Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
19 mei 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Voortgezet onderwijs: laat pabo zijn studenten zelf bijspijkeren

Gepubliceerd: 27 January 2012 • Leestijd: 1 minuten en 50 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

De MBO Raad ziet wel wat in het advies om scholieren die naar de pabo willen een toelatingstest te laten doen. Maar scholen in het voortgezet onderwijs vinden het 'niet reëel' dat zij leerlingen die de toets niet halen moeten bijspijkeren.

Een commissie bracht onlangs in opdracht van de HBO-raad advies uit over de kennis die afgestudeerden van de pabo minimaal moeten hebben. Daarin wordt onder meer voorgesteld om scholieren die onderwijzer willen worden van tevoren te toetsen op hun kennis van Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. De verschillen in voorkennis van pabo-studenten zijn nu erg groot en het bijspijkeren van de eerstejaars kost de pabo's veel tijd.

Vrijstelling
Scholieren die in deze vakken eindexamen doen, worden vrijgesteld, is het plan. Anderen moeten laten zien dat ze vakken op havo-3 of vmbo-4 niveau beheersen. Lukt ze dat niet, dan zouden ze hun deficiënties moeten wegwerken binnen de muren van hun eigen school.

'Dat past natuurlijk uitstekend in de kwaliteitsverbetering die in het hele onderwijs wordt doorgevoerd. We willen de aansluiting tussen opleidingen verbeteren, dus in dat licht bezien staan wij daar positief tegenover', zegt een woordvoerder van de MBO Raad.

Aardrijkskunde op mbo
Maar over de praktische uitvoering en de implicaties voor het mbo kan ze nog niets zeggen, daarover moet nog worden met de HBO-raad en het ministerie. 'We moeten kijken wat haalbaar is. Het is nu bijvoorbeeld niet gebruikelijk om aardrijkskunde te geven in het mbo, maar daar willen de pabo's aankomende studenten wel op gaan toetsen.'

De scholen in het voortgezet onderwijs zijn minder enthousiast. Ze hebben er geen probleem mee dat er extra eisen worden gesteld aan het vakkenpakket van leerlingen, dat doen veel andere opleidingen in het hoger onderwijs ook. 'Ze kunnen bijvoorbeeld de extra eis stellen dat leerlingen met een havo-profiel natuur & techniek ook het vak geschiedenis in het pakket hebben', zegt een woordvoerder.

Rol voor de pabo's
Maar de VO-raad vindt het niet reëel dat leerlingen die de toelatingstoetsen niet halen, in het voorgezet onderwijs moeten worden bijgespijkerd. 'Er kan niet van scholen gevraagd worden dat leerlingen havo-3-niveau hebben voor vakken die ze maar tot havo-1 of 2 hebben gevolgd. Hier ligt volgens ons wel degelijk een rol voor de pabo's. Bij andere opleidingen en in het wetenschappelijk onderwijs gebeurt dat ook.'

Het Interstedelijk Studenten Overleg kiest een tussenpositie: 'Het probleem moet in de vooropleiding worden aangepakt, dus daar moet het niveau omhoog', zegt voorzitter Sebastiaan Hameleers. Maar het plan van de pabo's is evenmin reëel. 'Het is onmogelijk om een vakkenpakket te kiezen waar alle door de pabo gewenste vakken in zitten, dus elke scholier moet straks een toelatingstest maken.'

Niet netjes
Volgens Hameleers leggen de pabo's het probleem nu eenzijdig bij de studenten neer. 'Ze zeggen eigenlijk dat een havo-diploma niet meer genoeg is om de pabo te gaan doen en dat je zelf maar moet zorgen dat je de toelating haalt. Dat is niet netjes.'

HOP, Marijke de Vries

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

Comments are closed.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
  2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  6. Geen commerciële boodschappen.
  7. Niet op de persoon spelen.
  8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top