Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
13 augustus 2020

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Privaat onderwijs (plus winst) gratis naar ex-directeur

Gepubliceerd: 16 February 2015 • Leestijd: 6 minuten en 21 seconden • Nieuws

Een directeur van de HR heeft bij zijn vertrek goedlopende private activiteiten overgenomen. En de winst van 2014. Dat had het bestuur misschien anders moeten doen, zegt het nu.

deal sluiten
| Profielen

Ex-directeur Robbert Boonk begint voor zichzelf met een groep private activiteiten van de Hogeschool Rotterdam. Hij vertrekt bij de HR en neemt de activiteiten voor nul euro over. Omdat hij het bedrijf op 1 december met terugwerkende kracht overneemt (per 1 januari 2014) krijgt hij ook de winst van afgelopen jaar mee, ongeveer anderhalve ton, schat Profielen.

Het nieuwe bedrijf van Robbert Boonk blijft met de hogeschool samenwerken. De naam van de HR blijft de komende jaren aan zijn bedrijf verbonden en hij kan nog steeds docenten van de HR tegen kostprijs inhuren.

Het puur commerciele deel van de HR ‘moeten we niet willen’.

Wel heeft Boonk zich verplicht om enkele personeelsleden die voor deze activiteiten werken in te huren – maar niet allemaal en alleen de personeelsleden die zelf ook in het nieuwe bedrijf van Boonk willen werken. Het gaat dan om de ondersteuners en een enkele manager. Zij worden vanuit de HR naar Boonk gedetacheerd.

Bachelor centraal
De Hogeschool Rotterdam benadrukt dat dit geen verkapte gouden handdruk is voor de ex-directeur van het Instituut voor Gezondheidszorg. Boonk heeft zelf aangegeven zijn carrière van vier jaar bij de hogeschool te willen beëindigen, zegt het bestuur in een communiqué. ‘Hij kiest ervoor om als zelfstandig ondernemer verder te gaan.’

Lid van het college van bestuur Jan Roelof bevestigt desgevraagd dat dit geen afkoopregeling is. Het vertrek van Boonk is in een andere overeenkomst geregeld, zegt Roelof, maar dat staat los van deze overname.

Eerdere pogingen liepen vast op het overnemen van het personeel.

Jan Roelof benadrukt dat ook andere personeelsleden van de HR zich hadden kunnen melden voor het overnemen van delen van de Transfergroep. ‘Dat is vanaf het begin duidelijk aangegeven.’

De overname past in de strategie van de hogeschool om zich meer te gaan toeleggen op wat het ziet als haar kerntaak: het bekostigde en geaccrediteerde (bachelor)onderwijs.

Zo maakte Ron Bormans, voorzitter van het college van bestuur, vlak na zijn aantreden bekend dat hij van het private onderwijs af wil. ‘Het puur commerciële deel’ van de hogeschool ‘moeten we niet willen’, aldus Bormans in 2013. ‘We zijn geen NCOI, geen Schouten & Nelissen. Bij een aantal instituten betekent dit dat we er gewoon mee ophouden.’

Mislukte overname
De HR deed eerder pogingen om de Transfergroep (de stichting van de HR die tot 2011 privaat onderwijs organiseerde) in zijn geheel over te doen aan Avans+, de private tak van Hogeschool Avans. Dat liep stuk op de overname van het personeel.

De HR vroeg ook alle productgroepmanagers van de ‘Transfergroep’ om samen de hele ex-Transfergroep over te nemen, maar ook dit plan voor een management buy-out liep spaak. De managers zagen onderling te veel verschillen om samen een bedrijf te beginnen. Alleen productgroepmanager Wim Post heeft in een eerder stadium een deel van de private activiteiten overgenomen.

De overname van Boonk betekent dat het Instituut voor Gezondheidszorg (IvG) er inderdaad zo ongeveer mee ophoudt met de private activiteiten. Boonk was tweede directeur bij IvG en neemt nu de laatste van de af te stoten private opleidingen van IvG over. Het gaat om twee groepen activiteiten. De grootste is gericht op cursussen voor nascholing van verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Een kleinere groep activiteiten bestaat voornamelijk uit cursussen en workshops voor arbo-advies en –verpleegkunde.

Bij IvG blijven alleen nog enkele geaccrediteerde private masters over. Het is de bedoeling dat die bij de hogeschool blijven.

