Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
4 oktober 2023

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Photo of author

Darice de Cuba is webdeveloper bij Profielen. Zij is geboren op Aruba en woont sinds 2000 in Nederland. Ze houdt zich graag bezig met toegankelijkheid en inclusie waarover ze blogt op haar Engelstalige blog. Darice is laat-doof. Naast front-end developer is ze ervaringsdeskundige met expertise in inclusief design.

Foto: Paul van der Blom

Recente blogs

Recente artikelen

Blog

Hou eens op over tweedeling

Gepubliceerd: 9 November 2021 • Leestijd: 2 minuten en 17 seconden • Darice

In zijn blog van gisteren beantwoordde collegevoorzitter Bormans een brief van een docent die zich zorgen maakt over de tweedeling in de samenleving. Zij laat zich niet vaccineren en voelt zich niet meer veilig op de hogeschool, schrijft ze. Daar vind ik wat van.

De docent in kwestie schrijft: ‘En allemaal hebben we universele rechten. We hebben recht op gelijke behandeling en de vrijheid om keuzes te maken.’

Ik las de brief en vroeg me af hoe het zit met de rechten van mensen die buiten hun wil om kwetsbaar zijn. Voor wie niet-gevaccineerden een groter risico zijn dan gevaccineerden? Kwetsbaren zijn in de huidige situatie niet veilig op een school vol mensen.

Als niertransplantatiepatiënt die afweeronderdrukkers slikt, loop ik een groot risico om ernstig ziek te worden van COVID-19. Zelfs na drie prikken raden artsen ons aan om voorzichtig te blijven omdat we minder antistoffen aanmaken dan anderen.

En weet je: deze vaccins waren niet getest op niertransplantatiepatiënten. Op geen een. Wij wáren de test. Ik heb mijn volste vertrouwen gesteld in de wetenschap en ik heb het vaccin genomen. Niemand wist met enige zekerheid wat voor bijwerkingen we zouden krijgen. Gelukkig heb ik dezelfde bijwerkingen als bijna iedereen gekregen. Armpijn, moe en een beetje algehele malaise. Van wat ik weet van anderen, ben je zieker van een kater na een nacht bier achteroverslaan.

Dus als gezonde mensen klagen over zogenaamde mogelijk toekomstige bijwerkingen word ik boos. De vaccins zijn uitvoerig getest (rolling reviews) op gezonde mensen. En nog iets: er zijn tot heden bij geen enkel ander vaccin bijwerkingen opgetreden op de lange termijn.

De docent schrijft in haar brief ook: ‘Ik ben er altijd trots op geweest dat wij ons als Hogeschool Rotterdam profileren als inclusieve school.’

Ik ben blij dat ik geen student meer ben. Want zoals de situatie nu is in Nederland had ik een groot risico moeten nemen om weer naar die ‘inclusieve’ school te gaan. In het drukke ov waar mensen zich slecht houden aan de mondkapjesplicht. In de klas en collegezalen met mogelijk ongevaccineerde medestudenten en docenten. Waar je niet mag vragen wie wel of niet gevaccineerd is om afstand te kunnen houden. En dat elke doordeweekse dag urenlang. Als medewerker van de hogeschool ben ik enorm blij dat ik de keuze heb om voltijds thuis te werken.

Inclusiviteit is tricky. Inclusiviteit gaat niet over gevaccineerd of niet gevaccineerd zijn. Toegankelijkheid en inclusiviteit gaat over mensen die in de minderheid zijn, vanwege hun afkomst, seksuele geaardheid en/of lichamelijk beperking. Dingen waarvoor ze niet voor gekozen hebben. Ze worden buitengesloten vanwege de manier waarop de maatschappij functioneert en ontworpen is. Niet vaccineren is een keuze, een transplantatie-orgaan (of andere kwetsbaarheid) hebben is geen keuze.

Ik doe mijn best een balans te vinden tussen doorgaan met leven en voorzichtig zijn. Ik leef nog steeds best geïsoleerd en neem af en toe risico’s als ik ergens heen ga met veel mensen, dat kan zelfs een drukke supermarkt zijn. Leven zal nooit risicovrij zijn, maar hoe meer mensen gevaccineerd zijn (meer dan negentig procent) hoe minder snel het virus verspreidt en hoe veiliger het is voor iedereen. Vooral kwetsbaren ‘profiteren’ hiervan, mensen die ook gewoon recht hebben op zo veilig mogelijk met de maatschappij mee te doen.

Laten we ophouden met het hebben over een ‘tweedeling’ als het gaat over gevaccineerden en bewust* ongevaccineerden. Kijk naar de feiten, naar oorzaak en gevolgen. Luister naar de wetenschap. En elke filosoof zal je kunnen vertellen dat absolute keuzevrijheid zonder gevolgen niet bestaat.

* Het is vanzelfsprekend dat ik het niet heb over mensen die vanwege medisch redenen geen vaccinatie kunnen krijgen.

 

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Recente blogs

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

10 Responses to Blog Darice: Hou eens op over tweedeling

 1. De discussie is gepolariseerd geraakt. Je bent voor of je bent tegen vaccineren. Maar ook: je bent gevaccineerd, dus een held. Of je bent niet gevaccineerd, dus een wappie. Ik vind dit een goed artikel omdat het duidelijk laat zien dat 100% inclusief niet mogelijk is en dat er een grijs gebied zit. Aan vrijheid zitten gevolgen.

  De politiek stelt zich gespleten op: Vaccineren is een vrije keuze, maar als je je niet laat vaccineren dan gelden er andere regels voor jou, dan voor iemand die zich wel laat vaccineren. En ik dacht altijd dat discrimineren niet mag.

  Als het omgedraaid wordt:

  Vaccineren is een verplichting en als je het niet doet, dan gelden er andere regels voor jou, dan voor iemand die zich wel laat vaccineren. Dat klinkt heel anders. Dus nu wordt er gedaan alsof het een keuze is, maar eigenlijk is het een verplichting. Maar dat mag niet volgend onze wetten. Het gevolg is dat mensen omwegen zoeken en vinden om onder die verplichting uit te komen. Ik ken mensen die een valse QR code (op naam!) hebben en hierin staat doodleuk dat ze gevaccineerd zijn (maar dit is niet zo).

  We kunnen leren van de Oosterse landen waar het belang van de groep boven die van het individu wordt gesteld. Dat is niet prettig en past niet bij onze cultuur. Maar het schept wel duidelijkheid en iedereen wordt gelijk behandeld, volgens dezelfde regels. Het argument van een gelijke behandeling is dan al binnen ;-).

 2. @Youri, “Je bent gevaccineerd dus je bent een held”? Zeggen mensen dat? Ik ben gevaccineerd, spreek me regelmatig uit over het nut of zelfs de noodzaak van vaccinaties maar als iemand me een held zou noemen zou ik me er groen en geel aan ergeren. 2x een bezoekje van 20 minuten (inclusief de 15 min wachttijd achteraf), een speldeprikje in de arm, een minimale hoeveelheid bijverschijnselen, dat is wat er voor heldendom door moet gaan? Het is niets meer dan een beetje zelfbescherming en een beetje maatschappelijk besef.

  Verder vraag ik me even af wat de wettelijke basis is om te stellen dat er geen andere regels mogen bestaan voor mensen die bepaalde keuzes maken. Dergelijke wetten bestaan namelijk al heel lang en dan doel ik nog niet eens op het strafrecht wat het duidelijkste voorbeeld is.

  Onze grondwet stelt letterlijk, en ik citeer artikel zes:

  “1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

  2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.”

  Er mag dus niet op arbitraire gronden onderscheid gemaakt worden zonder dat daar een wet voor is. Er mogen wel degelijk wetten worden opgesteld die onderscheid maken om de openbare gezondheid te waarborgen.

  Onze grondwet stelt tevens, en ik citeer artikel 11:

  “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

  Onze grondwet zit VOL met verwijzingen naar de rest van de Nederlandse wet waarin uitzonderingen en nuance kan worden opgenomen. Onze grondwet is niet onbeperkt. Onze grondrechten zijn niet onbeperkt. Ze zijn fundamenteel, waarmee ze geldig zijn tenzij door wet anders wordt bepaald.

  Als de overheid dus een wet wil aannemen waarmee mensen die een gevaar opleveren voor de gezondheid van anderen van de samenleving anders behandeld worden, dan mag dat simpelweg, en de notie dat dat niet mag is iets wat mensen zelf bedacht hebben. Sterker nog, de expliciete zorgplicht van de overheid ten opzichte van volksgezondheid komt nog eens terug in artikel 22:

  “De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.”

  Mensen die klagen over hun zogenaamd geschonden of verloren grondrechten hebben dus kennelijk nooit de grondwet gelezen. Als er nu een andere wet is waarin staat dat de overheid deze wetten niet zou mogen doorvoeren hoor ik dat graag. Ik ken er geen en het valt kennelijk niet onder de grondwet.

  Het is correct dat in tegenstelling tot bepaalde Oosterse landen het individuele recht van groot belang is, maar laten we niet pretenderen dat we nooit wetten hebben gehad die niet tot doel hebben om de samenleving en haar leden te beschermen en met dat doel deze individuele rechten te beperken. We praten slechts over de mate waarin dit gebeurt.

 3. “Ik heb besloten mijn autolichten niet aan te doen en nu voel mij niet meer veilig op de snelweg”.

  “Ik kies voor mezelf en nu maak ik me druk over de saamhorigheid in Nederland”

  Dat is zo ongeveer hoe de mentale acrobatiek van anti-vaxers bij mij overkomt.

 4. Beste Darice, wat jammer dat mijn woorden boosheid hebben opgeroepen bij jou, waar ze juist waren bedoeld om te verbinden en ook meer aandacht te hebben voor mensen in jouw situatie. Daar lig ik ‘s nachts dan weer wakker van. Het lijkt me vreselijk om zo geisoleerd te moeten leven.
  Wat betreft het recht: nee, ik ben geen rechtsexpert. Maar het is duidelijk dat verschillende rechten op gespannen voet staan met elkaar. En ik ben het met Ron Bormans eens dat dit daarom goede doordenking vraagt, want voor niemand blijft dit zonder gevolgen.
  Ik hoop daarom dat je open staat voor een gesprek hierover. Over wat veiligheid betekent voor jou, en voor mij, en voor anderen. Het internet lijkt me niet de plek hiervoor. Het gesprek uiteraard wel in een setting met aandacht voor voorwaarden waarbij jij je veilig voelt.
  Ik hoop van je te horen.

 5. Wat mij tegenstaat in de hele discussie is dat steeds de aanname wordt gedaan dat mensen die kiezen voor vaccinatie dat doen voor het algemeen belang (en dus de “good guys” zijn) en mensen die daar niet voor kiezen worden bestempeld als individualisten die alleen hun eigenbelang nastreven (de “bad guys”). Ik zou dan zeggen: stel eerst eens de vraag om welke redenen zij ervoor kiezen niet deel te nemen aan dit programma? Wat zijn de waarden die volgens hen in het gedrang komen, denk aan vrijheid, recht op privacy, een samenleving waarin ziekte en dood er misschien gewoon bijhoren, of wat dan ook. Mijn punt: ik denk helemaal niet dat ongevaccineerden het slechte voor de samenleving of de ander willen.

  Verder verbaas ik me keer op keer over het gemak waarmee dingen als stellige waarheden worden aangenomen of platgeslagen:
  -“Ongevaccineerden zijn een gevaar voor de volksgezondheid”: is dat zo? Waarop is dat dan gebaseerd?
  -“Je moet vertrouwen op de wetenschap”: maar wat is dan “de wetenschap”? En in hoeverre moet dat vertrouwen blind zijn? Ik vind het niet terecht om mensen die simpelweg kritische vragen stellen (een heel goede wetenschappelijke traditie) weg te zetten als wappies of complotdenkers. Zo maak je mensen monddood en ik denk dat juist dat op den duur helemaal niet goed is voor het algemeen belang.

 6. De kop trekt meteen mijn aandacht en de inleiding met “Daar vind ik wat van’ vraagt dan meteen om een reactie, want ik vind daar dan weer wat van.

  In de derde alinea vraagt de schrijfster zich af hoe het zit met mensen die buiten hun wil kwetsbaar zijn en voor wie ‘niet-gevaccineerden een groter risico zijn dan wel gevaccineerden. Dit is al precies het in tweeën delen waar de briefschrijfster over begon. Het stoort me dan ook dat ze gebruik maakt van haar eigen kwetsbaarheid en meteen andere kwetsbare mensen (die zonder “keuze” niet gevaccineerd kunnen worden) in een voetnoot wegzet, terwijl hier al de tweedeling juist begint. Daarnaast gaat ze er onterecht vanuit dat niet-gevaccineerde personen haar eerder ziek zouden kunnen maken. Hierin gaat ze voorbij aan een aantal zaken. Om te beginnen zijn er mensen die het virus gehad hebben, of een variant eerder in hun leven en voldoende bescherming hebben, natuurlijke immuniteit. Vervolgens gaat ze er ook aan voorbij dat er meerdere studies hebben aangetoond dat beide groepen het virus even veel verspreiden (sterker nog, er zijn aanwijzingen dat gevaccineerden juist zorgen voor snellere en heftigere mutaties maar dat blijft vooralsnog, voor zover ik weet, bij vermoedens).(1, 2)

  Er zijn nog vele andere voorbeelden maar ik zal er nog 1 benoemen. De hogeschool is er voor iedereen maar ik denk vooral en voornamelijk voor studenten die gemiddeld denk ik rond de 20 jaar oud zijn. Vaak dus nog tieners, en laat nu net tienerjongens (jonge mannen) 6 keer zo veel kans hebben op een bezoek aan het ziekenhuis van het vaccine t.o.v. het virus zelf.(3)
  Ze stelt in alinea 6 dat ze zich boos wordt als gezonde mensen klagen over eventuele toekomstige bijwerkingen met een linkje naar Astra Zenica, wat toevallig een vaccine is die (niet in Nederland) maar in 18 landen verbannen is omdat er toch aanwijzingen zijn op ernstige bijwerkingen.

  Het is niet zo gek dat lange termijn bijwerkingen niet goed onderzocht kunnen zijn. Ook niet als er parallel onderzoeken lopen. Parallel betekend niet dat lange termijn effecten eerder bekend gaan worden. Die blijven dus lange termijn, en gezien de zeer nieuwe techniek met zeer beperkte (grootschalige) lange termijn onderzoeken (we zitten er dus nu midden in) kunnen we niet zeggen dat de vaccines “uitvoerig getest zijn” op de lange termijn.

  Dan stelt ze ook nog in alinea 9 dat vaccineren een keuze is. Voor die tiener jongens is niet vaccineren net zo goed een keuze als geen orgaantransplantatie nemen. Uiteraard niet een 1 op 1 keuze, al hoewel ik de overlevingskans van orgaan transplantatie niet meer heb opgezocht en het eigenlijk niet weet. Beetje harde vergelijking maar mijn punt is dat het allemaal niet zo zwart/wit is.
  Het uitsluiten van alle jonge mannen die het risico niet willen lopen, de mensen die niet kunnen vaccineren en ook het uitsluiten van alle andere mensen die verder gezond zijn maar genoeg reden hebben om zich zorgen te maken over de lange termijn effecten van deze nieuwe vaccine-technieken noem ik geen inclusiviteit. Dat is een tweedeling dus noem het beestje bij de naam.

  1 Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021 (https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm)
  2 Acharya CB, Schrom J, Mitchell AM, et al. No Significant Difference in Viral Load Between Vaccinated and Unvaccinated, Asymptomatic and Symptomatic Groups Infected with SARS-CoV-2 Delta Variant. medRxiv. Published online September 29, 2021:2021.09.28.21264262. doi:10.1101/2021.09.28.21264262 (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.28.21264262v1)
  3 Teenage boys more at risk from vaccines than Covid (https://www.msn.com/en-gb/health/medical/teenage-boys-more-at-risk-from-vaccines-than-covid/ar-AAOgDDW)

 7. @Jimme, wat betreft je verhaal en je bronnen: het is ook een beetje ‘zoekt en gij zult vinden’

  In bron 1 gaat het deels over de delta-variant, zeggen de onderzoekers ook dat vaccineren een belangrijke rol speelt in de vermindering van het flink besmettelijke virus, dat hoe meer mensen gevaccineerd zijn hoe logischer het is dat er ook besmettingen in die meerderheid plaatsvinden, en er komt wel uit het artikel dat er maar 1.2% moest worden opgenomen in het ziekenhuis en niemand is doodgegaan. Lijkt me ook relevant.

  In bron 2 zeggen de onderzoekers zelf ook al dat mensen die gevaccineerd zijn een hoge Viral-load hadden die ook sneller daalt, waardoor ze minder lang besmettelijk zijn en dus ook waarschijnlijk minder mensen zullenbesmetten. Daarnaast verwijzen ze al naar tenminste 3 andere onderzoeken die WEL hebben laten zien dat de viral load minder hoog is bij iemand die is gevaccineerd.

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5254440/gevaccineerd-ook-besmettelijk-anderen-besmetten-vaccin

  Bron 3 is een nieuwsartikel zonder directe verwijzing naar dat onderzoek, dus ik vraag me af of dat steekhoudt, maar dat zou natuurlijk kunnen. Toch kun je dat ook weer niet 1 op 1 op de Hogeschool populatie van mannelijke studenten toepassen aangezien het in het MSN artikel gaat over het vraagstuk van het vaccineren van kinderen van 12-15.

  Wat ik erg mis in de discussie en het lange-termijn-effect is het meenemen van hoe lang vaccines al worden gemaakt en hoeveel daarmee al is gered, juist ook op de lange termijn: het is niet alsof we vorig jaar zijn we begonnen met iets totaal nieuws, zelfs als het een nieuwe medische techniek zoals MRNA betreft.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 5. Geen commerciële boodschappen.
 6. Niet op de persoon spelen.
 7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Back to Top