Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
19 mei 2022

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Photo of author

Jonnick is vierdejaars student aan de docentenopleiding maatschappijleer. Hij schrijft graag over problematiek die hij tegenkomt in het onderwijs, maar een lichter onderwerp op zijn tijd gaat hij niet uit de weg. Eerdere blogs van Jonnick lees je hier.

Foto: Paul van der Blom

Recente blogs

Blog

Een discriminerende school is geen stageschool

Gepubliceerd: 8 March 2021 • Leestijd: 1 minuten en 47 seconden • Jonnick

Ik heb veel leuke ervaringen opgedaan op verschillende stagescholen, en ik heb mij altijd welkom gevoeld. Helaas is het zo dat niet alle stagescholen ook plekken zijn waar alle studenten echt welkom zijn.

Vaker dan eens heb ik gehoord van een medestudent die door haar stageschool is gevraagd om haar hoofddoek af te doen, voordat zij op de school les mag geven.

‘Aha!’ hoor ik iemand nu al zeggen: ‘Als je als moslima solliciteert op een christelijke school dan kan je er ook vergif op innemen dat ze dat van je vragen!’ Als we überhaupt al bereid zijn om de vraag ‘Is discriminatie oké als je het doet vanuit je geloofsovertuiging?’ naast ons neer te leggen, stuitten we op een ander probleem: stages worden op de lerarenopleiding vaak geregeld door het instituut zelf. Studenten krijgen stageplekken aangeboden en hebben daarbij zelf weinig inspraak. Het conflict tussen student en stageschool vindt dus plaats omdat het instituut samenwerkt met scholen die willen dat studenten afstand doen van hun hijab.

Samenwerking met scholen die niet bereid zijn om studenten in hun waarde te laten is niet alleen immoreel, het is tegenstrijdig met de statuten van de Hogeschool Rotterdam. In haar eigen Gedrags- en Integriteitscode stelt de Hogeschool onder andere:
‘Hogeschool Rotterdam maakt het mogelijk dat de levensbeschouwelijke pluriformiteit in de onderwijsprogramma’s een plaats krijgt en zo de kennis van de achtergronden van godsdiensten, levensovertuigingen en culturen vergroot.’

Een middelbare in Spijkenisse hoeft zich niet te houden aan de statuten van de HR, maar als die school islamitische studenten in de praktijk uitsluit, is het een instelling die geen ruimte biedt voor pluriformiteit. Kennis van achtergronden, godsdiensten, levensovertuigingen en culturen wordt niet vergroot door beleid dat moslima’s uitsluit. Samenwerking met deze scholen is dus tegenstrijdig met wie de hogeschool wil zijn, en door deze scholen deel te laten zijn van haar eigen netwerk ondermijnt de HR haar eigen statuten.

De oplossing is duidelijk: Wanneer een school niet bereid is een student aan te nemen vanwege diens geloof, etniciteit, seksuele identiteit of voorkeur, moet de samenwerking met deze scholen stoppen. Op deze manier heeft het beleid van een school zichtbaar impact op de werkvloer. Niemand merkt de afwezigheid van een hypothetische moslima, maar van het ene op het andere schooljaar geen stagiaires meer hebben moet opvallen onder het personeel, dat nu vaak niet eens weet dat het management moslima’s uitsluit.

Het comfort van de groep studenten die geen discriminatie ervaart kan geen voorrang krijgen. Als de hogeschool wil uitstralen dat zij een inclusieve instelling is waarin wederzijds respect aan de basis van het onderwijs ligt, moet zij stellig achter haar eigen studenten durven te staan. Er bestaat geen middenweg tussen discrimineren en niet discrimineren. Er is geen wederzijds respect tussen een stageschool en een student als de student moet inleveren in eigenwaarde om daar te mogen werken.

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Recente blogs

Reacties

Laat een reactie achter

8 Responses to Een discriminerende school is geen stageschool

 1. Ik denk dat je met dit verhaal een veel fundamenteler probleem raakt: dat wij nog steeds heel veel openbare scholen hebben die zich exclusief religieus mogen identificeren. Zo’n 54% van het primair en voortgezet onderwijs valt onder bijzonder onderwijs met Christelijke denominatie, terwijl 28,4% als openbaar kan worden bestempeld.

  Als vervolgens met deze feiten naar de praktijk gekeken wordt is er een goede mogelijkheid dat om voldoende stageplaatsen te kunnen organiseren, welke de HR dus als plicht heeft in deze situatie, ze geen andere keuze heeft dan met dergelijke scholen samenwerken.