Afrekening
Robbert Boonk werd in 2010 bij de HR binnengehaald om het noodlijdende Instituut voor Managementopleidingen (nu Bedrijfskunde, IBK) uit het slop te trekken. Na een jaar plaatste het cvb hem over naar het Instituut voor Gezondheidszorg, vanwege nog ‘grotere problemen’ aldaar, aldus Jan Roelof destijds. Na vier jaar bij de HR trekt Boonk de conclusie dat hij liever weer gaat ondernemen.

‘Het zou gek zijn als de HR er een prijs voor zou vragen.’

Afgelopen december zou de eindafrekening van de overname plaatsvinden. Boonk wilde toen, in gesprek met Profielen, niet over de financiële details van zijn overeenkomst met de hogeschool praten. Wel zei hij de gunstige overnamevoorwaarden redelijk te vinden, omdat de activiteiten die hij overneemt volgens hem ‘de afgelopen jaren verliesgevend of bijna verliesgevend’ zijn geweest. ‘Daarom zou het wel gek zijn als de HR er een prijs voor zou vragen’, zei Boonk.

Van de activiteiten die hij overneemt is volgens Boonk de omzet ‘sterk teruggelopen’. Gevraagd naar het overnemen van de winst van 2014 zegt Boonk geen uitspraken te willen doen over de details van zijn overname.

Winst?
Een oppervlakkige blik op de cijfers wekt inderdaad de indruk dat vrijwel alle private activiteiten verlies draaien. In een financieel verslag over 2013 staat meer dan de helft van de productgroepen in het rood. Echter, van de twee groepen die Boonk overneemt, is de grootste groep juist één van de weinige met positieve cijfers.

Het betreft hier echter niet alleen oude cijfers over 2013, maar ook sterk vervormde. Zo is er altijd veel discussie geweest over deze interne winst- en verliesrekeningen. De private activiteiten moeten geld betalen aan het publieke gedeelte van de hogeschool, voor bijvoorbeeld de huur van lokalen of het gebruik van docenten, omdat er in principe geen publieke middelen (belastinggeld) voor private activiteiten ingezet mogen worden. De managers van de private activiteiten vinden de kosten te hoog en hebben het idee dat ze soms moeten betalen voor diensten die helemaal niet geleverd worden.

(Ook bij de eindafrekening van Boonk in december hebben zijn activiteiten eerst geld moeten betalen aan het publieke gedeelte van de hogeschool voor alle gemaakte kosten. Dat moest ervoor zorgen dat er geen publiek geld naar de BV van Boonk zou gaan.)

De uitgaven stegen bij privaat ook door de verplichte winkelnering bij een bedrijf dat de inhuur van docenten voor privaat onderwijs regelde. De hogeschool eiste twee jaar geleden dat alle inhuur van docenten-niet-in-loondienst via dit bedrijf zou verlopen. Daardoor stegen de kosten voor docenten sterk.

Door het wegsnijden van de overhead neemt de winstgevendheid juist significant toe.

Bovendien is 2013 een duur jaar geweest voor de private activiteiten. In dat jaar werd het service center van de private activiteiten weggereorganiseerd. De kosten van die reorganisatie (een reservering van bijna twee miljoen euro) drukken de cijfers van 2013. Tegelijkertijd neemt door het wegsnijden van de overheadkosten de winstgevendheid juist significant toe.

Iemand die tot voor kort werkzaam was bij de private activiteiten noemt de delen die Robbert Boonk meeneemt ‘de best lopende en meest winstgevende activiteiten van de Transfergroep gezondheidszorg’. Alle (financieel) betrokkenen bevestigen: Boonk neemt goed draaiende en winstgevende onderdelen mee.

Op basis van interviews en cijfermateriaal schat Profielen het resultaat van de activiteiten van Boonk over 2014 op minimaal anderhalf ton, over ruim acht ton omzet. De opmerking van Boonk als zouden de activiteiten niet winstgevend zijn is in ieder geval onjuist.

Drie jaar samenwerken
Boonk kan niet reageren op de vraag waarom hij de activiteiten in december nog verliesgevend noemde. Hij is eind december ziek geworden en sindsdien onbereikbaar. Zijn vrouw laat weten dat hij niet op dit artikel kan reageren en verwijst vragen door naar één van zijn zakenpartners, Jeroen Dorsman. Hij kan niet op deze vraag reageren, zegt hij desgevraagd.

