Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
3 juli 2020

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

De uitspraak: Oneens met ongeldig verklaard tentamen

Gepubliceerd: 27 June 2016 • Leestijd: 1 minuten en 23 seconden • Uitspraak

Mag je oude tentamenvragen verzamelen en ermee oefenen? De eerstejaars BIM uit deze zaak vindt van wel. Maar toen de oude vragen werden hergebruikt in het tentamen bedrijfskunde 2 en studenten de antwoorden dus al kenden, werd het tentamen ongeldig verklaard.

Klacht van: student instituut voor Bedrijfskunde (IBK)
Over: ongeldig verklaard tentamen
Uitspraak: ongegrond

Uit onderzoek van de examencommissie van IBK bleek dat 38 van de 40 vragen voorafgaand aan het tentamen bij de studenten bekend waren. Tijdens het maken van het tentamen heeft de samensteller gebruikgemaakt van vragen uit een eerder afgenomen tentamen. Meerdere studenten hadden ondertussen een databankje aangemaakt van deze vragen.

Ook de student die bezwaar maakt, heeft de vragen gekregen en gebruikt als oefenmateriaal. Hij ziet niet waarom dit niet zou mogen. Hoewel hij vanuit zijn eigen naam bezwaar aantekent tegen de beslissing van de examencommissie, is zijn beroepschrift medeondertekend door veertien andere BIM-eerstejaars.

De student is het niet alleen oneens met de ongeldigverklaring, maar is ook ontevreden dat hij hier zo laat over is geïnformeerd. Hij wil dat dit onder de aandacht komt van het instituut.

De student is ontevreden dat hij zo laat geïnformeerd is.

Volgens de voorzitter van de examencommissie is het zijn taak om de kwaliteit van de tentamens te borgen en een toets hoort nou eenmaal ‘representatief’ en ‘uniek’ te zijn. Dat was hier duidelijk niet het geval. Een groot deel van de studenten kende het gros van de vragen, waardoor de examencommissie niet anders kon dan het tentamen ongeldig verklaren. Van fraude is in deze zaak geen sprake, benadrukt de voorzitter wel. Door het nieuwe tentamen te laten gelden als eerste kans, hoopt de examencommissie de negatieve gevolgen van het besluit te beperken.

Het college van beroep voor de examens onderschrijft deze beslissing. Het beroep wordt dan ook ongegrond verklaard. Gelukkig voor de student heeft hij de nieuwe kans inmiddels gehaald.

Tegelijkertijd met deze zaak speelt nog een beroepszaak tegen IBK. Ook hierbij is een tentamen ongeldig verklaard omdat vragen zijn gebruikt uit een eerder tentamen. Bovendien waren in deze klas studenten die beschikten over het antwoordmodel. Ook deze student verliest het beroep, ondanks haar argument dat zij zelf geen informatie over het tentamen heeft verspreid en ook geen invloed heeft gehad op de beslissing van de examinator om oude vragen te hergebruiken.

Esmé van der Molen

Reacties

Laat een reactie achter

6 Responses to De uitspraak: Oneens met ongeldig verklaard tentamen

 1. Dus de studenten doen hun best om zo veel mogelijk te oefenen en zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de toets, maar worden daarvoor gestraft? Dat is toch van de zotte?! Misschien is het een idee om de ongelofelijk luie leraren die al 30 jaar dezelfde toetsen gebruiken op hun donder te geven?

  En hoe zit het dan wanneer vragen uit oefentoetsen ook terugkomen in de toets? Is de toets dan ook ongeldig? Daarnaast geeft deze uitspraak ook studenten niet het vertrouwen om naar voren te treden over de soms erbarmelijke omstandigheden qua bekende toetsvragen op hun opleiding. Is het bijvoorbeeld nog mogelijk dat toetsen achteraf ongeldig worden verklaard? Kunnen diploma’s/propedeuses worden ingenomen?

  Het is weer typisch HRO. Symptomen van een probleem direct de kop in drukken zonder de achterliggende oorzaak te willen bespreken. Niets aan de hand mensen, doorlopen!

 2. Ik vind het lichtelijk bizar dat studenten afgestraft worden voor het goed voorbereiden op een tentamen waarbij de school zelf er zorg voor heeft gedragen dat oude tentamens in de omloop kwamen. Dat de school zelf zorg droeg aan de verspreiding van de tentamens, zie ik gek genoeg niet in dit verhaal terug komen, typisch.

  Het gebeurt op universiteiten zo vaak dat tentamens mee naar huis gaan, dat is de normaalste zaak van de wereld. Bij ons kwamen oude vragen ook terug, maar de docenten die de nieuwe tentamens maakten, hadden gelukkig altijd de motivatie en inspiratie om slechts een minimum aan bekende vragen terug te laten komen.
  Waarom zouden studenten niet mogen oefenen met oude tentamens zodat ze een zo representatief mogelijk beeld krijgen van de vragen die ze kunnen verwachten?

  De school heeft zelf deze situatie in de hand gewerkt en legt nu het probleem neer bij hard studerende studenten! De hogeschool Rotterdam mag zich eens flink gaan schamen, deze hele situatie is ronduit belachelijk. Ik hoop maar voor alle studenten dat de hogeschool eens wat beter nadenkt voordat ze zomaar weer onterecht studenten gaan duperen die in hun volledige recht staan. Dit soort situaties zijn gewoon diep triest en zijn totaal geen motivatie voor alle eerlijke, hard lerende studenten. Ontzettend triest, ontzettend jammer.

 3. Met referte aan deze passage het volgende.
  “Volgens de voorzitter van de examencommissie is het zijn taak om de kwaliteit van de tentamens te borgen en een toets hoort nou eenmaal ‘representatief’ en ‘uniek’ te zijn. Dat was hier duidelijk niet het geval.”

  Het valt mij op dat de examencommissie hier geen verantwoordelijkheid neemt voor haar kennelijke eigen nalatigheid. De vraag rijst immers hoe een dergelijk ongeschikt tentamen kon worden goedgekeurd door de examencommissie in de eerste plaats. De commissie geeft geen antwoord op deze hypothetische vraag. Het zou haar sieren dat wel te doen.

  Paul,
  Studentlid CMR / IMR IBK

 4. Hoewel het formeel de taak van de examencommissie is om de kwaliteit van de tentamens te borgen, mandateert zij deze taak in de meeste gevallen aan de toetscommissies. De leden van de examencommissie kunnen immers niet elk tentamen binnen het instituut tegen het licht houden. Deze toetscommissies horen zorg te dragen voor een adequate controle van de tentamens. Dat er in dit geval van een ‘adequate’ controle weinig terecht is gekomen, is zorgelijk en vormt (hopelijk) voor de examencommissie aanleiding om nog eens na te gaan of de toetscommissies naar behoren hun werkzaamheden uitvoeren.

 

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 5. Geen commerciële boodschappen.
 6. Niet op de man/vrouw spelen.
 7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Recente artikelen

Back to Top

%d bloggers like this: