Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
19 mei 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

‘Keti Koti zou net zo bekend moeten zijn als 4 en 5 mei’

Gepubliceerd: 28 June 2019 • Leestijd: 4 minuten en 2 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

De officiële herdenking van de slavernij en de viering van de afschaffing ervan moeten eigenlijk net zo bekend en bespreekbaar zijn als 4 en 5 mei, vinden vier studenten van het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO). ‘Mensen moeten met elkaar in gesprek gaan.’

Channa, Sangie, Charissa en Ilse, allen vierdejaars van de opleiding culturele en maatschappelijke vorming (cmv), zijn op een missie: het Nederlandse slavernijverleden bespreekbaar maken. ‘Als je openstaat voor het verhaal van de ander, kun je ook eerlijker naar jezelf kijken. Je gaat nadenken wat er bij een ander kan leven. Dat kan je als persoon verrijken’, zegt Ilse.

Voor het vak cmv innovatie konden de studenten uit verschillende projecten kiezen. Ze hadden alle vier persoonlijke redenen om voor Keti Koti te kiezen. ‘Ik zie best veel mensen in mijn omgeving die de nasleep van dit verleden nog dragen’, zegt Charissa. ‘Dat heeft een stem nodig.’ ‘Mensen weten niet wat Keti Koti is, terwijl het eigenlijk net zo moet leven als 4 en 5 mei’, zegt Sangie. ‘Het is gedeeld erfgoed.’

Mensenhandel en slavernij
Nederlanders vervoerden in de 17e, 18e en 19e eeuw in totaal meer dan een half miljoen tot slaaf gemaakte Afrikanen naar Amerika. Zij moesten zonder betaling werken op plantages waar Europeanen veel aan verdienden. Alle koloniserende Europese staten samen verscheepten in de trans-Atlantische slavenhandel ruim twaalf miljoen Afrikanen.
De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie; de Nederlanders werden in het Atlantische gebied actief als kolonisator (denk aan Suriname en de Antillen) en slavenhandelaar.
Op 1 juli 1863 schafte Nederland slavenarbeid en slavernij af – als een van de laatste landen in Europa. Dit wordt gevierd met Keti Koti: ‘ketenen gebroken’.

Peter Dijkstra, hoofddocent mensenrechten bij ISO, probeert via projecten bij de opleidingen cmv en social work, de Unesco-status van de hogeschool handen en voeten te geven. Het past bij thema’s als wereldburgerschap, mensenrechten en interculturele dialoog die de 10.000 Unesco-scholen wereldwijd op de agenda zetten, om via het onderwijs bij te dragen aan vrede en veiligheid in de wereld.

Dijkstra doet dat onder meer door studenten samen te laten werken met de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst voor de jaarlijkse viering van Keti Koti op 1 juli. ‘De stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst is de opdrachtgever van de studenten van het Keti Koti-project’, vertelt hij. ‘De studenten – de laatste lichting cmv’ers omdat de opleiding opgaat in de bachelor social work – is gevraagd om na te denken over de aandacht voor Keti Koti op de hogeschool in de komende jaren. In voorgaande jaren was er een Keti Koti-lezing op het stadhuis die ook op de hogeschool werd gegeven aan studenten en personeel. Maar – onder meer door de tijd van het jaar – werd die niet altijd even goed bezocht.’

Niet iets ‘opleggen’

De studenten hebben een advies geschreven met mogelijk effectievere manieren om Keti Koti onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld door een gezamenlijke maaltijd waarin studenten meer leren over het slavernijverleden, dialoogtafels, publiciteit, activiteiten in de vrije keuzeruimte of een muziekevent. Bij elke activiteit zijn bondgenoten gezocht in de school.

Als erover gepraat wordt, raken mensen al snel in twee kampen verdeeld.

Want het is zeker niet de bedoeling om beleid te maken dat ‘opgelegd’ wordt; Dijkstra benadrukt dat het thema geleidelijk tussen de oren moet komen bij mensen in de hogeschoolgemeenschap. ‘De Unesco-waarden leveren een mooi ontwikkelmodel om de maatschappelijk rol van de toekomstige beroepskrachten die wij opleiden inhoud en een (inter)nationaal kader te geven.’

Anno 2019 is het wel een lastig onderwerp. Als erover gepraat wordt, raken mensen al snel in twee kampen verdeeld. ‘Wij willen juist meer verbinding’, zegt Channa. ‘Onze basis is de dialoog. Mensen moeten met elkaar in gesprek gaan.’ ‘Kennis overdragen die niet altijd in de geschiedenisboeken staat, maar die mensen wel moeten hebben’, zegt Ilse. ‘Dat is het begin.’ Die overdracht van kennis staat dan ook centraal in de ideeën die ze bedacht hebben.

Openstaan voor andere culturen

‘Met docenten van ISO denken we ook na over hoe we het thema in het nieuwe curriculum van social work kunnen krijgen’, zegt Sangie. ‘Toekomstige social workers zouden niet onwetend moeten zijn op dit punt.’ ‘Je wordt een betere social worker, je blik verruimt’, zegt Charissa. ‘Je band en je samenwerking met je cliënt worden beter’.

‘Met deze thema’s raak je iets wat zo diep zit dat het met je identiteit te maken heeft.’

Dit soort kwesties heeft ook te maken met culturele identiteit. ‘Met deze thema’s raak je iets wat zo diep zit dat het met je identiteit te maken heeft. Als je een deel daarvan ontkent, doet dat veel met iemand. Mensen zijn zich daarvan niet bewust.’ ‘Wij leiden beroepskrachten op met een maatschappelijke taak’, zegt Dijkstra. ‘Ze gaan werken in een multiculturele omgeving. Je kunt niet alle ins en outs van elke cultuur kennen, maar je kunt er wel voor openstaan.’

De studenten focussen in eerste instantie met hun plannen op eerste- en tweedejaars studenten social work, maar bij een activiteit als de dialoogtafels is ook ruimte voor anderen, bijvoorbeeld studenten van de lerarenopleiding geschiedenis. De studenten onderzoeken hoe de hogeschool hieraan kan bijdragen. ‘Het moet een beweging in gang zetten, mensen moeten intern gemotiveerd raken om hieraan bij te dragen’, zeggen ze. En dat is belangrijk, stellen ze nogmaals: ‘We kunnen het verleden niet veranderen, maar wel de toekomst.’

Herdenking en viering afschaffing slavernij
Op 30 juni worden in Rotterdam de slachtoffers van de slavernij herdacht in een ceremonie die dezelfde officiële status heeft als de dodenherdenking op 4 mei. Burgemeester Aboutaleb legt namens het gemeentebestuur een krans bij het slavernijmonument aan de Lloydkade. Daarna worden om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen om stil te staan bij de slachtoffers van de trans-Atlantische slavenhandel en de slavernij in de Nederlandse koloniën.
Namens de hogeschool zal collegelid Zakia Guernina de herdenking bijwonen. De herdenking wordt georganiseerd door Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst.
Op 1 juli wordt de afschaffing van de slavernij gevierd met het Keti Koti Festival aan de West-Kruiskade, met cultuur, muziek, eten en drinken en gezellig samenzijn.

Tekst: Edith van Gameren
Foto: WikiFrits/Wikimedia

 Profielen, het onafhankelijke nieuwsmedium van de Hogeschool Rotterdam, deelt wekelijks artikelen op Linkedin. Ben jij onze nieuwe connectie?

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

28 Responses to ‘Keti Koti zou net zo bekend moeten zijn als 4 en 5 mei’

 1. Volgens mij zit 90% van de bevolking hier niet op te wachten.

 2. Op 5 mei vieren we de vrijheid, dit is al lang niet meer per se 100% gekoppeld aan de 2e wereldoorlog. Als je er waarde aan hecht kan je op 5 mei ook even stil staan bij de afschaffing van de slavernij, dit hoeft niet per se apart gevierd te worden.

 3. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel erg weinig verstand heb van dit soort dingen. Hierom snap ik waarschijnlijk ook niet goed waarom dit soort dingen altijd gekoppeld moeten worden aan identiteit (waardoor het heel belangrijk en persoonlijk lijkt te zijn). Ook Nederland heeft perioden van onderdrukking gekend en daar zijn mijn voorouders ongetwijfeld getuige van geweest. Het staat alleen volledig los van mijn identiteit. Ik denk dat dat voor veel mensen geldt. Hoeveel Nederlanders zouden er zijn die hun identiteit ophangen aan de tweede wereldoorlog. Ik denk maar heel weinig (als voorbeeld).

