Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
22 mei 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Docenten starten petitie: HR moet zich uitspreken tegen schending mensenrechten in Gaza

Gepubliceerd: 13 March 2024 • Leestijd: 3 minuten en 45 seconden • Nieuws

Het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam moet zich uitspreken tegen de mensenrechtenschendingen in Gaza. Dat vinden vijf docenten en onderzoekers van het Instituut Sociale Opleidingen (ISO) en het Kenniscentrum Talentontwikkeling die een petitie zijn gestart.

In de petitie, die intern aan medewerkers is gestuurd, schrijft het vijftal over de ‘grootschalige en doelbewuste mensenrechtenschendingen’ door Israël in Gaza, en over de ‘meer dan 30.000 Palestijnen die zijn vermoord waaronder duizenden kinderen’. De docenten hopen dat zoveel mogelijk medewerkers van de HR de petitie ondertekenen; aan het eind van de maand zal de petitie vervolgens naar het cvb worden gestuurd.

‘Oorverdovende stilte doet ons pijn’

De docenten wijzen op de mensenrechtenorganisaties die ‘dit disproportioneel geweld veroordelen en oproepen tot een staakt het vuren’. ‘Daarnaast ligt er een uitspraak van the International Court of Justice (ICJ) waarin Israël wordt opgeroepen om alle genocidale activiteiten te staken, waar tot op heden geen gehoor aan wordt gegeven’. De docenten zien dat de HR ondanks de uitspraak van het ICJ nog geen standpunt heeft ingenomen over ‘de  gruwelijke misstanden in Gaza’. ‘Als medewerkers van deze organisatie betreuren wij dit en doet de oorverdovende stilte ons pijn’. 

Begin november, ruim een maand na de aanval van Hamas op Israël, plaatste het college overigens wel een bericht op intranetsite Hint over ‘de situatie in het Midden-Oosten’. Het cvb verklaarde geschokt te zijn over de ‘verschrikkelijke gebeurtenissen waarbij slachtoffers vallen’. Ook sprak het bestuur haar medeleven uit aan ‘alle studenten en collega’s die zich persoonlijk geraakt voelen door deze situatie’. Voor de vijf docenten is het bericht op Hint van toen niet voldoende.

Blog van Bormans over Oekraine

Hierbij wijzen ze ook naar een blog uit 2022 over de Russische inval in Oekraïne waarin de toenmalige collegevoorzitter Ron Bormans zich hardop afvroeg of het ‘in sommige situaties nog wel mogelijk of wenselijk is om neutraal te blijven?’

Bormans’ antwoord was toen, over de Russische inval in Oekraïne, ‘nee’. We moeten, stelde hij, ‘met de grootst mogelijke kracht de agressie van het Russische regime afkeuren’. De petitie-opstellers zien van het huidige cvb graag ook een ‘nee’, en dan over de ‘groteske en bloedige mensenrechtenschendingen’ in Gaza.

In een update op intranetsite Hint van 7 maart 2022 bericht de HR onder andere over het bevriezen van samenwerkingsverbanden met (Bela)Russische instituties, het verbieden van stages en reizen naar deze gebieden en het stopzetten van het contract met gasleverancier Gazprom. ‘Wij vragen’, stellen de petitie-opstellers, ‘simpelweg om het voortzetten van de terechte en morele lijn die de Hogeschool Rotterdam eerder heeft ingezet.’

De vijf docenten willen dat het cvb zich uitspreekt tegen de ‘grootschalige mensenrechtenschendingen en oorlogsrechtsschendingen (waaronder het apartheidsregime, het onvoldoende toelaten van noodhulp en het bombarderen van scholen en ziekenhuizen) van de Israëlische staat’.

‘Banden verbreken’

Ook moet de HR, vinden ze, alle banden met medeplichtige Israëlische onderwijsinstellingen en bedrijven verbreken, dit in lijn met de oproep van Dutch Scholars For Palestine (DSP). Banden met projecten met individuele Israëlische wetenschappers ‘die geen officiële vertegenwoordigers zijn van medeplichtige Israëlische instellingen’ hoeven niet te worden verbroken.

In de petitie staat daarnaast ook een pleidooi om relaties met Palestijnse hoger onderwijsinstellingen aan te gaan, en om studiebeurzen te verstrekken aan Palestijnse studenten en wetenschappers.

