Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
20 april 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Cmr fel tegen hoger bsa bij verpleegkunde

Gepubliceerd: 7 June 2016 • Leestijd: 2 minuten en 35 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

De opleiding verpleegkunde wil in 2016/17 intensiever onderwijs combineren met een bsa van 52 punten in het eerste jaar. Maar de medezeggenschapsraad (cmr) wees het verzoek om het bsa met vier punten te verhogen gistermiddag af.

Illustratie met spuit

Van de zestien aanwezige leden stemden er maar twee voor het voorstel van het collegebestuur. De tegenstemmende meerderheid is niet zozeer tegen de onderwijsvernieuwingen bij verpleegkunde, maar is vooral boos dat het collegebestuur met het verzoek eerder gemaakte afspraken schendt.

Kritisch

Die afspraken dateren van een jaar geleden toen het onderwijsinstituut COM en de opleiding industrieel productontwerpen (ipo) om een hogere bsa vroegen. De cmr was uiterst kritisch en stemde pas in nadat het college had toegezegd dat er pas na een positieve evaluatie bij COM en ipo echt toekomst zou zijn voor een hoger bsa. Een evaluatie na een jaar.

‘Dit valt rauw op ons dak’, foeterde Joeri Tilman gistermiddag. ‘We zouden eerst evalueren. Afspraak is afspraak.’ Studentlid Selcuk Durak was ‘diep, diep teleurgesteld’ en Petra van Gelderen wond zich vooral op over het feit dat de cmr pas eind april is geïnformeerd over de plannen van verpleegkunde. ‘Terwijl ze er al twee jaar mee bezig zijn.’

Sabbatical

Collegebestuurder Jan Roelof, op de eerste dag van de sabbatical van Ron Bormans woordvoerder op dit dossier, stelde dat in deze kwestie vooral de imr (instituutsmedezeggenschapsraad) de gesprekspartner is. ‘Zouden jullie dan in een eerdere fase onvolledige plannen willen ontvangen?’

Tegen het afspraak-is-afspraak-verwijt kon Roelof slechts inbrengen dat er voor COM een evaluatie na tien weken ligt en dat de uitval van eerstejaars bij ipo‘spectaculair’ lijkt te dalen. ‘Daar moeten we het mee doen’, meende de collegebestuurder die verder vertelde dat verpleegkunde het moeilijk heeft gehad, zich heeft verbeterd en nu met een goed plan toe is ‘aan een nieuwe stap’. Roelof: ‘En het team van verpleegkunde staat erachter. Ook daarom maken wij er ons hard voor.’

Heel teleurgesteld

Het pleidooi van Roelof maakte bij de cmr weinig indruk en de raad stemde in meerderheid tegen (11 tegen, 3 blanco, 2 voor), waarna Roelof vertelde ‘heel teleurgesteld’ te zijn dat hij dit nieuws aan de mensen van verpleegkunde moest gaan vertellen.

Als een gebeten hond reageerde daarna Brian van der Sluijs, voorzitter van de studentengeleding van de raad. ‘U doet nu of het onze schuld is, terwijl u het zelf heeft veroorzaakt. U heeft tegen de afspraken in gehandeld. We moeten eerst goed evalueren.’

Herzien voorstel

De mogelijkheid bestaat dat het college binnen enkele weken met een herzien voorstel komt. Collegevoorzitter Bormans vertelde eerder dat de onderwijsvernieuwingen wat hem betreft niet afhankelijk gemaakt zouden moeten worden van de hogere bsa.

