantonen van een drogreden, waarvan deze laatste alleen een daadwerkelijk argument genoemd kan worden. Het Profielen-stuk pretendeert echter geen bewijs te leveren, het citeert “experts” die ondervraagd zijn over dit onderwerp. Uw poging tot aantonen van drogreden is dus zelf een drogreden (strawman).

  Ironisch genoeg is, als artikel 131 van toepassing zou kunnen zijn, als eerste vereist dat ‘witte mensen’ inherent de houders zijn van ‘het gezag’ welke hier aangevallen zou worden (even hierbij negerend dat in deze hele situatie geen ‘gezag’ van toepassing is). Als dit waar is, is dit bewijs van ‘white privilige’ en faalt iedere klacht tegen dit principe fundamenteel.

 22. @S. Heikamp

  Ik bedoel diezelfde jurisprudentiële creativiteit die rechters uit het minder marokkanen proces van Wilders hebben weten te wringen. Dat kwam inderdaad ook neer op iets als “Ik ben niet blij en ik wil er iemand voor aansprakelijk kunnen stellen”.

  Maar ik zal uw advies ter harte nemen en deze stukken wat minder serieus nemen, al vind ik het wel volledig terecht dat ik mag klagen over dit soort artikelen aangezien ik waarschijnlijk de eindredactrice haar salaris betaal.

 23. @ S.Heikamp.

  U ziet geen strafbare feiten? Ik vraag het mij af. De term ‘White privilege’ is een term die wijst op eigenschappen/standaard privileges op basis van huidskleur.

 24. @J, ik denk niet dat het nuttig (of on-topic) is om hier het proces van Wilders uitgebreid te gaan bespreken dus ik laat het daarbij.

  Ik kan me niet herinneren geschreven te hebben dat u deze stukken niet serieus moet nemen. Deze stukken gaan over maatschappelijke omgevingen en ontwikkelingen. Neem dit gerust serieus, als ik u enig advies zou willen geven is het om niet het debat te reduceren tot gepolariseerde posities door middel van generieke boe-woorden (zoals b.v. “slachtofferschap” of “SJWs”) of concepten zodanig uit context te trekken om tot conclusies te komen die op geen enkele wijze uit het bronmateriaal kunnen worden gehaald, behalve met kwade wil.

  @J-2, nee, ik zie geen strafbare feiten en zeker geen strafbare feiten onder artikel 131. U mag u afvragen wat u wilt, maar u heeft de bewijslast, als u strafbare feiten ziet mag u ze aanwijzen en beargumenteren waarom deze strafbaar zijn.

  ‘White privilige’ is een descriptieve term, geen normatieve. Het verwijst niet naar een set eigenschappen die iemand heeft (afgezien van de blanke huidskleur) maar naar een vorm van groepsgedrag en heeft niet meer diepgang dan de uitdrukking “soort zoekt soort”. Overigens vind ik het persoonlijk ook een verschrikkelijke term die te pas en te onpas in het rond wordt geslingerd, zeer aspecifiek is en geen plaats heeft binnen een serieus debat. Ik kan me ook niet vinden in de uitdrukkingen van expertdocent studiesucces Molina maar misschien moet ik mijn white privilige even checken.

  Mevr. Wagenaar drukt het veel beter uit door te stellen dat het geen slechte zaak is om een bepaald perspectief te hebben (dit hebben we tenslotte allemaal) maar dat het belangrijk is om ons hier bewust van te zijn. Als ik naar de aangevoerde anecdotes kijk vraag ik me af wat sommige mensen dachten toen deze conversaties gevoerd werden maar we zien hier voorbeelden, individuele situaties vanuit een bepaald perspectief. Het is een kort artikel wat een complex onderwerp even belicht, niet echt iets om conclusies uit te kunnen trekken, zeker niet dat hier iemand of een bepaalde groep wordt aangevallen omdat ze schuldig of noodzakelijk oorzakelijk zijn aan dit probleem.

