Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
25 juni 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Slecht Engels sprekende internationale studenten verdwijnen mogelijk in illegaliteit

Gepubliceerd: 4 December 2020 • Leestijd: 1 minuten en 45 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

De HR vermoedt dat internationale masterstudenten die het Engels niet goed machtig zijn en een paar weken na hun komst uit beeld raken, niet terugkeren naar hun land van herkomst en verdwijnen in de illegaliteit.

Update 7 december: WdKA-directeur Jeroen Chabot geeft aan dat hij geen weet heeft van dergelijke verdwijnende studenten op zijn academie. Aankomende WdKA-studenten moeten ook kunnen aantonen geschikt te zijn voor het kunstonderwijs.

Het vermoeden wordt uitgesproken in een verzoek van het college van bestuur aan de centrale medezeggenschapsraad om in te stemmen met het stellen van strengere eisen aan de beheersing van de Engelse taal.

‘Bij een aantal Engelstalige masteropleidingen binnen onze hogeschool is geconstateerd dat bij een aantal van de internationale studenten de beheersing van de Engelse taal beneden het vereiste niveau is’, schrijft het college in haar verzoek om in te stemmen.

‘Deze studenten geven bij inschrijving aan dat zij een vooropleiding hebben genoten in de Engelse taal, hebben daar bewijs van en worden daarmee vrijgesteld van de Engelse taaleis zoals opgenomen in het Reglement inschrijfproces bekostigde en onbekostigde masteropleidingen.’

‘Vermoeden van illegale immigratie bestaat’

Maar bij de start van de opleiding blijkt volgens het college, ‘dat studenten door onvoldoende beheersing van de Engelse taal vastlopen in het masterprogramma (van de Rotterdam Business School en de Willem de Kooning Academie (WdKA), red.) en docenten onevenredig veel tijd kwijt zijn met begeleiding.’

Voor aankomende WdKA-studenten is er overigens nog een extra screening: ze moeten specifiek tot het kunstonderwijs worden toegelaten. ‘Het kan dus zijn dat er op de WdKA minder sprake is van onvoldoende Engels of uit beeld verdwijnen’, reageert Enny Kraaijveld van het Centre of International Affairs van de HR. WdKA-directeur Jeroen Chabot geeft aan dat hij geen weet heeft van dergelijke verdwijnende studenten op zijn academie.

Een aantal van de studenten die het Engels niet goed machtig is verschijnt slechts een paar weken op de opleiding, reageert daarna niet meer op contactverzoeken en verdwijnt uit beeld.

De Hogeschool Rotterdam wil, schrijft het college, niet bijdragen aan een situatie waarin ‘het vermoeden van illegale immigratie’ bestaat. Ruim tien jaar geleden benoemde de onderwijsinspectie illegale immigratie al als een van de risico’s bij het werven van internationale studenten..

Vrijstelling voor studenten uit enkele Engelstalige landen

Het cvb heeft nu in het inschrijfreglement opgenomen dat alleen studenten van de Engelse taaleis worden vrijgesteld als ‘de toelaatbare vooropleiding aantoonbaar volledig in het Engels is onderwezen en behaald is in de volgende landen: VS, Canada (met uitzondering van de Franstalige gebieden), Australië, Nieuw Zeeland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk’.

Voorheen hoefde geen enkele student die zijn of haar vooropleiding in het Engels had gevolgd een Engelse taaltest (met een voldoende score) aan te leveren.

De cmr heeft ingestemd met de reglementswijziging die, vanwege de februari-inschrijving voor opleidingen, direct in werking treedt.

Tekst: Jos van Nierop

 Wil je op donderdag (rond lunchtijd) het heetste nieuws van afgelopen week in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

2 Responses to Slecht Engels sprekende internationale studenten verdwijnen mogelijk in illegaliteit

 1. Je moet hier zeer alert op zijn inderdaad, maar ook studenten die goed Engels spreken, kunnen hier in de illegaliteit verdwijnen. Het zal juridisch vastgelegd moeten worden dat een student na zijn overeengekomen verblijfsperiode terugkeert naar het land van herkomst, en daar dus ook vooraf voor tekent. Na deze periode vervallen hun verblijfsrechten, en hiermee ook het recht om te huren, het recht op een bankrekening e.d. en de school van herkomst moet controleren of ze terug zijn, zodat de IND op tijd kan worden geïnformeerd als dit niet het geval is. Of dit bij de CMR thuishoort, is de vraag, lijkt me meer iets voor de minister.

 2. @Stephan Z, de crux van het probleem is dat deze studenten verdwijnen en zoals het artikel beschrijft niet contacteerbaar zijn. Dat los je niet op met overeenkomsten wanneer ze reeds de intentie hebben deze te schenden.

  Om langer dan 90 dagen in Nederland te verblijven voor een persoon die niet uit een EU land komt en visumplicht heeft heb je sowieso een verblijfsvergunning nodig (bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/immigratie-naar-nederland/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-een-verblijfsvergunning-nodig). Dit IS dus reeds juridisch vastgelegd en ik ga er even als leek van uit dat het systeem om buitenlandse studenten hier te laten studeren conform de algemene wetgeving verloopt.

  Zonder verblijfsvergunning kunnen ze dus niet rechtmatig verblijven, het is zelfs tegen de wet om onderdak te bieden aan een persoon die illegaal verblijft zonder dit te melden en strafbaar om te verhuren aan iemand zonder verblijfsvergunning. De wettelijkheid waar naar je verwijst lijkt dus al te bestaan, en ik heb het met je eens dat handhaving me geen taak voor een opleidingsinstituut lijkt.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
 2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 6. Geen commerciële boodschappen.
 7. Niet op de persoon spelen.
 8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top