Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
27 oktober 2021

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

‘Onveilig gevoel’ leden medezeggenschap onderwerp in veiligheidsenquête

Gepubliceerd: 21 September 2021 • Leestijd: 2 minuten en 12 seconden • Nieuws

Voelen leden van medezeggenschapsorganen op de hogeschool zich bijvoorbeeld onder druk gezet om een bepaalde positie in te nemen? In de veiligheidsenquête die medewerkers en studenten van de HR komende maand ontvangen, wordt speciale aandacht besteed aan de medezeggenschap.

Met andere woorden: botst hetgeen ze als raadslid willen met dat wat hun dagelijks leidinggevende hen wil opdringen? De centrale medezeggenschap (cmr) vroeg het college van bestuur al eerder om een extern onderzoek naar dit soort veiligheidsissues, nu is besloten het deel te laten uitmaken van een enquête over allerlei veiligheidsonderwerpen.

Signalen onveiligheid konden niet concreet worden gemaakt

In onderling overleg besloten cvb en cmr eerder niet tot een onderzoek over te gaan. Van de cmr werd daarna gevraagd signalen over onveilige situaties te melden en zo mogelijk concreet te maken. De signalen konden echter niet op zodanige wijze concreet worden gemaakt en worden gedeeld dat actie mogelijk was.

Signalen bleven echter komen, juist ook vanuit decentrale raden waar in veel gevallen juist wel de ruimte wordt ervaren om de medezeggenschapsrol goed te vervullen. Maar soms dus ook juist niet.

‘Stem in, anders heb je geen baan meer’

In haar initiatiefvoorstel van vlak voor de zomer noemt de cmr een opmerking dat ‘de raad wel moet instemmen met de begroting omdat je anders geen baan meer hebt’. Ook zouden er potentiële raadsleden zijn die besluiten zich niet verkiesbaar te stellen vanwege ‘de gevolgen voor hun carrière binnen de HR’.

Het gaat hier om de ‘ervaren ruimte’ om je medezeggenschapsrol te vervullen. Dat wil, erkent de cmr, niet altijd zeggen dat bijvoorbeeld het management daadwerkelijk de intentie heeft om druk uit te oefenen op medezeggenschappers.

Drempel bij decentrale raden om naar cvb te stappen

De cmr ervaart op centraal niveau, het cvb tegenover de cmr-leden, de bereidheid om in actie te komen als er problemen zijn. Maar de cmr merkt ook dat voor leden van de decentrale raden ‘de gang naar het college als problematisch wordt gezien’. Er is een drempel om zo’n stap te zetten en daarom bereiken bepaalde signalen het college niet. ‘Ook de drempel om iets aan te kaarten, bijvoorbeeld bij een directeur of onderling tussen mr-leden, moet omlaag’, stelt cmr-lid Lidewij ten Kate. ‘In een raad kan bijvoorbeeld een ervaren voorzitter zitten die overheersend is.’

De cmr pleit voor een regelmatige, bijvoorbeeld jaarlijkse, monitoring. Ten Kate: ‘Cmr en decentrale raden wisselen jaarlijks van samenstelling. De vraag is hoe je dat monitort, het ene jaar kan het goed gaan, het andere jaar minder. Het onderwerp moet daarom op de agenda van de raden, ook de decentrale raden.’

Trainingstraject voor managers en directeuren

Ten Kate ziet dat het cvb het onderwerp serieus oppakt en is daar blij mee. Naast de vragen die in de veiligheidsenquête worden opgenomen, geeft het college in haar reactie op het initiatiefvoorstel van de cmr ook aan dat voor alle managers en directeuren onlangs het zogenoemde Leiderschapshuis is gestart. Dat is een trainingstraject waarin aandacht is voor onderwerpen als samenwerking, inclusie en het bij het beleid betrekken van onder andere de medezeggenschap.

Daarnaast wil het cvb dat er in het inwerktraject van cmr-leden, maar juist ook van decentrale medezeggenschappers, voldoende aandacht is voor de rolinvulling en voor de positionering van mr-leden ten opzichte van bijvoorbeeld directeuren. Ook gaat er binnenkort een communicatiecampagne van start waarin de rol van de vertrouwenspersonen en decanen onder de aandacht wordt gebracht. Want die zijn er voor alle studenten en medewerkers, ook voor mr-leden die problemen ervaren.

Tekst: Jos van Nierop

 Wil je op vrijdag (rond lunchtijd) het heetste nieuws van afgelopen week in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

 

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  5. Geen commerciële boodschappen.
  6. Niet op de man/vrouw spelen.
  7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top