‘We willen het interne proces de tijd geven’

De opstellers van de petitie willen op dit moment geen inhoudelijke vragen beantwoorden, zeggen ze. ‘We hebben de mail met de petitie intern verstuurd en de medewerkers de tijd gegeven om tot 29 maart al dan niet de petitie te ondertekenen. Het is een interne HR-discussie. We willen het interne proces de tijd geven en ook het cvb de ruimte bieden een goed besluit voor de HR te nemen. Nu antwoord geven op vragen zou het interne proces niet de ruimte en tijd geven die het verdient en de aandacht ten onrechte naar de buitenwereld brengen’.

HR ziet geen aanleiding banden met Israëlische universiteiten te verbreken
‘De Hogeschool Rotterdam heeft op dit moment twee partneruniversiteiten in Israël’, vertelt een woordvoerder van de HR desgevraagd. De HR is niet van plan deze samenwerking te verbreken. ‘De samenwerking richt zich op onderwijsactiviteiten, zoals studentenprojecten waarin groepjes studenten van zowel HR als de partneruniversiteit samenwerken aan vraagstukken. Alle internationale samenwerkingen zijn erop gericht om de blik van onze studenten te verruimen en te leren in een internationale setting met verschillende culturen.’
Wel stelt de HR zich bewust te zijn van de ‘internationale spanningen in de wereld die onze hogeschoolgemeenschap ook in meer of mindere mate raken’.
In de samenwerkingsovereenkomsten met partnerinstellingen is vastgelegd dat het niet is toegestaan elkaars studenten ‘te overtuigen om bepaalde denkbeelden te gaan omarmen’, reageert de woordvoerder verder. ‘Het is onze verantwoordelijkheid om in de samenwerking hierop toe te zien. In het geval wij een zeer sterke overtuigingen hebben om te moeten stoppen met samenwerkingsverbanden, zullen we dit doen.’
De HR wijst op een mogelijke duidelijke richtlijn vanuit de rijksoverheid of de koepelorganisatie Vereniging Hogescholen, zoals het geval was bij Rusland en Wit-Rusland in 2022. ‘Wat van belang is, is om met elkaar in dialoog te blijven en dat we werken vanuit onze gedragsregels op basis van de gedrags- en integriteitscode.’
Het college van bestuur wil op dit moment niet verder reageren op de inhoud van de petitie. ‘Maar het cvb is graag bereid om in gesprek te gaan met de docenten die de actie op touw hebben gezet.’

Tekst: Jos van Nierop
Illustratie: Shutterstock

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

32 Responses to Docenten starten petitie: HR moet zich uitspreken tegen schending mensenrechten in Gaza

 1. Deze comment was in strijd met onze spelregels en door de redactie verwijderd.

 2. Super! Ik wil deze 5 collega’s vanuit heel mijn hart bedanken dat zij hun stem hebben laten horen met betrekking tot de vreselijke situatie in Gaza. Ik hoop dat de Hogeschool hier gehoor aan geeft.

 3. Ik sta helemaal achter deze actie en zou graag de petitie ondertekenen maar heb (nog) niks ontvangen. Wordt deze uitgezet onder alle medewerkers van de HR?

 4. Initiatieven voor humanitaire hulp had ik gehoor aan gegeven, maar deze petitie onderteken ik niet.

  Het is goed als medewerkers en studenten zich uitspreken over conflicten die hen aan het hart gaan. Maar voor de HR als instelling is er geen reden om selectief te zijn en al helemaal niet wanneer het gaat om het Midden-Oosten, waar de barbarij aan alle kanten hoogtij viert.

  De focus in het nieuws ligt nu erg op “Het Heilige Land” (heilig voor de Abrahamitische religies althans), en het is afgrijselijk wat daar gebeurt, maar dat neemt niet weg dat het aantal slachtoffers op andere plekken in de wereld VEEL hoger ligt.

  HR zou een hele waslijst kunnen opstellen met gruwelijkheden om expliciet te veroordelen, incl. de terreuraanslagen van Hamas, de bombardementen van de Saudi’s op Jemen waarbij 150.000 slachtoffers zijn gevallen, de Chinese overheid die Oeigoeren gevangenhoudt, de bezetting van Tibet, de 300.000 doden op het geweten van Assad, genocide op Rohyinga’s in Myanmar, de onmenselijke behandeling van vrouwen en LHBTers in Iran, Oeganda, Ghana en Afghanistan, de schrijnende situatie op Haïti en het schrikbewind van het Noord-Koreaanse regime.

