Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
25 juli 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Verbazing over niet instemmen met begroting door cmr

Gepubliceerd: 12 December 2016 • Leestijd: 2 minuten en 4 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

De centrale medezeggenschapsraad (cmr) heeft vanmiddag niet ingestemd met de begroting van de Hogeschool Rotterdam. Zowel het collegebestuur als enkele raadsleden waren daarover verrast. Zij proberen de komende dagen dichter bij elkaar te komen waarna volgende week maandag, tijdens een ingelaste vergadering, het instemmen met de begroting opnieuw op de agenda staat.

Meest heikele onderwerp was, of leek, vanmiddag het door de cmr gewenste extra geld voor de ICT-voorzieningen op de HR. De raad wilde 400.000 euro verdelen over de onderwijsinstituten, maar het college gaf aan daar geen geld voor uit het eigen vermogen te willen halen. Alleen als er volgend jaar financiële meevallers komen, en als we vinden dat extra geld voor ICT de belangrijkste prioriteit is, dan is er iets mogelijk, vertelde collegevoorzitter Ron Bormans. ‘Ook willen we dit onderwerp niet neerleggen bij de instituten, zodat zij mensen gaan inruilen voor machines. Dat willen we niet.’

Strategisch ICT-plan

Daarnaast kondigde het college een strategisch ICT-plan aan dat er in april 2017 moet zijn en waarin komt te staan wat er de komende jaren (vanaf 2018) nodig is aan ICT-voorzieningen.

De standpunten over het onderwerp werden uitgewisseld. Met name cmr-lid Joeri Tilman pleitte voor meer geld voor ICT en wist te vertellen dat de dienst FIT te weinig middelen heeft om computers tijdig te vervangen. Bormans kende dat noodsignaal niet. ‘Als dat de stelling is van FIT, dan moeten ze dat mij vertellen’.

Nog enkele andere cmr-leden hielden een pleidooi voor meer geld in 2017 naar ICT. Het college verwees naar het strategische ICT-plan, maar van een fel debat was niet echt sprake. Ook lieten de meeste cmr-leden die later tegenstemden niet of nauwelijks van zich horen.

Toezeggingen

Dat deden ze erna – toen de vergadering werd geschorst en de raad zonder collegeleden en publiek vergaderden – blijkbaar wel. ‘Een verhitte discussie’, concludeerde voorzitter Fons van Maldeghem die vertelde dat het onder andere ging over eerder gedane toezeggingen die door het college onvoldoende zouden zijn nagekomen.

Maar die ‘toezeggingen’ werden niet benoemd en maakten evenmin deel uit van zowel de eerdere discussie als van het preadvies over de begroting. Met 6 stemmen tegen, 5 voor en 5 blanco bleef instemming vervolgens uit.

Vooral de reden waarom was, in elk geval voor het college, niet duidelijk. Bormans: ‘Het is mij niet helder waarop het nu hangt. Over die zaken hadden we het moeten hebben!’ De collegevoorzitter noemde het niet instemmen een ‘vrij ultiem signaal’. Bormans: ‘Geen paniek en de school draait gewoon door, maar dit is een heftig instrument.’

‘Ernstige zorgen’

Ieder heeft zijn eigen afwegingen, reageerde cmr-lid Paul Reinders. Collega Ayman van Bregt zei niet trots te zijn op zijn tegenstem, maar had het over ‘ernstige zorgen’. Maartje Fokkema (opsteller van het preadvies) verontschuldigde zich vervolgens enigszins voor het ontbreken van ál het tegengeluid dat in het preadvies had moeten staan. Van Maldeghem: ‘Eigenlijk hadden we op een eerder moment het preadvies moeten afschieten…’

Er volgde weer een schorsing. De voorzitters van college en cmr gingen met elkaar in conclaaf, en de cmr overlegde nog eens apart. Uitkomst is de afspraak die er nu ligt: De cmr-leden sturen hun bezwaren tegen de begroting begin deze week naar de cmr-leden Fokkema en Van Maldeghem, waarna dat duo met het college in gesprek gaat. Daarna volgt komende maandag de cmr-vergadering waarin het instemmen met de begroting opnieuw wordt geagendeerd.

