Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
17 juni 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Scholingsplannen medewerkers: tussen droom en daad

Gepubliceerd: 28 May 2015 • Leestijd: 2 minuten en 12 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van het scholingsrecht voor medewerkers, vindt de pgmr.

Onderwijsvorm-klassiek-demian

Onlangs zette de pgmr (personeelsdeel van de medezeggenschapsraad) een steekproef uit onder 168 collega’s van de onderwijsinstituten en diensten om te onderzoeken hoe er vorm wordt gegeven aan scholing van het personeel, vastgelegd in zogenaamde professionaliseringsplannen.

Een meerderheid van de respondenten gaf aan dat er geen teamgesprekken worden gevoerd over deskundigheidsbevordering, dat er ook geen afspraken worden gemaakt over de manier waarop het individuele recht wordt ingevuld, dat deze uren niet (duidelijk) in de jaartaak worden opgenomen en dat er veel wordt gedaan in ‘eigen tijd’ omdat men tijd tekort komt.

Het gesprek over professionalisering komt onvoldoende van de grond, concludeert de pgmr. Op papier is het goed geregeld, maar in de praktijk stokt het gesprek erover. Er lijkt dus ‘een verschil te bestaan tussen droom en daad’. Hoe denkt het college van bestuur deze kloof te gaan dichten?

‘De middelen zijn er. Doe het!’

Collegelid Jan Roelof: ‘Door erop te blijven hameren dat professionalisering belangrijk is en dat managers en medewerkers hun verantwoordelijkheden hierin moeten nemen. Er wordt op dit moment onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er zijn. De middelen zijn er. Doe het!’

Geld moet terug
De pgmr reageert door te zeggen dat zo’n oproep onvoldoende zoden aan de dijk zet. ‘Er zijn verhalen bekend van directeuren die zeggen dat het professionaliseringsbudget is uitgeput, terwijl daarvoor geen bewijs in de vorm van scholingsplannen is te vinden. Wordt het niet eens tijd voor zwaardere maatregelen?’, vraagt Fons van Maldeghem. ‘Zoals een financiële prikkel. Als de directeur zijn scholingsbudget niet aan scholing uitgeeft, moet het geld dat daarvoor beschikbaar was worden teruggenomen. Nu wordt het misschien aan andere zaken uitgegeven.’
‘Geen slecht idee’, vindt Jan Roelof.

Waar zijn de bedrijfsbureaus?
Het valt de pgmr ook op dat er alleen bij RBS aandacht is voor de professionalisering van het bedrijfsbureau. Bij de overige instituten ontbreken de bedrijfsbureaus in de collectieve scholingsplannen. In het licht van Kwaliteit Werkt Samen (de reorganisatie van de diensten die moet zorgen voor betere samenwerking tussen het onderwijs en de diensten) ligt het voor de hand dat bij de bedrijfsbureaus aandacht is voor thema’s als ‘klantgericht werken’ en ‘continu verbeteren’. ‘Waarom zien we daar niets van terug in de professionaliseringsagenda 2015?’

De pgmr hamert ook op haast. De professionaliseringsplannen voor 2015-2016 moeten (bij de onderwijsinstituten) in de maand juni met de teams worden besproken, dan ter advisering worden voorgelegd aan de opleidingscommissies en tenslotte nog ter instemming aan de imr (instituutsmedezeggenschapsraad).
Bij de diensten (die per kalenderjaar werken) is het logisch dat de professionaliseringsplannen ieder jaar uiterlijk per 1 april klaar zijn. Dat is in elk geval voor 2015 niet gelukt.
De pgmr wil dat het college erop toeziet dat de professionaliseringsplannen op tijd worden gemaakt en ‘hoort graag hoe het college dit gaat realiseren’.

Tenslotte vraagt de pgmr om een evaluatie van de scholingsinspanningen van vorig jaar. ‘Is die er en hoe is die van invloed op de keuzes voor dit jaar?’

Het college ‘neemt de vragen en aanbevelingen van de pgmr mee’ en rapporteert daarover in de jaarlijkse evaluatie. Wanneer dat zal zijn, is niet bekend.

Dorine van Namen

Op Hint is het ‘Plan Professionalisering 2014-2017’ gepubliceerd. Zoek op ‘professionaliseringsplan’.

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

Comments are closed.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
  2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  6. Geen commerciële boodschappen.
  7. Niet op de persoon spelen.
  8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top