Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
19 juli 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Voorstel cmr: Verplichte diversiteitsweek, een vak diversiteit en gebruik van aanspreekvorm ‘hen’

Gepubliceerd: 1 December 2021 • Leestijd: 3 minuten en 12 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

Het onderwerp diversiteit en inclusie is door de centrale medezeggenschapsraad (cmr) hoog op de agenda gezet. Met een reeks voorstellen wil de raad toe naar een hogeschool waar iedereen zich welkom voelt.

allerlei gezichten in regenboogkleuren

In de vergadering met het college van bestuur (cvb) gaat de raad aanstaande maandag onder andere pleiten voor een vak – voor alle studenten van de HR – over het onderwerp.

Ook vraagt de cmr aandacht voor genderneutrale aanspreekvormen. Aankomende studenten en toekomstige medewerkers van de HR moeten in hun studiekeuze- of sollicitatiegesprek worden gevraagd naar hun voornaamwoorden: of iemand wil worden aangesproken met zij, hij, die of hen.

Niet alleen ‘hij’ en ‘zij’

Dat stelt Sam van Leeuwen namens de commissie diversiteit en inclusie van de cmr (centrale medezeggenschapsraad) voor aan het college van bestuur. De HR heeft ervoor gekozen, schrijft cmr-lid Van Leeuwen, ‘om in alle nieuwe reglementen een passage op te nemen waarin staat dat waar “hij” staat geschreven ook “zij” en “hen” wordt bedoeld. Dit is zeker een goed begin, maar het zou inclusief zijn wanneer er “die/diens” of “hen/hun” staat op de plekken waar “hij” staat.’ Die en hen zijn in de reglementen opgenomen maar worden niet actief gebruikt.

De cmr wil dat iedereen zich welkom voelt op de HR en vindt het daarom belangrijk dat er rekening wordt gehouden met het gegeven dat niet iedereen zich identificeert met de voornaamwoorden hij of zij.

Jaarlijkse week over diversiteit

Het voorstel van de cmr wordt aanstaande maandag besproken in het overleg met het cvb, waarin nog meer voorstellen over diversiteit en inclusie op de agenda staan, onderwerpen die eerder aan bod kwamen tijdens een themabijeenkomst op 4 oktober.

De cmr adviseert om een jaarlijkse verplichte week ‘diversiteit en inclusie’ in te voeren voor de gehele hogeschool Rotterdam zodat er jaarlijks hogeschoolbreed gesproken wordt over dit onderwerp. Het gaat om diversiteit in de breedste zin van het woord, dus in gender, culturele achtergrond en bijvoorbeeld ook kansenongelijkheid; er zijn bijvoorbeeld studenten die hun studie zelf moeten betalen, terwijl bij anderen de ouders alle kosten voor hun rekening nemen.

Respect en bewustwording

Graag wil de cmr dat we op de HR hierover met elkaar in gesprek gaan. ‘De cmr’, schrijft ze in haar voorstel, ‘is van mening dat een jaarlijkse verplichte week over diversiteit en inclusie op de hele hogeschool een kans is om in gezamenlijkheid hierin op te trekken. Studenten, docenten, medewerkers (…) gaan in gesprek met elkaar en leren van elkaar. Op deze manier wordt het onderwerp zichtbaar binnen de hogeschool wat naar verwachting een positief effect zal hebben op de aandacht die de hogeschool wil geven aan de medewerkers en studenten.’

Het gaat om diversiteit in de breedste zin van het woord

Over diversiteit moet ook, stelt de medezeggenschapsraad, een voor alle studenten van alle opleidingen verplicht vak komen. Het keuzevak erover bereikt te weinig studenten en is niet genoeg, vindt de cmr. Doel is om respect en bewustwording te creëren voor de verschillen tussen mensen, en om samen met voorstellen te komen om elkaars kwaliteiten te gebruiken.

Ook in de cursushandleiding

Daarnaast moet er bij alle andere vakken over diversiteit en inclusie ‘een verplicht stuk’ worden opgenomen in cursushandleidingen. Daar wordt toegelicht hoe er binnen de cursus is nagedacht over diversiteit en inclusie.

‘Om studenten goed onderwijs te kunnen bieden en ze voor te bereiden op hun rol in de maatschappij, is het belangrijk’, stelt de cmr, ‘om er als Hogeschool Rotterdam voor te zorgen dat de vakken die ze krijgen, zijn ontwikkeld met Diversiteit en Inclusie in het achterhoofd. Dit is niet alleen belangrijk om de studenten voor te bereiden op de samenleving van morgen, maar verhoogt ook de kwaliteit van de aangeboden lesstof.’

Risico van bias

In het voorstel aan het college haalt de cmr een voorbeeld aan dat was gedeeld tijdens de eerder genoemde themabijeenkomst. Het ging om het risico op bias in vakken over machine learning binnen ICT-opleidingen, op het moment dat er gebruik wordt gemaakt van datasets waar niet vooraf is nagedacht over een representatieve afspiegeling.

Het opnemen van een tekst over diversiteit en inclusie stelt alle bij de partijen die zijn betrokken bij het samenstellen van de cursushandleiding bovendien in staat ‘om mee te praten over dit onderwerp binnen de specifieke cursus’, benadrukt de cmr.

Werken met quota ter overweging

De cmr ziet daarnaast graag dat de HR een betere afspiegeling gaat vormen van de Rotterdamse samenleving dan nu het geval is. Op de themabijeenkomst kwam het werken met quota ter sprake, de cmr geeft het cvb dit nu ter overweging mee. Maar niet voordat er een definitie van die afspiegeling komt, bijvoorbeeld met behulp van de Barometer Culturele Diversiteit van het CBS.

Cmr-voorzitter Kai Glerum: ‘Het belangrijkste doel van de raad is om te komen tot toetsbare kenmerken zodat we als hogeschool de progressie die we maken ook zien.’

Tekst: Jos van Nierop
Illustratie: Demian Janssen

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

4 Responses to Voorstel cmr: Verplichte diversiteitsweek, een vak diversiteit en gebruik van aanspreekvorm ‘hen’

 1. Dit is echt belachelijk,.. Een school die taal incorrect toepast om woke te kunnen zijn. En dan ook nog verplichten van een diversiteitsweek, Gaan we dalijk ook een heropvoed-campus opzetten waar we verplicht tijd moeten doorbrengen??

  ‘Om studenten goed onderwijs te kunnen bieden en ze voor te bereiden op hun rol in de maatschappij, is het belangrijk’, stelt de cmr, ‘om er als Hogeschool Rotterdam voor te zorgen dat de vakken die ze krijgen, zijn ontwikkeld met Diversiteit en Inclusie in het achterhoofd. Dit is niet alleen belangrijk om de studenten voor te bereiden op de samenleving van morgen, maar verhoogt ook de kwaliteit van de aangeboden lesstof.’

  Hier wil ik weleens bewijzen voor zien. Dit komt erg over als verplichte geestelijke (her)vorming.

  Ik wordt misselijk van dat woke gedoe..

 2. Laten we het voor eens en altijd goed zeggen door over “hullie’ te praten.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
 2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 6. Geen commerciële boodschappen.
 7. Niet op de persoon spelen.
 8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top