 4. Ik snap niet hoe deze generaties nog de slavernij ‘dragen’, dit is wat mensen waarschijnlijk bedoelen met slachtofferschap. Ik voel de nasleep van WO2 ook niet, zelfs terwijl mijn grootouders de meest verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Hoe kan iemand de nasleep van slavernij meedragen? En waarom hebben andere bevolkingsgroepen hier nooit last van?…

  Is dit omdat er in ‘zwarte’ familie`s, net als in de VS, dit wordt aangeleerd, om te externaliseren en geen verantwoording te nemen voor bepaalde zaken in het leven en dit bij, in dit geval, de witte medemens te leggen..

 5. @anonymous: maar 10% misschien wel, en als je tot die 10% hoort, dan is het toch prettig dat er aandacht voor is! terwijl het anderen nauwelijks hindert… je hoeft niet ‘op iets te wachten’ om het gewoon mogelijk te maken voor anderen: klein gebaar, groot plezier 😉
  fijn weekend iedereen en een plezierig Keti Koti Festival maandag!

 6. Het zou fijn als mensen uberhaupt begrip en kennis hebben van onze wereld geschiedenis.

 7. Voor degenen die niet begrijpen waarom het slavernijverleden voor nu nog levende mensen een issue is, zouden zich verder kunnen verdiepen in de recente geschiedenis. Het is namelijk niet zo dat na de wettelijke afschaffing van de slavernij we plotseling een samenleving hadden waarin iedereen vrij, blij en gelijkwaardig was.

  Er is een verschil tussen het opheffen van het idee dat een mens bezit kan zijn en het opheffen van het idee dat deze mensen inherent minderwaardig zijn (dwz opheffen van discriminatie). Bevrijde slaven mochten dan geen bezit meer zijn, maar dit betekent niet dat het onderliggende beeld van een “minderwaardige soort mens” niet onverminderd doorwerkt, of dat deze mensen op economisch vlak gelijke kansen hadden.

  De progressie naar een dergelijke gelijkwaardige maatschappij is een lang, moeizaam proces waar van beargumenteerd kan worden dat deze nog steeds gaande is, ongeacht significante verbeteringen. Een van de factoren die dit proces vermoeizaamd is de nog steeds bestaande verhouding van rechten die vrijheid garanderen ten opzichte van de plichten die van anderen niet in te perken.

  Voor recent geboren mensen lijkt het misschien vanzelfsprekend dat er bijvoorbeeld iets als artikel 1 van de Grondwet bestaat, maar deze versie bestaat pas sinds 1983. De algemene wet gelijke behandeling als toevoeging is pas van kracht sinds 1994. De inherente ongelijkheid waarop het slavernijverleden berust is geen oude historie, het is een recente en continu doorontwikkelende issue.

  Voor een korte bespreking en ontwikkeling van artikel 1 e.d., kijk bevoorbeeld eens naar: https://www.nederlandrechtsstaat.nl/module/nlrs/script/viewer.asp?soort=commentaar&artikel=1

 8. Godzijdank voor islam. Bilal ibn Rabah, een zwarte Ethiopische slaaf, was een van de eerste bekeerlingen die geëerd werd door de profeet Mohammed — vrede zij met hem. Hij hoorde van Aboe Bakr (de beste vriend van de profeet Mohammed) dat het God niet uitmaakt wat je ras is. Een bekende uitspraak van de profeet Mohammed is dan ook:

  “O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier en een niet-Arabier is niet beter dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een donkere en een donkere is niet beter dan een blanke – behalve in termen van vroomheid en goede daden.”

  Een reden van waarom wij anders op elkaar lijken wordt benoemd in de Koran.

  Soera 49, Al-Hoedjoerat
  13 O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend.

  Voor de geïnteresseerden, een aanrader om te lezen is Malcolm X’s brief “Letter from Mecca” die hij heeft geschreven: https://islam.uga.edu/malcomx.html (voor degenen die hem niet kennen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Malcolm_X)

 9. Keti Koti mag je van mij wel wat breder trekken. Waarom staan we niet ook stil bij de huidige slavernij van fillipijnse en Indiase “arbeids migranten” in Qatar, Oost Europese “huur arbeiders” in Engeland of Prostituees in Nederland? Dit zijn allen werknemers in naam. Echter is hun paspoort afgepakt en worden ze geslagen en bedreigd met de dood als ze hier wat aan willen doen. Ik denk dat Keti Koti meer zal groeien als we naast de Oost Indische Slavenhandel ook stil staan bij de huidige stand van zaken. Misschien is er ook ruimte voor wat geld inzamelings acties om hier wat aan te doen?

 10. Alles wat de Nederlander ook maar enigszins in een kwaad daglicht stelt, al is het waar…zal een storm van minachting uit voornamelijk blanke hoek van de samenleving creeren. Kijk maar naar de voorbeelden van de afgelopen jaren.
  Ze laten wel weten dat die 5 jaar tijdens de WWO nooit meer vergeten mag worden….want die Nazi’s…dat waren monsters….
  Maar de Nederlander laat zich niet zeggen dat ie iets te maken heeft met slavernij, verkrachtingen, moorden en andere onmenselijke vernederingen 300 jaar lang koloniaal verleden. Nog sterker, er wordt ca. 7 pagina’s in ee geschiedenis aan besteeds SINDS een paar jaar op de basisschool. Daarvoor bestond het niet eens…Nederlanders komen het lievste met een weerwoord waaruit iets anders nog erger is dan dit, want onder ogen zien levert alleen maar schuldgevoel, afgrijzen etc op.

 11. WAAROM HET SLAVERNIJVERLEDEN HERDENKEN?

  Zeg mij, wie is je vader, wie is je moeder?’ is niet zomaar de beginvraag van de interviews van Jörgen Raymann als Tante Es met haar gasten. Niemand kan zonder geschiedenis, niet om de dingen goed te praten maar om te begrijpen waarom je doet wat je doet.

  De samenstelling van de Nederlandse samenleving is het resultaat van gebeurtenissen uit onze geschiedenis. Slavenhandel en slavernij zijn onderdelen van deze geschiedenis. Terecht dat hiervoor en voor de Nederlandse rol hierin, in de laatste jaren meer erkenning komt. Sinds 2007 is het slavernijverleden één van de 50 vensters uit de canon van de Nederlandse geschiedenis geworden welke wordt onderwezen op de lagere scholen.

  In Nederland wonen momenteel ruim 345.000 mensen met een Surinaamse en ruim 130.000 mensen met een Antilliaanse of Arubaanse achtergrond. Door gemengde huwelijken is de groep Nederlanders die een directe verbondenheid heeft met het slavernijverleden nog veel groter. Kennis en inzicht in elkaars verleden en wederzijdse erkenning van een gedeelde geschiedenis is noodzakelijk om succesvol te kunnen samenleven.

 12. Waarom is deze dag niet zo bekend in Nederland?

  “In de bredere Nederlandse samenleving wordt er weinig tot geen interesse getoond in het slavernijverleden”, zegt cultuurhistoricus Nancy Jouwe. Zij is onderdeel van het team achter het historische project Mappingslavery, dat het slavernijverleden van Nederland in kaart brengt.

  “Tot de eeuwwisseling werd slavernij gezien als iets uit Amerika, niet als een Nederlands fenomeen”, zegt Jouwe. “Hele generaties zijn opgegroeid zonder dat ze daar iets van hebben geleerd op school. Pas na de invoering van de Canon van Nederland in 2006, waar één van de vijftig “vensters” gaat over mensenhandel en gedwongen arbeid, kwam er iets van: goh, slavernij is eigenlijk gewoon onderdeel van de Nederlandse geschiedenis.”

  “Mensen denken vaak: wat heeft de slavernij met mij te maken? Daar was toch vooral de elite schuldig aan?” Nancy Jouwe vertelt vaak het verhaal van George Beens. “Dat is een arme sloeber uit Brabant die als soldaat schulden had en weggevlucht was op een VOC-schip. Zes jaar later kwam hij als slavenhandelaar als een rijk man terug. De VOC was voor sommige mensen een waanzinnige kans om er economisch beter op te worden.”

 13. @Mozes, vergis u nu maar niet in uw historie door een beroep op wat religieuze citaten, de Bijbel bevat soortgelijke uitspraken en dergelijke citaten hebben zowel Moslims als Christenen er nooit van weerhouden slaven te houden en te handelen. Hetzelfde geldt voor de meeste andere religies en atheisten.

  Religieuze uitspraken zijn te pas en te onpas gebruikt om slavernij te verantwoorden en ze zijn geenszins nodig om ze af te schaffen, waarvoor slechts het inzicht van een fundamentele gelijkwaardigheid benodigd is. Een gelijkwaardigheid die overigens geen enkele religie in de hand werkt door de mensheid te delen in de gelovigen en de ongelovigen.