 25. @ S.Heikamp

  Het interesseert me weinig welk artikel u aanhaalt. Is het wettelijk wel toegestaan om specifieke gedragingen en/of eigenschappen exclusief toe te schrijven aan huidskleur en dus aan ras? Het lijkt mij toch een vorm van discriminatie op basis van huidskleur, u niet? Dat is wat er beweert wordt met de term ‘wit privilege’.

  Ik de bewijslast? Voor bewijs:”zie gebruik van de term ‘wit privilege’. Wie die term gebruikt, maakt de claim, niet?

 26. @ S.Heikamp.

  “‘White privilige’ is een descriptieve term, geen normatieve. Het verwijst niet naar een set eigenschappen die iemand heeft (afgezien van de blanke huidskleur) maar naar een vorm van groepsgedrag en heeft niet meer diepgang dan de uitdrukking “soort zoekt soort”. Overigens vind ik het persoonlijk ook een verschrikkelijke term die te pas en te onpas in het rond wordt geslingerd, zeer aspecifiek is en geen plaats heeft binnen een serieus debat. Ik kan me ook niet vinden in de uitdrukkingen van expertdocent studiesucces Molina maar misschien moet ik mijn white privilige even checken.”

  ‘Wit privilege’ is dus gewoon een holle, niets betekende term? ik kan/ga dan ook maar over zwart privilege praten?? het wijst niet alleen naar een eigenschap: witte/blanke huidskleur maar naar het algemene gedrag van deze perso(o)n(en) met deze witte/blanke huidskleur. Zoals witte (on)schuld (erfzonde), Witte fragiliteit e.d. ook doen. Waarom gespecificeerd op huidskleur als andere rassen dit ook (kunnen) ervaren? Het is puur bedoelt om te generaliseren en zwartmakerij naar een ras/volk te plegen. We zeggen toch ook niet dat het beschuldigen van anderen van racisme een ‘zwart privilege’ is? Dit zorgt nogal voor verdeeldheid die op weinig gebaseerd is.

  Daarnaast komt het uit een theorie/overtuiging die nogal onzinnig, niet-kloppend en zelfs lachwekkend is:

  ‘Intersectional Feminism’ (Modern ‘3rth wave’ Feminism).

 27. @J-2,

  U heeft inderdaad de bewijslast wanneer u spreekt van strafbare feiten. De persoon die de term “white privilige” gebruikt heeft de last deze te defineren en te bewijzen danwel aan te wijzen.

  Laat ik eerst even het verschil hierin expliciteren, en stipuleren dat dit onvermijdelijk wat kort door de bocht gaat worden. Het wetboek van strafrecht bestaat om oordelen te vellen over feitelijke gebeurtenissen. Bewijsstukken A, B en C worden aangevoerd en als deze waar zijn, is het noodzakelijkerwijs waar dat verdachte X de dader is. Dergelijke bewijsvoering is primair deductief (althans, dat hopen/pretenderen we).

  White privilige is een descriptief psychologisch begrip, het omschrijft een onbewust perspectief van de traditioneel dominante groep binnen de Nederlanse samenleving, welke gevormd is door een bepaalde achtergrond/cultuur/gedachtegoed. Dit is per definitie niet bewijsbaar, het maakt op zijn best gebruik van inductieve redeneringen en op zijn slechts van abductieve redeneringen. Overigens zijn er veel dingen de we als mensen denken te weten inductief en werken prima in de praktijk. Abductieve redeneringen geven slechts mogelijke verklaringen aan, de oorzaken zijn niet per se noodzakelijk en er zijn andere factoren denkbaar die van invloed zijn op het resultaat. Zowel inductieve als abductieve redeneringen zijn per definitie formeel drogredenen. Hier komen we in deze situatie echter geen steek mee verder.

  U kunt over zwart privilege praten als u dit per se wilt, hier komt u ook echter geen steek mee verder. Ik gaf al aan dat ik “white privilege” een flut-term vind, daar lijken we het over eens te zijn. Ik zou het zelf eerder hebben over het de privileges van dominante mens- en cultuurbeelden. Dat punt terzijde, de “privilige” verwijzing is slechts dat, een verwijzing, naar de groep mensen naar wie de normen van de samenleving gesteld zijn. Dit is uiteraard een volledige veralgemenisering en het is heel goed mogelijk dat dit op individuen niet van toepassing is, dit betekent echter niet dat het niet bestaat. Aangezien u direct een vraag stelt over wet en discriminatie zijn we het er over eens dat discriminatie bestaat, of dit nu op basis is van huidskleur of iets anders.

