Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
25 januari 2021

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Ingezonden: Is het toetsbeleid onveilig in coronatijd? Het college van bestuur reageert

Gepubliceerd: 17 November 2020 • Leestijd: 3 minuten en 24 seconden • Ingezonden

Vorige week vroeg ISO-docent Ed Meesters in een open brief aan het college van bestuur om het toetsbeleid veiliger en meer coronaproof te maken. Het college reageert hieronder op zijn voorstellen.

Geanimeerde tekening van een envelop

Beste Ed,

Dank voor je open brief, zeker ook dat je een lans breekt voor jouw studenten, dat je meedenkt met ons beleid en voorstellen aandraagt ter overweging. Aangezien het vraagstuk dat je aankaart wellicht bij meer mensen leeft – reageer ik namens het centrale crisismanagement team (ccmt) hier in Profielen op je oproep.

Het onderwijs in coronatijd stelt ons voor de nodige uitdagingen. We ontkomen er niet aan dat de huidige situatie en maatregelen ons soms plaatsen voor een dilemma. Je noemt nu een aantal voorbeelden, die voor de studenten in kwestie zeker vervelend zijn, maar ik kan je garanderen dat met ruim 40.000 studenten en 4000 medewerkers er nog legio andere zijn. Dat merken we ook aan de vele vragen die we ontvangen via het informatiepunt (corona.info@hr.nl) en via andere geledingen binnen de hogeschool.

Om die reden geven wij de opleidingen kaders mee, waaraan zij de situatie van studenten kunnen toetsen en die richting geven om op basis van de individuele casuïstiek te kunnen handelen. Soms zal dat ook maatwerk moeten zijn. Die afweging en dat besluit laten we – binnen de kaders – ter beoordeling van de opleiding en waar nodig de examencommissie of de decaan. Zij kunnen – waar het kan in overleg met de student – de situatie het beste beoordelen.

Ter bevordering van de onderwijskwaliteit en het studiesucces hebben we jaren geleden besloten om geen ongelimiteerde herkansingen meer te bieden. Daar hebben we ooit bewust voor gekozen. Dat leidt bij veel studenten – zo leerde toen de praktijk – tot uitstelgedrag of juist het tegenovergestelde, ‘gewoon een paar keer proberen’. Die visie onderschrijven we als hogeschool nog steeds en daar doen we geen concessies aan. Voor de goede orde, ook binnen de huidige regels kan hier van afgeweken worden. Dat loopt dan via de examencommissies.

Tegelijkertijd ontvangen we signalen dat door de coronamaatregelen bij studenten onrust ontstaat in geval van klachten en toetsen, omdat ze bij klachten thuis moeten blijven. Om juist die onrust weg te nemen, hebben we voor de herfstvakantie laten weten dat studenten niet benadeeld zullen worden als ze door coronagerelateerde omstandigheden een toets moeten missen.

Hoe we dat gaan inkleden zal nog nader worden bepaald. Daar gaan we nu niet op vooruit lopen, want dat is ook afhankelijk van het verdere verloop van de ontwikkelingen rondom COVID-19 en de vertraging die studenten oplopen.

Misschien goed om te weten, de cijfers van het vorige collegejaar laten zien dat die vertraging eigenlijk erg meegevallen is. Zie dit artikel in Profielen. Een compliment aan de docent én de student. Jouw voorstel voor een gegarandeerde extra kans voor alle studenten zou een mogelijke optie kunnen zijn, maar wellicht volstaat ook het ruimhartig gebruikmaken van de regels zoals we die nu al kennen, namelijk uitzonderingen op maat toestaan.

Hoe dan ook, een definitief besluit hierover vraagt zorgvuldig onderzoek en een goede afweging van de verschillende opties. Een ding is zeker, we zullen de student niet in de kou laten staan. Ook in ons beleid tijdens en na de eerste golf was dat voor ons een belangrijk uitgangspunt.

Wat betreft je opmerkingen over online toetsen het volgende. Uitgangspunt van toetsing is dat wat online kan, zoveel mogelijk online moet. Gezien het verschil in opbouw van curricula en gekozen toetsvormen tussen de opleidingen, maken de opleidingen binnen de ruimte die er nu is, een eigen afweging. Dat moeten we ook zo laten en juist niet tijdens de onzekerheid van een crisis in onze ‘wet’, de OER, vastleggen. Bepaalde vaardigheidstoetsen, maar ook toetsen waar het eindniveau wordt getoetst en waar het risico op fraude groot is, kunnen bijvoorbeeld niet altijd online en moeten sowieso op locatie plaatsvinden. Zeker omdat onze hogeschool van het begin af aan gezegd heeft niet aan proctoring te willen doen, op een beperkt aantal uitzonderingen na. Ook dat doen we overigens om studenten te beschermen, in dit geval tegen inbreuk op hun privacy.

Tenslotte, weet dat we op dit moment nog niet aan de maximale capaciteit voor onderwijs op locatie zitten. Elke meting laat dat zien. Op basis hiervan zijn het ccmt en het cvb van mening dat we eerder moeten opschalen dan afschalen. Opleidingen gaan de komende onderwijsperioden, bovenop het locatiegebonden onderwijs (zoals vaardigheidsonderwijs, begeleiding en praktijkonderwijs), meer ruimte benutten voor andere onderwijsactiviteiten. Dat is verantwoord als iedereen zich aan de regels houdt. En weet dat de regionale vervoerders aangeven dat we ook op OV-gebied de maximale capaciteit niet benutten. Dus van onnodig reizen is geen sprake.

We hebben al eerder gecommuniceerd dat we als hogeschool een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben die we uiteraard van belang vinden en dus ook zo goed als mogelijk oppakken. Eentje waar we ook – en terecht – nu meer dan ooit op worden aangesproken. De samenleving, bij monde van de politiek, vindt het belangrijk dat we ook fysiek zo veel mogelijk lesgeven.

Ondanks de aangescherpte maatregelen heeft het kabinet expliciet besloten dat het onderwijs (op locatie) doorgaat. Dat geeft verplichtingen. Daar moeten we gehoor aan geven. Hoe spannend dat in deze tijden ook is.

Metten Knuppe,
Secretaris college van bestuur
Secretaris centraal crisis management team

 Wil je op vrijdag (rond lunchtijd) het heetste nieuws van afgelopen week in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
 Profielen, het onafhankelijke nieuwsmedium van de Hogeschool Rotterdam, deelt wekelijks artikelen op Linkedin. Ben jij onze nieuwe connectie?

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

 

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  5. Geen commerciële boodschappen.
  6. Niet op de man/vrouw spelen.
  7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top