Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
9 juli 2020

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Alles wat je altijd wilde weten over het bsa, maar niet durfde te vragen

Gepubliceerd: 16 January 2020 • Leestijd: 4 minuten en 4 seconden • Nieuws

Eerstejaars moeten verplicht een aantal punten halen om door te mogen naar het tweede studiejaar. Haal je dat niet dan krijg je een negatief ‘bindend studieadvies’ (bsa) en moet je stoppen met je opleiding. Hoe zit het precies?

1 Hoeveel punten moet ik halen in jaar 1?

Het eerste jaar van je studie heeft een onderwijsprogramma van 60 studiepunten. In een ideale wereld haal je die 60 punten allemaal voor het einde van het collegejaar. Maar lukt dat niet, dan moet je minimaal 48 studiepunten (ECTS) hebben gehaald om door te mogen studeren aan je opleiding. Dit geldt voor de bacheloropleidingen (voltijd, deeltijd en duaal) én voor de tweejarige associate degrees (Ad’s).
Voor drie HR-opleidingen geldt een andere bsa-norm: bij ondernemerschap en retail management (orm) en commerciële economie (ce) moet je alle 60 punten in jaar 1 halen. Bij de opleiding industrieel product ontwerpen (ipo) zijn het er 52.

2 Waarom is de bsa-grens niet overal op de HR hetzelfde?

Hogescholen en universiteiten mogen volgens de wet zelf bepalen welke bsa-grens ze hanteren. Lange tijd gold bij alle HR-opleidingen dezelfde norm. De genoemde opleidingen orm, ce en ipo voerden echter belangrijke onderwijsvernieuwingen in. In combinatie met een nieuw curriculum, het beperken van herkansingen, de mogelijkheid tot compenseren en/of het wegnemen van concurrentie tussen vakken, was er behoefte aan een hoger bsa om studenten een nu-of-nooit-gevoel te geven. De gedachte erachter was dat dit tot minder uitval zou leiden, en dat is ook gebeurd.

3 Mag ik na mijn bsa terugkomen of starten met een andere HR-opleiding?

Het antwoord op de eerste vraag is ‘misschien’. Een jaar (of langer) na je negatieve bsa mag je één keer een verzoek indienen bij de directeur van je onderwijsinstituut om opnieuw te starten. Je moet dan een goed verhaal hebben: waarom denk je dat je het nu wél gaat halen? De directeur neemt vervolgens een besluit.

Het antwoord op de tweede vraag is ‘ja’: je kunt je sowieso bij een andere bachelor of Ad aan de HR inschrijven.

4 Wat als ik door persoonlijke omstandigheden te weinig punten heb behaald?

Volgens de wet mag een hogeschool een student wegsturen als hij de norm niet heeft gehaald. Het wordt anders als persoonlijke omstandigheden je hebben belemmerd in je studie. Denk aan bijzondere familieomstandigheden, zwangerschap, ziekte, een functiebeperking, lidmaatschap van een (studenten)bestuur, topsport. Deze omstandigheden moet de hogeschool van de wet ‘in acht nemen’.

Het is heel belangrijk dat je deze omstandigheden tijdig meldt bij de decaan. Die vraagt daarbij om een bewijs van de omstandigheden. Als je dit hebt gedaan, betekent dat niet automatisch dat je geen negatief bsa krijgt. De decaan moet overtuigd zijn dat je door de gemelde omstandigheden de norm niet hebt kunnen halen. In dat geval kan hij de opleiding adviseren om je bsa ‘aan te houden’. De directeur heeft vervolgens het laatste woord, maar neemt zo’n advies in de meeste gevallen over.

Meld je je pas laat in het collegejaar, dan kan de decaan niet vaststellen of er een verband is tussen de omstandigheid en het gebrek aan punten, en dus geen advies uitbrengen.

5 ‘Bsa aanhouden’, wat is dat?

Als je vanwege omstandigheden de bsa-grens niet hebt gehaald en de directeur van je opleiding heeft besloten dat je bsa wordt ‘aangehouden’ (je kunt zeggen: ‘uitgesteld’), krijg je in je tweede studiejaar alsnog een bsa-norm. Je moet dan alle 60 punten van de propedeuse (bachelor) of het eerste studiejaar (Ad) behalen óf 48 nieuwe studiepunten (bij ipo 52). Deze punten kunnen uit jaar 1 en uit jaar 2 komen.
Wees slim en bedenk hoe je dit voor elkaar gaat krijgen. Als je er zelf niet uitkomt, kan je studieloopbaancoach, de afdeling studentzaken of de decaan met je meedenken.