  Slavernij komt nu eenmaal terug in de geschiedenis van bijna de hele wereld, of dit nu transatlantische handel of stamoorlogen betreft, succes met het vinden van enige immuniteit in de historie van uw eigen land/volk/religie of waar u dan ook uw identiteit aan ontleent.

  @Richard, sorry maar *ik* als blank persoon heb niets te maken met slavernij, wat vanuit het perspectief van ieder weldenkend mens een gruwelijke misdaad is. Op dezelfde wijze is wat de Nazi’s gedaan hebben niet de schuld van heel veel nu bestaande Duitse mensen. Dat betekent niet dat het niet erkend moet worden als onderdeel van de historie van Nederland en vanuit dit historisch perspectief onderzocht als effect op de huidige samenleving en mensbeelden.

  Wat minachting oproept bij mensen zoals ik, is het de divisie die impliciet is aan opmerkingen zoals de uwe, alsof er slechts 1 perspectief is op dit onderwerp in “de blanke hoek”. U ondermijnt daarmee ook uw eigen positie, niet alleen zit er een duidelijk vooroordeel in uw opmerking, een groep op die manier aanvallen is niet bepaald overbruggend of bevorderlijk voor het idee van “Gezamelijke toekomst”.

 14. We verwijzen naar de wet e.d.. Toch zijn de meeste in mijn omgeving (en in Nederland) opgevoed met de verlichting en
  het gelijkheidsbeginsel. Dus wat nu doorwerking? Alsof de beelden niet allang veranderd zijn, vooral na de jaren `60.

  Ook zie je hier weer het anti-wit sentiment bij sommige naar voren komen. Alsof een blank persoon geen kritiek mag hebben op het beeld wat nu bestaat bij ‘gekleurde’ mensen over de slavernij, met alleen blanken als dader. Jammer en schadelijk voor de discussie, denk ik.

  @ketikotiamsterdam
  Klopt wel, denk ik. Al zie ik geen direct verband tussen gemengde huwelijken en het slavernijverleden. Want niet iedereen vanuit die delen van het koninkrijk of landen hebben een direct slavenverleden.
  Wel vindt ik het belangrijk om dan het hele verhaal te vertellen om het beeld van een eenzijdige dader te weerleggen. Zo voorkom je onjuiste vooroordelen en haatgevoelens, en breng je ook nuance aan in het debat die nu ontbreekt.
  En kunnen mensen niet meer zeuren om herstelbetalingen door alleen blanken mensen.

 15. @Richard

  Waarom moet het dan ook op de basisschool. Vanaf het voorgezet onderwijs, wat al veel langer gebeurd, is het toch prima? Je kan ook niet te jong beginnen, denk ik.

 16. @N.Jouwe.

  Waarom heeft iedereen van mijn generatie (ik ben 33 jaar) dan veel over de slavernij geleerd op het voortgezet onderwijs? Bij ons was het gewoon verplichte kost hoor. Inclusief films e.d. En eenzijdig ook nog.. met maar 1 dader.

  Volgens mij valt het dus reuze mee. Dat canon is ook niet heilig, er is ook nog een wereld (van onderwijs) ervoor.

 17. @anonymous als je een beetje in de geschiedenis verdiept snap je ook wel waarom sommige mensen het nog bij zich dragen. Na de afschaffing van de slavernij hadden ze nog mensen nodig om op de plantages te werken, in het begin waren dit veelal de toen ex-slaven die het werk moesten verrichten en later werden er nog mensen uit china, india, java en weer uit afrika gehaald om het werk te verrichten. Dit ging nog tot omstreeks 1930. Ik ben een afstammeling van een van deze contractarbeiders, een product van hetgeen wat na de afschaffing van de slavernij tot stand is gekomen. Dit is waarom ik vandaag ook stil sta bij de afschaffing van de slavernij.

