Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
20 mei 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Wie wordt Student van het Jaar 2019? (stemming gesloten)

Gepubliceerd: 6 December 2019 • Leestijd: 20 minuten en 1 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

De afgelopen weken zaten wij vol spanning bij onze mailbox te wachten of we nominaties binnen zouden krijgen voor de allereerste Student van het Jaar-verkiezing. En reken maar dat we die kregen. Je kunt nu stemmen op je favoriet!

Update 9 december: De stembus is nu gesloten. Maar liefst 3411 mensen namen de moeite om op hun favoriet te stemmen. De vijf studenten met de meeste stemmen gaan door naar de finale waarin de jury – die bestaat uit leden van de redactieraad van Profielen – de winnaar bepaalt. Vanaf maandag 16 december maken we elke dag een finalist bekend, met op vrijdag 20 december de nummer 1!

Een paar weken geleden vroegen we de hogeschool-community om studenten voor te dragen voor de titel ‘Student van het Jaar’. Studenten die opvielen, bijvoorbeeld door hun inzet, ambitie, creativiteit of behulpzaamheid. We zijn heel blij dat we de onderstaande lijst kunnen presenteren met toppers. Het is aan jullie om te stemmen en op basis daarvan maken we een shortlist van vijf kandidaten. Uit die vijf kiest een onafhankelijke jury de winnaar.

And the nominees are…

Het motto ‘Overtref Jezelf’ is voor deze 24 (!) genomineerde toppers geen loze kreet. Klik op de naam om de aanbeveling (van de docent of medestudent) te lezen die bij de nominatie hoort, en stem helemaal onderaan deze pagina op jouw favoriet.

 1. Saskia Alberts
 2. Melih Atakan
 3. Ronald Bonapart
 4. Ruth de Bruijn + Femke Luiten
 5. Imani Dap
 6. Samuel Eind
 7. Marieke Eradus
 8. Bori Fekete
 9. Paul Geraeds
 10. Lesley Gomes
 11. Rose van de Hoven
 12. Lars Jordaan
 13. Enas Kasem
 14. Iefke de Leeuw
 15. Gary Mantiri
 16. Zeyad al Mumar
 17. Alisa Nguyen
 18. Karsten de Pauw
 19. Anna Van Rossem
 20. Sjoerd Schouten
 21. Maarten van Snek
 22. Roy Stolwijk
 23. Jim Strok
 24. Thaisja Suart

Saskia Alberts, maritieme techniek, jaar 4

‘Saskia is een betrokken student. Zij heeft zich in 2019 buitengewoon onderscheiden. Zij heeft op eigen initiatief een internationale studiereis georganiseerd naar Finland voor haar medestudenten en docenten én zij heeft zich ingevochten, als enige hbo’er, bij het Solar Boat Team van de TU Delft, waar zij zich bezighoudt met het design van de scheepsromp. Hierbij kijkt zij naar de mogelijkheden om de romp zo optimaal mogelijk te ontwerpen. Zij vindt innovatie en duurzaamheid in de maritieme wereld erg boeiend en belangrijk en wil hier graag aan meewerken en meer over leren. Tevens vindt ze het interessant om onderzoek te doen naar alle mogelijkheden die er zijn om een boot zoveel mogelijk te optimaliseren. Het werken aan de Solar boat is een eerste stap in dit onderzoek! Saskia heeft de intentie om naar het buitenland te gaan voor het afstuderen. Ze heeft zich in het derde jaar flink op de proef gesteld door zichzelf niet alleen op inhoudelijk, maar ook op persoonlijk vlak uit te dagen. Ze verwacht veel van zichzelf en dat is terecht, want ze kan het meer dan waarmaken!’

Melih Atakan, finance, tax & advice – banking & insurance, jaar 2

‘Melih heeft zijn propedeuse in een jaar gehaald en is momenteel werkzaam als mentorpeercoach en peercoach voor banking & insurance (b&i). Hij is altijd bereid om andere studenten te helpen. Hij heeft zijn studieloopbaancoach van jaar 2 getipt dat medestudenten die de Nederlandse taal niet goed beheersen, in aanmerking kunnen komen voor extra tijd en gebruik van woordenboeken bij toetsen. Daarnaast maakt hij altijd tijd voor zijn medestudenten door ze bijvoorbeeld te helpen met de voorbereiding op hun toets en extra uitleg te geven. Melih is een voorbeeldstudent en een verbindende factor binnen de opleiding b&i.’

Ronald Bonapart, finance, tax & advice – fiscaal recht & economie, jaar 3

‘Ronald heeft zijn propedeuse in een jaar gehaald, heeft in het tweede jaar van zijn opleiding als werkstudent gewerkt bij Facet om alvast werkervaring op te doen en is in zijn zomervakantie naar Suriname geweest waar hij ook bij een fiscaal advieskantoor heeft gewerkt. Hij wilde eigenlijk zijn stage in Suriname doen maar had zijn vriendin beloofd om het bij de zomervakantie te houden😊 Hij is vervolgens bij zowel de Belastingdienst als bij Loyens & Loeff aangenomen en heeft de keuze gemaakt om bij Loyens & Loeff zijn derdejaarsstage te doen. Als we hem om feedback vragen vanuit de opleiding staat hij altijd klaar om zijn mening op een genuanceerde wijze te geven en te helpen bij stagevoorlichtingen voor de tweedejaars om ze wat te vertellen over wat ze in jaar 3 te wachten staat. Behalve een voorbeeldstudent qua school, staat hij ook voor zijn medestudenten klaar. Ze noemen hem “De Professor” als koosnaam en hij is zeker een verbindende factor binnen de opleiding.’

Ruth de Bruijn en Femke Luiten, Ad ondernemen, jaar 2

‘Ze hebben elkaar leren kennen in het eerste jaar van de opleiding en hadden direct een klik. Ze hebben beiden een creatieve mbo-opleiding gedaan en leren nu alle skills die ze nodig hebben om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Ze werken allebei keihard, zijn niet tevreden met een 6 en willen echt iets leren in plaats van alleen maar studiepunten halen. Ze zijn altijd aanwezig in de les en naast dat ze hard studeren hebben ze ook een hoop plezier. Ze inspireren elkaar en helpen elkaar waar ze kunnen. Zo heeft Femke bijvoorbeeld de huisstijl ontworpen voor het bedrijf van Ruth. Ze plaatsen bijna dagelijks leuke en inspirerende posts op Instagram over hun ontwikkelingen. Naast school werken ze hard (bijbaan), gaan naar lezingen en workshops. Hun enthousiasme en doorzettingsvermogen is heel fijn om te zien. Wat ik zo mooi vind is dat ze niet alleen een opleiding volgen voor een papiertje, maar echt iets willen neerzetten in de vorm van eigen ondernemingen. En ze willen niet zomaar een onderneming starten, ze zoeken ook echt naar een toegevoegde waarde. Ik vertel vaak aan eerstejaars studenten over deze twee om hen te inspireren.’

Imani Dap, creative media and game technologies, jaar 4

‘Imani volgt de minor ‘embedded systems’, die eigenlijk alleen toegankelijk is voor studenten electrotechniek en technische informatica. Deze minor staat te boek als zeer technisch. Met hard studeren lukt het haar om goede resultaten te boeken. Opvallend was dat zij onlangs meeging op studiereis naar Shanghai met haar eigen opleiding cmgt. Omdat de minor gewoon doorliep in Nederland werkte zij ’s nachts vanuit Shanghai aan deze minor. Overdag deed zij het project met de Donghua Universiteit in Shanghai. Wij kwamen hier als docenten pas na een dag of tien achter. Ze klaagde niet, was altijd op tijd en altijd even opgewekt en enthousiast.
Imani is al vanaf dag 1 bij de opleiding bezig het maximale uit haar studie te halen met veel extra-curriculaire onderdelen, denk aan deelname aan Robowars, peercoaching en het (prijswinnende) project ‘Recnition’ waarbij ze met drie teamgenoten een slim systeem heeft ontwikkeld om veelplegers sneller te herkennen, terwijl privacy gewaarborgd blijft. Ook verzorgde zij de technologie voor het project ‘Bladmuziek’: een interactieve plantenbak die een zintuigelijke ervaring biedt en het geluksgevoel verhoogt, doordat mensen met elkaar communiceren en muziek maken via de planten, geuren en kleuren.
Imani is lid van het studentennetwerk Dresscode: een netwerk van vrouwelijke IT-studenten. Ze schrijft ook vanuit die rol een column voor het blad Curious IT. Verder liep zij in het derde jaar stage in Berlijn bij het bedrijf UpReach, dat bijzondere dingen doet door digitale technologieën met hardware te combineren.’

Samuel Eind, accountancy, jaar 4

‘Samuel heeft heel wat nevenactiviteiten uitgevoerd naast zijn studie en werk (een dag in de week als salesondersteuning bij een werving- en selectiebureau). Daarnaast is hij in diezelfde periode actief bezig geweest in de instituutsmedezeggenschapsraad (imr) van IFM. In die vergaderingen heeft hij altijd wel wat te zeggen gehad als het gaat om de begroting, kwaliteitsgelden, onderwijskwaliteit of de reorganisatie. In het kader van de reorganisatie mocht Samuel tevens aanwezig zijn bij de presentatie die gegeven werd aan de Raad van Toezicht van de Hogeschool Rotterdam. Dat heeft Samuel verdiend op basis van zijn staat van dienst in de imr. Na twee jaar (en de vorming van de Hogeschool Rotterdam Business School, HRBS) gaat Samuel zich per 1 januari volop richten op het afstuderen, zodat hij zijn opleiding tot registeraccountant een spoedig vervolg kan geven. Tegelijkertijd heeft Samuel ambities voor het algemeen belang (specifiek HRBS). Hij gaat die ambitie realiseren door een collega-imr-lid te ondersteunen bij het opzetten van een HRBS-brede studievereniging. Tevens heeft hij als een actief deelnemende burger van de stad Rotterdam aangegeven iets te willen betekenen voor gelijke kansen als het gaat om instroom en studiesucces van mbo-studenten.’