  Wat “white privilige” dus niet beschrijft is de mensen in kwestie, maar een functionaliteit in de samenleving, die geordend is door primair mensen van een bepaalde achtergrond die de neiging hebben de inrichting voor zichzelf (en consequent soortgelijken) op de voor hen juiste manier in te richten. In Nederland is deze achtergrond toevallig blank, mannelijk en heterosexueel, aanwijsbaar maar niet deductief bewijsbaar door geschiedenis en statistiek. Deze groep hebben geen inherente voorrechten maar kunnen bevoorrecht zijn omdat ze beter functioneren onder deze omstandigheden.

  Houdt hierbij in gedachten dat er een verschil bestaat tussen erkennen dat iets zo is, en daar bepaalde consequenties aan verbinden. Ik kan gerust erkennen dat ik niet weet hoe het is om iets anders te zijn dat ik ben, zonder dat ik wil impliceren dat dit mij een slechter mens maakt (zeker aangezien het onmogelijk is voor mij om iets anders te zijn dan ik ben). Het is volledig mogelijk om over “white privilige” te praten en over het oplossen van een meetbaar probleem (zoals uitval van een bepaalde groep studenten) zonder daarbij te impliceren dat het slecht is om blank te zijn of privileges te hebben. De ideale oplossing is dat iedereen deze privileges heeft, waardoor ze als privilege wegvallen.

  De enige methode die bestaat om een abductieve redenering aannemelijk(er) te maken is door deze inductief te maken (wetende dat deductie hier onhaalbaar is). Dit vereist experimentatie en dit hoeft niet per se moeilijk te zijn. Kost het u echt iets, om op uzelf te reflecteren? Kost het u echt iets, om kritisch na te gaan waarom u bepaalde dingen denkt en of u hier echt wel goede verantwoordingen voor heeft? Kost het u echt iets om te proberen uw vooroordelen te erkennen en op te schorten in een poging te begrijpen wat een ander doormaakt? Tijd en geduld misschien, maar niet veel meer dan dat. En u kunt dit doen ongeacht welke fysieke attributen u toevallig heeft.

  Om uw eerste vraag nog even als laatste te beantwoorden, zoals u de vraag stelt is het wel degelijk wettelijk toegestaan. De wet functioneert niet als gedachtenpolitie. U heeft het recht om, als individu, zoals u het schrijft, “specifieke gedragingen en/of eigenschappen exclusief toe te schrijven aan huidskleur”, ongeacht hoe ver u daarmee van de werkelijkheid af zit. U mag tevens bij hoog en bij laag beweren dat morgen de zon niet op komt (even terzijde dat die uitdrukking technisch sowieso niet klopt) omdat u simpelweg niet wettelijk vereist bent om slechts dingen te geloven die “waar” zijn (wederom een onmogelijke situatie). Wet en sociale/morele verwerpelijkheid zijn heel andere dingen: wet geldt voor iedereen die deel is van de groep waarover deze wet gezag heeft; sociale verwerpelijkheid relateert aan uw directe leefomgeving/ervaring en morele verwerpelijkheid aan het heersende morele beeld van deze omgeving.

  Er is echter een grens, wat u NIET mag is naar deze overtuigingen *handelen*. Zoals ik in de tweede paragraaf schreef beslaat het wetboek feitelijke gebeurtenissen, en zodoende ook feitelijke handelingen. U mag wettelijk van persoon of personen met attribuut X vinden wat u wilt, zolang u deze personen maar niet anders behandeld (wederom, op wettelijk vlak, dwz ten opzichte van de rechten van deze persoon) dan andere personen.

