Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
21 juli 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Zo test de HR of je een geschikte docent bent

Gepubliceerd: 12 December 2016 • Leestijd: 2 minuten en 52 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

Stel: Je werkt in het bedrijfsleven, maar je wilt weleens wat anders. Engels of wiskunde geven in het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld. Je hebt een hbo-diploma, maar geen lesbevoegdheid. Wat dan?

Dan kan je terecht bij het assessmentcentrum van de hogeschool om te kijken of je eventueel in aanmerking komt voor een zijinstroomtraject. Je doet een geschiktheidsonderzoek, een zogenaamd assessment, dat uitwijst of je geschikt bent om direct een aantal uur voor de klas te staan en binnen twee jaar een tweedegraads bevoegdheid te halen.

Peter Wildschut is coördinator van dit assessmentcentrum.

Hoe ziet zo’n assessment eruit?

Wildschut: ‘Eén van de belangrijkste onderdelen van het onderzoek is het samenstellen van een portfolio waarin je zichtbaar maakt hoe ver de beroepscompetenties van de docent al zijn ontwikkeld. Denk aan de competenties interpersoonlijk, pedagogisch, reflectie, vakinhoudelijk, organisatorisch, contact met de omgeving en de ouders. Je geeft één les die door de assessoren wordt beoordeeld, een interview over je portfolio, je bespreekt de lesvoorbereiding en de les zelf en je voert een reflectiegesprek over de gegeven les.’

‘Laten we even bij het voorbeeld blijven van de man uit het bedrijfsleven die Engels of wiskunde wil gaan geven. Om voor een zijinstroomtraject in aanmerking te komen, moet hij al minimaal acht uur lesgeven in het vak waarvoor hij zijn bevoegdheid wil halen. Er wordt in kaart gebracht wat hij wel en niet in huis heeft en dan wordt er een scholingsprogramma opgesteld waarmee hij binnen twee jaar zijn lesbevoegdheid kan halen. De school waar hij al een paar uur werkt, vraagt vervolgens subsidie van maximaal 20.000 euro aan voor zijn om- of bijscholing. Het kan ook zijn dat de kandidaat nog te veel moet doen om die lesbevoegdheid in twee jaar te halen. In dat geval krijgt hij het advies om de opleiding in deeltijd te gaan volgen.’

Een ander voorbeeld: Je bent machinist op de grote vaart, hebt geen hbo-diploma en ook geen lesbevoegdheid, maar het scheepvaart- en transportcollege zou graag willen dat je gaat lesgeven aan de nieuwe generatie scheepvaarders en je hebt daar zelf ook wel oren naar.

Wildschut: ‘Voor hem hebben we een speciaal traject: het pedagogisch didactisch getuigschrift. Daarmee kunnen mensen die niet-reguliere vakken (willen) geven (zoals wiskunde, Nederlands, economie of Engels) een zogenaamde startbekwaamheid verwerven voor het mbo. Zij kunnen bij ons een certificaat halen waaruit blijkt dat zij een hbo-werk- en denkniveau hebben. Wij verzorgen het assessment daarvoor. Het vervolgtraject is hetzelfde als bij de bedrijfskundige die Engels of wiskunde wil gaan geven: hij moet al een aantal uur lesgeven en de school vraagt subsidie aan voor maximaal 20.000 euro.’

‘Jaarlijks nemen we ongeveer 50 van deze intakeassessment af.’

Zijn er ook nog andere assessments?

‘Ja, onze corebusiness is het afnemen van assessments bij de lerarenopleidingen, zo’n 700 per jaar. Daarom is onze thuisbasis ook het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL).

‘We beoordelen alle derde- en vierdejaarsstudenten. Bij de derdejaars beoordelen we of ze klaar zijn voor hun lio-stage (leraar in opleiding). Een lio kan namelijk met begeleiding op afstand lesgeven in het basis-, voortgezet-, beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Vandaar dat daar een screening aan voorafgaat. In het vierde jaar wordt beoordeeld of de studenten klaar zijn om de arbeidsmarkt op te gaan. Dit noemen we een startbekwaam-assessment.’

‘Daarnaast verzorgen we ongeveer 350 assessments voor de niet-bevoegde docenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs (voor insiders de bko/mko en sko) en kunnen we onderzoek doen naar de bepaling van het hbo-niveau van onderwijzend en ook niet-onderwijzend personeel, én van mensen die een masteropleiding willen volgen zonder dat ze een hbo-getuigschrift hebben. En we organiseren ook assessorentrainingen voor docenten van de HR en voor docenten van onze stagescholen. Daarbij gaat het om onafhankelijk leren beoordelen en helder en duidelijk rapporteren.’

Er kan veel van zo’n assessment afhangen. Wordt er weleens een negatief advies gegeven aan bijvoorbeeld een student in het laatste jaar van de lerarenopleidingen?

‘Onze assessoren zijn onafhankelijk, dus dat gebeurt gelukkig niet vaak, maar weleens, ja. Het kan zelfs in het belang van de kandidaat zelf zijn om een negatief advies te geven. Handjeklap, daar beginnen we niet aan, nee. Dat doen we niet. De kwaliteit van het onderwijs staat voorop.’

Dorine van Namen

Het assessmentcentrum van de Hogeschool Rotterdam is, als enige, Hobéon gecertificeerd. Dat wil zeggen dat de vakbekwaamheid onpartijdig is vastgesteld. In het voorjaar van 2017 gaat het assessmentcentrum opnieuw het certificeringstraject in.
Dit artikel wordt je aangeboden door Profielen, het nieuwsmedium van de Hogeschool Rotterdam. Like what you see? Like ons dan op Facebook en blijf via je eigen tijdlijn op de hoogte van het laatste nieuws. Liever een nieuwsbrief? Meld je hier aan voor een wekelijkse update.

 

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

One Response to Zo test de HR of je een geschikte docent bent

 1. In een artikel van 12 december j.l in Profielen stelt Peter Wildschut (manager assessmentbureau) …. ‘Voor hem hebben we een speciaal traject: het pedagogisch didactisch getuigschrift. Daarmee kunnen mensen die niet-reguliere vakken (willen) geven (zoals wiskunde, Nederlands, economie of Engels) een zogenaamde startbekwaamheid verwerven voor het mbo.
  Graag wil ik dit rectificeren, de student/deelnemer aan het PDG kan ook een PDG volgen wanneer hij(zij) de door Peter Wildschut benoemde “reguliere” vakken geeft, wanneer de werkgever vindt dat hij over voldoende skills bezit om dit vak te geven, zo hebben wij van Post HBO, studenten in onze PDG’s die rekenen, Nederlands, Duits, Engels etc. geven zonder in het bezit te zijn van een certificaat startbekaamheid van de tweedegraads lerarenopleiding.
  Belangrijker nog is het feit dat de studenten/deelnemers van het PDG geen startbekwaamheid verwerven. Het is geen tweedegraads opleiding. Het is een getuigschrift, aan dit getuigschrift is benoembaarheid in een vast dienstverband als docent in het MBO verbonden zoals beschreven in hoofdstuk 4, titel 2 van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs). De deelnemer is dus benoembaar iets anders dan een startbekwaamheid. Daarvoor moet deze student nog een tweedegraads lerarenopleiding volgen.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
 2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 6. Geen commerciële boodschappen.
 7. Niet op de persoon spelen.
 8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top