Marieke Eradus, bedrijfskunde deeltijd, jaar 2

‘Marieke heeft in 2019 bij een grote zorgorganisatie onderzocht hoe innovatie vertaald kan worden naar een nieuwe manier van werken, als antwoord op het personeelstekort in de zorg. De organisatie wil excelleren in de complexe zorg voor kwetsbare cliënten, in een complexe markt met private initiatieven, veranderende zorgvraag en dubbele vergrijzing. Alles is gericht op zinnige, zuinige en doelmatige zorg. Hoe kun je deze ambitie realiseren met een grote schaarste aan gekwalificeerd personeel? Marieke heeft diepgaand, interdisciplinair onderzoek gedaan en onder meer contact gehad met Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit heeft geresulteerd in een werkbezoek van het ministerie van VWS aan haar organisatie om haar onderzoeksresultaten te bespreken. Het ministerie vroeg Marieke tijdens dit bezoek om advies voor de evaluatie van het landelijke Actieprogramma ‘Werken in de Zorg’.
Marieke heeft aangetoond te kunnen opereren in een complexe omgeving. Haar aanbevelingen zijn overgenomen door de Raad van Bestuur en er is een implementatietraject gestart. Met haar onderzoek heeft zij de tekorten in de extramurale zorg meer zichtbaar gemaakt en op de politieke agenda gekregen. Hiermee krijgen haar onderzoek en aanbevelingen een hoge maatschappelijke relevantie.’

Bori Fekete, international business management, jaar 4

‘In februari voltooide Bori haar stage in Hongarije bij een bedrijf dat gespecialiseerd was in 3D-printen. Ze nam actief deel aan educatieve en industriële congressen en informeerde en besprak met deelnemers de toepassing van nieuwe technologie in het onderwijs. Ze is bereid om te leren en haar kennis toe te passen in de praktijk. Daarna keerde ze terug naar Rotterdam en voltooide het tweede jaar ibm-programma met een gemiddelde van 8+, zonder herkansingen. Wat opvalt is dat ze het altijd bereid is om andere studenten te helpen door aantekeningen te bespreken en samenvattingen te delen. Ze werd vaak door klasgenoten gevraagd om hun opdrachten te proeflezen en te becommentariëren, en nog belangrijker: ze gaf kritische feedback aan de docenten voor verbeteringen.
Tijdens haar verblijf in Rotterdam moedigde ze klasgenoten, projectgroepleden en leden van haar online community aan om meer sociaal- en milieubewuste beslissingen te nemen door kennis en ervaring te delen. In september startte ze een uitwisseling met een topuniversiteit in Ljubljana in Slovenië. Ze volgde een intensieve taalcursus Sloveens, afgesloten met een perfecte score. Tijdens haar uitwisselingsperiode heeft ze onderwerpen gekozen die verband houden met de mondiale en EU-economie, met een focus op hoe de EU haar positie in de snelle globalisering kan versterken. Ze wil graag beter inzicht krijgen in de historische en huidige sociale en economische processen en actueel en impactvol regerings- en multilateraal beleid nader bekijken. Ze sloot zich ook aan bij “United Nations Club-Slovenia” om haar debatten en spreekvaardigheid te verbeteren.’

Paul Geraeds, werktuigbouwkunde, jaar 4

‘Expertise op het eigen vakgebied? Talent om studenten van verschillende disciplines te verbinden? Overbrengen van een complexe boodschap aan een breed publiek? Paul Geraerds van de opleiding werktuigbouwkunde kan het allemaal! Tijdens zijn minor heeft Paul met studenten van chemische technologie voor de Rotterdamse raffinaderij van BP een industriële warmtepomp ontworpen, die de uitstoot van CO2 met tonnen per jaar vermindert. De grote uitdaging bij het ontwerpen van een warmtepomp is het samenbrengen van technische kennis over het proces en de warmtepomptechniek met inzichten om de CO2-besparing economisch haalbaar te maken. Hier zijn dus zowel communicatieve vaardigheden als diepgaand inzicht in de technologie voor nodig. Paul heeft laten zien dat hij de vertaling kan maken van maatschappelijke opdracht naar het proces van BP en vervolgens naar een apparaat om de CO2 uitstoot te verminderen. Paul was tijdens het project zo onderscheidend in zijn communicatieve vaardigheden dat BP na afloop Paul heeft gevraagd om zijn ontwerp aan de internationale specialisten van BP te presenteren. Hij heeft dit ondanks de scherpe vragen die hierop volgden zo goed gedaan dat BP vertrouwen in het project heeft. Bovendien studeert hij inmiddels af bij BP en onderscheidt hij zich nu ook weer in aanpak, inzicht en communicatie met zijn begeleiders. Paul is dus echt een student die het verschil maakt, een student die verbindt en een student die Rotterdam helpt om zijn groene doelstellingen te behalen!

Lesley Gomes, finance tax & advice – fiscaal recht & economie, jaar 4

‘Lesley studeert regulier, zit momenteel in jaar 4 van de opleiding en gaat in februari afstuderen. Dit is op zichzelf al een hele prestatie aangezien fiscaal recht & economie (fre) niet de makkelijkste studie is. Lesley betekent veel voor haar medestudenten door hen te motiveren en te helpen bij hun schoolopdrachten. Zoals medestudenten over haar zeggen: ”Lesley is onze benzine, zonder haar zou de auto niet starten of halverwege stoppen!” Een mooi compliment voor haar motiverend vermogen. Behalve haar studie en haar bijbaan maakt ze altijd tijd voor de opleiding vrij om ons van feedback te voorzien qua vakken, om mee te helpen met de visitatie of stagevoorlichtingen. Haar positieve uitstraling en vermogen om kritisch mee te denken met een gezonde dosis zelfreflectie zorgen dat zij een hele fijne gesprekspartner voor ons is.’

