Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
22 september 2023

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

HR-studenten geven hun ‘studiegevoel’ in coronatijd een 5,8

Gepubliceerd: 12 January 2021 • Leestijd: 2 minuten en 57 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

Een 5,8. Dat is het gemiddelde rapportcijfer dat studenten van de Hogeschool Rotterdam geven aan het gevoel dat ze hebben als ze met hun studie bezig zijn. Zonder corona zou dat een 7,6 zijn. Het zijn cijfers uit het onderzoek dat de HR deed naar studeren in coronatijd.

Gesprekken, artikelen en blogs maakten het al eerder duidelijk en het wordt bevestigd door het op de HR uitgevoerde onderzoek over studeren in coronatijd: studenten ervaren een hogere studiedruk, waarderen online lessen lager dan fysieke lessen en missen het face-to-face-contact met docenten en medestudenten.

4081 studenten vulden de vragenlijst in

Eind oktober ontvingen bijna 30.000 studenten (de eerstejaars bachelors en Ad’s niet, zij zijn uitgenodigd voor een onderzoek waarvan de uitkomsten nog niet bekend zijn) een vragenlijst over ‘Onderwijs en studeren in coronatijd’. 4081 studenten (13,6 procent) vulden de vragenlijst in.

Het college van bestuur bespreekt de uitkomsten van het onderzoek deze maand met de directeuren van de onderwijsinstituten. Onderwerp van gesprek is dan ook hoe en in hoeverre online onderwijs zal worden ingezet na de coronacrisis.

Fysiek onderwijs hoger gewaardeerd dan online onderwijs

De antwoorden op de vragen over de kwaliteit van het onderwijs laten in elk geval zien dat fysiek onderwijs beduidend hoger wordt gewaardeerd dan online onderwijs. 69 procent van de respondenten is het ‘eens’ of ‘zeer eens’ met de stelling dat het fysieke onderwijs van goede kwaliteit is.

Op de vergelijkbare stelling over online onderwijs reageert daarentegen ‘slechts’ 40 procent positief. Dat is wel hoger dan de 37 procent van de studenten die positief is over de kwaliteit van het online onderwijs een half jaar eerder, in het voorjaar van 2020.

RMI positieve uitschieter

47 procent is goed te spreken over hoe het online onderwijs georganiseerd is. Opvallende uitschieter is het RMI (Rotterdam Mainport Institute) waar 76 procent van de studenten positief is. RMI scoort overigens ook het hoogst (73 procent) bij de stelling ‘In een online les leer ik minder dan in een fysieke les’. Hogeschoolbreed is 63 procent het hiermee eens.

Niet alle studenten hebben thuis de ideale faciliteiten (laptop, internet, een werkplek) voor online onderwijs. 71 procent geeft aan het online onderwijs thuis goed te kunnen volgen, 11 procent is het oneens met de stelling daarover. Overall geeft 75 procent van de respondenten aan dat de coronatijd van invloed is op de mate waarin ze het (online en fysiek) onderwijs hebben kunnen volgen.

‘Minder goede concentratie’

Het niet naar school kunnen gaan en het dus niet kunnen volgen van fysieke lessen heeft voor veel studenten een negatieve invloed op de motivatie en de ervaren studiedruk. In de vragenlijst konden studenten aangeven welke factoren ‘in deze coronatijd’ voor een hogere studiedruk zorgen. ‘Minder goede concentratie’ werd door ruim 70 procent van de respondenten – en daarmee het vaakst – aangevinkt.

Het gemis aan face-to-face-contact met medestudenten en met docenten scoren met respectievelijk 68 en 66 procent iets lager. 2.331 studenten (57 procent) ervaren een hogere werkdruk door ‘minder structuur in de dagen van de week’. Ruim de helft van de studenten zegt ook meer moeite te hebben met de organisatie van het schoolwerk. Ongeveer eenzelfde aantal ervaart een verstoorde balans tussen studie, privé en werk. ‘Extra zorgtaken’ wordt ook aangekruist maar door ‘slechts’ 572 studenten (14 procent).

Laagste studiemotivatie bij CMI

De Hogeschool Rotterdam-studenten is ook gevraagd naar hun huidige studiemotivatie. Hogeschoolbreed wordt daar het gemiddelde rapportcijfer 5,5 aan gegeven; CMI-studenten zijn er met een 5,1 het minst tevreden over, studenten van de Rotterdam Academy (RAc) met een 6,3 het meest.

Voor 10 procent (het hoogst van alle instituten) van de RAc-studenten heeft de coronatijd juist een positieve invloed op de studiemotivatie, op de Willem de Kooning Academie geldt dat slechts voor 2 procent. Een ruime meerderheid (78 procent) van degenen die de vragenlijst invulden spreekt over een lagere studiemotivatie vanwege de coronacrisis.

De antwoorden op de vragen over studiemotivatie laten – begrijpelijkerwijs – overeenstemming zien met de vragen over hoe studenten zich voelen als ze met hun studie bezig zijn. Ze geven er gemiddeld het rapportcijfer 5,8 voor. Dat is 1,8 punt lager dan de 7,6 die gemiddeld wordt gegeven aan het ‘studiegevoel’ wanneer er geen corona was geweest. (De vraag luidde: ‘Stel dat er geen corona was geweest, hoe denk je dat je je dan gevoeld zou hebben’).

Anderen houden zich minder goed aan coronaregels…

Over de coronamaatregelen op de locaties van de HR (zoals looproutes en inrichting) zijn de meeste studenten goed te spreken. 74 procent is er tevreden over, bij het Instituut voor de Gezondheidszorg is men met 80 procent het meest positief. Van alle respondenten zegt 77 procent weinig moeite te hebben om zich aan de coronamaatregelen te houden. Over het gedrag van anderen op de HR is men minder te spreken. Slechts 51 procent vindt dat anderen zich goed aan de maatregelen houden.

Tekst: Jos van Nierop

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

3 Responses to HR-studenten geven hun ‘studiegevoel’ in coronatijd een 5,8

  1. Schokkend wel. Bij wie moet ik zijn om inzicht te krijgen in de vragen en antwoorden. Alle data dus eigenlijk? Want nu weet ik als docent nog niet precies waar ik gericht aan moet werken met mijn team. Bedankt alvast!

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  5. Geen commerciële boodschappen.
  6. Niet op de persoon spelen.
  7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top