 18. Het feit dat donkere Nederlanders aandacht vragen voor de herdenking en de viering van de afschaffing van de slavernij is geen ‘aanval’ op de witte bevolking. Het gaat wat mij betreft niet om rekenschap afleggen of een schuld vereffenen. Keti Koti gaat net als de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en de viering van Bevrijdingsdag om bewustwording en erkenning, zodat we nu en in de toekomst met elkaar voorkomen dat deze verschrikkelijke periodes zich herhalen. Gezien de polarisatie in de samenleving blijft het, in het hier en nu, noodzakelijk dat we de geschiedenis niet uit het oog verliezen, erover in gesprek blijven, zodat we de toekomst kunnen veranderen. Het voelt soms alsof we in de samenleving met elkaar op dun ijs lopen. De makkelijke oplossing is dat we onze eigen Black/white/yellow/ enz Powergroepen vormen, onze eigen normen verheerlijken en ons tegen elkaar afzetten. Met als gevolg dat we uiteindelijk allemaal verliezen. Vooroordelen kennen immers geen kleur en richten zich over en weer tegen alle bevolkingsgroepen. Veel moeilijker is het om de ander in zijn waarde te laten, hem daarin te erkennen en zijn eigen viering te gunnen. ‘Wij’ herdenken en vieren met respect 4 en 5 mei. Vandaag op 1 juli zijn ‘jullie’ van harte welkom om vanuit datzelfde respect met ‘ons’ mee te herdenken en vieren. Of niet. En dat is jammer, maar even goed, ‘Wij’ zullen er vandaag niet minder om feesten.

 19. @anonymous beetje flauw, 90% van die bevolking die je opnoemt eet regelmatig SURINAAMS

  ‘Keti Koti zou net zo bekend moeten zijn als 4 en 5 mei’, Mee eens

  Laten we openstaan voor nieuwe dingen zoals dit die progressie kan opleveren bij deze twee kampen in de maatschappij zodat we de ander kunnen aanvoelen en beter kunnen begrijpen. We doen het dan voor de donkere mensen die de pijn en leed en het inhumane verleden van slaven en contractarbeiders automatisch met zich meedragen, om hun te helpen met het verwerkingsproces / herdenkingsproces en de bevrijding van deze slavenhandel verleden. Mijn overgrootouders waren waarschijnlijk ook contractarbeiders in Suriname/Guyana, het zou een mooi gebaar voor ze zijn, ook voor mijn mede Surinamers en overige bevolkingsgroepen die slavernij hebben gekend. Er is blijkbaar behoefte voor dit door een kleine groep maar dat betekent niet meteen dat het een kleine groep betreft dat je het kan ‘afblazen’, dat zou niet eerlijk niet, misschien ook zelfs discriminatie. Zelfde issue bij Marokko, die wilt waardering van Nederland op 4 en 5 mei (Franse en Nederlandse Marokkanen) zouden Nederland ook bevrijd moeten hebben, betreft een kleine groep. Insgelijks met Veteranendag, we staan ook stil bij oorlogsveteranen in die tijd, wat voor een trauma’s die opgelopen hebben, jeetje wat moet dat zwaar zijn geweest voor ze. Ik heb zelf ook veel begrip op 4 en 5 mei en bid en sta stil voor alle gestorven zielen in die nare tijd van WOII. Daarmee is mijn boodschap dat ik juist vind dat het stukje begrip en verdragen best naar boven mag komen, in plaats van natrappen, overgooien van argumenten/wedijveren kunnen we allen tot een oplossing komen, zat Hollandse mensen die Keti-Koti bezoeken en heerlijke bara’s eten, Parbo bier drinken, lekker Surinaams eten en met Surinaamse tante’s dansen! Ook zat Surinamers die gezellig Hollandse cafe’s bezoeken, meezingen op Hazes en de polonaise dansen! Iets herdenken heeft niets te maken met dat je ‘hetzelfde’ moet zijn als die community. Ik zie bijvoorbeeld veel ‘witte mensen’ bij ceremonies van bijvoorbeeld 4 en 5 mei, maar ik roep jarenlang ook op dat “mensen met een migratieachtergrond” daar hun gezicht moeten laten zien. Want het viel me op, echter durven velen niet eens, lafaards. Kijk naar Steven Brunswijk, die ging als donkere naar Oktoberfest, een totaal wit feest zou je denken. Nou het boeide hem later niet eens wat mensen van hem denken, het was een compleet gezellig feest geworden! Kom op mensen, het is 2019, geen 2001 waar al die gekte toen heerste met Xenofobie. Bij sommige is er echt een mentaliteit zo van ‘Zolang het niet in hun straatje past dan moet het weg’, dat is natuurlijk lariekoek. Beweeg gewoon mee, ik zou het wel waarderen.