Rose van de Hoven, communicatie, jaar 4

‘Rose kiest niet voor de makkelijke weg, is ondernemend en heeft zich de afgelopen twee jaar enorm ontwikkeld (ook buiten haar eigen vakgebied). Rose is student bij de opleiding communicatie waar ze vanaf jaar 2 het honours programma (HP) volgt. Binnen Het HP heeft ze laten zien graag uitdagingen aan te gaan. In jaar 3 deed ze mee aan het multidisciplinaire HP@CMI-Lab met het project AV1. Hier heeft ze laten zien een volwaardig gesprekspartner te zijn voor de diverse betrokken stakeholders zoals de studentendecanen, studenten en het kenniscentrum Creating010. Hoewel complexe uitdagingen ook hobbels kennen, weet Rose deze hobbels te benutten om iets van te leren en om zichzelf te ontwikkelen op een manier die bij haar past.
Na het bijwonen van een business competition day in het najaar van 2018 raakte ze hierover zo enthousiast dat ze besloot om zich aan te melden voor de minor “business pressure cooker”. Ze voelt zich hier als een vis in het water terwijl ze veel leert van het werken met verschillende disciplines en culturen. En dat maakt haar een professional waar we nog veel van hopen te zien.’

Lars Jordaan, pabo, jaar 2

‘Mijn maatje van de pabo, Lars Jordaan, verdient het om de Student van het Jaar 2019 te worden. Hij is misschien niet de topstudent die iedereen verwacht, maar hij staat altijd voor iedereen klaar. Als er wat aan de hand was dan kon hij je altijd helpen. En ondanks dat hij twee tentamens miste wegens persoonlijke redenen, liet hij zich niet uit het veld slaan. Lars staat bij ons op de pabo bekend als de man met de meeste herkansingen en dat verdient een prijs. Lars komt elke dag vanuit Goeree-Overflakkee en hij is altijd op tijd. Hij heeft dan ook niet voor niets zijn propedeuse gehaald. Ik en de hele pabo gunnen hem het allerbeste en daarom deze nominatie.’

Enas Kasem, biologie en medisch laboratoriumonderzoek, jaar 2

Enas is in veel opzichten een opmerkelijke en bewonderenswaardige studente. Zij is in 2017  om politieke redenen gevlucht uit Syrië en in september 2018 gestart met haar opleiding bml (biologie en medisch laboratoriumonderzoek). Ondanks haar taalachterstand heeft zij binnen een jaar haar propedeuse gehaald met een gemiddeld cijfer van een 8. Dit is op zich al een knappe prestatie die haar gelukt is door een serieuze en zeer gemotiveerde studie-aanpak. Maar wat haar écht bijzonder maakt, en daarom zeker een kandidaat voor Student van het Jaar, is dat zij daarnaast ontzettend behulpzaam is. Zij is altijd bereid om klasgenoten te helpen met moeilijke opdrachten, die zij zelf meestal snel begrijpt en daarnaast is ze peercoach waarbij ze anderstalige studenten helpt en ondersteunt. In haar vrije tijd werkt zij bovendien nog als vrijwilliger bij vluchtelingenwerk Nederland en helpt ze bij voorlichtingen over Nederlandse taal en studeren aan de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is Enas ook (maatschappelijk) betrokken bij stichting UAF. Via deze organisatie zet Enas zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Al deze bijzondere prestaties doet Enas met vanzelfsprekendheid – zij vindt het heel normaal om niet alleen zichzelf te overtreffen, maar om tegelijkertijd anderen naar een betere plek te helpen. Voor bml is Enas daarom Student van het Jaar!’

Iefke de Leeuw, lerarenopleiding, jaar 2 (laatste jaar van versnelde opleiding)

‘Vorig jaar heeft Iefke bij het vak jeugdliteratuur een les gegeven over graphic novels. Dit was een vernieuwend onderwerp, dat nog geen plaats had binnen het curriculum. De presentatie was mooi vormgegeven, enthousiast gebracht en uitdagend voor de studenten. Ze had veel extra materiaal gemaakt en stelde dat beschikbaar aan iedereen. Bovendien had ze een keur aan boeken meegenomen, waarmee ze aantoonde dat er ook in dit genre onderscheid te maken is in literaire kwaliteit. In een padlet hebben we onze bevindingen gedeeld. Iefke heeft zowel haar medestudenten als ons als docenten enthousiast gemaakt om met leerlingen aan de slag te gaan met strips en verstripte verhalen. Ze heeft ons ervan overtuigd dat we de interesse van leerlingen voor literatuur hiermee kunnen aanwakkeren. Ze gebruikte hierbij overtuigende bronnen. De les van Iefke is de aanleiding geweest om de graphic novel dit jaar een plaats te geven in het curriculum.
Bovenstaande lijkt voldoende voor een nominatie, maar zonder op details in te gaan, komt erbij dat Iefke zeer verdrietige privé-omstandigheden kent. Toch is zij in de groep een positieve, meedenkende student. Zij heeft aandacht voor al haar medestudenten en zorgt voor cohesie in de groep. Kortom, Iefke is een bijzondere student, die het verdient om in het zonnetje gezet te worden!

