Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
22 mei 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Ingezonden: CMR en rapportage onderwijsvernieuwing COM

Gepubliceerd: 29 January 2016 • Leestijd: 1 minuten en 29 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

De cmr vergaderde deze week over de eerste rapportage over de onderwijsvernieuwing van de commerciële opleidingen. Over die rapportage was de cmr niet onverdeeld gelukkig en dat maakte een docent van COM weer ongelukkig. De cmr reageert nu op deze docent.

Beste Ernst en collega’s bij het instituut COM,

Blijkbaar hebben wij een fout gemaakt in het overbrengen van onze bedoelingen en standpunten en/of heeft het artikel in Profielen deze niet helemaal juist kunnen weergeven. Destijds heeft de cmr ingestemd met het voorgestelde onderwijsconcept en de daarbij horende hogere BSA-norm. Dit hebben wij gedaan onder de voorwaarde van nauwkeurige monitoring van de nagestreefde resultaten. Voorafgaand aan het besluitvormend overleg heeft een kleine commissie van de cmr (ad hoc commissie COM) de monitoring concreet uitgewerkt. Onderdeel van ieder vergelijkend onderzoek is een betrouwbare nulmeting. In zogenaamde tienwekenrapportages, waar in het artikel in Profielen aan wordt gerefereerd, kunnen dan de behaalde resultaten ten opzichte van de nulmeting worden afgemeten.

Nu dit kader is geschetst, is het wellicht al duidelijker geworden dat de sgmr en de voltallige cmr juist op die voorwaarde focust. Aangezien de cmr van mening is dat de nulmeting niet aan basale vereisten voldoet – en dan hebben we het puur over de onderzoeksmethodiek – geeft de cmr dit nu aan. Er is meermalen verzocht om de afzonderlijke groepen allochtone studenten, mbo-studenten en havisten op te nemen in de rapportages. Dat is des te belangrijk omdat door vriend en vijand is vastgesteld dat het juist bepaalde groepen zijn die binnen de alsmaar groter wordende groep uitvallers oververtegenwoordigd zijn. Daarop richt de kritiek zich. De kritiek richt zich niet op de enthousiaste, hardwerkende mensen bij het instituut COM, die volgens de rapportages en het artikel in Profielen dat zich op deze rapportages baseert, mooie vorderingen boeken.

Het is naar het oordeel van de cmr een kwestie van de ongetwijfeld bevlogen en betrouwbare mensen scheiden van het technische probleem. Het betreft hier puur de incomplete rapportage en het mankerend onderzoek. Als op de een of andere wijze de indruk is gewekt dat de cmr spreekt van het ‘verduisteren’ van gegevens, werpt de cmr deze verre van zich.

Brian van der Sluijs
Voorz. sgmr
Fons van Maldeghem
Voorz. cmr

De redactie van Profielen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken. De strekking van een ingezonden stuk hoeft ook niet overeen te komen met de mening van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten of te weigeren.

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

Comments are closed.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
  2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  6. Geen commerciële boodschappen.
  7. Niet op de persoon spelen.
  8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top