  Neem even als voorbeeld (aangezien hij reeds genoemd is en deze zaak afgehandeld is) Wilders in 2011. Hij is hier niet beschuldigd van ons artikeltje 131, maar o.a. van artikelen in dezelfde sectie (Sectie V: Misdrijven tegen de openbare orde) artikelen 137c en 137d welke discriminatie beslaan.
  Ter referentie:
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2018-01-01#BoekTweede_TiteldeelV_Artikel137c
  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ9001

  Als de links niet werken zijn beide pagina’s gemakkelijk te googlen.

 28. @S. Heikamp

  “ik denk niet dat het nuttig (of on-topic) is om hier het proces van Wilders uitgebreid te gaan bespreken dus ik laat het daarbij.”
  Dat dacht ik wel, fijne dag verder.

 29. @J,

  Uw reactie laat mij vermoeden dat u niet begrijpt waarom ik niet op uw voorbeeld wil ingaan en ik leg het met alle plezier even uit. Niet alleen is de discussie over artikel 131 off-topic voor het Profielen-artikel, de zaak Wilders 2016 beslaat niet artikel 131 maar artikelen 137c en 137d alsmede het IVUR en het EHRM. Het is dus simpelweg onzinnig en nog verder off-topic om over zogenaamde “jurisprudentiële creativiteit” in de zaak Wilders 2016 te praten wanneer het een ander wetsartikel betreft.

  Voor verdere basis-informatie betreffende dit onderwerp verwijs ik u naar het requisitoir op de website van het Openbaar Ministerie:
  https://www.om.nl/onderwerpen/zaak-wilders/@96793/requisitoir-zaak/

  U ook een fijne dag verder!

 30. @ S.Heikamp

  Een heel genuanceerd verhaal, waar ik het grotendeels mee eens ben. Echter begrijp ik niet hoe iemand kan beweren dat ons systeem opgezet is voor een wit, mannelijk, enzovoort, persoon. Het is, naar mijn visie, meer op cultuur gebaseerd. Als dat dan witte privilege genoemd wordt, dan hebben zwarte mensen dit ook. Heel vreemd, onzinnig concept.

  Ik begrijp dat je dingen mag beweren of denken zonder dat deze strafbaar zijn, gelukkig wel. Ik dacht wel dat er grenzen zijn aan wat beweerd/gevraagd/mag worden. Haatzaaierij is namelijk verboden. Nu zeg ik niet dat het in dit geval zo is. Echter, soms komt de gebruik van deze (neo-)marxistische termen en groepsdenken er heel dichtbij.

  Het gaat mij dan ook meer over het morele gebruik van deze onzinnige theorien.

  Bedankt voor de boeiende interactie.

 31. Bi-cultureel en allochtoon zijn in dit artikel door elkaar gebruikt…

  *Bi-cultureel = afkomstig uit twee culturen. bijv. Een kind van een Nederlandse vader en Arubaanse moeder. Een kind van een Turkse moeder en Turkse vader is dus NIET per definitie Bi-cultureel, omdat we niet kunnen veronderstellen dat deze persoon vanuit huis ook de Nederlandse ‘cultuur’ meekrijgt.
  *Allochtoon = tenminste 1 ouder uit het buitenland. Bi-culturelen vallen dus onder deze groep.
  *Autochtonen = beide ouders in Nederland geboren.

  Er is veel gedoe om de terminologie ‘Bi-cultureel’. We kunnen deze groep namelijk onderscheiden in twee onderliggende groepen:
  1. Nederlandse ouder – niet-Nederlandse ouder (presteren vaak BETER dan de kinderen uit een homogene allochtone groep (voorbeeld: Turkse moeder – Turkse vader) ~
  2. niet-Nederlandse ouder uit land A – niet-Nederlandse ouder uit land B (bijv. Indische moeder – Russische vader)

  Dit artikel doelt dus niet op Bi-culturelen maar ‘Allochtonen’ in het algemeen.

  Graag de titel dus aanpassen naar ‘Allochtonen’ of ‘Nederlandse studenten met een andere achtergrond’.

 

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 5. Geen commerciële boodschappen.
 6. Niet op de man/vrouw spelen.
 7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over ons spelregels

Back to Top