Gary Mantiri, communicatie, jaar 2

‘Gary is naar onze mening de “Student van het Jaar”. Motivatie en drive zijn bij hem fantastisch. Dat is niet alleen “top” voor hemzelf en voor ons als docenten, maar vooral ook voor zijn klas. Het motiveert andere studenten, het zorgt voor binding en enthousiasme voor de opleiding en het vakgebied.  Deze motivatie en drive toont hij op een rustige, evenwichtige wijze. Daardoor is het ook erg natuurlijk en plezierig. Gary is geen Popi-Jopiefiguur maar integer en positief. Dus gewoon een leuke vent. Motivatie en drive heeft hij doorgetrokken en zichtbaar gemaakt in het fungeren als klassenvertegenwoordiger, het functioneren als peercoach, het deelnemen in de opleidingscommissie en aan open dagen, het voorzitten van de studievereniging van communicatie: WIJSz…. Tsja, als dit geen bewijs van drive en motivatie is? Kortom: “iedereen” bij communicatie/CMI (student, docent, ondersteuning) kent Gary. Want hij is lekker zichtbaar. Hij is een leuke vent. En hij doet en werkt aan alles mee (zonder op de voorgrond te willen treden).’

Zeyad al Mumar, Ad management, jaar 2

‘Ik leerde Zeyad kennen bij de opleidingscommissie. En meteen viel hij op door zijn professionele houding in zowel de mondelinge als de schriftelijke communicatie. Ook bleek hij grote betrokkenheid te hebben bij de opleiding en hoe de opleiding verbeterd zou kunnen worden. Ik had nog nooit zo’n ambitieuze student als Zeyad meegemaakt. Hij is altijd voorbereid. In mijn module blinkt hij ook uit in de samenwerking met zijn projectgroep, de kwaliteit van het werk dat ingeleverd wordt en de communicatie met de klas en met mij als docent, zeer prettig en professioneel. Ook is hij klassenvertegenwoordiger en fungeert hij als tussenpersoon voor de klas en de docenten. Dat doet hij ook voortreffelijk. Hij is sociaal, vriendelijk, is hulpvaardig, betrokken, ambitieus, professioneel. Je merkt aan alles dat hij er helemaal voor gaat! Hij is nog niet zo heel erg lang in Nederland, maar beheerst de taal al ontzettend goed. Hij is mega-proactief en probeert werkelijk alles uit zijn studie te halen dat mogelijk is. Als hoofd-peercoach regelt hij alle aanvragen en koppelt deze in het systeem aan beschikbare peercoaches. Daarnaast is hij zelf ook een uitermate goede peercoach en heeft hij zelfstandig een evaluatietool opgesteld om feedback van zijn coachees te vragen. Zeyad is er niet bang voor om ideeën die hij heeft te delen met docenten en gaat graag met mij als docent in gesprek. Ook om complimenten te geven voor dingen die goed gaan. Hij is een voorbeeld van overtref jezelf.’

Alisa Nguyen, civiele techniek, jaar 2

‘Alisa toonde in haar eerste studiejaar buitengewone inzet om zich de voor haar als mbo’er zeer lastige wiskunde- en mechanicastof bij de opleiding civiele techniek toch eigen te maken. Maar behalve hard werk, laat ze ook een duidelijke sociale volwassenheid zien en is ze nooit te beroerd om een paar stapjes extra te zetten voor de opleiding civiele techniek. Dit uit zich bij haar inzet voor open dagen, organisatie van de introductieweek voor de nieuwe eerstejaars, het maken van het logo van het onlangs opgerichte Centrum voor Waterveiligheid, tot aan het dagenlang “renoveren” van de maquette van de Erasmusbrug die bij ons op de civiele afdeling staat.’

Karsten de Pauw, watermanagement, jaar 2

‘Karsten was afgelopen jaar, net als alle andere starters bij de opleiding watermanagement, proefkonijn van ons nieuwe onderwijsprogramma. Onderdeel daarvan is het WaterProfessional programma waarbij studenten voor 10 studiepunten per jaar (zelfstandig) werken aan hun eigen ontwikkeling. Karsten heeft deze handschoen met beide handen opgepakt! Na eerst te zijn aangekomen in Rotterdam (Karsten komt uit Antwerpen), vond hij in het tweede semester zijn draai in de stad en in de studie. Hij maakte tijdens de module klimaatadaptatie een ontwerp voor een groene fietsenstalling, waar ook de hogeschool interesse in heeft. Karsten ging naar Malmö om aldaar een internationale Climatescan te doen om kansen en bedreigingen voor de stad in kaart te brengen. Hij organiseerde én begeleidde afgelopen zomer Texaanse studenten tijdens de Summerschool Climate Adaptive Infrastructure in Nederland, waarbij innovatieve projecten werden bezocht in Rotterdam, Delft, Amsterdam en Zwolle. Hij werd bestuurslid bij studieverenging StuW en organiseerde in die hoedanigheid de toffe activiteiten tijdens de startweek voor studenten van jaar 1, 2 en 4 van de opleiding. Karsten is nu peercoach, is nog altijd actief binnen zijn wijk Hoogkwartier in Rotterdam en denkt daar mee over goede oplossingen voor de wijk én doet mee aan het stadslab klimaatrobuust St. Andries in Antwerpen waarbij hij meepraat over het klimaatadaptief inrichten van deze wijk. Wij zijn super trots op de enorme ontwikkeling die Karsten heeft doorgemaakt! Hij is het ultieme voorbeeld van hoe je enthousiast kunt worden voor je eigen ontwikkeling, gewoon door aan te sluiten bij toffe initiatieven én zelf actie te ondernemen!’

