Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
22 mei 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Commissie Studiesucces: Over 3 jaar bij alle HR-opleidingen 60 punten-bsa

Gepubliceerd: 7 March 2019 • Leestijd: 3 minuten en 39 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

Donderdagochtend presenteerde de commissie Studiesucces haar adviesrapport. De belangrijkste aanbeveling: ‘We adviseren dat de Hogeschool Rotterdam ernaar streeft om over drie jaar bij alle opleidingen een bsa-norm van 60 punten te hanteren’. Die bsa-norm moet dan wel onderdeel zijn van een integrale onderwijsaanpak, stelt de commissie.

Cover adviesrapport studiesucces

De laatste jaren is er veel discussie over het aantal punten dat studenten in hun eerste jaar moeten halen om geen negatief bindend studieadvies (bsa) te krijgen. Op de HR hebben bijna alle opleidingen een norm van 48 punten, alleen studenten van het instituut COM (commercieel management) en van de opleiding industrieel product ontwerpen (ipo) moeten meer punten halen in jaar 1 om door te mogen naar de hoofdfase. Voor de opleidingen van COM ligt de bsa-norm op 60 punten en bij ipo op 52.

Onafhankelijke commissie

Het 60-punten bsa bij COM en ipo bleek na invoering in 2015/16 een succes en in navolging hiervan wilden andere opleidingen, zoals verpleegkunde en fysiotherapie, hun bsa-norm ook opschroeven. Daar stemde de medezeggenschapsraad (cmr) echter niet mee in.

Het college van bestuur (cvb) stelde samen met de cmr een onafhankelijke commissie in om te onderzoeken welke maatregelen bijdragen aan studiesucces. Die commissie, onder leiding van lector Studiesucces Ellen Klatter, heeft vandaag haar advies gepresenteerd.

Meer studiesucces

Op basis van wetenschappelijk onderzoek, de rendementscijfers en gesprekken met ruim 400 leden van de hogeschoolgemeenschap (studenten, docenten, managers, decanen, experts, lectoren, cmr-leden en het cvb) concludeert de commissie dat een hogere kwaliteit van onderwijs tot meer studiesucces leidt én een hoge norm voor het bsa legitimeert.

Klatter: ‘Bij opleidingen die een bsa van 48 punten hanteren, is het diplomarendement na 5 jaar slechts 38 procent. Dat is een probleem. Maar ik snap het wel: als je in het eerste jaar 48 punten haalt, moet je in het tweede jaar 72 punten halen om weer op schema te komen. Je ziet dat veel studenten die achterstand niet meer kunnen inhalen.’

De cijfers bij COM en ipo liggen anders. Vier jaar geleden startten daar de eerste cohorten studenten met een bsa-norm van 60 of 52 punten. Momenteel ligt bij COM ongeveer 70 procent daarvan op schema. Deze studenten kunnen dus dit jaar afstuderen.

‘Niet zomaar te kopiëren’

Een hogere bsa-norm lijkt dus een goede remedie tegen studievertraging. De commissie benadrukt echter dat het verhogen van het aantal te behalen studiepunten pas zin heeft als het hele onderwijsprogramma daarop wordt aangepast. Klatter: ‘COM- en ipo-docenten lieten weten dat hun model niet zomaar te kopiëren is naar andere opleidingen. De opleidingen hebben met hun teams aan een gezamenlijke missie en onderwijsvisie gewerkt. Iedere opleiding heeft z’n eigen uitdagingen en het is belangrijk dat de teams daar zelf mee aan de slag gaan.’

Een van de grootste problemen die de commissie signaleert, is de studeerbaarheid van het programma. Het wordt studenten soms wel lastig gemaakt om in een jaar hun propedeuse te halen, omdat er binnen de opleiding een gebrek aan samenhang, aan ‘constructive alignment’ is.

Klatter legt uit: ‘Als je een huis bouwt, huur je verschillende specialisten in. Voor het maken van de bouwtekeningen, het bouwen van het huis en het aansluiten van de verwarming. In dit proces heb je iemand nodig die het overzicht houdt. Die ervoor zorgt dat alles op het juiste moment gebeurt en dat de specialisten elkaar niet in de weg zitten. Bij sommige opleidingen ontbreekt dat overzicht. Een voorbeeld: We horen geregeld van studenten die nominaal studeren dat zij een overvol laatste jaar hebben. Stage, assessments, vakken en het afstudeeronderzoek vechten om aandacht. Dat is bijna vragen om moeilijkheden.’

Compenseren moet kunnen

De commissie beveelt een heel aantal maatregelen aan die eraan bijdragen dat opleidingen hun onderwijsdoelen kunnen behalen. Voor het curriculum raadt de commissie onder andere aan: ‘kortcyclisch blokonderwijs, spreiding van toetsen, kleinschalig én ontwikkelingsgericht onderwijs, integratie van kennis- en praktijkonderdelen, contextrijk en betekenisvol leren, het binden van studenten op de inhoud en het aangaan van persoonlijke relaties’.

De commissie adviseert ook compensatoir toetsen. Vooral deze mogelijkheid tot compenseren is volgens Klatter enorm belangrijk: ‘Als je een bsa van 60 punten invoert, moet je studenten wél de ruimte geven om af en toe een foutje te kunnen maken. Dit kan door studenten de mogelijkheid te geven onvoldoendes te compenseren met voldoendes voor andere vakken. Op deze manier krijgen ze de mogelijkheid om te falen én te excelleren in vakken waar ze goed in zijn.’

De kernboodschap uit het adviesrapport is pittig. Klatter: ‘Als het bestuur het studiesucces wil verbeteren, moet er gestart worden met de kwaliteit van het onderwijs. En dat begint in de docententeams, want daar werken de mensen die het onderwijs inrichten en met deze aanbevelingen aan de slag moeten.’

‘Aanpak kan per opleiding verschillen’

Cvb-voorzitter Ron Bormans reageerde donderdag positief op het rapport en gaf aan dat het bestuur zich gesteund voelt door het advies van de commisie: ‘Je moet nooit geïsoleerd over het bsa willen praten. Het vraagstuk wordt door de commissie dan ook terecht ingebed in een pakket van onderwijskundige maatregelen. Het bestuur heeft eerder, in het overleg met de cmr, aangegeven de uitkomst van het rapport meer dan serieus te willen nemen. Ook omdat het vrij uniek is dat cvb en cmr samen gefungeerd hebben als opdrachtgever. Dat doen we dus ook. De aanpak zal evenwel per opleiding verschillend kunnen zijn, dus we moeten ook niet uitsluiten dat het bsa per opleiding kan verschillen. Ik vind het in ieder geval prettig om te zien dat er in de gesprekken op een ontspannen manier over het bsa is gesproken en het daarin niet verabsoluteerd wordt.’

Het cvb bespreekt het adviesrapport van de commissie Studiesucces binnenkort met de cmr. Op basis daarvan worden de vervolgstappen bepaald.

Geïnteresseerden kunnen het volledige rapport ‘Grip op studiesucces’ hier nalezen.

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

10 Responses to Commissie Studiesucces: Over 3 jaar bij alle HR-opleidingen 60 punten-bsa

 1. Mooi artikel. Is er een manier om aan het gehele onderzoeksrapport te komen? Ik ben als SLC-er benieuwd naar alle uitkomsten.

 2. Geldt dit ook, mocht het over 3 jaar ingevoerd zijn, voor AD-opleidingen?

 3. Hi Keith,
  of en hoe dit advies wordt geïmplementeerd, is nog niet duidelijk. Het adviesrapport is vandaag gepresenteerd en het college van bestuur en de cmr moeten nog met elkaar in gesprek over de adviezen en hoe die (eventueel) toegepast gaan worden. Dus wat er gaat gebeuren en of dat ook voor de AD’s geldt is nog niet bekend.
  Grts Tosca

 4. Ik snap niet wat hier precies het doel van is. Als je de eis strenger maakt zullen er meer leerlingen afvallen in jaar 1. Er zullen minder klassen over blijven wat kan helpen helpt als er een tekort is aan leraren en leerlingen zullen meer tijd hebben met docenten. Maar het onderwijs wordt zelf niet beter. En vooral studenten die blijkbaar moeite hebben met het halen van hun studie worden laten vallen in plaats van geholpen. Het lijkt mij belangrijker te kijken naar waarop studenten moeite hebben met hun studie en dat aan te pakken.

 5. Hi Sven,
  Het is doel is juist uitval verminderen. En de opleidingen com en ipo bewijzen dat het werkt. Onderaan het artikel staat een link naar het hele adviesrapport. Ik kan je aanraden het te lezen als je geïnteresseerd bent in de motieven van de commissie.
  Grts Tosca

 6. De commissie concludeert dat een hogere kwaliteit van onderwijs (tot meer studiesucces leidt én) een hoge norm voor het bsa legitimeert.
  Dat begrijp ik niet: wat heeft de norm te maken met de onderwijskwaliteit? Is het echt zo dat we vinden dat de norm naar beneden moet, als de onderwijskwaliteit minder hoog is? (“beste student: je hebt de cursusdoelen niet gehaald, maar ons onderwijs had beter gekund, en daarom krijg je toch een voldoende”…).
  Als de onderwijskwaliteit hoger wordt, is de kans op slagen groter, akkoord. Echter: een bsa is volgens mij bedoeld om een student te laten weten dat het geen goed idee is om de studie te vervolgen, omdat de resultaten van die student in het eerste studiejaar zeer aannemelijk hebben gemaakt dat er een mismatch is tussen de opleiding en de student (althans, op dat moment…). Kunnen we echt wel concluderen dat die mismatch er is, als de norm zo hoog wordt gezet?

 7. Binding, samenwerking, karakter-, culturele- en opleidingsaansluitingsverschillen & planning- en zelfstudievaardigheden in het eerste jaar aanpakken terwijl 40-60% van je klas vertrekt, je thuissituatie niet optimaal is en je psychische gezondheid ook niet stereotype “als je jong bent gaat alles nog goed” is, is nogal ambitieus. Rising to expectations is een ding, maar wel met vaak vallen en opstaan en daar is geen ruimte voor, als er wat gebeurd is of gebeurt wordt je heel snel onrendabel. Straks kunnen toekomstige studenten alleen succesvol studeren als ze uit een goed georganiseerde silver spoon familie komen.

  Ik mis overigens de financiele belangen die een opleiding of de hogeschool heeft bij nominaal studeren. Of een antwoord op de vraag “voor wie is een hoog studietempo goed” of “voor wie is half studietempo/dubbele studiejaren nadelig”?

 8. De leesbaarheid is niet echt optimaal. en ik zou graag stukken ervan willen printen. bij voorbaat dank.

 9. Hi Dennis,

  Kan je mij en mijn collega Darice (onze online toegankelijkheidsexpert) vertellen wat er volgens jou mis is met de leesbaarheid.
  Zwarte letters op een witte achtergrond, dat zou toch vrij leesbaar moeten zijn.

  En de tekst is nog gemakkelijk te printen, als je hem aan jezelf mailt (paarse blokjes onderaan het artikel) kan je ‘m daarna zonder vormgeving printen.

  Grts Tosca
  Hoofdredacteur Profielen

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
 2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 6. Geen commerciële boodschappen.
 7. Niet op de persoon spelen.
 8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top