 2. Hey Jonnick, ik vind het supergoed van je hoe je dit aan de kaak stelt, en hoe je er 4 jaar geleden hiermee omging. Je support die ik voelde vanuit jou was voor mij van grote waarde. Je weet wie ik ben 😉

 3. Wanneer een school niet bereid is een student aan te nemen vanwege diens geloof, etniciteit, seksuele identiteit of voorkeur, moet de samenwerking met deze scholen stoppen. <– 100% mee eens. Discrimineren moet je niet faciliteren!

 4. Erg bijzonder dat het weigeren van een docent met een hoofddoek (= net als Zwarte Piet inmiddels breed (h)erkend als een symbool van racisme en onderdrukking) als discriminatie wordt uitgelegd. Eenzelfde kromme redenatie wordt gevolgd door reformatorische scholen die het discriminerend vinden als ze niet mogen discrimineren bij aanname personeel. Het lijkt me een teken van vooruitgang en verlichting om, net als in Frankijk, maar bijv. ook op universiteiten in grote steden in de Arabische wereld, religieuze kledij en regelgeving niet toe te staan bij het uitoefenen van een functie in het publieke domein. Ben je het hier niet mee eens? Ga dan lesgeven op het platteland in Amerika of Turkije, waar dit soort praktijken nog wel gangbaar zijn!

 5. Wilfried, school is een onderwijsinstantie waarbij veel uiteenlopende meningen met elkaar kruisen en waarmee je, in het dagelijks leven maar ook in onze maatschappij, ermee oefent om vrije keuzes in standpunten te hebben. je zegt met je reactie eigenlijk het volgende: ik wil niet openstaan voor andere meningen, culturen en wil liever in mijn eigen holletje mijn leven leiden. Is prima; maar als je nu niet open staat voor de diversiteit die binnen onze samenleving heerst, wens ik je veel succes met je leven in Nederland. Jij hebt met je reactie polarisatie aangewakkerd, want alles wat volgens jou bril ‘niet Nederlands’ is, mag vertrekken. Hoofddoek of een keppel bedekt alleen je hoofd, niet je IQ en je Nederlandse burgeridentiteit. Ik streef voor een inclusieve samenleving, en artikel 23 is één van de meest polariserende artikelen die de Nederlandse staat onder haar hoede kan hebben. Maak van alle scholen openbare scholen waar iedereen terecht kan, van Mohammed tot Thijs, van Abraham tot Mara. Je spreekt van ‘verlichting’, maar is je redenatie van je verlichting eigenlijk een verlichting die puur voor jou bestemd is? wat gebeurd er met Thijs die geen crucifix kan dragen? Wat gebeurd er met Abraham die geen keppel mag dragen? Wat gebeurd er met Fatima die geen hoofddoek mag dragen? Jou ‘verlichting’ gaat eigenlijk over een olielamp die maar een klein stuk van de kamer verlicht, niet het hele huis.

 6. @Wilfried Ik vind het inderdaad wel bijzonder dat je hele standpunt gebouwd is op het idee dat als je een hijab aanhebt dat je per definitie onderdrukt bent. Hebben vrouwen in Nederland niet de vrije keuze om een hoofddoek aan te doen volgens jou? Heb je dat wel eens aan mensen gevraagd, of ben je daar maar gewoon van uit gegaan?

  Daarnaast is juist de vrijheid om je geloof uit te oefenen al eeuwenlang een groot goed in Nederland. Het witwassen van de publieke ruimte is helemaal geen blijk van neutraliteit of van compleet verhelderd en rationeel denken; sommige mensen in de samenleving passen veel makkelijker in dat keurmerk dan anderen dat doen, en dat getuigd er dus van dat dit keurmerk helemaal niet is opgesteld met de beste bedoelingen; het is opgesteld om op te leggen wat de harde randen zouden moeten zijn van normaal, en iedereen die daar dus niet inpast moet, zoals u het zelf al zegt, eigenlijk maar gewoon optiefen.