Anna van Rossem, international business and languages, dit jaar afgestudeerd

‘Niet alleen is Anna cum laude afgestudeerd, ook heeft ze het honours , programma (HP) doorlopen. Haar scriptiebegeleider (Steven Bergers, docent marketing IBL) heeft er nog aan toe te voegen: “Aan één woord had ze genoeg. Ik noemde een boek en ze kocht het, ik noemde een theorie en ze paste die toe op het juiste moment en op de juiste manier. Communicatief zeer vaardig en to the point. Ziet snel verbanden en gaat ervoor, laat zich niet afleiden en is goal oriented. Voelt verder culturele verschillen in organisaties feilloos aan. Conceptueel zeer sterk”. Verder is ze door de opleiding gevlogen, de enige commentaren die haar coaches steeds hadden is dat alles perfect ging. En in het tweede jaar was Anna de CEO van het project importonderneming, waarbij ze haar leidinggevende kwaliteiten heeft laten zien.’

Sjoerd Schouten, lerarenopleiding biologie, dit jaar afgestudeerd

‘Sjoerd Schouten heeft in deeltijd gestudeerd, naast zijn baan als docent biologie met leerlingen met autisme. In het laatste jaar is hij ook nog vader geworden (en er waren best zorgen over de gezondheid van zijn zoontje). Hij is er enorm fanatiek voor gegaan, heeft als minor het eerste jaar van de eerstegraads bevoegdheid biologie in Tilburg bij Fontys gedaan. Hij heeft gemiddeld in zijn hoofdfase een 9,1, voor de twee afstudeerwerken een 9,0 en zeven maal een 10 gehaald voor cursussen. Hij heeft het predicaat en certificaat ‘cum laude’ gekregen, maar eigenlijk was zijn prestatie dermate bijzonder dat het predicaat ‘summa cum laude’ passend zou zijn geweest.
Een stukje geschiedenis van deze student: Sjoerd heeft zijn P gehaald met een puntenaantal waar het predicaat ‘cum laude’ bijhoorde; helaas bestond dat niet voor die studiefase. Daarom is er door de lerarenopleiding biologie toen een speciaal ‘Overtref Jezelf’ certificaat gemaakt en is de student tijdens de P-uitreiking in het zonnetje gezet. Sinds die tijd reiken we bij de lerarenopleiding biologie aan studenten die de Propedeuse afronden met een punten aantal waar ‘cum laude’ bij past, dit certificaat uit.’

Maarten van Snek, accountancy, jaar 3-4

‘Maarten heeft ondanks zijn afwisselende studiecarriere en gezondheidsproblematiek dit jaar zijn studie in het bijzonder maar zijn gezondheid/leven in algemeen goed te weten organiseren. Zo heeft hij in het jaar 12/13 succesvol zijn propedeuse accountancy behaald waarna hij op de Erasmus Universiteit door ging studeren. Helaas bleek het laatste niet te lukken, en heeft hij het moeilijke besluit genomen om te stoppen met studeren en te gaan werken in de horeca en als penningmeester bij Café In de Smitse. Zo heeft hij zichzelf in praktijk geprofessionaliseerd en heeft hij een bijdrage mogen leveren aan de grote verhuizing van het café naar het Hatta-gebrouw. Dit gebeurde onder zijn verantwoordelijkheid. Na veel gegeven te hebben aan werkgevers en de maatschappij, heeft Maarten op 1 januari 2019 besloten om voor zichzelf te kiezen, namelijk zijn studie weer te hervatten en zijn gezondheid op peil te brengen. Al met al is Maarten ondanks zijn gezondheidsproblemen, switchen van opleidingen en veel tegenslagen alsnog sterk teruggekomen. Hij is de afgelopen anderhalf jaar 40 kilo afgevallen en gaat voor een goed doel de marathon lopen. Afgelopen maanden heeft hij als ervaringsdeskundige studenten van het mbo motivational speeches gegeven en heeft hij bijgedragen het doorstroomprogramma mbo-hbo.’