6 Is het slim om me voor februari uit te schrijven als ik op een negatief bsa afkoers?

Wij van Profielen schrijven stukjes en zijn geen studieloopbaancoach, dus kunnen we je hierin niet adviseren. Als je je voor 1 februari uitschrijft, krijg je geen (negatief) bindend studieadvies. Het bsa wordt namelijk pas na februari verstrekt. Sommige studenten schrijven zich voor 1 februari uit om een negatief bsa te ontlopen, zodat ze zich in het nieuwe collegejaar weer bij dezelfde opleiding kunnen inschrijven. Let op: het is niet zo dat je dan zorgeloos opnieuw kunt beginnen, want ook in dat nieuwe studiejaar zal je weer aan de bsa-norm moeten voldoen.

Als je deze tactiek overweegt, is het verstandig om even te sparren met je slc, de afdeling studentzaken of een decaan om te kijken of dit in jouw geval een goede optie is.

7 Waarom moet ik bij het bsa opletten met keuzevakken en vrijstellingen?

Bij de berekening van de bsa-norm tellen alleen de studiepunten mee die in de hogeschoolgids zijn vermeld in het curriculum van je eerste studiejaar. Het keuzevakonderwijs is verdeeld over de eerste twee studiejaren, maar je kunt in je eerste studiejaar in principe al je keuzevakpunten halen. Lekker proactief, maar alleen het aantal keuzevakpunten dat jouw opleiding in het eerstejaarscurriculum heeft vermeld (zie hoofdstuk 10 van de hogeschoolgids van jouw instituut), telt mee. De andere punten staan wel op je svo (studievoortgangsoverzicht) in Osiris, en ze tellen ook mee voor je volledige bachelor- of Ad-programma, maar dus niet voor je bsa-norm.

Illustratie met spuit

Ook de punten die je toegewezen hebt gekregen voor vrijstellingen, tellen niet mee voor de bsa-norm. Hier hetzelfde verhaal als met de keuzevakken: ze tellen wel mee voor je volledige bachelor- of Ad-programma, maar niet voor de bsa-norm. De hogeschool wil namelijk zien dat je in staat bent in het eerste jaar 48 (of 52, of 60) nieuwe punten te halen.

8 Wat als ik het niet eens ben met mijn bsa?

Voordat je een negatief bsa krijgt, heb je al een officiële waarschuwing gekregen. Als het je daarna toch niet lukt om het bsa om te buigen en je bent het oneens met het bsa-besluit, dan kun je daartegen bezwaar aantekenen. In de bsa-brief van je opleiding staat dat je je bezwaar kunt toelichten in een hoorzitting. Ga daar goed voorbereid naartoe. Als de directie van jouw instituut het bsa desondanks handhaaft, kun je tegen dit besluit in beroep gaan bij het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Rotterdam. Dit is een onafhankelijk rechtscollege dat bindende uitspraken mag doen over besluiten van examencommissies.

(Dit is een geactualiseerde versie van ons artikel uit 2018)

Tekst: Redactie Profielen

 Wil je op vrijdag (rond lunchtijd) het heetste nieuws van afgelopen week in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

One Response to Alles wat je altijd wilde weten over het bsa, maar niet durfde te vragen

 1. Is er een bron beschikbaar voor de conclusie uit claim 2, dat dit zogenaamde “nu of nooit” gevoel ook heeft geleid tot minder uitval en natuurlijk hogere nominale slagingspercentages, zonder dat dit een reductie in studiekansen heeft gehad?

  Dwz is er enig daadwerkelijk bewijs dat het steeds meer draconische BSA resulteert in het daadwerkelijk uitfilteren van mensen die niet de capaciteit hebben om de studie succesvol af te ronden, wat het achterliggende idee is, in plaats van daarnaast ook of zelfs primair de groep uit te filteren die nog ruimte nodig heeft om tot deze capaciteit te groeien maar verder absoluut de capaciteit heeft om de studie succesvol af te ronden, mits de volledige beoordeling niet af hangt van de resultaten van het eerste jaar, waaruit zou blijken dat het hele BSA systeem niet slechts gericht is op een vooroordeel t.o.v. vroege resultaten?

 

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 5. Geen commerciële boodschappen.
 6. Niet op de man/vrouw spelen.
 7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top

%d bloggers like this: