Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
22 juni 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Ibl: van Focusopleiding naar nummer 2 in de Keuzegids

Gepubliceerd: 30 October 2014 • Leestijd: 3 minuten en 45 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

Van 48 punten (en een gedeelde laatste plaats) in de Keuzegids 2013 naar 54 in 2014 en 66 punten (en de tweede plaats) in de editie 2015. Hoe heeft de opleiding international business and languages (ibl) dat voor elkaar gekregen?

Als we elkaar ontmoeten komt opleidingsmanager Andrea Boogaard net uit een les waarin ze een van haar docenten aan het werk heeft gezien. Daarmee hebben we meteen een van de antwoorden te pakken op de vraag: hoe hebben jullie die sterke stijging van de studenttevredenheid gerealiseerd?

‘In toenemende mate kijken we bij RBS (het instituut van internationale businessopleidingen waar ibl deel van uitmaakt) bij elkaar in de keuken en wisselen kennis uit. Opleidingsmanagers van de RBS-opleidingen doen dat onderling en ik kijk ook mee in de lessen van ibl-docenten. Vooral jonge docenten en docenten met een achtergrond in de beroepspraktijk vinden dit prettig. Vaak kan je met een paar tips een hele les beter laten draaien. Dat was voor 2012, onder het voormalige management, veel minder gangbaar. Toen was er nauwelijks contact met de andere RBS-opleidingen en meekijken in de lessen gebeurde minder.’

‘Het is nu gewoon om bij elkaar in de keuken te kijken.’

Op het gebied van communicatie veranderde er de afgelopen jaren nog meer. Boogaard: ‘Studenten voelden zich in het verleden niet gehoord. De organisatie rammelde: basale documenten waren niet op orde en we hebben zelfs een jaar geen opleidingscommissie gehad.

‘Nu werken alle commissies weer goed en is er een klassenvertegenwoordigersoverleg waardoor de communicatie met studenten is geformaliseerd. Maar als onderwijsmanager hamer ik er ook op dat docenten in de klas beter naar studenten moeten luisteren en serieus op eventuele klachten moeten reageren. Andersom moeten studenten natuurlijk ook zelf hun docenten kunnen aanspreken.’

‘En natuurlijk is de communicatie tussen onderwijsgevenden en bedrijfsbureau van groot belang. Alleen als die goed verloopt, kunnen de cijferadministratie en de roostering goed verlopen, twee onderwerpen die een sterke invloed hebben op de studenttevredenheid.

‘Het proces van overheadreductie is ook van invloed op de bedrijfsbureaus en daarom wil ik het signaal afgeven: bedrijfsbureaus zijn belangrijk. Mensen uit het onderwijs en de ondersteuning hebben elkaar nodig.’

Stagebegeleiding
‘Op het thema stagebegeleiding scoorden we een aantal jaren geleden slecht in de NSE (Nationale Studenten Enquête). Dat was reden om op dit punt gerichte actie te ondernemen. Daarom hebben we nu bijvoorbeeld een Facebookpagina voor studenten die in het buitenland stage lopen. Elke dag staat een bepaald taalgebied op die pagina centraal en studenten uit dat gebied moeten die dag bijvoorbeeld laten weten wat ze hebben gedaan en een foto over een bepaald onderwerp posten. Zo stimuleren we ook betrokkenheid bij elkaar.

‘We hebben meer uren vrijgemaakt voor stagebegeleiding.’

‘De stagebegeleiding vanuit school was ook krap bemeten. We hebben daar inmiddels meer uren voor vrijgemaakt. De taakbelasting van docenten is nu evenwichtiger en studenten in het buitenland voelen zich niet meer aan hun lot overgelaten.’

Focusopleiding
Begin 2013 werd ibl een focusopleiding. Dat betekent dat de opleiding onder toezicht kwam te staan van het college van bestuur en dat er met spoed een verbetertraject werd gestart. Daarvoor kwam extra geld beschikbaar. ‘Geld dat we in menskracht hebben geïnvesteerd en dat heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan het succes’ (een snel stijgende studenttevredenheid, red.), legt Boogaard uit.

‘En dat terwijl het aantal studenten groeit. We zijn vier jaar geleden begonnen met een Engelstalige route en die is behoorlijk populair. Het eerste jaar hadden we één klas, dit jaar al vier. We zijn overigens pas Focusopleiding geworden nadat we zelf al aan een verbetertraject waren begonnen, maar de extra aandacht en middelen die we van het management kregen toen we Focusopleiding werden, heeft ons geen windeieren gelegd. Het is niet leuk als je opleiding niet goed presteert, maar ik heb het etiket ‘Focusopleiding’ niet als een stigma ervaren.’

‘Ik heb het etiket ‘Focusopleiding’ niet als een stigma ervaren.’

Beroepenveld
Ook de communicatie met het beroepenveld is verbeterd, vertelt Boogaard. ‘Elke twee jaar houden we een enquête onder vertegenwoordigers uit het beroepenveld en onder afgestudeerden. Het beroepenveld is nu ook vertegenwoordigd in onze adviesraad, die meedenkt over het curriculum.

‘Zij gaven bijvoorbeeld het signaal af dat we ervoor moesten waken dat de basisvakken op orde zouden blijven: economie, marketing, logistiek en financiën, dat we daar extra aandacht aan moesten besteden. Dat signaal hebben we ter harte genomen. De afgelopen twee jaar zijn er ook docenten bijgekomen die vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs zijn overgestapt.’

‘Het beroepenveld zei: hou je basisvakken op orde.’

‘En last but not least proberen we het onderwijs zelf natuurlijk zo interessant mogelijk te maken. Real life projecten vormen de rode draad.

‘Een voorbeeld uit het tweede jaar: theeleverancier Mr. Jones wil uitbreiden naar Duitsland. Studenten moeten diep in de theemarkt duiken en onderzoeken of het bedrijf gebruik kan maken van een daar aanwezige leverancier en namen en adressen van potentiële klanten aanleveren. Zijn er interessante verkoopkanalen die nog niet door concurrenten worden gebruikt? Gebruikt het bedrijf alle communicatiekanalen op de juiste manier? Vanaf het begin zien studenten in hun onderwijs de relatie met de praktijk waarin zij komen te werken.’

‘Het geven van feedback aan studenten moet beter.’

Bachelor en master
Niets te klagen dus, maar Boogaard heeft nog wel wensen. ‘In het onderwijs moet het geven van feedback aan studenten beter. Dat is essentieel voor het leren. En het zou fijn zijn als de bachelor en de masteropleidingen van RBS beter op elkaar zouden aansluiten. We zijn er druk mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Ik ben heel trots dat we zo ver gekomen zijn, maar het kan natuurlijk nog beter. Ik hoop dat we in de volgende editie van de Keuzegids meer dan 70 punten gaan scoren.’

Dorine van Namen

 

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

Comments are closed.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
  2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  6. Geen commerciële boodschappen.
  7. Niet op de persoon spelen.
  8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top