  Kunnen de collega’s die zeggen dat de “oorverdovende stilte” hen pijn doet, hun eigen zwijgen over deze onderwerpen dan verklaren?

  Het afkeuren van de Russische inval in Oekraïne is vanuit HR-perspectief logisch. Niet omdqt het menselijk leed daar groter zou zijn dan elders op de wereld, nee. Oekraïne is een Europees land en Nederland is helaas indirect betrokken bij de oorlog daar. We worden als NAVO-lid op allerlei vlakken bedreigd door Poetin en ook ligt MH17 nog vers in ons geheugen. Rusland heeft ook cyberaanvallen uitgevoerd op Nederlandse instellingen. Met dit land academische betrekkingen houden is onmogelijk

 5. Deze reactie is in strijd met onze spelregels en door de redactie verwijderd.

 6. Ik steun deze actie niet.
  Ik vind de argumenten die als feiten opgevoerd worden onvolledig, niet objectief en deels onwaar.
  Ik vind het kwalijk dat collega’s op deze manier het college proberen te dwingen om hun narratief over te nemen en daarmee iedereen in onze hogeschoolgemeenschap die anders naar dit conflict kijkt als “fout” te bestempelen.
  Dat draagt niet bij aan tot een veilige leer- en werkomgeving en brengt deze juist schade toe. Ik vind dit verwijtbaar gedrag.

  Ik vind het ook nodig om te wijzen op al het onvoorstelbare leed in Gaza en in Israel maar wel op de onpartijdige en inclusieve wijze die ons college van bestuur altijd heeft voorgestaan en uitgedragen.

 7. Deze reactie is in strijd met onze spelregels en daarom door de redactie verwijderd.

 8. Imagine”
  (from “Imagine: John Lennon” soundtrack)

  Imagine there’s no heaven
  It’s easy if you try
  No hell below us
  Above us only sky
  Imagine all the people
  Living for today… Aha-ah…

  Imagine there’s no countries
  It isn’t hard to do
  Nothing to kill or die for
  And no religion, too
  Imagine all the people
  Living life in peace… You…

  You may say I’m a dreamer
  But I’m not the only one
  I hope someday you’ll join us
  And the world will be as one

  Imagine no possessions
  I wonder if you can
  No need for greed or hunger
  A brotherhood of man
  Imagine all the people
  Sharing all the world… You…

  You may say I’m a dreamer
  But I’m not the only one
  I hope someday you’ll join us
  And the world will live as one

  AZLyrics J John Lennon Lyrics
  album: “Imagine” (1971)
  John Lennon – Imagine album cover

 9. Heel belangrijk dat hier aandacht aan wordt geschonken! Ik sta helemaal achter deze collega’s. Ik zou graag de petitie willen tekenen, maar ik heb niks ontvangen en ik kan ook niets vinden.

 10. Vallen hier ook de ontvoeringen door Hamas, aanslagen op Israelische kinderen en jonge mensen tijdens een muziekfestival onder?

  Dont get me wrong, de tegenreactie van Israel is bij lange na niet meer proportioneel maar hoewel we allemaal een grote bek hebben over de wandaden van de IDF rept er niemand van Pro-Palestina meute over de misdaden van Hamas en roepen ze zelfs pro-Hamas leuzen bij demonstraties.

  #FreePalestinaFromHamas

 11. Tja, wie over een periode van 70 jaar land inpikt en onhumanitair regiem voert tegen de oorspronkelijke bewoners van het gebied, krijgt vroeg of laat een tegenreactie. En dat is op 7 oktober jongst leden gebeurd.

 12. Ik dank de docenten die de petitie zijn gestart. Het is belangrijk om elkaar bewust te maken hierop en dat dit niet op 7 oktober is begonnen maar al vele jaren eerder. De stilte rondom mij op de Hogeschool raakt mij ook maar ik strijd verder en hoop op deze manier de dialoog aan te gaan. In dit geval denk ik dat er nog heel veel geleerd kan worden over de geschiedenis van Palestina en hoe het komt dat we nu zijn waar we nu zijn.

 13. Treurig … Wat ik zou willen schrijven zou ik niet beter kunnen verwoorden dan gerenomineerde academicus Edward Said dat deed.

