Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
30 november 2023

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Zijlstra: meer ruimte voor selectie

Gepubliceerd: 8 February 2011 • Leestijd: 1 minuten en 44 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

Universiteiten mogen voortaan zelf beslissen of ze hbo-studenten toelaten die hun propedeuse hebben behaald. En mbo’ers zullen niet langer automatisch mogen doorleren in het hbo.

Het zijn twee in het oog springende nieuwe maatregelen die staatssecretaris Zijlstra op korte termijn wil nemen om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren. Hij kondigt ze aan in de kabinetsreactie op de aanbevelingen van de commissie onder leiding van voormalig landbouwminister Veerman, die vorig jaar rapport uitbracht.

Strategische agenda
Al bij zijn aantreden maakte het kabinet duidelijk dat het de aanbevelingen Veerman zou omarmen. De vraag was vooral hoe ze zouden worden uitgevoerd. In de brief die staatssecretaris Zijlstra gisteren naar de Tweede Kamer stuurde wordt dat antwoord maar ten dele gegeven. De meeste maatregelen die hij noemt waren al bekend of moeten nog nader worden uitgewerkt. Daarvoor is het wachten op zijn ‘strategische agenda’, die in juni verschijnt.

Zijlstra neemt de centrale aanbeveling van de  commissie-Veerman over: de kwaliteit van het hoger onderwijs moet omhoog, met name in het hbo. Hij realiseert zich dat dit in tijden van bezuinigingen een zware opdracht is voor de instellingen. Ze moeten doelmatiger werken en tegelijkertijd “een kwaliteitsimpuls realiseren”. Maar het kabinet gaat ze helpen en is bereid om de regels waar nodig aan te passen.

Beurzen voor promoties
Zo wil hij universiteiten meer ruimte bieden om hun promovendi voortaan de status van bursalen te geven. In plaats van een salaris en een werknemersstatus mogen ze hun ook een studiebeurs geven, wat een forse besparing per promovendus oplevert.

Ter bestrijding van de hoge uitval wil de staatssecretaris dat scholieren beter worden begeleid bij het maken van hun studiekeuze. De instellingen moeten vooraf gesprekken met hen voeren.

Meer selectie
Daarnaast wil hij de universiteiten en hogescholen meer selectiemogelijkheden bieden. Dat kon al bij kleinschalige en intensieve opleidingen als de university colleges, die als het aan de staatssecretaris ligt ook een hoger collegegeld mogen vragen. Net als zijn voorganger Plasterk wil Zijlstra opleidingen met een numerus fixus de ruimte geven om al hun studenten zelf te selecteren.

Ook ‘gewone’ opleidingen krijgen meer ruimte om studenten – in aanvulling op het eindexamen dat ze hebben gedaan – te selecteren. Maar net als de commissie-Veerman vindt hij dat er geen studenten mogen worden uitgesloten: het stelsel moet plaats bieden aan iedereen met het vereiste diploma.

Propedeuse devalueert
Zijlstra kondigt verder aan dat hbo-studenten met een propedeusediploma op zak hun toelatingsrecht verliezen. Deze ‘hbo-proppers’ doen het van oudsher slecht op de universiteiten. Deze mogen van de staatssecretaris voortaan zelf beslissen of ze hen al dan niet toelaten. Ook de toelatingsregels voor groepen mbo’ers worden aangescherpt, waarbij hun prestaties bij de centrale examinering van kernvakken als taal en rekenen een rol gaan spelen.

HOP, Hein Cuppen

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

Comments are closed.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  5. Geen commerciële boodschappen.
  6. Niet op de persoon spelen.
  7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top