Jos van Nierop

Teleurstelling bij verpleegkunde
Els de Bock is bij verpleegkunde onderwijsmanager. Ze was aanwezig bij de cmr-vergadering en zegt na afloop ‘heel teleurgesteld’ te zijn. ‘Vooral voor het team en de studenten. We hebben er samen zo hard aan gewerkt afgelopen jaar. En het is ook heel treurig voor onze eigen imr en opleidingscommissie: de cmr passeert beide geledingen’, stelt De Bock die vindt dat de cmr onderwijsvernieuwing binnen de hogeschool heeft geblokkeerd ‘vanwege procedurele afspraken’. De Bock: ‘We gaan nu verder kijken naar het wat en hoe van ons komende jaar 1.’ Instituutsdirecteur Hans van der Moolen deelt de teleurstelling: ‘Jammer dat er niet gekeken is naar de inhoud van het vernieuwde programma. Daar is heel goed over nagedacht en studenten zouden de grote winnaars zijn. Bijzonder dat medezeggenschap op deze wijze vorm krijgt.’
‘Bsa overal naar 52 punten’
Het collegebestuur overweegt om in de toekomst een hogeschoolbreed bsa van 52 punten in te stellen. ‘Daar denken we over’, vertelde collegebestuurder Jan Roelof na een vraag daarover van cmr-lid Joeri Tilman. Roelof: ‘Dat zijn dan 52 punten, maar wel inclusief compensatiemogelijkheden.’ Nu moeten eerstejaars bij de meeste opleidingen nog 48 studiepunten halen.  Roelof: ‘De stelregel om naar 52 punten te gaan is wel dat een opleiding een goede onderwijsvisie heeft. Dat er dus een goed plan ligt.’

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

7 Responses to Cmr fel tegen hoger bsa bij verpleegkunde

 1. Weer een mooi staaltje journalistiek, jammer dat het stuk niet goed het beeld weerspiegelt waar het daadwerkelijk om gaat. Ik ben zeker niet tegen onderwijsvernieuwing en ik vind het ook jammer voor Verpleegkunde, maar als je wilt dat het beleid wordt dat 52 punten de norm wordt, zorg dan voor een goed onderbouwd plan om dat uit te voeren.
  De CMR heeft (terecht) naar het grote plaatje gekeken en niet naar 1 specifieke opleiding. Welke opleidingen volgen er nog meer? En gaan we daar voor elke opleiding apart over vergaderen? Want de woorden: “ik ben voor onderwijsvernieuwing zijn niet genoemd.”
  Het gehele proces, waarbij de CMR als allerlaatste mag aansluiten, is niet goed gegaan. Er is geheel niet teruggekomen op de afspraak om de BSA ongemoeid te laten, maar daarvoor in de plaats komt een plan van IVG.
  Begin met het openbreken van de afspraak en bijbehorende discussie, zet het nieuwe beleid aan, vraag instemming van de CMR en bij positief advies, kunnen alle opleidingen kunnen naar een hoger BSA. Bovendien lopen er twee experimenten waarvan de uitkomsten niet eens duidelijk zijn. Voor verpleegkunde is dit trouwens HET moment om hun onderwijsvernieuwing door te voeren met een BSA van 48 punten. Als het jaar daarop de BSA verhoogd wordt naar 52 punten, dan heb je precies 1 knop veranderd.
  Het is spijtig dat Verpleegkunde onterecht dacht dat deze BSA erdoorheen zou komen. Dat zorgt voor teleurstelling. Er is afgesproken met het CvB om in september met elkaar om de tafel te gaan zitten om het proces te bespreken voor een BSA verandering, dit proces te borgen en het bijbehorende beleid te bespreken. Wat mij betreft een zeer goede uitkomst. Dit zorgt namelijk dat de weg vrij wordt gemaakt voor andere BSA’s, zonder dat elke opleiding individueel getoetst moet worden. Dat is namelijk geen taak van de CMR en op die stoel wil ik niet gaan zitten. Ik kan mij dus goed vinden in de uitspraak: “het is ook heel treurig voor onze eigen imr (van IVG) en opleidingscommissie”.
  met goede afspraken omtrent het proces had dit makkelijk voorkomen kunnen worden. De CMR is hier geen veroorzaker van. Hier moet naar het CvB gekeken worden.

 2. Hear, hear Joeri! Ik heb zelfs gezegd ‘wie is de cmr om tegen onderwijsvernieuwing te zijn, als de opleiding volledig achter de plannen staat?’. Maar dat betekent wel dat je eerst eerder gemaakte afspraken openbreekt en hier met elkaar een goede discussie over voert. Daar hadden directie IVG en het CvB het hele afgelopen jaar de tijd voor, maar ze hebben er voor gekozen om dit pas op het laatste moment te doen. Draagvlak voor plannen valt of staat met het tijdig meenemen van je stakeholders in het proces. Zorgvuldige bestuurlijke besluitvorming staat aan de basis van kwaliteitszorg. Ik begrijp dat de collega’s bij IVG teleurgesteld zijn, maar het is niet de cmr die hier onderwijsvernieuwing blokkeert…

 3. De teleurstelling bij de opleiding verpleegkunde is te begrijpen. Het is echter niet waar dat de CMR geen aandacht heeft gehad voor de inhoud: Wim Nas en ik hebben vorige week voor de CMR-leden een presentatie gegeven over de uitgangspunten van het programma, met behulp van dia’s van professor Cohen-Schotanus en het boekje ‘Studiesucces bevorderen: het kan en is niet moeilijk’. Elk CMR-lid heeft een exemplaar van het boekje gekregen.

  We hebben dat in principe niet gedaan om de vernieuwingen bij verpleegkunde te beoordelen (dat is niet de taak van de CMR), maar omdat er ook elders binnen de HR, en trouwens in heel Nederland, wordt nagedacht over dergelijke programma’s. Een hogere BSA-norm is daar een onderdeel van. Wildgroei dreigt nu m.b.t. de BSA-norm, waarvan ooit afgesproken is dat die voor alle studenten in de HR gelijk zou zijn.

  Over nieuwe inzichten m.b.t. de BSA-norm valt best te praten, zelfs met de CMR (!), maar begin dan met dat gesprek en confronteer de CMR niet – tegen de afspraken in – vlak voor de zomervakantie met weer een opleiding die een uitzondering moet gaan vormen op de algemene regel.

  Ik verheug me op het gesprek in september.
  Maartje Fokkema (CMR-lid)

 4. In het artikel en de reacties daarop wordt gesuggereerd dat we als CvB afspraken schenden die eerder gemaakt zijn. Dat is niet het geval. We zijn vorig jaar van start gegaan met twee opleidingen die binnen een totaalpakket aan onderwijsvernieuwing ook een hogere BSA met compensatie hebben geïntroduceerd.

  Gezien de positieve ontwikkelingen bij IPO en het enthousiasme van het verpleegkunde team, dat een goed doordacht plan heeft en dat lijkt op dat van IPO, hebben we de CMR om ruimte gevraagd om naast het technische en economische domein ook in het medische domein een vergelijkbare onderwijsvernieuwing neer te zetten.

  Gegeven de goede planvorming en het commitment van het team, het grote draagvlak voor het voorstel bij de onderwijscommissie en de IMR van het instituut, hebben we gemeend dit voor te moeten leggen aan de CMR. Het is wel heel erg jammer dat deze onderwijsvernieuwing dan afketst op ‘afspraak is afspraak’ en we in overleg niet de ruimte kunnen vinden voor een extra experiment.

  Het CvB gaat hierover graag verder in gesprek met de CMR.

  Jan Roelof
  lid College van Bestuur

 5. Gaan we nu allemaal proberen ons gelijk te halen via reacties op artikelen in Profielen on-line?
  Dat lijkt me zeer ongewenst. Als iedereen het grotere doel voor ogen heeft nl. een betere hogeschool neerzetten voor alle studenten en medewerkers adviseer ik meer terughoudendheid in acht te nemen en andersdenkenden te respecteren. Dat zal het vinden van oplossingen dichterbij brengen. Op elkaars tenen gaan staan helpt niet echt.
  Fons van Maldeghem
  vz CMR

 6. No offense naar je stuk Jos, maar ik keek vooral erg uit naar de reacties er op, haha 😉
  Wat Fons zegt dus-> +1

  Iris

 7. De nuancering in het artikel ontbreekt, dus ik moest er wel op reageren. Wellicht een tactiek van profielen? Immers hoe meer het lijkt alsof het CvB en de CMR in de haren vliegen, hoe meer sensatie, hoe meer er gelezen wordt? Ik vond het afgelopen vergadering goed en respectvol lopen. Het foeteren zoals in de tekst staat, kan ik mij niet in vinden. Jan Roelof, ik zie uit naar het volgende gesprek. Als de CMR en het CvB goed met elkaar samenwerken, dan wordt de Hogeschool Rotterdam daar beter van. Een stevig gesprek hoort daar soms bij.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
 2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 6. Geen commerciële boodschappen.
 7. Niet op de persoon spelen.
 8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top