Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
29 oktober 2020

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Discussie over extra ‘coronaonderzoek’ diploma’s

Gepubliceerd: 1 July 2020 • Leestijd: 2 minuten en 0 seconden • Nieuws

Als het aan het college van bestuur ligt, komt er in de Hogeschoolgids een nieuwe passage waarin wordt gesteld dat een examencommissie ‘in het licht van de coronaomstandigheden’ extra onderzoek kan doen voordat een student z’n diploma krijgt.

De centrale medezeggenschapsraad (cmr) is echter niet blij met deze nieuwe passage. Afgelopen maandag ging de raad voor de tweede maal met het collegebestuur in discussie, maar de twee partijen kwamen er wederom niet uit.

Het gaat om de volgende tekst die in de Hogeschoolgids zou moeten komen:

‘In geval de examencommissie er in het licht van de coronaomstandigheden onvoldoende zeker van is dat de getroffen aanpassingen inzake toetsing hebben geleid tot voldoende kwalificatie van het niveau van de student, kan een door de examencommissie zelf te verrichten onderzoek ingezet worden naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. Gegeven het belang en de impact van een dergelijke uitzonderlijke stap dient het onderzoek kenbaar gemaakt te worden bij de toets- en opleidingscommissie alsook de instituutsdirectie.’

Extra slot op de deur

Het collegebestuur beschouwt de passage als ‘extra slot op de deur’. Bormans, drie weken geleden in de cmr-vergadering: ‘We hebben de afgelopen maanden van alles opnieuw uit moeten vinden. Mogelijk is er daarbij iets tussendoor geglipt.’ Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan toetsvormen die zijn veranderd en daarmee niet meer aan het vereiste niveau voldeden.

‘Maar’, wierp cmr-lid Michael Schelvis gisteren tegen, ‘de toetsvormen zijn toch al getoetst door de examencommissies? En als het om plagiaat of fraude gaat, bestaan daar toch al mogelijkheden voor om dat aan te pakken?’ Schelvis vreest daarbij dat de extra passage door examencommissies verschillend zal worden geïnterpreteerd.

‘Examencommissies ingekaderd door vastgestelde regels’

Collegevoorzitter Ron Bormans bestrijdt dat. ‘Ik heb moeite met het geschetste beeld dat de examencommissies alle kanten opschieten. Dat kan niet, hun handelen is ingekaderd door vastgestelde regels.’ Daarnaast is het extra onderzoek slechts bedoeld voor ‘hoogst uitzonderlijke gevallen, en alleen als ernstige twijfel bestaat over het niveau van de student’, stelt de bestuurder.

Er zijn de afgelopen maanden overigens al toetsvormen afgekeurd voordat ze gebruikt zouden worden maar mogelijk is daar – zoals Bormans eerder aangaf – ‘iets tussendoor geglipt’.

Ook zonder de passage kunnen de examencommissies, bij twijfel over de ‘kwalificatie van de student’, overigens ook een extra onderzoek verrichten. De wet geeft examencommissies ook nu al die bevoegdheid. ‘Het vastleggen van deze concretisering in de Hogeschoolgids in het licht van de coronaomstandigheden’, schrijft het cvb aan de cmr, ‘zorgt ervoor dat studenten hiervan op voorhand op de hoogte zijn’.

‘Rechtszekerheid student in het geding’

De cmr wil daar niet aan en vindt dat de rechtszekerheid van de student in het geding is. Voor de raad is het ook nog te onduidelijk hoe en in welke gevallen examencommissies zo’n extra onderzoek gaan uitvoeren. Schelvis: ‘En hoe ga je er als student tegen in verweer?’

Collegebestuur en cmr kwamen er na twee vergaderingen niet uit. Besloten is om de kwestie in een kleiner gezelschap nog eens te bespreken, om er daarna aanstaande maandag een besluit over te nemen.

Tekst: Jos van Nierop
Illustratie: Maus

 Wil je op vrijdag (rond lunchtijd) het heetste nieuws van afgelopen week in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

4 Responses to Discussie over extra ‘coronaonderzoek’ diploma’s

 1. Ik wil gewoon dat het voorbij is…
  Geen zorgen HR, we kunnen vrienden blijven hoor! En ik beloof te blijven schrijven!

 2. Oftewel als je je helemaal in het zweet hebt gewerkt, eindelijk bij je laatste gesprek hebt aangetoond dat je competent afgestudeerd bent, kan de examencommissie daarna nog gaan kijken of dat wel waar is.
  Klinkt leuk, maar niet heus…

 3. In de ‘Handreiking Examencommissies 2015’ van Vereniging Hogescholen (eenvoudig te vinden via Google) wordt op pagina 34 en 35 nader ingegaan op de bevoegdheid van examencommissies om zelf onderzoek te verrichten. Sowieso wordt aanbevolen om met deze bevoegdheid zeer terughoudend om te gaan. Ook staat er: “Mocht de examencommissie toch gebruik willen maken van deze bevoegdheid dan moet zij in ieder geval vooraf in een regeling hebben vastgelegd in welke gevallen zij dat onderzoek zal verrichten. De studenten en extranei moeten hiervan tijdig op de hoogte zijn en willekeur moet worden uitgesloten.” Ik kan me voorstellen dat, gezien de coronaomstandigheden, dit bij uitstek het moment is om een dergelijke regeling op te stellen. Bij voorkeur gebeurt dit door het Platform Voorzitters Examencommissies, zodat de regeling voor alle opleidingen van de hogeschool uniform is. Volgens mij zijn de standpunten van de CMR en het CvB dus prima verenigbaar. Het geeft extra duidelijkheid voor alle partijen én rechtszekerheid voor studenten door een regeling op te nemen in de Hogeschoolgids.

 4. De HR als volgeling van Den Haag? Waar onze overheid er een Corona (1,5m) wet door probeert te krijgen, is nu ook de HR bezig op eigen terrein? Waar komt deze zucht naar ‘controle’ vandaan?

  Het is nogal een paradox … een volledig nieuwe & onbekende situatie willen controleren door een passage die alle mogelijk over het hoofd geziene ‘misstanden’ alsnog ondervangt. Alsof dat überhaupt mogelijk is, nog los van of je dat dan zou moeten willen.
  Onbedoeld richt je met een dergelijke passage meer schade aan dan dat je er mee hoopt te voorkomen.

  Het signaal naar afstudeerders is duidelijk … je diploma en daarmee dus ook je bijzondere inspanningen in deze bizarre tijd worden niet gewaardeerd zoals we vooraf met elkaar hadden afgesproken. In plaats van vertrouwen te geven wordt wantrouwen gecreëerd.
  Niet alleen jegens de student, maar ook jegens de eigen bestaande systemen en organen. Sterker nog, de HR met leren als core business gunt zichzelf geen enkele ‘uitglijder’. En dat terwijl we allemaal weten, voor leren moet je proberen!

  Dus HR, sit back & relax … in het vertrouwen dat je met elkaar (HR medewerkers, systemen en organen & studenten) op dit moment hebt gedaan wat je kon om dat ultieme doel van waardige afstudeerders te bereiken!

  Al was het alleen maar omdat dat de manier is waarop we het in Rotterdam willen doen #RotterdamMakeItHappen!

 

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 5. Geen commerciële boodschappen.
 6. Niet op de man/vrouw spelen.
 7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top

%d bloggers like this: