Cover van nummer 139

Klik op de cover om het magazine te lezen of pak 'm uit de bakken.

Profielen | Profielen translated

Meer over:  

#ov-kaart #stufi #studietips #leenstelsel #buitenland #web app installeren

Moeten betalen voor een verplichte introductieactiviteit, mag dat?

Gepubliceerd: 19 August 2016 • Leestijd: 1 minuten en 51 seconden • Nieuws

Over de inhoud van je opleiding gaat het niet maar de introductieactiviteiten bij – onder andere – civiele techniek zijn wel verplicht. Je verdient er een studiepunt mee. Kosten: 50 euro. Maar mag de opleiding er wel geld voor vragen?

De recente casus tegen het hardcopy moeten inleveren van werkstukken, zorgde ervoor dat studentenraad, het collegebestuur en de juristen van de HR weer even goed naar de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn gaan kijken. Die wet heeft als uitgangspunt dat studenten collegegeld betalen en in ruil daarvoor onderwijs kunnen volgen. Voor zaken die bij dat onderwijs horen, mag de onderwijsinstelling geen extra geld vragen.

Onderwijsprogramma

Maar er zijn uitzonderingen op die wet, werd eerder duidelijk en wordt nu weer duidelijk. De vraag is: mag de opleiding geld vragen voor iets (in dit geval de introductieactiviteiten) dat deel uitmaakt van het onderwijsprogramma? ‘Ja’, reageert hogeschooljurist Luc Petersen.

‘Uit de brief van de minister van OCW van 28 april 2015 blijkt dat opleidingen geld mogen vragen voor activiteiten zoals summerschools en introductiedagen. Het gaat dan om kosten voor extra diensten en voorzieningen.’

Onmisbaar

Door er een studiepunt op te plakken maakt de opleiding de introductieactiviteiten ‘onmisbaar’ waarmee er wél een eigen bijdrage gevraagd mag worden. Brian van der Sluijs, voorzitter van de studentenraad noemt het ‘lekker makkelijk’ dat de opleiding aan de activiteit een studiepunt koppelt. ‘Ik vind dat er gewoon een kosteloos alternatief moet zijn, dat lijkt mij duidelijk.’

Van dat laatste gaat ook de WHW uit. ‘Als de activiteiten verplicht zijn en er zijn kosten mee gemoeid, dan is de lijn dat de opleiding in beginsel een kosteloos alternatief moet bieden aan de student voor wie de kosten bezwaarlijk zijn’, vertelt Petersen die niet zegt te kunnen beoordelen of de activiteiten onmisbaar zijn.

Alternatief

Inmiddels is duidelijk dat IGO, het onderwijsinstituut waar civiele techniek onder valt, de betreffende studenten zo’n kosteloos alternatief aanbiedt. Instituutsdirecteur Wijnand van den Brink: ‘Indien er financiële problemen zijn en de student niet aan deze verplichting kan voldoen, wordt er een alternatief geboden; er wordt altijd in overleg met de student naar een oplossing gezocht. Overigens hebben we het tot nu toe nog niet aan de hand gehad.’

Bij het aan te bieden alternatief moet gedacht worden aan een opdracht waarbij gewerkt wordt aan competenties die onderdeel uitmaken van het vak studieloopbaancoaching, vertelt Van den Brink. ‘Dat is anders van aard dan de introductiedagen, maar zoals gezegd is het nog niet voorgekomen.’

Elkaar leren kennen

Van den Brink en de opleidingen vinden het sowieso belangrijk dat studenten wél aan de introductie meedoen. ‘Het doel van de introductieweek is om je klasgenoten te leren kennen’, luidt de uitnodiging aan eerstejaars van civiele techniek. ‘We hebben gemerkt dat klassen met een goede binding in de klas het veel beter doen tijdens de opleiding. Daarom is het programma in de introweek volledig gericht op elkaar leren kennen en groepsbinding. Een week waarin je veel zult lachen en klasgenoten, docenten en ook ouderejaars leert kennen.’

Jos van Nierop

Reacties

Laat een reactie achter

5 Responses to Moeten betalen voor een verplichte introductieactiviteit, mag dat?

 1. Wat de jurist zegt klopt niet. Summerschools of introductiedagen zijn niet onmisbaar om een studie te voltooien, leveren geen studiepunten op. Als er studiepunten meegemoeid zijn, mag geen extra bijdrage worden gevraagd.

 2. Een aantal jaar heb ik ook deze ´verplichtte´introductiedag gehad.
  Ik heb er na 5 jaar nog altijd geen studiepunt voor teruggezien, dus vraag me wel af of er een kern van waarheid is in wat er gezegd wordt dat we ervoor terugkrijgen.
  Verder is het uiteraard wel gezellig en leer je mede studenten van andere afdelingen en wellicht ook je eigen klasgenoten kennen.

  Kortom, je krijg wel een hele leuke kennismakingskamp boordevol leuke en gezellige activiteiten aangeboden, maar de belofte voor een studiepunt is eigenlijk niet waar.

 3. Ja, je moet verplicht meedoen aan een introductieweek. Als een argument om elkaar beter te leren kennen. Moesten ze vorig jaar wel bij mijn opleiding een introductieweek hebben…

 4. ‘Deze kosten houden geen rechtstreeks verband met het onderwijs en de student is dus vrij om al dan niet van deze diensten gebruik te maken. De instelling is vrij deze diensten al dan niet tegen betaling aan te bieden. Voorbeelden hiervan zijn: festiviteiten, het fonds studentenbelangen, het faciliteitenfonds, gastsprekers, sportdagen, koffie, thee, kantine, kopiëren, verzekeringen, waarborgsommen, het studentenpastoraat, deelname aan een summer school, introductiedagen, sportfaciliteiten en sportactiviteiten.’

  Een student heeft met introdagen volgens voornoemde brief de KEUZE of hij/zij deel wil nemen. Volgens deze brief zijn introductiedagen per definitie dus ‘misbaar’. Het antwoord is dus gewoon nee. Het mag niet. De student mag altijd kiezen en daarmee is er geen verplichting.

  Volgens deze brief heeft het niet eens een rechtstreeks verband met het onderwijs… mag je dan überhaupt wel studiepunten geven voor introductiedagen?

 5. @Brian Je hebt gelijk. Het is waarschijnlijk wel mogelijk om hier studiepunten voor toe te kennen als men tijdens de introductie, die bij sommige opleidingen een week duurt, bijvoorbeeld vaardigheden aanleert. Je komt dan echter opnieuw uit bij het principe van de minister dat hiervoor een kosteloos alternatief moet worden geboden.

  Tot slot wil ik toevoegen dat het mij onverantwoord lijkt om een alternatief te bieden voor zoiets als de introductie, in de vorm van een schriftelijke opdracht, zoals wordt gesuggereerd. Introducties zijn belangrijk, het is het eerste contact met de mensen waar je de volgende vier jaar mee doorbrengt. Een student die krap bij kas zit dan dwingen om te kiezen tussen nog hogere kosten – in veel gevallen een nog hogere schuld – en dat missen, vind ik beroerd management. Maak dit gewoon gratis.

 

Lees hier onze spelregels

Recente artikelen

Back to Top