Boonk zou verdergaan onder de naam Breederode BV en wilde ‘net als ridder Breederode’ Rotterdam en omstreken gaan veroveren met zijn nieuwe bedrijf. Hij mag de komende drie jaar de naam van de Hogeschool Rotterdam blijven gebruiken. Hij krijgt ook het recht lokalen en docenten van de HR in te huren. Op de diploma’s of certificaten van studenten die bij de Transfergroep (van de Hogeschool Rotterdam) begonnen, blijft de naam van de Hogeschool Rotterdam staan.

Het resultaat bleek hoger dan verwacht.

Andere datum
Jan Roelof geeft in een reactie toe dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt bij de overname van Robbert Boonk. Toen de overeenkomst met Boonk tot stand kwam, moest Roelof het doen met voorlopige cijfers over de winstgevendheid van de productgroepen die Boonk zou overnemen. ‘Ik vertrouwde erop dat die een goede weergave zouden zijn van de definitieve cijfers.’ Bij de afrekening bleek het resultaat hoger dan verwacht.

‘Als je een afspraak hebt gemaakt kun je niet later alsnog de overnamedatum aanpassen omdat het bedrag afwijkt van de prognose’, zegt Roelof, die overigens inhoudelijk niets over (de hoogte van) het bedrag kwijt wil. Wel zegt Jan Roelof dat het achteraf gezien logischer zou zijn geweest om de overnamedatum op bijvoorbeeld 1 september te leggen, in plaats van op 1 januari. ‘Omdat we met Boonk in september, oktober, mondelinge overeenstemming hebben bereikt over de overname.’

Dat de overname met terugwerkende kracht per 1 januari plaatsvond heeft alles te maken met een eerdere overname van de private activiteiten door productgroepmanager Wim Post. Begin 2014 nam Post een deel van de private activiteiten van IvG over. Hij onderhandelde over die overname met Robbert Boonk, toen nog directeur van IvG en onderhandelaar namens het cvb.

In januari 2014 bereikten de hogeschool en Post mondeling overeenstemming en stelden ze de overnamedatum vast op 1 januari 2014. Post gaf als productgroepmanager al leiding aan de activiteiten die hij ging overnemen. Ondertussen werd de overname financieel, juridisch en administratief afgehandeld, hetgeen tot oktober duurde.

Toen Post de definitieve overeenkomst in oktober tekende, nam hij de activiteiten formeel met terugwerkende kracht vanaf januari over, terwijl hij in feite al vanaf januari ondernemer was. De voorwaarden die Wim Post bedong zijn simpelweg gekopieerd bij de overname van Robbert Boonk, terwijl Boonk feitelijk pas op 1 december ondernemer is geworden.

Olmo Linthorst

 

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

2 Responses to Privaat onderwijs (plus winst) gratis naar ex-directeur

 1. Wat goed dat Profielen hier aandacht aan besteedt! Diverse mensen bij IvG hebben zich nogal verbaasd (en boos gemaakt) over de hele gang van zaken. Nu blijkt dat het NOG erger is dan gedacht: zie het zinnetje: “Het vertrek van Boonk is in een andere overeenkomst geregeld, zegt Roelof, maar dat staat los van deze overname.” Betekent dit dat de Roodridder Breederode (zoals hij zich trots presenteerde in zijn afscheidsmail) NOG meer van de hogeschool cadeau heeft gekregen?
  En dat terwijl hij maar enkele jaren bij de HR heeft gewerkt en bij IvG zo weinig overtuigend was dat hij niet in aanmerking zou komen om Hans van der Moolen op te volgen en dus moest vertrekken! Maar HR heeft hem rijkelijk beloond door hem de best draaiende onderdelen van de Transfergroep cadeau te geven. Hij houdt zelfs een eigen kamer bij IvG…. en dat geldt voor bijna niemand van het personeel.

 2. Effe dat ik het goed begrijp: Iedereen kon het overnemen en in december geeft de directeur (IVG) aan dat er verlies gedraaid wordt. Logisch dat niemand zich als overname kandidaat meldt. Vervolgens neemt de directeur het zelf over en is er anderhalve ton winst …….

  Hoe kan het zijn dat dit gebeurt?
  Kennelijk wordt er nu een verliespost genomen door de HR en dat wordt dus betaald met maatschappelijk geld!

  Ik ben benieuwd welke vervolgactie de CMR en het CvB hieraan gaat verbinden.

 

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 5. Geen commerciële boodschappen.
 6. Niet op de man/vrouw spelen.
 7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top

%d bloggers like this: