Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
17 juni 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

‘Niet-integer handelen komt ook bij ons voor’

Gepubliceerd: 2 November 2015 • Leestijd: 2 minuten en 23 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

Integriteit staat hoog in het vaandel van de hogeschool. Hóe belangrijk blijkt uit het feit dat er twee functies in het leven zijn geroepen die het bewaken van integriteit en bewustmaken van risico’s tot doel hebben: de compliance officer en riskmanager.

Kantoorkunst - Rob van Roon

‘Het is de bedoeling dat onze aanwezigheid de aandacht voor integriteitsvraagstukken vergroot en ervoor zorgt dat we bepaalde grenzen niet overschrijden’, zo lichten Herman Veenema, compliance officer (iemand die toeziet op naleving van wet- en regelgeving binnen de organisatie), en Alexander van den Assum toe. Laatstgenoemde is riskmanager. Hij richt zich op de (financiële) risico’s van de hogeschool.

Niet-integer handelen komt ook bij ons voor. De rechter veroordeelde de Hogeschool Rotterdam bijvoorbeeld tot een schadeloosstelling omdat zij onvoldoende maatregelen had genomen nadat een docent seksueel expliciete berichten aan een studente had gestuurd. Een ander voorbeeld: bij een eerstejaarsklas van de lerarenopleidingen werd een toets ongeldig verklaard wegens spieken op grote schaal. Uit onderzoek bleek dat de cultuur rondom tentaminering bij dat instituut moest verbeteren.

Ethiek én organisatiebelang
Het grote belang van integer handelen kan niet voldoende benadrukt worden, stellen Veenema en Van den Assum. Bij gebrek daaraan zijn de gevolgen er niet alleen voor het individu, ook de organisatie als geheel kan in een crisis terechtkomen. Integer handelen gaat dus om ethiek én om organisatiebelang. En hoe hoger in de piramide onregelmatigheden zich voordoen, hoe groter de risico’s zijn. Vandaar dat de aandacht van compliance officers en riskmanagers vaak uitgaat naar wat de top doet en niet doet. Niet helemaal terecht, stellen Veenema en Van den Assum, ook op de werkvloer kan een gebrek aan integriteit behoorlijk schade toebrengen.

Belangrijke oorzaak van niet-integer handelen, zo stellen de twee functionarissen, is het ontbreken van open dialogen tussen medewerkers en leidinggevenden. Daarom komen zij niet alleen in beeld als er iets is misgegaan, maar hebben zij ook een preventieve, voorlichtende en ondersteunende taak. Om die reden hebben zij het boekje Over de schreef gepubliceerd. Daarin beschrijven zij meer dan honderd situaties waarin er bij bedrijven en instellingen iets fout is gegaan. Zij hopen met dit boekje het gesprek (Moet je dat wel doen? Waarom doe je dat zo?) op gang te brengen.

Bronnenonderzoek
Hoe gaan Veenema en Van den Assum te werk? Zij hebben een werkprogramma opgesteld waarin de onderwerpen die onderzocht gaan worden, vermeld staan. Bij die onderzoeken maken zij gebruik van beschikbare bronnen: jaarverslagen, begrotingen, jaarrekeningen, statuten, reglementen, samenwerkingsovereenkomsten, evaluaties, onderzoeksinformatie, managementcontracten en tevredenheidsonderzoeken bijvoorbeeld.

Zij beoordelen mede of de subsidiegelden rechtmatig worden besteed, of operationele en financiële risico’s worden beperkt of vermeden en in hoeverre doelstellingen worden bereikt. Dit is informatie uit de zogenaamde in control scan.
Als Van den Assum en Veenema meer informatie nodig hebben, kunnen zij zelf interviews houden met betrokkenen of interne en externe deskundigen inschakelen.

Tegenstrijdige belangen
Beide heren zijn net begonnen met een onderzoek naar tegenstrijdige belangen. Speciale aandacht gaat uit naar de positie van lectoren en anderen die het hogeschoolbelang én andere belangen dienen, zoals bijvoorbeeld freelancedocenten die ook een eigen praktijk hebben. Lectoren hebben een deeltijdaanstelling omdat de hogeschool het belangrijk vindt dat zij ook nog met één been in de beroepspraktijk staan. Je zou kunnen zeggen dat zij zijn geworven op belangenverstrengeling.

