Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
26 februari 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Medezeggenschappers willen meer invloed

Gepubliceerd: 17 June 2015 • Leestijd: 1 minuten en 49 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

Medezeggenschapsraden krijgen te weinig informatie van hun bestuur. Ook komen de stukken soms te laat, blijkt uit een enquête onder twaalfhonderd raadsleden van hogescholen en universiteiten.

De meeste raadsleden vinden dat het overleg met de bestuurders doorgaans in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect plaatsvindt, staat te lezen in de eerste landelijke medezeggenschapsmonitor, een initiatief van studentenorganisatie ISO. Toch ervaart ruim een derde het overleg niet als een open dialoog. Een meerderheid vindt dat de raad slechts een beperkte invloed heeft. En maar één op de vijf denkt dat het bestuur hun raad vooral als beleidspartner ziet.

Te laat betrokken bij belangrijke zaken
Het meest kritisch zijn de raadsleden over het moment waarop ze door het instellings- of faculteitsbestuur worden betrokken bij belangrijke zaken. Dat moment komt vaak te laat, waardoor er niet genoeg tijd overblijft om in te stemmen of advies te geven. Bovendien is de informatie niet altijd toereikend.

Slechts 43 procent van de (centrale) medezeggenschappers geeft aan dat er twee maal per jaar wordt vergaderd met de raad van toezicht. Bij andere instellingen gebeurt dit maar één maal of zelfs helemaal niet, terwijl dit tweejaarlijkse overleg wel wettelijk verplicht is.

Student in commissie die collegebestuur benoemt
Volgens het ISO wordt er door de politiek al jarenlang aangedrongen op een betere  medezeggenschapscultuur, maar heeft dat kennelijk weinig effect. Het voornemen van minister Bussemaker om de raden adviesrecht te geven op bestuursbenoemingen gaat niet ver genoeg, want in de praktijk kan de raad in dat geval weinig anders dan een benoeming accepteren. Het ISO wil daarom dat de studentengeleding van de raad een (oud-)student mag aandragen als lid van de benoemingsadviescommissie. Daarmee zou voor nieuwe bestuurders meteen duidelijk zijn dat ze de medezeggenschap serieus moeten nemen.

Verder dringt het ISO er op aan dat er wettelijk bepaald wordt hoeveel scholing en juridische ondersteuning raadsleden ten minste zouden moeten krijgen. De onderlinge verschillen in tussen instellingen zouden nu te groot zijn. Om daar zicht op te krijgen ontvangt elke universiteit en hogeschool binnenkort een eigen ‘benchmark’. Daaruit valt af te leiden op welke punten instellingen zich kunnen verbeteren.

HOP, Hein Cuppen

Fons van MaldeghemVan Maldeghem: ‘Het moet beter’

Ook de VMH (vereniging van medezeggenschapsraden van hogescholen), betrokken bij het initiatief van het ISO,  wil dat de raden meer invloed krijgen, stelt Fons van Maldeghem, niet alleen voorzitter van de medezeggenschapsraad van de HR maar ook van de VMH.

Van Maldeghem vindt dat een aantal zaken beter moet. Zo moeten raden meer invloed krijgen op het hogeschoolbeleid en moeten afspraken over het combineren van raadswerk en regulier werk beter worden nageleefd. Daarnaast onderschrijft hij de uitkomst van de monitor dat veel raadsleden ervaren dat ze te laat worden betrokken bij belangrijke zaken.

Van Maldeghem: ‘De zeggenschap binnen het hoger onderwijs zou gebaat zijn bij het formuleren van een aantal gouden standaarden voor facilitering van medezeggenschap.’

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

Comments are closed.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  5. Geen commerciële boodschappen.
  6. Niet op de persoon spelen.
  7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top