 20. Fijn dat Profielen aandacht aan Keti Koti besteedt! Jan van Heemst, docent WdKA

 21. Wat voor boodschap heeft de gemiddelde Nederlander anno 2019 aan de slavernij? Moet erkend worden dat er Nederland een slavernijverleden heeft? Uiteraard. Is er hier in Nederland nu nog een levende ziel die je voor deze ellende verantwoordelijk voor kunt houden? Nee. Prima dat dit onderwerp tijdens de geschiedenislessen behandeld wordt, prima dat het slavernijverleden herdacht wordt, maar, wordt het niet eens tijd dat onze donkere medemens eens ophoudt om zijn identiteit hieraan te proberen te ontlenen en in de slachtofferrol te blijven hangen? Met het vingertje naar de ander wijzen is makkelijk. Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gebrekkige succes in Nederland is dan weer een heel ander verhaal. Houd op met zielig doen en zet iets constructiefs neer voor de toekomst. Lever in vredesnaam allemaal een bijdrage waardoor we niet met zijn allen tot ons 70e hoeven te werken.

 22. Prettig Keti Koti allen. Het is goed om stil te staan bij het breken van de ketens. Want zij die hier het onverschilligst over doen, zoals de laffe @anonymous hierboven, hebben nooit stil gestaan hoe het is om wel in vrijheid te leven.

  Als reactie op @WeThePeople: In mijn ogen frame je de mensen die Keti Koti vieren nu als slachtoffer-achtige mensen die niet werken. Erg zonde, want ten eerste wordt er gewoon gewerkt en ten tweede víeren ze een historische gebeurtenis. Als je dit ziet als verwijtend naar je eigen handelen dan sla je de plank mis. Net zoals ik bevrijdingsdag vier vanwege het vrij-zijn en niet omdat ik boos ben op de huidige generatie duitsers, wordt er met Keti Koti gevierd dat mensen weer vrij zijn.

 23. @Jelle

  Beste Jelle, misschien moet je eens naar zo`n herdenking gaan. De meeste mensen willen niet alleen herdenken, ze willen ook geld zien. dat vertellen ze zelf als je het ze vraagt.

 24. @Jelle

  Onverschillig tegenover vrijheid ben ik allerminst. Ik besef terdege dat vrijheid een groot goed is dat gevierd, maar tegelijkertijd beschermd moet worden. De reden dat ik de “laffe anonymous” uithang, is simpelweg dat mensen tegenwoordig alleen nog maar kunnen zeggen wat zij werkelijk vinden als het strookt met de mening van de ‘deugende’ kliek. Enige kritiek t.a.v. gebrekkige integratie, statistieken omtrent uitkeringen en criminaliteit (Opsporing Verzocht is doorgaans geen roomblanke aangelegenheid) kan men in het huidige Nederland al snel duur komen te staan. Dan is men een racist, een nazi, dan deugt men niet en dan moet men als het even zou kunnen dood en dan wordt men de mond gesnoerd. Als we het dan toch over ‘framen’ hebben…

 25. @WeThePeople

  Met anonymous bedoelde ik overigens niet jijzelf, maar de persoon (?) hier helemaal boven, die zich verder onthoudt van enige nuance en een slappe onwaarheid verkondigt.

  Ik ben het verder met je eens dat iedereen zich moet inzetten om wat bij te dragen aan onze toekomst. En je hebt mij je geen racist/moderne nazi/niet-deugend iemand horen noemen. Mijn devies is, stop dan ook met jezélf in een slachtofferrol plaatsen, houdt op met wijzen met je vingertje, en lever je constructieve bijdrage. Want hoe je het ook went of keert, hoe harder jij en anderen dit geluid laten horen, hoe harder het ‘slachtoffer’-gedrag van de andere kant wordt. In wezen komt het werkelijke probleem dus gewoon van twee kanten.

  Kennelijk gaat het je aan het hart, maar: Problemen op het gebied van integratie en criminaliteit los je niet op door uitingen van ongenoegen. Over constructief gesproken.

 26. @WeThePeople,

  U mag dan denken dat uw mening uiten u duur komt te staan, enige zelfkritiek betreffende uw “mening” is volledig kosteloos. Als u niet als racist bestempelt wilt worden, zou het misschien een idee zijn om, behalve niet “Opsporing verzocht” als bron te gebruiken (cherrypicking) en daadwerkelijke statistieken te analyseren, u niet door de eigenschap “huidskleur” te laten leiden. Zeker als u niet wilt dat mensen u “framen”, alhoewel het de vraag oproept of iets “framen” is wanneer de desbetreffende persoon de obsessie met huidskleur laat blijken in de eigen opmerkingen.

