Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
19 juni 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

De uitspraak: Student leverde per ongeluk werkstuk van andere groep in

Gepubliceerd: 27 November 2023 • Leestijd: 2 minuten en 6 seconden • Uitspraak

Aan een student van de lerarenopleiding is ten onrechte een sanctie opgelegd voor plagiaat. Het college van beroep oordeelt dat het aannemelijk is dat de student per ongeluk een al gemaakt werkstuk inleverde. De examencommissie moet de opgelegde straf intrekken.

Illustratie met het woord "De Uitspraak" en een weegschaal

Klacht van: Student van de lerarenopleiding
Over: Plagiaat na inleveren werkstuk van andere groep
Uitspraak: Gegrond

De bewuste student moest een groepswerkstuk inleveren, en deed dat later dan zijn groepsgenoten. Hij wist al dat de andere leden van zijn groep een 9,0 hadden gekregen. De student leverde echter per ongeluk een werkstuk van een andere groep in, met op het voorblad wel zijn naam.

De plagiaatscanner kleurde vervolgens fel rood, met een score van 98 procent. Feitelijk was er dus sprake van plagiaat. De al bekende 9,0 maakt het echter meer dan aannemelijk dat de student niet van plan was het werkstuk van iemand anders in te leveren.

‘Niet relevant of het plagiaat opzettelijk is gepleegd of niet’

Toch was de examencommissie niet van plan de sanctie (de student mocht een jaar lang geen tentamens maken) voor plagiaat in te trekken. Voor de examencommissie is het niet relevant of het plagiaat opzettelijk is gepleegd of niet. Er is een werk ingeleverd dat bijna in z’n geheel overeenkomt met een eerder ingeleverd werkstuk, en dan is er domweg sprake van ernstige fraude. Ook is de bewuste student een recidivist, maakte de examencommissie tijdens de hoorzitting van het college van beroep kenbaar; de student is minder dan een jaar daarvoor ook al gestraft voor fraude. Hij werd een half jaar uitgesloten van het doen van tentamens.

Ook het college van beroep stelt vast dat er sprake is van plagiaat, maar het college is het niet eens met de strafmaatregel. De examencommissie had bij haar besluit om de student een jaar lang uit te sluiten van tentamens met alle omstandigheden rekening moeten houden, stelt het college. Bij die omstandigheden wordt bijvoorbeeld de vraag betrokken of de student baat had bij zijn actie.

‘Aannemelijk dat het bij vergissing is ingeleverd’

De student had bij het bij het uploaden van werk nauwkeuriger te werk moeten gaan, stelt het college, maar de opgelegde strafmaatregel vindt het college ‘onevenredig zwaar in verhouding tot de vastgestelde fraude’ omdat de student aannemelijk heeft gemaakt dat hij het werkstuk van de andere groep bij vergissing heeft ingeleverd.

Dat de examencommissie in haar verweer waarschuwt voor definitieve uitschrijving van de student bij recidive, is volgens het college van beroep onterecht. ‘Een beslissing tot definitieve uitschrijving van een student kan alleen plaatsvinden in geval van ernstige fraude (…). Recidive is op zichzelf geen reden om fraude, die op zichzelf niet ernstig is, alsdan als ernstig te kwalificeren. Of appellant in een eventueel volgend geval van fraude definitief kan worden uitgeschreven van de opleiding hangt dan ook af van de ernst van de betreffende eventuele fraude. De door de examencommissie gegeven waarschuwing is op dit punt dan ook ten onrechte.’

Het besluit van het college houdt in dat de examencommissie de straf, het uitsluiten van tentamens, moet terugdraaien. Ook moet de examencommissie de door de student gemaakte proceskosten, 597 euro, betalen.

De rubriek ‘De Uitspraak’ is geschreven op basis van een schriftelijke geanonimiseerde uitspraak van het college van beroep voor de examens. Een stap naar dat onafhankelijke college is voor studenten een laatste poging om gelijk te krijgen in een geschil dat een student heeft met de examencommissie over bijvoorbeeld een vrijstelling of (vermeende) tentamenfraude.

Tekst: Jos van Nierop
Illustratie: Demian Janssen

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

Comments are closed.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
  2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  6. Geen commerciële boodschappen.
  7. Niet op de persoon spelen.
  8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top