Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
22 mei 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Op weg naar één nieuwe verbrede opleiding

Gepubliceerd: 29 March 2011 • Leestijd: 1 minuten en 48 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

In 2009 werd het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) gevisiteerd. De zeven lerarenopleidingen technische beroepen kregen een negatief oordeel voor vakdidactiek en actualiteit van het programma. Het toetsbeleid werd ondoorzichtig bevonden. Het verbeterplan dat volgde, kreeg wél de goedkeuring van het auditteam.

Lage studentenaantallen en de teruglopende instroom waren destijds deel van het probleem. Ivl-directeur Hans van der Moolen verzuchtte toen in Profielen: ‘Het kan toch niet zo zijn dat er in het westen van het land geen docenten voor de technische beroepen meer worden opgeleid? Wij voelen dat als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.’ De hogeschool vroeg in 2009 dan ook uitstel aan voor de accreditatie van de technische beroepen. En dat uitstel kwam er. In september 2010 stuurde de hogeschool een verbeterplan naar de visitatieorganisatie NQA.

‘We willen de huidige zeven opleidingen omvormen tot één brede opleiding leraar technische beroepen met specifieke door- en uitstroomprofielen’, licht opleidingscoördinator Edwin Versluis toe. ‘Die omvorming loopt synchroon met de vernieuwing van het docententeam vanwege FPU en pensionering. We maken een duidelijke koppeling tussen opleidingscompetenties en beoordelingscriteria en docenten worden geschoold in toetsen en beoordelen.

Daarnaast is er extra aandacht voor onderzoeksvaardigheden en rapporteren en voor nieuwe ontwikkelingen in het onderwijsveld, zoals de positie van de vmbo-docent die breder wordt ingezet. Ten slotte versterken we de relatie met het werkveld. De NQA was gelukkig enthousiast over onze voornemens en adviseerde de accreditatieorganisatie NVAO om het herstelplan goed te keuren. We kregen daarop twee jaar de tijd, tot 31 december 2012, om dit plan uit te voeren en ik ben er trots op dat de nieuwe opleiding al in september 2011 van start gaat.’

Ontbijten met het vmbo
Onlangs vond een ontbijtbijeenkomst plaats met het vmbo om de plannen voor de nieuwe verbrede opleiding met het werkveld door te spreken. Tijdens de bijeenkomst bleek dat de vmbo-scholen liever leraren van de lerarenopleiding technische beroepen zien komen dan van een technische hbo-opleiding met een didactische aantekening. De pedagogische en didactische kennis van IvL-leraren is in het vmbo hard nodig, aldus de aanwezige schooldirecteuren. De vmbo-scholen onderschreven de HR-plannen voor een lerarenopleiding met een brede basis en specifieke uitstroomprofielen volmondig. Ook onderstreepten zij het belang van voldoende aandacht voor wis- en natuurkunde.

Later dit voorjaar vindt eenzelfde ontbijtsessie plaats met het mbo en uiteindelijk wil het IvL een permanente klankbordgroep samenstellen met afgevaardigden van vmbo en mbo om feedback van de leerscholen te krijgen over niveau en kwaliteit. Versluis: ‘We zien de toekomst weer zonnig in.’

Visitatie en accreditatie
Iedere vijf à zes jaar worden opleidingen binnen het hoger onderwijs bezocht door een visitatiecommissie die bestaat uit experts uit het werkveld. Deze commissie bepaalt of de kwaliteit van de opleiding in orde is en brengt een advies uit aan de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie). Deze organisatie bepaalt vervolgens of de accreditatie van een opleiding verlengd wordt. Opleidingen die zijn geaccrediteerd geven een erkend diploma uit en de studenten van deze opleidingen hebben recht op studiefinanciering.

Dorine van Namen

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

Comments are closed.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
  2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  6. Geen commerciële boodschappen.
  7. Niet op de persoon spelen.
  8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top