Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Zwart logo Profielen

Meer over:  

#ov-kaart #stufi #studietips #leenstelsel #buitenland #web app installeren

HR denkt aan ‘hogeschoolbeveiligers’

Gepubliceerd: 12 November 2014 • Leestijd: 2 minuten en 32 seconden • Nieuws

Huismeesters met een beveiligingsdiploma die studenten en medewerkers aanspreken op ongewenst gedrag. Een besluit erover is er nog niet maar het idee leeft bij zowel de facilitaire dienst als bij directeuren van de onderwijsinstituten.

rookbeleid rookpolitie beveiliging pakje veiligheid sigaretten roken | Profielen
Aanleiding voor het idee is de al een aantal jaar durende discussie over het rookbeleid. Ofwel: hoe gaan we om met studenten en medewerkers die roken op plekken waar dat niet mag? Dat ‘we’ moet cq moest heel letterlijk worden genomen: medewerkers en studenten zouden elkaar moeten aanspreken op ongewenst rookgedrag, luidde de boodschap.

Aanspreken op gedrag
Dat is nog steeds het ideaal maar het blijkt onvoldoende te werken. ‘Bijna niemand doet ‘t, het is vechten tegen de bierkaai. Er is nog geen besluit over genomen maar het idee is daarom om een aantal huismeesters op te leiden als beveiliger’, vertelt Paul Goossens die bij de facilitaire dienst van de HR is belast met het veiligheidsbeleid. ‘Het zou dan een van hun taken worden om mensen aan te spreken op ongewenst gedrag.’ Dat kan gaan om roken op plekken maar ook om het laten liggen van rommel in de kantine, herrie maken in stilteruimtes of gamen op hogeschoolcomputers.

Handhaving is slechts de sluitpost van het voorgestane beleid, stelt Petra van Gelderen, coördinator van de projectgroep die zich met het onderwerp bezighoudt. ‘Aan de hand van de al bestaande gedragscode hebben we inmiddels een set huisregels ontwikkeld en de afdeling communicatie is hard bezig om daar communicatiemiddelen omheen te ontwikkelen.’ Ook het inrichten van de buitenruimte van de locaties hoort bij dat beleid. Met andere woorden: het aanbieden van plekken waar wel gerookt mag worden, het liefst op een beschutte plek.

Ook Goossens benadrukt dat het niet slechts om de handhaving gaat. ‘De insteek is echt om mensen aan te spreken op gedrag nadat daar uitgebreid over gecommuniceerd is; handhaving is het allerlaatste middel. Ik wil graag voorkomen dat een discussie over handhaving ontstaat die de andere maatregelen naar de achtergrond verdringt.’

Vriendelijk
Mochten de ‘hogeschoolbeveiligers’ worden aangesteld dan zullen zij overtreders op een vriendelijke manier tegemoet treden, vertelt Goossens. Zo nodig kan de huismeester aan de hogeschool (formeel aan de directies en/of het college van bestuur) rapporteren als een overtreder nog een keer in de fout gaat. Goossens: ‘En ze kunnen de bevoegdheid krijgen om bij een derde overtreding naar de medewerkers- of studentenpas te vragen. Voor ongewenst gedrag kunnen studenten nu al, dat staat ook in de Hogeschoolgids, een schriftelijke waarschuwing krijgen en in het meest extreme geval een ontzegging tot de gebouwen voor een paar maanden.’

Ook een medewerker die bij herhaling een overtreding begaat, hangt een schriftelijke berisping boven het hoofd en in uitzonderlijke gevallen kan ongewenst gedrag zelfs leiden tot ontslag. ‘Dergelijke disciplinaire maatregelen zijn al opgenomen in de cao van het hbo maar moeten, voordat er een besluit valt over de komst van de ‘hogeschoolbeveiligers’, nog beter worden gecommuniceerd’, vertelt Goossens. ‘Het gaat vooral ook om de juiste combinatie van communicatie en handhaving. Je hebt medewerkers nodig die overtreders met een geintje aanspreken als dat kan, en echt optreden als dat nodig is; mensen met natuurlijk gezag.’

Stok achter de deur
Maar daar heb je ook die stok achter de deur nodig, benadrukt Petra van Gelderen. ‘Die stok achter de deur zijn de maatregelen die getroffen kunnen worden. Die moeten beschreven staan in onder andere de Hogeschoolgids. Ook moeten degenen die rokers aanspreken, weten wat ze wel en niet mogen zeggen en doen.’