  Mijn leerlingen zijn in dit land geboren. Mijn medestudenten zijn in dit land geboren. Zij hebben evenveel recht om als burger gezien te worden als ieder ander. Het idee dat hun grieven minderwaardig zijn aan de mijne of de uwe is compleet verwerpelijk, maar elke keer dat iemand zegt dat moslims (en in het bijzonder hier moslima’s) maar op moeten rotten uit hun geboorteland omdat hun geloof hier in de publieke ruimte niet welkom is, maakt duidelijk dat te veel mensen in Nederland dit gewoon nog niet zo zien. Wat mij betreft een schandelijke, zwarte vlek op het imago van Nederland als open en tolerant land.

 7. Het niet toestaan van een hoofddoek lijkt mij van heel andere orde dan het niet toestaan van moslims of geloofsovertuigingen, net zoals het niet toestaan van banners van politieke partijen of lichaamsversiering op de werkplek ook iets heel anders is dan het niet accepteren van iemands politieke overtuigingen of smaak. Typisch iets van deze tijd om dit te verdraaien en hard en grofgebekt discriminatie te gaan roepen. Iedereen die ergens aan het werk gaat zou zich bewust moeten zijn van het doel van zijn aanwezigheid: Representatief en bescheiden je werk doen en een boterham verdienen. Op je werk met religieuze symbolen, tatoeages etc. rondlopen en daarmee iets anders uitdragen dan dat waar je voor op je werk wordt verwacht, is terecht not done. Scholen / werkgevers die hier mee marchanderen en dit toch toestaan werken slechts verzuiling en hij-zij denken in de hand. Op zo’n school moet je geen stage willen lopen het lijkt mij een goede zaak als de HR afstand neemt van scholen die hoofddoekjes voor personeel toestaan. 

 8. @Eduard, wanneer een persoon geweigerd wordt haar geloofsovertuiging te dragen binnen een school die gedefineerd wordt door een andere geloofsovertuiging, wordt er met twee maten gemeten. Het Christendom heeft minder duidelijke uiterlijke standaarden dan b.v. een hoofddoek, en wij zien ze samenlevingsbreed niet omdat ze door de eeuwen heen geintegreerd zijn als normaal en ze als ‘neutraal’ worden geclassificeerd terwijl ze dat eigenlijk niet zijn.

  Een goed voorbeeld is het dragen van een kruis-hanger wat praktisch overal wordt toegestaan. Een nog beter voorbeeld komt uit je eigen bericht, ‘bescheiden je werk doen’ is een oer-Protestants principe. Representatief zijn is een professionele kwestie en daarbij moeten we de vraag stellen wat ‘representatief’ is voor een onderwijzer in brede zin. Daar bestaat geen objectieve definitie van, slechts conventies gebaseerd op traditie (welke een sterk Christelijke neiging hebben binnen Nederland) en willekeur.

  Waarom, bijvoorbeeld, zou lichaamsversiering als tatoeages niet representatief zijn voor iemand die lesgeeft, terwijl we allemaal goed weten dat in de hele samenleving aan lichaamsversiering wordt gedaan? Zijn mensen met tatoeages soms niet in staat om kennis over te dragen?

  Waarom worden er geen regels opgesteld dat mensen ook geen oorbellen of make-up mogen dragen in het onderwjis? Waarom mogen we zelf kiezen wat we dragen, als we echt neutraliteit willen, moeten we dan niet terug naar uniformen om ieder greintje persoonlijke voorkeur uit het beeld te halen?

  Het is verder niet eens belangrijk of het uit religieuze overtuiging is of niet, en dat zeg ik als atheist. Als we daadwerkelijk een openbare samenleving hebben waarbij religie geen speciale behandeling krijgt, wordt geclassificeerd als de persoonlijke mening die het is, waardoor daadwerkelijke vrijheid van religie mogelijk is, zou het dragen van een hoofddoek niets anders zijn dan welke willekeurige persoonlijke voorkeur dan ook.

  Iemand is docent, en toevallig ook gelovig. Als die persoon in staat is om het lesmateriaal te scheiden van de geloofsovertuiging is er geen reden dat een organistie dat niet ook zou kunnen. En laat het probleem nu NET ontstaan bij organisaties die een ander geloof aanhangen en dat niet kunnen, dus dan mag de school haar Christelijke denominatie ook per direct bij het vuilnis zetten. Daarna gaan we nog eens kijken naar alle andere dingen die mensen voor zichzelf kiezen, bah bah bah. Ik heb persoonlijk altijd iets gehad tegen broeken, dat kan echt niet in een moderne samenleving.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 5. Geen commerciële boodschappen.
 6. Niet op de persoon spelen.
 7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Back to Top