Roy Stolwijk, Ad engineering, dit jaar afgestudeerd

‘Al in de eerste periode bleek dat Roy meer kon dan zijn medestudenten en de lesstof ook sneller begreep. Hij besloot daarom om in zijn eigen tijd zijn medestudenten bijles in de wiskundevakken te geven. In het tweede halfjaar mocht hij dat betaald gaan doen, als peercoach voor de Ad’s techniek. Roy vond kennisdelen altijd erg belangrijk. Tegelijkertijd nam hij zitting als student-lid in de oc, wat hij tot juni 2019 met veel plezier heeft gedaan. Roy was kritisch en zocht constant naar mogelijkheden om het onderwijs te kunnen verbeteren. In de lessen liet Roy altijd méér zien dan van hem werd gevraagd. Bijvoorbeeld voor het portfolio voor Professionele Identiteit was Roy een van de weinige studenten die écht reflecteerde op zijn leerproces en zijn ontwikkeling. In september 2018 was hij een van de eerste studenten die deelnam aan het excellentieprogramma van de Rotterdam Academy. Hij toonde zich daar een natuurlijk leider, en met zijn team ‘Excellence Innovations’ ontwierp hij een autonome boutenspanningsmeter (een geweldige uitvinding voor de windmolenindustrie) waarmee hij de landelijke finale van Jong Ondernemen haalde. Ondertussen werkte Roy hard aan zijn afstudeerscriptie bij een gerenommeerd architectenbureau, waar hij scripts voor een topografietool en analysetool heeft geschreven om de omgeving automatisch in kaart te kunnen brengen. In juni 2019 studeerde hij cum laude af. Roy is iemand die werkelijk alles uit zijn studieperiode heeft gehaald.’

Jim Strok, maritiem officier, jaar 3

‘Jim is in 2017 bij ons gestart, voor hem was dat al zijn tweede bachelordiploma. In 2014 heeft hij al zijn werktuigbouwkunde-bachelor in Suriname behaald. Daarna is hij les gaan gegeven aan het Suriname Maritiem Instituut. Maar hij had zelf niet gevaren. In Suriname is geen zeevaartopleiding zoals wij die in Nederland kennen, eentje die toegang geeft tot een vaarbevoegdheid. Daarom heeft Jim vrouw en kinderen in Paramaribo achtergelaten en is op 34-jarige leeftijd naar Rotterdam verhuisd. Hier werd hij weer student en stroomde gewoon in het reguliere programma in; daar is de gemiddelde leeftijd in de klas 17-19 jaar. Het was even wennen in Nederland, maar Jim ontpopte zich tot een zeer gedreven student die in één jaar zijn P haalde met hoge cijfers; in zijn tweede studiejaar was hij een zeer geliefde peercoach. Op dit moment is hij zijn eerste stage aan het varen op een tanker van de rederij Essberger. Voor ons is Jim de titel Student van het Jaar waardig: op latere leeftijd je familie achterlaten om aan de andere kant van de wereld een tweede reguliere bacheloropleiding te starten en dan nominaal studeren en andere studenten op weg helpen met hun studie is een voorbeeld van”Overtref jezelf” volgens ons.’

Thaisja Suart, social work, jaar 4

‘Jezelf overtreffen is makkelijk wanneer het goed gaat. Minder makkelijk is het om boven jezelf uit te stijgen op het moment dat je het zelf moeilijk hebt. Dit is dan ook precies de reden waarom ik Thaisja Suart wil nomineren voor student van het jaar.
Thaisja komt uit Curaçao en studeert social work aan het ISO.  Binnen de hogeschool houdt zij zich bezig met het thema studentenwelzijn. Ze spant zich in voor studenten binnen de hogeschool die kampen met psychische klachten. Ze geeft voorlichting, leidt werkgroepen over dit thema, zowel binnen als buiten de hogeschool. Het bijzondere hiervan is dat Thaisja dit doet terwijl ze zelf lijdt aan depressie. Het bijzondere aan dit meisje is ook dat zij ondanks haar eigen moeilijkheden altijd klaarstaat voor anderen. Ze is altijd bereid een praatje te geven, met studenten te zitten of hen te helpen met hun problemen. Dit terwijl ze hier in Nederland woont, heel ver van haar eigen familie. Ze investeert haar tijd en haar persoonlijke ervaring om andere studenten te laten weten dat ze nooit alleen hoeven te lijden. Ze zijn niet alleen. In een tijd waar er zoveel verdeeldheid en egoïsme zegeviert is het verfrissend om te zien dat sommige jonge mensen niet vergeten zijn dat we ten eerste mens zijn.’

Door een fout ontbrak nominee Marieke Eradus in de lijst. Zij is op 3/12 toegevoegd.
Stemmen kan tot zondag 8 december.
 Wil je op donderdag (rond lunchtijd) het heetste nieuws van afgelopen week in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

133 Responses to Wie wordt Student van het Jaar 2019? (stemming gesloten)

 1. A mattie sws ruth en femke rest is geeneens hoor doe normaal zeg doeiiiii

 2. Thaisja suart tur tur nos ta kuboo . Bo prima Mila stem op thaisja suart

 3. Mijn stem gaat naar Melih S. Atakan. Ontroerend verhaal, maar zeker mooi dat het gedeeld wordt. Voorbeeld voor velen.

  Gr.

 4. mijn stem gaat naar Niels van der linden
  omdat hij de beste klassenvertegenwoordiger is

 5. Thaisja! Ik ken je niet, maar als docent SW kan ik niet anders dan stemmen op jouw & en je geweldige verhaal!

 6. Ruth en Femke een ongelooflijk enthousiast duo die bergen weten te verzetten

 7. Alisa Nguyen!! Top leerling zeker een voorbeeld voor vele van ons met haar ongelofelijk goede inzet!

 8. Allemaal stemmen op Gary Mantiri! Hij doet zoveel en hij staat altijd klaar voor de medestudenten, docenten, medewerkers van Hogeschool Rotterdam.

 9. Lesley Gomes! Staat altijd klaar en wenst men het allerbeste toe ten alle tijden! Zowel in als buiten haar studentenleven.

 10. Thaisja suarttt exitioo bai pe.bo bisiña julessca

 11. Wat een fantastisch enthousiasme hier!
  Hebben jullie ook je stem doorgegeven via het stemformulier in het artikel?
  Als je dat niet doet, telt je stem niet mee.
  Bedankt!

  Oh, en soms kan het even duren voordat je reactie online verschijnt.
  Buiten kantooruren wordt er niet actief gemodereerd en kan het even duren voordat we je reactie goedkeuren.
  Meerede keren dezelfde reactie sturen om jouw kandidaat aan te moedigen is dus niet nodig, een beetje geduld is all it takes.

  Grts Tosca Sel
  Hoofdredacteur Profielen

 12. Mijn stem gaat naar Marieke, naast goed onderzoek kunnen doen een fijn gesprekspartner/sparringspartner

 13. Ik stem op Anna!

  Ik ken Anna al sinds haar eerste jaar op de Hogeschool. Jammer dat er niet bij staat dat ze tweemaal in het buitenland is geweest en daar een fantastische stage heeft doorlopen en tijdens haar exchange, haar school internationaal op de kaart heeft gezet. Daarnaast is ze alle jaren actief geweest in de IBL Programme Advisory Committee en was ze, als student, doorslaggevend bij de accreditatie die in haar tweede jaar heeft plaatsgevonden. Zonder Anna zouden de verschillende studies op de Hogeschool er waarschijnlijk heel anders uit hebben gezien. Anna heeft nog zoveel meer gedaan voor de school dan hier boven staat vermeld, jammer! (ook begrijpelijk)

 14. Inderdaad, Sophie: als voormalig voorzitter van de IBL Opleidingscommissie kan ik beamen dat Anna erg veel heeft betekend voor de Opleidingscommissie. Ze heeft laten zien dat ze niet alleen goed kan studeren, maar ook communicatief vaardig is en problemen kan oplossen. Anna was altijd zeer betrokken, en heeft actief de belangen van de studenten behartigd. Ze heeft via de OC tevens een grote rol gespeeld bij de Accreditatie.

  Kortom, er is wat mij betreft maar één optie: Anna van Rossum.

  Is er trouwens een Engelse versie van dit artikel (met stemmogelijkheid)?

 15. Ik stem op Imani. Ze zet zich 100 %in en is altijd vriendelijk en behulpzaam. Niet alleen is ze zeer technisch en creatief, ze is ook super sociaal. Iedereen kan iets van haar leren.

 16. Mijn stem gaat zeker naar Gary. Hij is werkelijk altijd aanwezig, en straalt vriendelijkheid uit. Ik vergeet niet die keer toen je langsliep en jij zag dat we vastliepen. Je bood ons aan om te helpen met ons project ondanks dat je een andere opleiding doe, ik gun het je van harte. Gary je bent een top gozer, succes jongen!

 17. Karsten natuurlijk

  Er zijn altijd studenten die teveel hooi op hun vork nemen. Karsten werkt met 10 vorken tegelijkertijd.

 18. Ik stem als oud mentor van Zeyad op het VIA NOVA COLEGE in UTRECHT natuurlijk op hem!

 19. Gary.. wat is er gebeurd? Vorig jaar was je nog volop een gamer. Kijk nu. Ik ben bizar trots op je kerel!

 20. Ik stem op Marieke Eradus. Super goed dat ze de politiek heeft betrokken bij haar zoektocht naar oplossingen voor het tekort aan personeel op de werkvloer.

 21. Voor de zekerheid een herhaling:

  Wat een fantastisch enthousiasme hier!
  Hebben jullie ook je stem doorgegeven via het stemformulier in het artikel?
  Als je dat niet doet, telt je stem niet mee.
  Bedankt!

  Grts Tosca Sel
  Hoofdredacteur Profielen

 22. Alleen al om de naam Marieke zou ik stemmen, Wij hebben ook zo,n kanjer

 23. Innovatie – duurzaamheid – Solarboat. Wat een prachtige combi; Saskia Alberts !

 24. Ronald bonapart !!
  Echt een topper!
  Werkt hard, leert goed, staat altijd voor je klaar, geeft goed advies, altijd beleefd.
  Supertalent

 25. Mijn stem gaat naar Zeyad. Ontzettend knap hoe hij in de relatief korte tijd dat hij in Nederland is, zich continue aan het opwerken is: van vmbo naar mbo 3, mbo 4 naar hbo. Ik ben super trots!

 26. Mijn stem gaat naar Iefke de Leeuw, omdat zij het niet alleen dik verdient, omdat zij een bikkel is die maar doorgaat en niet bij de pakken neer gaat zitten. Maar ook omdat zij een hele mooie visie heeft op de invulling en uitvoering van het schoolvak Nederlands.

 27. Bedankt voor alle stemmen.
  De lijnen zijn gesloten, de stemmen worden geteld.
  In de week van 16 december maken we de vijf finalisten én de winnaar bekend.

  Tosca Sel
  Hoofdredacteur Profielen

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
 2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 6. Geen commerciële boodschappen.
 7. Niet op de persoon spelen.
 8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top