  “Nothing in my view is more reprehensible than those habits of mind in the intellectual that induce avoidance, that characteristic turning away from a difficult and principled position, which you know to be the right one, but which you decide not to take. You do not want to appear too political; you are afraid of seeming controversial; you want to keep a reputation for being balanced, objective, moderate; your hope is to be asked back, to consult, to be on a board or prestigious committee, and so to remain within the responsible mainstream; someday you hope to get an honorary degree, a big prize, perhaps even an ambassadorship.

  For an intellectual these habits of mind are corrupting par excellence. If anything can denature, neutralize, and finally kill a passionate intellectual life it is the internalization of such habits. Personally I have encountered them in one of the toughest of all contemporary issues, Palestine, where fear of speaking out about one of the greatest injustices in modern history has hobbled, blinkered, muzzled many who know the truth and are in a position to serve it. For despite the abuse and vilification that any outspoken supporter of Palestinian rights and self-determination earns for him or herself, the truth deserves to be spoken, represented by an unafraid and compassionate intellectual.”

  Speaking Truth to Power, pp. 100-101

 14. Hier zien we weer de politieke activisten die zich lekker prive moeten uitspreken en niet zo hypocriet moeten doen met hun selective verontwaardiging. het is gewoon misselijkmakend.

  Anyway, als de HR zich uitspreekt, doe dat dan gelijk over alle onrecht en mensenrechtenschendingen.
  Veroordeel dan trouwen ook de @$#$#%@ ‘mensen’ die antisemitische leuzen riepen en een opening van het Holocaust museum gelijk en ook de mensen die ‘from the river to the sea’ scanderen ook gelijk.

  Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar we zijn de eenzijdigheid en politiek activisme niet anders gewend op deze school.

 15. @Jasper: Je zou je beter in de materie die je benoemt kunnen verdiepen.

 16. @Jasper, ik vind het zelf heel moeilijk te bevatten dat er juist in deze tijd een Holocaust museum wordt geopend. Een museum waarin een groep mensen een slachtofferrol krijgt toegedient, terwijl diezelfde groepering nu twee generaties later zich schuldig maakt aan hetgeen wat juist de Holocaust verweten wordt: Genocide!

  Ik snap je frustratie over de @$#$#%@ ‘mensen’ die antisemitische leuzen riepen en ook de mensen die ‘from the river to the sea’ scanderen. Maar ergens snap ik hun frustratie ook wel. En het is leuk om het allemaal weer op Jodenhaat af te schuiven, maar wat nou als we dit jaar een “Pro Rusland” museum openen om de heldhaftigheid van Rusland in de Tweede Wereldoorlog te prijzen? Moet jij eens opletten hoeveel Oekraïnse vlaggen daar dan uit provocatie worden opgehangen. Gebeurt nu trouwens ook al bij de Russische ambassade in Den Haag!

  Ik zal uit respect wel stil zijn, maar op 4 mei aanstaande zal ik een heel naar gevoel hebben bij het eeuwig moeten aanhoren van de slachtofferrollen, zonder stil te staan dat diezelfde groep mensen nu gewoon dader is…

 17. “…ik vind het zelf heel moeilijk te bevatten dat er juist in deze tijd een Holocaust museum wordt geopend.”

  Ok..

  “Een museum waarin een groep mensen een slachtofferrol krijgt toegedient,…”

  Bruh..

  “terwijl diezelfde groepering nu twee generaties later zich schuldig maakt aan hetgeen wat juist de Holocaust verweten wordt: Genocide!”

  Oh, je was nog niet klaar..

  Ik heb mijn portie profielen wel weer gehad voor vandaag. Geef maar aan fikkie.

  En hulde voor het opzetten van de petitie. Het zou de HR sieren om een academische boycot van Israël te realiseren. Dat zal dan ook wel weer antisemitisch gevonden worden, maar mocht je een reminder nodig hebben voor hoe onversneden antisemitisme eruit ziet dan kun je altijd even Joost zijn reactie erbij pakken. Zij aan zij met Joodse mensen (dat is namelijk niet hetzelfde als een zionist) protesteren tegen de fascistische apartheidsstaat die Israël heet is dat namelijk niet.

 18. @Joost

  Bravo jochie, je hebt ‘victim blaming’ op een nieuw niveau weten te brengen; de mensen die omgebracht zijn tijdens de Holocaust worden geen slachtofferrol toegedicht, het zíjn slachtoffers.

  Ook bijzonder dat je mensen die al decennia dood zijn als dader ziet van een genocide die nu plaatsvindt. Of heeft FvD een nieuw complot bedacht, dat Joden kunnen tijdreizen? Je kunt bovendien niet een complete groep mensen verantwoordelijk houden voor wat een kleine club, namelijk Netanyahu en trawanten, uitspookt. Dat is discriminatie en, in dit geval, antisemitisme. En uit het feit dat je niet beseft dat niet alle Joden pro-Netanyahu zijn, blijkt dat je niet bepaald op de hoogte bent van de situatie. Ik weet ook zeker niet alles, maar geloof me, de situatie is vele malen complexer en genuanceerder dan jij denkt.

  Je gebrek aan respect en empathie voor oorlogsslachtoffers is stuitend. Dus waarom zou je op 4 mei wél respect veinzen? Huichelarij in extremis. Werk liever aan je ‘Anarchie der Nederlanden’, dan ben je ten minste nog oprecht bezig.

  Tot slot een dikke tip: Voordat je de splinters in andermans ogen benoemt, haal eerst even de plaat voor je eigen hoofd weg.

 19. “Je kunt bovendien niet een complete groep mensen verantwoordelijk houden voor wat een kleine club … uitspookt”. Ik ben het volledig met je eens. Ik heb echter het commentaar van Joost niet zo begrepen. Misschien moet je je daarover eerder tot hem richten met de vraag hoe hij het precies heeft bedoeld en zonodig om nadere preciesering vragen. Als het ons allemaal om menselijkheid gaat, dan is als eerste nodig dat we het vuurtje niet nog verder opstoken.

 20. @Marco, het klopt inderdaad dat er Joden slachtoffer zijn geworden van genocide tijdens de Holocaust, maar graag wijs ik je even op wat statistieken. Ten eerste wil ik benadrukken dat de Tweede Wereldoorlog in totaal naar schatting 72.155.300 doden kent, waarvan 5.754.400 Joden door de Jodenhaat, 41.363.400 waren onschuldige niet-Joodse burgers, en 25.037.500 waren soldaten die voor de vrijheid van hun land vochten.

  Waarom wordt er op 4 mei eigenlijk alleen maar aandacht besteed aan de groep slachtoffers die nog niet eens 10% van het totaal vormen? Dat terwijl er bijna vijfmaal zoveel slachtoffers vielen bij mensen die er alles aan deden om de Joden te beschermen. DAT vind ik pas “gebrek aan respect en empathie voor oorlogsslachtoffers” zoals je mij dat in de schoenen wil schuiven. En DAT vind ik pas hypocriet. En het feit dat mij bij de constatering hiervan meteen weer Jodenhaat wordt verweten zegt in mijn ogen alweer genoeg. Deze cijfers liegen niet en ik zal die waarheid blijven vertellen, al wordt ik nog 100 keer politiek berecht…

  En het is ook niet dat ik een middelvinger naar de Holocaust slachtoffers wil opsteken. Ik vraag mij enkel af of de hedendaagse Joden in Israël beseffen dat zij nu EXACT hetzelfde aan het doen zijn, als waar hun voorouders slachtoffer van zijn geweest. En dat ik voor FvD ben en een anarchie wil oprichten, juist wegens ons falende en politieke rechtssysteem, heeft niets met Jodenhaat te maken. Just saying! 😉

 21. Deze reactie is in strijd met onze spelregels en door de redactie verwijderd.

 22. @Joost Het klopt gewoon niet dat de 4 mei herdenking alleen maar voor de slachtoffers van de holocaust is. Je lijkt dat aan te nemen, maar je aanname klopt niet!
  Verder zijn er andere redenen dan alleen aantallen gedode mensen. Als dat de doorslaggevende reden is om te herdenken, dan zouden we simpel alleen het conflict moeten herdenken waarbij de meeste doden vielen.
  Maar herdenken doen we ook – en vooral – om heel andere redenen. In het geval van de holocaust zijn we ons er bijvoorbeeld van bewust dat er iets in onze eigen samenleving zat (misschien nog wel in de tegenwoordige tijd: zit) dat de holocaust mogelijk heeft gemaakt. We herdenken, juist omdat wij er zelf een rol in speelden. En ook de geschiedenis van Gaza valt niet los te zien van ónze geschiedenis.