  Het is niet moeilijk om de betekenis van statistieken te vertekenen door cijfers te relateren aan een willekeurige eigenschap. Dit betekent echter niet dat deze eigenschap een causale relatie heeft met het desbetreffende getal. U kunt bij het kijken van Opsporing Verzocht even goed letten op het formaat van de oren van de verdachten, en vervolgens tot de conclusie komen dat het meest voorkomende formaat oren een veroorzaker is van criminaliteit. Ik ga er even van uit dat u dit niet met oren doet, maar aangezien u dit kennelijk wel met huidskleur doet, raad ik u daar aan nog eens over na te denken. Test het ook eens voor de lol met kapsels, of wat voor onzinnige correlaties u dan ook kunt bedenken.

  In tegenstelling tot sociaal-economische omstandigheden, is er geen enkele wetenschappelijke basis om te stellen dat huidskleur of andere willekeurige fysieke eigenschappen causaal gerelateerd zijn aan criminaliteit. In plaats van mensen dus in een verdomhoekje te zetten gebaseerd op hoe ze er uit zien, is het effectiever om te zorgen dat deze mensen soortegelijke toekomstperspectieven hebben als autochtonen. Helpt ook gelijk met die uitkeringen.

 27. @S.Heikamp

  Is het niet zo dat het weldegelijk te bewijzen is, bepaalde bevolkingsgroepen (met bepaalde kleur) komen weldegelijk (veel) meer in bepaalde criminaliteitscijfers voor, disproportioneel. Dit heeft niet met de kleur van de huid te maken, maar wel met de cultuur waarin iemand opgroeit. Maar laten we niet vergeten dat er wel correlatie zit tussen cultuur en huidskleur.

 28. @J@P,

  Om te bewijzen dat huidskleur van belang is voor criminaliteit, is het niet alleen benodigd dat mensen met die huidskleur vaker voorkomen in de statistieken (correlatie), maar ook dat dit door de huidskleur veroorzaakt wordt (causaliteit). Veel mensen gaan prat op het eerste, maar vergeten het laatste. Hetzelfde geldt voor cultuur of andere eigenschappen.

  Wanneer ik b.v. observeer uit een onderzochte groep dat de meeste criminele mensen kleine oren hebben en daaruit concludeer dat kleine oren tot crimineel gedrag leiden, ziet iedereen wat voor belachelijke opmerking dit is (hoop ik). Maar wanneer iemand stelt dat de meeste criminele mensen een bepaalde huidskleur of achtergrond hebben, is dat opeens bewijs en totaal niet racistisch? De logische vorm is exact hetzelfde, beide zijn voorbeelden van de drogreden “cum hoc ergo propter hoc”, oftewel “met dit dus vanwege dit”.

  “De cultuur waarin iemand opgroeit” is een nogal vaag begrip. Tweede generatie niet-westerse immigranten, dus mensen die hier in Nederland opgroeien en verder gewoon Nederlander zijn, worden in de criminaliteitscijfers waar mensen mee dwepen nog steeds gegroepeerd als allochtonen met een niet-westerse migratieachtergrond. Deze mensen groeien toch heel duidelijk ook binnen onze cultuur op.

  Iets verder kijken dan het getalletje wat de verhouding aangeeft is dus geboden, waar plaatsen we deze mensen in verband met de opmerking over “de cultuur waarin iemand opgroeit”? Nog interessanter, hoe verklaren we door middel van cultuur dat de eerste generatie van deze immigranten een lager criminaliteitsniveau heeft dan de tweede generatie? De cultuur waarin de eerste generatie opgroeide was die van hun land van herkomst. De cultuur van de tweede is een mengeling van deze cultuur en de Nederlandse.

  Je zou haast denken dat er iets anders aan de hand is dan huidskleur of cultuur. Zou het kunnen?

  Ik wilde trouwens ook nog even kort terugkomen op je opmerking dat een soort slachtoffergedrag “zoals in de VS” wordt aangeleerd, ik vraag me namelijk af hoe je in vredesnaam tot deze conclusie komt. Met enige fantastisch timing, verscheen enkele dagen geleden de volgende TED talk op YouTube wat je beeld over dit zogenaamde “aangeleerde gedrag van verantwoording externaliseren” kan nuanceren. Het is misschien geestverruimend en de spreker heeft een goed gevoel voor humor dus het is ook nog eens vermakelijk: https://www.youtube.com/watch?v=RZgkjEdMbSw

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
 2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 6. Geen commerciële boodschappen.
 7. Niet op de persoon spelen.
 8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top