De ‘hogeschoolbeveiligers’ zullen waarschijnlijk niet op alle locaties nodig zijn, vertelt Van Gelderen. ‘Het moet ook geen dienstending zijn, iets wat wij aan de onderwijsinstituten opdringen. Wij faciliteren het net zoals we zorgen voor verschillende communicatiemiddelen. Instituten en locaties kunnen daar dan zelf een keuze in maken.’

De door studenten bedachte campagne ‘Smoking behaviour’ op locatie Academieplein staat daar los van. ‘Een goed initiatief, positief ook. Blijf dat gewoon doen, het heeft z’n tijd nodig’, aldus Van Gelderen over de campagne die binnenkort wordt geëvalueerd.

Jos van Nierop

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

10 Responses to HR denkt aan ‘hogeschoolbeveiligers’

 1. In mijn tijd bij de HR zijn er al zeker 3 verschillende rookbeleidsplannen geweest, geen één heeft hiervan echt geholpen in mijn ogen. Ik ben zelf roker en of het nu een rode of groene streep is dat heeft vrij weinig effect op het eindresultaat. Misschien eens kijken naar hoe andere scholen doen.

  Zo heeft bijvoorbeeld de Haagse Hogeschool een systeem waar als je binnen de lijnen rookt er een geluidsfragment aangaat die iets in de trant van ‘Roken is hier niet toegestaan, ga buiten het vak staan’ dit is veel effectiever omdat je meteen op je plek word gezet.

  Bij academieplein ben ik er nog nooit op aangesproken en als het met bakken uit de hemel komt gaat iedereen tegen de gevel aanstaan, misschien een idee om een hokje zoals op museumplein te introduceren?

  Just my two cents

 2. Wordt hoog tijd. Zelfstandigheid en verantwoordelijk onder HBO studenten lijkt soms ver te zoeken. Zelf medestudenten aanspreken uit zich negen van de 10 keer enkel in een grote bek, dus kom maart op met agent bromsnor en z’n kauwgomkrabbers. Een schone werkplek ik prettiger voor iedereen

 3. Bij academieplein zijn er achter rookhokken (bij de fietsenstalling), deze zijn overdekt. Ik pleit ervoor om roulerende studenten in te zetten die bij de HR studeren om studenten en medewerkers netjes aan te spreken. Bij beveiligers krijg je al heel snel een wij / zij gevoel. Studenten kunnen een actieve bijdrage leveren op deze manier en worden zo onderdeel van de oplossing.

 4. Beveiligers die ons beschermen tegen het grote kwaad der rokers -en hun bevindingen rapporteren aan Directie of CvB-.Nooit durven hopen dat we zou rijk zouden worden dat hier tijd en budget voor over is. Prachtig! de crisis is voorbij!

 5. “Het zou dan een van hun taken worden om mensen aan te spreken op ongewenst gedrag.” Is dat geen taak voor iedereen die werkt aan de opleiding en vorming van jonge mensen? Of is de term beroepsprofiel alleen iets wat in beleid beschreven wordt, maar in de praktijk vergeten wordt. Moeten we de verantwoordelijkheid niet leggen waar die hoort?

 6. Het idee om ook studenten in te zetten in deze weerbarstige problematiek spreekt me wel aan.

 7. Tamelijk onschuldige overtredingen zou ik niet te streng benaderen. Mensen hebben het soms nodig. Liever op die manier stoom afblazen, dan een grote ontploffing wegens te lang opgekropte frustaties,

 8. Vorige week was ik voor een bijeenkomst op de KZ en heb ik een groep studenten aangesproken die midden in het rookvrije vak aan het roken waren. Als blikken konden doden! Ik werd behandeld alsof ik iets zeer ongepasts zei, terwijl ik het toch vriendelijk bracht. Ik vind het ook echt vies als voor een deur wordt gerookt. Natuurlijk is het een onschuldige overtreding en tegelijkertijd vind ik het ook echt onwenselijk dat er voor de deur wordt gerookt. Langzaam kwam de groep in beweging. Ik kreeg niet het idee dat ze gewend waren om aangesproken te worden.

 9. Spreek omgevingsvervuilers aan met humor.
  het levert in ieder geval een glimlach op en
  mogelijk een eerste stap in de richting van gedragsverandering.
  ik blijf optimistisch.
  Studenten spreken studenten aan, en HR collega’s elkaar lijkt mij een bruikbare stap.
  of zet theatermakers in om mensen op een vrolijke manier op hun gedrag te wijzen.
  gertjan wiersma lid medezeggenschapsraad IVG.

 

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 5. Geen commerciële boodschappen.
 6. Niet op de man/vrouw spelen.
 7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over ons spelregels

Back to Top