Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
25 juni 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Photo of author

Serge Feldmann was van 2011 tot 2024 studentendecaan op de HR en is nu senior beleidsadviseur studentenwelzijn. Hij blogt om de wereld een klein beetje te helpen veranderen. Zijn eerdere blogs lees je hier.

Foto: Paul van der Blom

Recente blogs

Recente artikelen

Blog

IJdele hoop, goor lef en misplaatste trots

Gepubliceerd: 21 May 2024 • Leestijd: 2 minuten en 3 seconden • Serge

Beste Geert, Caroline, Dilan en Pieter,
Ik hoop dat jullie in ieder geval kort hebben kunnen genieten van jullie bereikte resultaat. ‘Kort’, omdat er nogal wat pleuris in staat die op korte termijn dreigt uit te breken. Laat ik mij beperken tot het vermoedelijke effect op studentenwelzijn.

Natuurlijk krijgen jullie massa’s onderzoeken onder de neus geschoven waarin allerlei partijen en lobby’s aantonen dat hun zaak urgent en erg belangrijk is. In die berg zijn de onderzoeken naar studentenwelzijn door onder meer Trimbos/RIVM en ECIO wellicht aan jullie aandacht ontsnapt. Om nog niet te spreken over alle andere onderzoeken op dit thema landelijk en internationaal met eenzelfde teneur: het studentenwelzijn staat onophoudelijk onder druk.

Waren we net een klein beetje de goede kant op aan het bewegen ten opzichte van voorliggende jaren, zoals landelijk onderzoek liet zien, doen jullie dit teniet en verergeren zelfs deze situatie met de gepresenteerde plannen voor het hoger onderwijs.

Laat ik positief beginnen. Dat het bsa (nog) niet wordt afgeschaft, daar kan ik mee leven. Uit verschillende onderzoeken onder meer van de Inspectie van het Onderwijs, de Universiteit Utrecht en het SEOR, is gebleken dat een bsa effectief kan zijn in het bevorderen van studievoortgang en het reduceren van uitval. Daarbij moet natuurlijk wel oog blijven voor uitzonderingen op een dergelijke regel wanneer er bijzondere omstandigheden spelen.

Een voorgenomen langstudeerboete, versobering van de stufi en verhoging van het collegegeld voor internationale studenten zullen een stevige impact hebben op het algemene welzijn van studenten. Om nog maar te zwijgen van de stevige bezuiniging op onderzoek die totaal niet valt te rijmen met de wens een sterke (kennis)economie te willen zijn en blijven. Maar terug naar mijn leest weer: studentenwelzijn.

Jullie zijn met elkaar straks verantwoordelijk voor een enorme verspilling van belastinggeld. Ik weet dat jij sowieso niet zo veel met cijfers kunt Caroline, maar Pieter legt het je vast graag nog even uit als hij moet onderkennen dat ik gelijk heb.

Hadden jullie namelijk wel de moeite genomen het breed aanwezige onderzoek te bestuderen, dan zou zijn opgevallen dat prestatiedruk een van de belangrijkste factoren is die het welzijn van studenten ondermijnt. Prestatiedruk leidt vervolgens tot stress- en angstklachten die op hun beurt een aanzet vormen voor depressie, overspanning, burn-out en het ontstaan of verergeren van verschillende (chronische) ziekten. Dat weet jij toch heel goed Pieter?

Deze studenten lopen niet alleen de kans om uit te vallen, ze zullen (meer) zorg nodig hebben die toch al onder druk stond en steeds duurder wordt. Reken je mee Pieter? Daarnaast zullen deze maatregelen sommige studenten doen besluiten te stoppen maar ook studenten die verder willen groeien en ontwikkelen, en willen bijdragen aan die zo door jullie belangrijk geachte kenniseconomie afschrikken. En hadden we niet juist heel hard praktisch geschoolde mensen nodig: nu en al helemaal in de vergrijzende toekomst?

Kortom: jullie bezuiniging mag in het beginsel een besparing lijken, deze zal al snel een kostenverhoging blijken op vele andere gebieden. Dit akkoord getuigt dus inderdaad van ijdele hoop, goor lef en misplaatste trots.

Sterkte met elkaar!

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Recente blogs

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

17 Responses to Blog Serge: IJdele hoop, goor lef en misplaatste trots

 1. Ik hoop dat deze tekst zijn weg vindt naar deze vier personen of naar hun achterban. Jij hebt in ieder geval lef om dit zo te verwoorden. Dank.

 2. Hele goed column!

  Echter 1 kanttekening: Dit heeft niets met praktisch geschoolde mensen van doen.. Aangezien werkgevers in deze branches de studenten opleiden op hun eigen kosten en dan krijg je ook nog een salaris. Wat dat betreft zal dit waarschijnlijk een kleine impuls geven aan technische opleidingen op niveau`s ‘onder’ HBO niveau (denk ik).

 3. Hoewel ik best wel enthousiast wordt van het nieuwe regeerakkoord, is het studentengedeelte inderdaad best wel tegenvallend. Vooral omdat 85% van alle studievertragingen buiten de schuld van de student om zijn. Enkel omdat onze curricula zo erg dichtgetimmerd zijn. Er is weinig ruimte meer over om fouten te maken, en dat is zo erg jammer.

  Wat mij betreft kunnen de langstudeerboetes best wel terugkomen. Maar op de voorwaarde dat het onderwijs eerlijker wordt, meer studeerbare programma’s komen (niet een jaar vertragen om 10 ECTS, maar een kwartaal). Flexibeler onderwijs is ook heel belangrijk. En voor studenten met een bijbaan zou een 48 studiepunten jaar misschien ook wel wat beter passen. Dat komt overigens aardig overeen met het Nederlands gemiddelde van 30 uur per week werken. 😉

  Dus nee, ik ben hartstikke blij met het regeerakkoord. Maar als het op onderwijs aankomt zitten er nogal wat uitdagingen voordat deze plannen geïmplementeerd kunnen worden.

 4. Tja dat is even schrikken zo’n nieuw kabinet. Er zal dus wel weer bezuinigd moeten worden en dat zal dan waarschijnlijk weer bij de lagere loonschalen zijn zoals nu nog steeds gaande is bij de huismeesters en receptionisten. Wie zullen de volgende slachtoffers zijn?
  De bezuinigingen worden uitgevoerd door dezelfde mensen die nu vrees hebben over de besluiten van dit nieuwe kabinet en roepen dat de student de dupe is, maar voorlopig is zie ik geen enkele bezuinigingen bij de hogere loonschalen sterker nog, deze zijn er vanaf schaaltje 10 alleen maar flink op vooruit gegaan met de laatste loonstijging inclusief de schrijver van dit artikel, dus vanwaar die angst ? Dat er minder studenten naar het hbo kunnen of dat er daardoor in de nabije toekomst een stuk minder elitaire baantjes zullen zijn. We zullen zien welk effect dit kabinet uiteindelijk zal hebben op het hbo.
  Tot die tijd adviseer ik u, geniet nog maar even van uw ruime inkomen want wellicht raken toekomstige bezuinigingen ook uw elitaire baantje.

  Vriendelijke groet
  Maurice Verhoeven

 5. Beste Maurice,

  Dat de schrijver zich zorgen maakt om de positie van studenten en medewerkers uit een lagere loonschaal is toch juist iets prijzenswaardigs?

  Als ik je woorden goed begrijp vindt jij mensen boven loonschaal 10 beoefenaars van ‘elitaire baantjes’. Dus je stelt dat al mijn geliefde docenten die mij jarenlang door mijn studie heen hebben getrokken, en die ik dagelijks zie zwoegen voor mijn klasgenoten, allemaal ‘elitair’ zijn?

  En onze decanen die met veel toewijding onze studenten helpen met problemen, die zijn ook elitair?

  Kun je toelichten wat precies jou idee is van ‘de elite’?

 6. @Maurice: dank voor je reactie Maurice. Je brengt een heel goed en relevant punt naar voren. Echter, het klopt niet helemaal. Er is in de afgelopen CAO gedifferentieerd, en dat zal ook hoogst waarschijnlijk in de toekomst weer gebeuren. De lagere schalen krijgen er meer bij dan de hogere wat ik ook zelf volkomen terecht vind.
  Je hebt het verder over angst voor de terugloop van studenten of mijn elitaire baantje. Ik kan je gerust stellen dat van beiden geen sprake is. Mijn zorg zit hem oprecht bij het welzijn van de studenten nu en in de toekomst, in welke getale we ze dan ook maar in huis hebben. Daarnaast zou ik je van harte willen uitnodigen om eens koffie te drinken en je mee te nemen in wat ik/wij doe(n) en waarom. Niet om je te overtuigen dat het al dan geen elitair baantje zou zijn, maar om je te informeren. Je weet me (vast) te vinden via HINT.

