Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
1 oktober 2022

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

INGEZONDEN: Straf voor docenten van Hogeschool Rotterdam

Gepubliceerd: 5 July 2010 • Leestijd: 1 minuten en 45 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

In een ingezonden artikel nemen cmr-leden Abdennour El Idrissi en Fons van Maldeghem het op voor de docenten. Hieronder het ingezonden stuk.

De redactie van Profielen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden brieven. De strekking van een ingezonden brief hoeft ook niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de mening van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten of te weigeren. Reacties zijn welkom op profielen@hro.nl.

Straf voor docenten van Hogeschool Rotterdam

'De centrale medezeggenschapsraad van Hogeschool Rotterdam besprak vandaag in haar reguliere overleg met het College van Bestuur de kwestie van het bestraffen van docenten die het werk van hun studenten niet tijdig nakijken. De raad had wat meer nuancering in de berichtgeving en de reactie van het college van bestuur verwacht.

In deze hectische tijd van de afsluiting van het collegejaar werken zowel studenten als docenten keihard aan de succesvolle afronding van het laatste kwartaal. Studenten hebben vaak slechts enkele dagen om zich voor een herkansing voor te bereiden. Om studenten deze beperkte tijd te kunnen bieden, moeten docenten soms binnen enkele dagen, over een weekend of zelfs ‘s nachts, toetsen nakijken, cijfers in het registratiesysteem Osiris invoeren en inzage organiseren. Dit staat in schril contrast met berichten in de media als zouden vele docenten hun plicht verzaken als het om het tijdig nakijken van tentamens en dergelijke gaat.

Wij durven samen te stellen dat het een uitzondering is als een docent meer dan de formeel toegestane vier werkweken gebruikt om toetsresultaten aan te leveren. Als dit al gebeurt is hier veelal een valide verklaring voor te geven. Het is dan ook volledig onterecht de gehele populatie docenten als te bestraffen weg te zetten om de studenttevredenheid op te krikken. Dit laatste vooral met betrekking tot het tijdig verkrijgen van tentamenresultaten. Het ware beter geweest goed te onderzoeken waar deze ontevredenheid vandaan komt.

Kan het zijn dat studenten onvoldoende in kennis zijn gesteld over hun recht om binnen 20 werkdagen hun cijfers te ontvangen? Kan het zijn dat cijfers in de organisatie blijven hangen? Kan het zijn dat studenten door het supersnel aanleveren van resultaten door sommige docenten verkeerde verwachtingen ontwikkelen? Kan het zijn dat de studenten zich onder druk gezet voelen door de te krappe planning tussen toetsen en herkansingen? Kan het zijn dat de eindejaarsplanningen sowieso veel te krap zijn? Dit zijn zo maar een paar mogelijkheden uit de losse pols.

De voorzitters van zowel de personeelsgeleding als van de studentgeleding van de CMR zijn van mening dat het overgrote deel van de docenten hun nakijkwerk meer dan op tijd doet en zij willen de docenten hiervoor hun dank betuigen. Dat zouden er meer moeten doen!

Abdennour El Idrissi, voorzitter studentgeleding cmr
Fons van Maldeghem, voorzitter personeelsgeleding cmr'

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

Comments are closed.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  5. Geen commerciële boodschappen.
  6. Niet op de persoon spelen.
  7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top