Jos van Nierop

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

7 Responses to Verbazing over niet instemmen met begroting door cmr

 1. Dat niet ál het tegengeluid in het preadvies stond, lag niet aan de opsteller; die heeft er precies ingezet wat vorige week afgesproken was. Maar als leden dan opeens volkomen andere, nieuwe punten gaan inbrengen of claimen dat hun beoogde inbreng niet in het preadvies staat omdat zij vorige week afwezig waren, dan verliest het preadvies zijn waarde als instrument om tot een goed gesprek te komen.
  Maartje Fokkema

 2. Ik begrijp de verbazing van Ron. Het interne proces van de CMR moet op de schop (deze situatie is mede hierdoor ontstaan). Ik heb zelf tegen gestemd. Vooral de bezuinigingen op de diensten (in dit geval FIT) gaan te ver. Als je goed onderwijs wilt geven, is een goede IT omgeving een randvoorwaarde.
  Voor een goede begroting is dat een verbinding tussen beleid (strategische agenda), middelen (geld / mensen) en de uitvoering (o.a. basisdienstverlening).

 3. In elk geval blij dat twee leden van de CMR verantwoording afleggen. Maar waarom niet tijdens de openbare vergadering. Op deze manier wordt democratie echt veranderd in een ultiem achterkamersteekspel. Ik ben overigens benieuwd naar de voorgestelde wijzigingen in de begroting van de kant van de MR-leden en bij voorkeur voordat de kiezers de komende dagen hun stem kunnen uitbrengen voor de raad.

 4. Ik sluit me volledig aan bij het commentaar van Maartje Fokkema. Ik kan mij ook de verbazing van het college van bestuur voorstellen. De meeste punten van het preadvies werden immers geheel en/of gedeeltelijk gehonoreerd. Desondanks besloot een kleine meerderheid zijn instemming te onthouden, terwijl de motivering van het ‘njet’ met betrekking tot het preadvies onduidelijk bleef. In het artikel wordt nu de suggestie gewekt dat de commissie financiën onvoldoende tegengeluid in het preadvies zou hebben opgenomen. Deze voorstelling van zaken is volstrekt bezijden de waarheid. Het preadvies was op de gebruikelijke wijze eerst in conceptvorm besproken. Alle op- en aanmerkingen zijn bij de definitieve versie verwerkt. Daarenboven heeft de commissie financiën op 5 december jl. een begrotingsspreekuur met de beleidsmedewerkers van financiën georganiseerd en de leden uitgenodigd om hun specifieke vragen over de begroting tijdens dit spreekuur voor het voetlicht te brengen. Slechts enkelen hebben daar gebruik van gemaakt. Voor de goede orde: ieder lid van de CMR heeft het volste recht om zonder ‘last en ruggespraak’ zijn stem uit te brengen, maar wees dan ook zo volwassen om daarvoor de verantwoordelijkheid op je te nemen. Het is wrang te moeten constateren dat grootste schreeuwers die vinden dat de CMR naar zijn interne proces moet kijken dit proces in de afgelopen tijd bij voortduring hebben gefrustreerd.

 5. Beste mensen, collega’s,
  De CMR doet op dit moment zijn stinkende best om op een goede manier tot een vergelijk te komen met betrekking tot de begroting. Dat proces is niet gemakkelijk. Het wordt zeker niet gemakkelijker als we in het openbaar ons persoonlijke gelijk proberen te halen. De CMR heeft besloten om het besluit over de begroting as. maandag te heroverwegen. Ik roep dan ook alle CMR leden op zich gedurende dit proces van publiek commentaar te onthouden totdat aanstaande maandag een finaal oordeel over de begroting is geveld.
  Fons van Maldeghem
  voorzitter CMR

 6. Taken
  4. De CMR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de
  Hogeschool.
  5….
  6. De CMR bevordert activiteiten die erop gericht zijn de doelstellingen van de Hogeschool te
  bereiken.

  In dit geval:
  bij4) goed
  bij6) slecht

 7. Menno, Profielen kan helaas niet een vergadering van 3,5 uur in 2 a4tjes samenvatten. Hiervoor zijn de notulen / transcriptie na te lezen. Deze zijn uiteraard gewoon openbaar. Aankomende maandag gaan we weer (in alle openbaarheid) bij elkaar komen, dus dit is na de verkiezingen.
  Eduard, ik ben het met jou oneens en heb daarbij alle bewijs dat meerdere CMR leden (waaronder ik) verbetervoorstellen hebben gedaan om het proces te verbeteren. Mocht ik worden herkozen, dan ga ik hier ook zeker mee verder. Mocht je deze discussie verder met mij aan willen gaan, dan graag face 2 face.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
 2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 6. Geen commerciële boodschappen.
 7. Niet op de persoon spelen.
 8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top