  Herdenken én actievoeren gaat óók altijd over degene die herdenkt of actievoert. Dat is inderdaad selectief. Dat moet het ook altijd zijn. Daar ontkom je niet aan. Daarom is de redenering van @Jasper wat dit betreft zo leeg. Als je pas iets ter sprake mag brengen als je eerst ook alle andere conflicten of onrechtmatigheden hebt aangekaart, dan komt het natuurlijk nooit tot een gesprek. Ook @Jasper zit zich druk te maken achter zijn toetsenbord om zaken waar híj zich druk over maakt en hij is daarmee dus óók selectief. Ook hij is niet eerst naar Zuid-Soedan gevlogen om daar orde op op zaken te stellen, voordat hij zijn stukje typte.
  Ik ben het dus wel eens ergens met de kritiek van @Jasper, we zouden ons ook bewuster moeten zijn van ander onrecht in de wereld. Maar dat feit kan ons er toch niet van weerhouden om het onrecht in Gaza bespreekbaar te maken? Dat zou absurd zijn.

  En het moet toch ook mogelijk zijn om iets te bespreken, zonder daarbij meteen in een ‘woke’ of ‘pro-Palestina’ kamp geplaatst te worden? Wat dat dan ook mag inhouden, ik herken mij daar helemaal niet in. Het gáát helemaal niet om het kiezen van een kamp. Het gaat om het niet langer accepteren dat een groot onrecht en diep menselijk leed stilzwijgend en oogluikend passeert.

 23. @Corstin Dieterich: Ik ben het volledih met je eens. Je was me voor met de reactie. Dank je wel.

 24. @Erna,

  Het was zeker niet mijn intentie om het vuurtje op te stoken; de intentie was om een flinke dosis tegengif toe te dienen tegen het venijn in de comment van Joost.

  @Joost,

  Ik ben me uiteraard bewust dat WOII meer dan alleen Joodse slachtoffers kende, maar je had het specifiek over de Holocaust. En dat, Holocaust met een hoofdletter H, is per definitie de Jodenvervolging in WOII. Niet vreemd dus dat ik het uitsluitend daarover had; laten we het op een semantisch misverstand houden. Nú kom je met statistieken over niet-Joden, dus nú kunnen we het daar ook over hebben ; )

  Op 4 mei sta ik stil bij alle oorlogsslachtoffers, niet alleen die van de Holocaust of WOII. Niets hypocriets dus. Zoals Corstin schrijft, de dodenherdenking is niet voorbehouden aan de Holocaustdoden. Nu jij dat ook weet, hoop ik dat je 4 mei oprecht alle slachtoffers herdenkt die jij wil herdenken, dan trek ik mijn woorden ‘gebrek aan respect en empathie voor oorlogsslachtoffers’ graag in.

  “Ik vraag mij enkel af of de hedendaagse Joden in Israël beseffen dat zij nu EXACT hetzelfde aan het doen zijn, als waar hun voorouders slachtoffer van zijn geweest.”

  Je kunt nooit stellen dat ‘zij’ exact hetzelfde doen, want ‘zij’ vormen niet één entiteit. ‘Zij’ zijn mensen van wie sommige wel en andere niet beseffen wat een deel van ‘zij’ doet. Nogmaals, je kunt niet een complete bevolkingsgroep verantwoordelijk houden voor de misdaden van een deel daarvan. Dan loop je, zoals je hebt gemerkt, het risico voor antisemiet uitgemaakt te worden.

  “En dat ik voor FvD ben en een anarchie wil oprichten, juist wegens ons falende en politieke rechtssysteem, heeft niets met Jodenhaat te maken.”

  Eerlijk waar, die link had ik zelf nooit gelegd. Zou ook absurd zijn. Mijn punt was dat ik oprechtheid prefereer boven huichelarij. Just saying back! : )

 25. Geweldige actie, dankjewel aan de docenten die dit hebben opgezet.

 26. I am in full support of our 5 courageous lecturers who have taken this step and I go further to condemn all the ones who reject this and their complicity in the killings of my friends family members who were all civilians in Gaza between December 2023 and April 2024. Shame on you. I hope the university will take the necessary steps to reconsider certain ties it has with israel. The occupation has been illegal before oct.7. therefore these ties clearly violate the values this university (Hogeschool Rotterdam) preaches and teaches in its “Intercultural Competences” and ” sustainable business practices” classes, and should have never been established in first place. please divest ASAP

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
 2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 6. Geen commerciële boodschappen.
 7. Niet op de persoon spelen.
 8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top