Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
25 juni 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

De uitspraak: geen extra inlevermoment na incorrect handelende docent

Gepubliceerd: 30 October 2023 • Leestijd: 1 minuten en 22 seconden • Uitspraak

Een student leverde werk in dat niet aan alle randvoorwaarden voldeed. Omdat de docent zijn vorige ingeleverde portfolio wel beoordeelde, met een 5,0, ging de student er echter vanuit dat hij voldeed aan de randvoorwaarden om het portfolio ook deze keer beoordeeld te krijgen.

Illustratie met het woord "De Uitspraak" en een weegschaal

Klacht van: Student
Over:  Compensatie vanwege incorrect handelende docent
Uitspraak: Ongegrond

Maar dat hij aan die randvoorwaarden voldeed bleek niet het geval; de vorige keer had de docent (een andere) het portfolio eigenlijk ook niet mogen beoordelen omdat de student toen ook niet aan de voorwaarden had voldaan.

Verwerken feedback zou voldoende zijn…

Maar de student was, stelt hij tijdens de zitting van de beroepszaak, door de inhoudelijke beoordeling in de veronderstelling dat zijn verslag wél voldeed aan de randvoorwaarden en dat hij daarin geen wijzigingen hoefde aan te brengen. Het verwerken van de ontvangen feedback, zou voldoende zijn, dacht hij. Er volgde echter geen beoordeling omdat het portfolio niet was afgerond.

De student wil daarom een extra inlevermoment, iets waar de examencommissie niet in mee wil gaan. De examencommissie begrijpt dat de incorrecte handelwijze van de docent voor verwarring heeft gezorgd. Maar de student had ‘op basis van de twee niet-ingevulde criteria ook kunnen en moeten begrijpen dat ook de randvoorwaarden verbetering behoefden’. De student is, stelt de examencommissie, immers eindverantwoordelijk voor het werk dat hij inlevert en neemt daarbij alle criteria in acht.

‘Nog vier à vijf begeleidingsmomenten’

Tijdens de zitting vertelt de docent dat de student formeel nog vier à vijf begeleidingsmomenten heeft voordat hij een volgende versie moet inleveren en dat hij ‘met behulp van die begeleiding de volgende tentamengelegenheid kan benutten’.

Het college van beroep is het eens met de examencommissie en vindt niet dat de student bij voorbaat een extra tentamengelegenheid moet krijgen. En mocht hij de volgende keer weer geen voldoende halen dan zal de examencommissie, bevestigt het college, ‘alle relevante omstandigheden van dat moment meewegen in een beslissing omtrent het al dan niet toekennen van een extra kans’.

De rubriek ‘De Uitspraak’ is geschreven op basis van een schriftelijke geanonimiseerde uitspraak van het college van beroep voor de examens. Een stap naar dat onafhankelijke college is voor studenten een laatste poging om gelijk te krijgen in een geschil dat een student heeft met de examencommissie over bijvoorbeeld een vrijstelling of (vermeende) tentamenfraude.

Tekst: Jos van Nierop
Illustratie: Demian Janssen

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

 Profielen, het onafhankelijke nieuwsmedium van de Hogeschool Rotterdam, deelt wekelijks artikelen op Linkedin. Ben jij onze nieuwe connectie?

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

Comments are closed.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
  2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  6. Geen commerciële boodschappen.
  7. Niet op de persoon spelen.
  8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top