De officers gaan in kaart brengen hoe die praktijk eruitziet, welke risico’s er zijn en hoe die kunnen worden vermeden. Ook de reorganisatie van het economisch onderwijs, met een bijbehorende ingrijpende verbouwing van de locatie Kralingse Zoom, kan op hun belangstelling rekenen.

Kunnen medewerkers onderwerpen aandragen bij de nieuwe functionarissen? ‘Zeker’, zegt Veenema, ‘maar let wel op het verschil met klachtenprocedures. Daar gaat het om genoegdoening van individuen. Ons doel is de organisatie te behoeden voor risico’s en onregelmatigheden.’

Dorine van Namen

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

6 Responses to ‘Niet-integer handelen komt ook bij ons voor’

 1. Mooi initiatief. Wel een beetje jammer dat er een risico in zit dat het meer van hetzelfde gaat worden. Ik geloof niet zo in controle achteraf en zie meer heil in voorkomen van ellende. Volgens mij is de crux dat een ieder zich gaat identificeren met de opleiding, Als buitenstaander ervaar ik dat er erg veel over de schutting gegooid wordt en slechts enkelen verantwoordelijkheid nemen. Mensen lijken zich onzeker te voelen en zijn onvoldoende toegerust om met strijdige belangen om te gaan. Men graaft zich volgens mij daarom vaak in. Daar valt mijns inziens veel winst in te behalen. Volgens mij zou de toevoeging van een derde rol die zich in dit traject op het verbeteren van de interpersoonlijke vaardigheden en het manifesteren van een eenduidige cultuur (tastbaar maken vn het gewenste RBS DNA) richt, veel meerwaarde bieden. Nu kan het droogzwemmerij worden en blijven steken in het vaststellen van knelpunten i.p.v. er een positieve wending aan te geven.

 2. Is het boekje ergens toegankelijk gemaakt voor werknemers van de Hogeschool?

 3. Wat wanneer risico’s al genomen zijn en deze alsnog besproken gaan worden. Heet dit dan genoegdoening en kunnen jullie hier dan niets meer mee? Zag dit voorbij komen bij een van mijn collega’s op de HRO.

 4. Graag reageren we op de bovengenoemde ‘comments’.

  1. Dank voor het positieve woord over het initiatief en met de waarschuwing zijn we het helemaal eens. Een cultuur waarbij mensen zich ingraven en zaken niet bespreekbaar maken is een voedingsbodem voor problemen.
  Wij proberen in ons werk ook een aantal activiteiten te ontplooien die preventie bevorderen, bijvoorbeeld dat leidinggevenden het gesprek over integriteitsvraagstukken actief stimuleren. Dat is ook een van de doelstellingen van ons boekje ‘Over de schreef’. Ook ons onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling dient dit doel.
  2. en 3. Dat het boekje gratis te verkrijgen is, is wellicht ook van belang.
  4. Wij zijn geen controleurs, maar dragen er aan bij dat de organisatie zo goed mogelijk functioneert, of anders gezegd, in control is. Dat gezegd zijnde: Er is een kwaliteitszorgsysteem van het AMC (Auditing/Monitoring/Control) waar we deel van uit maken. Daartoe behoort dat er regelmatig audits worden gehouden.
  5. Het nemen van risico’s zal altijd aan de orde zijn. Wij dragen er aan bij dat de risico’s die genomen worden verantwoord zijn. Immers, zonder risico’s geen vooruitgang. En dat er de nodige beheersmaatregelen worden genomen. Genoegdoening is voor ons veel minder belangrijk dan het gezond houden van de organisatie.

  Alexander van den Assum, Risk Manager,
  Herman Veenema, Compliance Officer.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
 2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 6. Geen commerciële boodschappen.
 7. Niet op de persoon spelen.
 8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top