 7. Misschien dat ik nu iets heel stoms zeg, want zeker de elite zal dan Nederland uitvluchten voor hun ongekende hebzucht. Maar wat nou als we in het bedrijfsleven ook een Balkenendenorm toepassen? Die norm staat nu op €233.000 per jaar, een heel lekker salaris. En aangezien het minimumloon op dit moment €27.814 per jaar is, zit daar dus best wat ruimte voor groei en financiele ongelijkheid om ambities te waarborgen. En die gasten die nu miljarden euro’s kunnen steken in een bijbootje voor hun jacht, laat die lekker hun geld investeren om onderwijs en zorg betaalbaar te houden. Want zoals @Maurice al zo lekker stelde, die mensen die >€10.000.000 per jaar “verdienen”, dat is pas echt de elite!

 8. Yoeri, ik lees Maurice zijn commentaar heel anders. Die heeft het over docenten, decanen en andere mensen die de kennisinfrastructuur van dit land draaiende houden. Vandaar mijn vraag wat hij precies bedoeld met ‘de elite’.

  En verder zeg je niks stoms in mijn ogen, haal het geld lekker waar het zit. Niet bij onze keihard werkende docenten. Dan heb je denk ik een heel erg scheef beeld van de welvaarts verdeling in dit land. Maar misschien begrijp ik Maurice verkeerd..

 9. Alles boven schaal 10 zijn niet alleen de docenten en de decanen, die hoeven zich overigens net als de decanen niet aangesproken te voelen. Die kennis die zij doceren is je kapitaal en de input van de decaan zeker cruciaal, nee een hogeschool herbergt meer functies die vooral voor het onderwijs onzichtbaar zijn, maar die wel besluiten nemen die ten koste gaan van de koopkracht van de lagere loonschalen.
  Eigenlijk zit de grootste financiële strop nu daar.

  En @Serge de laagste loonschalen mogen dan weliswaar naar rato procentueel op papier meer cao verhoging hebben gehad, het is ze ook weer direct afgenomen. Hun loonafbouw is nu al gestart en wordt in 4×9 mnd aanzienlijk afgebouwd en dit werkt ook weer door in hun pensioenen. Koopkracht verlies dus. Echter wanneer je op de ondersteuner bezuinigd valt het niet zo erg op als bij het onderwijs.

 10. @Maurice: dank voor je toelichting. Al begrijp ik werkelijk niet wat je bedoelt met: ‘…maar die wel besluiten nemen die ten koste gaan van de koopkracht van de lagere loonschalen.’ Welke ‘macht’ dicht jij mensen in loonschalen hoger dan 10 toe? Als er al functionarissen zijn die invloed op die koopkracht zouden hebben, is dat het CvB. De CAO’s komen verder tot stand i.s.m. met de vakbonden, dus wat je hier beweert klopt echt niet. Benieuwd naar hoe je aan deze overtuiging komt. Tegelijk: ik vind het heel goed en fijn dat je de situatie en perspectieven van collega’s met lagere lonen te berde brengt.

  En misschien wist je dit niet: ik ben zelf bijna 13 jaar studentendecaan geweest alvorens ik nu in deze functie actief ben. En de missie die ik/wij hebben is om Hogeschoolbreed het thema Studentenwelzijn tussen de oren te brengen, te houden en duurzaam geïntegreerd te gaan zien worden in het onderwijs. Studentendecanen zitten vooral aan de curatieve kant, wat ik en collega’s vanuit mijn functie doe(n) is om Hogeschoolbreed die stappen te zetten waardoor we vooral ook preventief (of zelfs eerder en dan heet het amplitief) die dingen doen en aanbieden die de student (mentaal) versterken. Want 1 ding is zeker: het is niet de vraag of er tegenslag, frustratie, pijn en/of verdriet zal zijn, maar hoe je ermee omgaat wanneer ze zich aandienen. Nu, maar ook later in een baan terwijl je wellicht ook een gezin hebt waar ook niet alles altijd over rozen gaat, etc. Om dat te bereiken moeten we voortdurend het gesprek aangaan. lobbyen, onderzoek doen, innoveren, de samenwerking (intern en extern) opzoeken, neuzen dezelfde kant op krijgen, etc. Ik ben daar makkelijk veel meer dan mijn fulltime werkweek mee bezig. En met heel veel plezier. Oh, en de bedragen die Yoerie noemt (de Balkenendenorm) daar komt een CvB-lid niet eens bij in de buurt.

  De uitnodiging voor die koffie staat nog steeds Maurice 😉

 11. @Serge dank je voor de uitnodiging, ik stel het gebaar zeer zeker op prijs, echter ik vrees
  dat dit lastig gaat worden. Ik werk namelijk niet meer bij de hogeschool Rotterdam en heb inmiddels een functie elders.
  Ik ben nl vertrokken vanwege het feit dat de bezuinigingen, die bekrachtigd zijn door het CvB en uitgevoerd worden door de managers, mijn bestaanszekerheid in gevaar zou gaan brengen. Mij is het gelukkig nog wel gelukt om iets anders te kunnen vinden maar vele van mijn ex-collega’s kunnen dit niet en moeten deze bezuinigingen dus nu wel ondergaan.
  Dus nu dat we de mensen aan de knoppen van de macht en de weerloze benadeelden benoemd hebben, weten we ook waar we moeten gaan zoeken. Ik adviseer je daarom ook de alle artikelen in profielen te lezen die hierover gingen. Dit is slechts het eerste artikel. Er zijn er daarna nog velen geweest helaas zonder enig resultaat.

  Huismeesters en receptionisten boos: financieel de dupe van avondsluiting HR

  Gepubliceerd: 1 June 2023 • Leestijd: 5 minuten en 33 seconden • Nieuws

  Hier begon het voor de mensen die als eerste de dupe zijn van de bezuinigingen. Ze hebben zich verweerd met wat ze konden, maar het besluit was al genomen.
  Helaas zal deze opbrengst nu al weer in het niet gaan vallen door alle toekomstige verhuisbewegingen op Museumpark.
  Die platen vallen al jarenlang van de gevel en
  als je dat niet wist dan is dat zeker een goed bewaard geheim gebleven, maar het is tegelijkertijd ook een stille getuige van een slecht beleid of misschien wel slechte adviseurs (die voor het onderwijs onzichtbare schalen 10 en hoger dus).
  Treffen de bezuinigingen jouw bestaanszekerheid? Waarschijnlijk niet want Profielen is best wel belangrijk kanaal voor de vrijheid van meningsuiting. Dus waar gaan de klappen nu vallen? Bij OeO misschien?
  Wie zal ‘t weten ?
  Of misschien ben jij inmiddels al beter geïnformeerd als journalist en voormalig decaan veteraan.

 12. @Maurice: dank, ben weldegelijk op de hoogte van de artikelen die je noemt. Een van de aspecten die daarin prominent is/was betrof het wegvallen van (een deel) van de toeslagen m.b.t. werktijden. Er spelen bezuinigingen op alle diensten en Instituten. Directies nemen daarin besluiten. Op sommige plekken heeft men docenten laten gaan door niet te verlengen, anderen konden overstappen naar een ander instituut. Op weer andere plekken zijn vertrekkende collega’s (door vb pensioen of eigen keuze) niet vervangen, of is bezuinigd op een deel van de dienstverlening die ingekocht werd. De kans bestaat altijd dat de situatie verandert. Ook voor mij. Ook voor managers. We hebben vb. (ook) van doen met teruglopende studentenaantallen. En gezien de nieuwe plannen van de te formeren regering is het ook afwachten hoe dat uitpakt en neerslaat. Onderwijs is en blijft de kerntaak. Dat wat men wel ‘overhead’ noemt en daartoe rekent is altijd het eerst waar naar gekeken wordt als er bezuinigd moet worden. Niet altijd terecht of ogenschijnlijk logisch, wel begrijpelijk omdat het de kerntaak doorgaans niet direct in gevaar brengt. Maar wat je vertelt maakt goed duidelijk hoe jij het in ieder geval ervaart. Wel blij om te horen dat je in ieder geval een andere baan vond waarin je naar ik hoop plezier hebt.

 13. @Beau, nog even antwoord gevend op jouw reactie. Ik interpreteerde de reactie van @Maurice ook als een verwijt naar schaal 10 en hoger verdienende medewerker op de Hogeschool. Het enige wat ikzelf zo lekker vindt aan zijn comment is dat hij gewoon het woord “elite” durft te gebruiken. Al ben ik het helemaal niet met hem eens dat schaal 10 tot de elite behoort. Zelfs het CvB, zoals @Serge eerder benoemde, zie ik niet als de “elite”.

  Maar helas @Serge moet ik je als eerder cmr-lid teleurstellen dat de inkomsten van het CvB wel in de buurt van de Balkenendenorm komen. Zelfs een instituutsdirecteur verdient op onze Hogeschool al tussen de €100.000 en €120.000 per jaar. Dus dan zit het CvB waarschijnlijk zo rond de €150.000 tot €180.000 per jaar. Overigens is dat nog steeds een bescheiden salaris als je het vergelijkt met soortgelijke functies en verantwoordelijkheden in het bedrijfsleven.

  En tot slot nog even reagerend op @Maurice. Het klopt inderdaad dat het beleid op een hele nare manier in ingevoerd. Wij hadden als cmr namelijk veel kritiek op de avondsluiten, maar ook wij konden niets meer inbrengen aangezien het beleid al was ingevoerd voordat het überhaupt met de cmr gedeeld was. Ik heb zelf nog tegenestemd, enkel omdat ik de procedure wilde waarborgen. Helaas was het merendeel van de raad toch voor, dus is het beleid ingevoerd. Maar ik kan je wel vertellen dat er in de raad een stevige discussie was, en er geen overtuigende meerderheid was bij de stemmingen.
  https://profielen.hr.nl/2023/bespreking-cmr-advies-avondopenstelling-komt-als-mosterd-na-de-maaltijd/

 14. @ Yoeri mijn oprechte dank voor je tegenstem over de bezuinigingen, jammer dat het niet gelukt is om dit besluit tegen te houden.
  Het effect van dit besluit komt nl veel harder aan bij de laagste loonschalen en kan de bestaanszekerheid van deze medewerkers direct bedreigen.
  Onbegrijpelijk dan ook dat het inspraakorgaan van de diensten al akkoord was voordat dit besluit medegedeeld werd aan de betrokken medewerkers. Deze dienst behartigt nota bene de belangen van het personeel van de diensten. Op voorhand kansloos dus.

  @Serge ik hoop toch dat dit kabinet het gaat redden, ik hoop ook dat ze oog blijven houden voor de kleine portemonnee en de geldstroom wat meer die kant uitsturen, dat zou pas duurzaam en inclusief zijn, tot slot mijn dank voor de open dialoog en het koffie aanbod, mocht ik mijn voormalige collega’s nog eens opzoeken en ik kom je tegen dan trakteer ik ☕️

 15. @Maurice, dat lijkt me heel leuk. Graag! En wat betreft je hoop: ik begreep dat doorrekening laten zien dat dit kabinet eerst met zoet komt en we er wat op vooruit gaan maar na twee jaar het zuur inzet en dat effect weer teniet wordt gedaan. Een vaker gebruikte tactiek waarbij men er rekening mee houdt de 4 jaar niet uit te zingen. Alle goeds!

 16. @Serge, ja dat is het risico wat de meerderheid van de bevolking genomen heeft door te stemmen op dit kabinet. En gezien de puinhopen die het vorige kabinet er jarenlang van gemaakt hebben zal het zeker lastig worden. Eerst zullen al die gedupeerden geholpen moeten worden en dat geld zal ergens vandaan moeten komen.
  Voorlopig zie ik dat de Hogeschool Rotterdam
  enorme hoeveelheden geld besteed aan zijn panden, terwijl menig student toch liever thuis blijft om de lessen online te volgen.
  Op de locatie Rochussenstraat zijn alle verdiepingen vrijgemaakt voor het onderwijs en zijn de diensten daarvoor naar de Blaak555 verplaatst. Nu staan er met grote regelmaat de helft van die verdiepingen leeg en blijven de diensten op de Blaak555 omdat de Museumpark uit elkaar valt, met als gevolg dat er weer verhuisd zal gaan worden.
  Daar gaat je belastinggeld!
  Maar de bezuinigingen voor de laagst betaalden gaan gewoon door hoor en mogen nu hun avondtoeslag declareren als het pand toch open blijft echter zonder dat dit doorwerkt in vakantiegeld, eindejaarsuitkering of pensioen. Het beleid van de hogeschool lijkt een beetje op het geblunder van het kabinet Rutte, maar zal daar waarschijnlijk geen actieve herinneringen meer aan hebben.
  Al van deze besluiten getuigen maar weinig van duurzaamheid waar men de mond van vol heeft. Gelukkig kan de HBO student nu nog steeds rekenen op doorgewinterde voorvechters voor hun welzijn.
  Hou vol Serge het komt goed!

 

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
 2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 6. Geen commerciële boodschappen.
 7. Niet op de persoon spelen.
 8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Back to Top