Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
22 mei 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

HR-pabo scoort hoog bij landelijke kennistoetsen

Gepubliceerd: 21 December 2016 • Leestijd: 2 minuten en 11 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

De pabo van de Hogeschool Rotterdam eindigde onlangs als tweede van alle 38 Nederlandse pabo’s bij de landelijke kennisbasistoets rekenen-wiskunde. Bij de taaltoets noteerde de HR de zevende plek.

Illustratie van bus met afgestuudeerden die eruit stappen

De pabo is trots op dit resultaat. Deze studenten zijn nog niet van de lichting die met  toelatingstoetsen voor de poort hebben moeten bewijzen dat ze het gewenste startniveau hebben. ‘Het feit dat juist deze groep het zo goed heeft gedaan, laat zien dat ons onderwijs goed is’, concludeert Josine Cats, coördinator landelijke kennisbasistoetsen bij de pabo.

Achten en negens

Sinds 2013 moeten alle pabo-studenten in de hoofdfase een landelijke kennisbasistoets rekenen-wiskunde en Nederlandse taal afleggen. Zo wil het ministerie van Onderwijs borgen dat alle afgestudeerde juffen en meesters hetzelfde hoge niveau hebben op deze kernvakken.

Van de 73 HR-studenten die in oktober meededen aan de kb-toets rekenen-wiskunde, haalden 51 studenten een voldoende. Maar liefst 92 procent van de studenten die de toets voor het eerst deed, slaagde. Bovendien waren er veel hoge scores: elf studenten haalden een 9 en negen studenten een 8.

Herkansers

Bij de kb-toets taal was het slagingspercentage van de ‘eerstekansers’ ongeveer net zo hoog: 91 procent. Landelijk was dat 70 procent. De onvoldoendes bij deze toets vielen vooral bij langstudeerders die de toets minstens drie keer hebben gemaakt en bij vierdejaars die de toets al één keer eerder hebben afgelegd. Dit is mogelijk, omdat studenten twee kansen per studiejaar hebben.

Ook bij rekenen vielen de ‘slachtoffers’ met name in de groep vierde- en hogerejaars die de toets al een paar keer hebben gedaan. ‘Dit verschil tussen eerstekansers en herkansers heeft te maken met het feit dat we vorig jaar hebben besloten de instapeis te verhogen. Voorheen mochten derdejaars ook deelnemen aan de kb-toetsen als ze nog niet alle reken- en taalmodules hadden behaald. Deze modules bereiden studenten voor op de kb-toetsen. Uit onderzoek onder geslaagden en gezakten bleek dat het halen van de modules juist een zeer goede voorspeller is voor het slagen voor de kb-toetsen. Daarom mogen studenten pas meedoen als ze alle reken- en taalmodules hebben gehaald. Sinds we deze maatregel hebben genomen, is het slagingspercentage steeds rond de tachtig procent of hoger.’

Studenten zijn zich er ook bewuster van geworden dat ze hard moeten werken voor de toets. ‘Ze moeten er echt voor gaan. Wij ondersteunen daarbij volop. Er zijn rekencoaches, peercoaches en goed bezochte cursussen op de woensdagavond ter voorbereiding op de kb-toets. Daardoor zijn het niet alleen de goede rekenaars die in een keer slagen, maar lukt het ook studenten met een goede inzet. Een student van het mbo die de rekenmodules steeds pas na twee keer haalde, slaagde bijvoorbeeld in een keer voor de kb-toets. Als studenten bereid zijn te knallen, dan halen ze het.’

Langstudeerders

Toen de kennisbasistoetsen werden ingevoerd, was het de vraag of dit zou zorgen voor een stuwmeer van langstudeerders die steeds opnieuw zakken voor hun kb-toetsen. Bij drie vertraagde studenten heeft het langstuderen inderdaad te maken met het niet-halen van de kb-toetsen, geeft Josine Cats aan, maar van een ‘stuwmeer’ is geen sprake. ‘Wat je wel ziet, is dat het al dan niet slagen voor de toets na een paar keer zakken ook te maken heeft met stressbestendigheid. Sommige herkansers hebben al dagen van tevoren buikpijn. Stress gaat dan echt een rol spelen. We praten met deze studenten en zorgen dat ze behalve op rekengebied ook emotioneel begeleid worden.’

Tekst: Esmé van der Molen
Illustratie: Demian Janssen

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

Comments are closed.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
  2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  6. Geen commerciële boodschappen.
  7. Niet op de persoon spelen.
  8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top