Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
19 juni 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Kamer herstelt vrije doorstroom mbo-hbo

Gepubliceerd: 12 March 2019 • Leestijd: 1 minuten en 42 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

Mbo’ers met een niveau-4-diploma kunnen straks weer doorstromen naar het hbo, ongeacht de richting van hun vooropleiding. De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een motie van het CDA om de zogeheten verwantschapseisen te schrappen.

Update 13 maart, 17:00 uur: de Hogeschool Rotterdam maakte geen gebruik van de mogelijkheid om mbo’ers te weigeren. Zie ook de uitgebreide update onderaan dit artikel.

Mbo’ers die willen doorstromen naar het hbo, kunnen sinds 2015 worden geweigerd als hun vooropleiding inhoudelijk te ver af staat van hun beoogde studie. Hogescholen mogen zelf bepalen of en hoe ze de kennis toetsen van mbo’ers met een niet-verwante vooropleiding en wat de consequenties zijn als die niet voldoet.

‘Vooral studenten zorg en techniek gehinderd’

Die regeling heeft echter geen effect op de studieresultaten van de voormalige mbo’ers, bleek vorig jaar uit onderzoek van ResearchNed. Volgens het CDA hinderen ze bovendien vooral studenten die een opleiding willen doen in de zorg of de techniek, sectoren die kampen met tekorten op de arbeidsmarkt. Schrappen dus, vond het CDA, en de Kamer is het daarmee eens.

Ook aan de universiteiten gaat er wat veranderen. Dankzij een motie van D66 moeten masteropleidingen met een numerus fixus straks goed kunnen uitleggen op basis van welke criteria ze hun studenten selecteren. De selectiecriteria moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn en er komt bovendien een maximum aan het aantal eisen dat mag worden gesteld.

Onderzoek naar jongeren met gebrek aan zelfvertrouwen

Behalve naar selectie door de instellingen wordt er ook gekeken naar ‘zelfselectie’: er komt een onderzoek naar jongeren die wél de potentie hebben om een hbo- of wo-studie te volgen, maar die daar – bijvoorbeeld door een gebrek aan zelfvertrouwen – toch van afzien. Een PvdA-motie met die strekking kreeg een meerderheid in de Tweede Kamer.

Update: Geen extra eisen aan mbo’ers op de HR

Naar aanleiding van onderstaand artikel bekeek Profielen de toelatingseisen voor mbo-4 gediplomeerden op de HR. Alle HR voltijdbacheloropleidingen zijn toegankelijk met een mbo-4 diploma zonder aanvullende toelatingseisen. De HR heeft er in 2015 dus niet voor gekozen om toelatingseisen te stellen aan doorstromers van het mbo-4.

Voor een enkele opleiding wordt er wel een kanttekening gemaakt, bijvoorbeeld bij de opleiding civiele techniek. Daar is het gewenst om, voor aanvang van het collegejaar, natuurkunde en wiskunde B bij te spijkeren. Bij financial & control (voorheen bedrijfseconomie) staat er in de kantlijn dat studenten met een mbo-diploma in de richting administratie het meest kansrijk zijn. Toch zijn dit geen harde toelatingseisen en kunnen mbo’ers te allen tijden instromen bij een voltijdbacheloropleiding op de HR, in tegenstelling tot havisten of vwo’ers. Daar gelden voor dezelfde opleidingen wél toelatingseisen.

Lees ook:

‘Mbo’ers moeten er niet alles aan willen doen om op het hbo te komen’

Bormans wil verplicht schakeljaar mbo-hbo

3 redenen waarom mbo’ers falen op het hbo

Tekst: HOP, Steffi Weber
Tekst HR-update: Billie Twigt

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

3 Responses to Kamer herstelt vrije doorstroom mbo-hbo

 1. Nog steeds ad hoc reageren en geen jarenvisie voor onderwijs. En dat ondanks velen adviseurs, experten ect. Ze doen maar wat voor een goed salaris.

 2. Bij onze opleiding stellen we eisen aan studenten van HAVO en VWO en ons is altijd verteld dat we op basis van de wet MBO’ers niet mochten weigeren. Dat heb ik altijd vreemd gevonden, zeker omdat we vervolgens aan diezelfde mensen mochten uitleggen waarom MBO’ers slecht scoorden …. voor ons docenten was dat best wel duidelijk. Nu blijkt dat de regeling dus vrijwillig door de HR niet is ingevoerd en we moeten op basis van één gesprekje vaststellen of iemand geschikt is voor een opleiding waarvan die persoon denkt dat hij die leuk vindt. Ach ja, elke dag weer verrassingen bij de HR. Blijven lachen en door!

 3. Beste Eelke,

  Het ligt iets genuanceerder dan jij aangeeft. De regeling ‘nadere vooropleidingseisen mbo-hbo’ is in 2015 door de minister in het leven geroepen. Gedachte daarachter was dat mbo’ers slechter presteren op het hbo als zij daar een niet-verwante opleiding gaan volgen. In de praktijk betekende de regeling echter dat slechts 7 van de 112 mbo-hbo doorstroomroutes ‘afgesloten’ werden, bijvoorbeeld van mbo-domein Techniek naar hbo-sector Economie. Alle andere mbo’ers bleven gewoon toelaatbaar zonder extra eisen. Mbo’ers die niet meer direct toelaatbaar zouden zijn, vormden slechts een fractie van de totale mbo-instroom. De 5 grote hogescholen in de Randstad, de zogenaamde G5, hebben onder andere om die reden destijds besloten de regeling niet toe te passen en alle mbo’ers te blijven toelaten. Daarnaast was ook niet ‘bewezen’ dat niet-verwante mbo’ ers het slechter deden dan hun collega’s die een verwante mbo-opleiding hebben gevolgd. Sterker nog, in sommige gevallen doen mbo’ers van niet-verwante opleidingen het zelfs beter. Bovendien zou implementatie van de regeling een administratief gedrocht zijn, dat moeilijk uitvoerbaar was. Dat HR de regeling niet zou gaan toepassen, is in 2015 gecommuniceerd via de bekende kanalen, waaronder Hint en hr.nl. Ook alle instituutsdirecties en onderwijsmanagers zijn destijds op de hoogte gesteld.

  Vorig jaar heeft de minister onderzoek laten doen naar de resultaten van de regeling bij studenten van de hogescholen die de regeling wél toepassen. Hieruit is o.a. gebleken dat de regeling er niet voor heeft gezorgd dat het studiesucces van mbo’ers is vergroot. De Tweede Kamer heeft nu daarom voor de motie gestemd om de regeling af te schaffen, waarmee teruggegaan wordt naar de situatie van vóór 2015. Voor de G5-hogescholen verandert er in de praktijk niets, omdat zij de regeling al niet toepasten.

  Dat het studiesucces van mbo’ers een groot aandachtspunt is, staat buiten kijf. Hogeschool Rotterdam heeft samen met de ROC’s in de regio allerlei initiatieven ontplooid om hieraan te werken en blijft hier ook aan werken. Denk hierbij aan het mbo-hbo-doorstroomprogramma van de Pabo en de doorstroomprogramma’s in het economisch domein.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
 2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 6. Geen commerciële boodschappen.
 7. Niet op de persoon spelen.
 8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top