Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
22 juni 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

'Pabo moet keuzes maken'

Gepubliceerd: 20 January 2012 • Leestijd: 1 minuten en 42 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

Het pabo-onderwijs is zo breed dat het diepgang mist. De pabo's doen er daarom goed aan een beperkt kernprogramma te kiezen dat landelijk getoetst wordt. Ook moeten ze meer instroomeisen stellen, want het bijspijkeren van studenten kost nu te veel tijd.

Anders dan een leraar in het voortgezet onderwijs is een onderwijzer een generalist die van veel markten thuis moet zijn. Hij moet dus breed worden opgeleid, maar kan dat allemaal wel bij de pabo? Een adviescommissie die vandaag rapport uitbrengt, meent van niet. Het zestien vakken tellende pabo-programma is nu te overladen en daardoor moeilijk uitvoerbaar. De commissie acht het onvermijdelijk dat de pabo's zich beperken. Om er toch voor te zorgen dat onderwijzers straks voldoende weten, doet de commissie een aantal aanbevelingen.

Instroomeisen
Ze noemt het onvermijdelijk dat de pabo's meer instroomeisen gaan stellen. De verschillen in voorkennis zijn nu te groot en de opleidingen zijn te veel tijd kwijt met het wegwerken van kennislacunes bij hun studenten. Behalve voor Nederlands en rekenen/wiskunde wil de commissie daarom ook toelatingseisen stellen voor de kernvakken Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. De eis geldt niet voor studenten in spe die eindexamen in deze vakken hebben gedaan. De rest moet via de toetsen laten zien dat ze voor deze vakken minstens op havo-3 of mavo-4 niveau zitten. Wie daar niet in slaagt moet er zelf voor zorgen dat hij wordt bijgespijkerd. Het rapport laat in het midden of de pabo's studenten mogen weigeren die ook na zo'n bijspijkercursus niet op het gewenste niveau komen.

Kwaliteit bewaken
Wat betreft het curriculum wil de commissie dat de pabo's zich concentreren op wat essentieel is voor de beginnende leraar. De kunst zal zijn een onderwijsprogramma aan te bieden dat voldoende breed is en toch voldoende samenhang en diepgang biedt. De kwaliteit van dat programma moet landelijk bewaakt en getoetst worden, want elke student moet de basis beheersen. Voor de zes bovengenoemde kernvakken beveelt commissie landelijke toetsen aan en voor de overige vakken gemeenschappelijke diagnostische toetsen.

Studenten moeten zich nader kunnen verdiepen in één of meer 'overige' schoolvakken. Pabo's moeten zelf bepalen welke vakken dat zijn en kunnen zich daar goed mee profileren, verwacht de commissie.

Taak- en functiedifferentiatie
Als alle adviezen worden opgevolgd, zullen de onderwijzers die straks van de pabo komen meer dan nu van elkaar verschillen. Daardoor zullen er op de basisscholen meer mogelijkheden voor taak- en functiedifferentiatie ontstaan, verwacht de commissie. Het is aan de werkgevers om ervoor te zorgen dat beginnende onderwijzers aanvullende cursussen kunnen volgen – als het even kan in samenwerking met de pabo's.

Het bestuur van de HBO-raad is blij met het advies van de commissie. Portefeuillehouder lerarenopleidingen Marcel Wintels noemt het, net als commissievoorzitter Heim Meijerink, essentieel dat alle vijf de adviezen worden uitgevoerd.

HOP, Hein Cuppen

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

Comments are closed.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
  2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  6. Geen commerciële boodschappen.
  7. Niet op de persoon spelen.
  8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top