Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
30 november 2022

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Studentleden voelen zich als kinderen behandeld in cmr

Gepubliceerd: 4 October 2022 • Leestijd: 4 minuten en 50 seconden • Nieuws

Een oud-studentlid van de centrale medezeggenschapsraad (cmr) heeft stevige kritiek op hoe de raad omgaat met studentleden. Studenten zouden oncollegiaal worden benaderd en in arbeidsvoorwaarden worden benadeeld. Vier andere studenten die afgelopen halfjaar in de raad zaten delen zijn kritiek over ongelijke behandeling.

‘Studentleden worden behandeld als “studentjes die zich niet voorbereiden” in plaats van als collega-raadsleden’, stelt het oud-studentlid dat anoniem wil blijven en met zijn kritiek naar Profielen stapte. ‘Als een student tijdens zijn vergadering op z’n telefoon zat, werd-ie aangesproken als student die niet oplette. Soms werd er ook gezegd “studenten lezen hun mail toch niet”. Dat voelt allemaal niet collegiaal, je kunt het ook op een andere manier zeggen.’ 

Te laat komen

Een ander studentlid bevestigt dit; zij heeft eveneens een ongelijke behandeling ervaren. In een e-mail aan Profielen schrijft ze over een incident waarbij een student te laat was voor de vergadering. ‘Een medewerker, die de studentleden als kinderen behandelde en ons beschuldigde van luiheid, bracht een student in verlegenheid met een forse beschuldiging over het te laat komen, terwijl dat personeelslid medewerkers die te laat kwam het voordeel van de twijfel gaf.’ De beschuldigingen vlogen over en weer, vertelt het studentlid. ‘En dat in wat een professionele setting zou moeten zijn. En de voorzitter greep niet in.’

Een derde studentlid stelt dat er door de medewerkers een stereotype beeld van de studenten wordt geschetst en vindt nuance op z’n plaats: ‘Ik merkte ook wel dat een enkele student zich slecht voorbereidde, op z’n telefoon zat en niks liet horen in en buiten de vergaderingen. Maar het is onterecht als de medewerkers denken dat de meeste studentleden zo zijn.’ 

Klachten over arbeidsvoorwaarden

Het genoemde oud-studentlid dat naar Profielen stapte was voor de zomer een van de tien studentleden van de cmr. Hij was student social work maar stopte met zijn opleiding. ‘Als ik niet met mijn studie was gestopt was ik denk ook gestopt bij de cmr. Of ik was gebleven, juist om iets aan de problemen bij de cmr te doen’, stelt de student. Hij bracht zijn klachten ter sprake bij het dagelijks bestuur van de cmr, maar in zijn beleving bleef dat zonder resultaat. ‘Ze konden het niet ontkrachten en zeiden “we kijken ernaar”,’ vertelt de student.

Hij heeft ook klachten over de ‘arbeidsvoorwaarden’ van studentleden. Voor personeelsleden valt het cmr-werk binnen hun arbeidscontract, studentleden ontvangen er een vergoeding voor van 125 euro per week. Daarvoor worden ze geacht op maandag aan de vergaderingen deel te nemen en die vergaderingen voor te bereiden; er staat in totaal 12 uur, anderhalve werkdag, per week voor.

Personeelsleden worden door de cao beschermd, wij niet.

Het studentlid: ‘Maar als je je ziek meldt ontvang je niks, ook als je de vergadering al hebt voorbereid. Personeelsleden worden door de cao beschermd, wij niet. Toen ik een keer op maandag ziek was maar mij wel had voorbereid kreeg ik geen geld.’ Hij denkt dat dit ten koste gaat van de betrokkenheid van de studenten: ‘Volgens mij zitten er studenten in de cmr om het studentenperspectief te betrekken bij het beleid. Dat is ook een verantwoordelijkheid van de HR. Hoe kan ik mij honderd procent inzetten als ik niet wordt betaald als ik ziek ben, ik moet toch ook mijn huur betalen?’ 

Het eerder genoemde ‘derde studentlid’ heeft dezelfde klacht. ‘Zelf heb ik een aantal keer voor de cmr gewerkt maar omdat dat in de vakantie was (studentleden ontvangen in juli en augustus geen vergoeding, red.) kreeg ik er geen vergoeding voor. Het is best raar dat van ons verwacht wordt om te werken op momenten dat er geen vacatiegelden uitgekeerd worden.’  

Driekwart jaar nodig voor inwerken

Afgelopen januari begon het voor de student die naar Profielen stapte al niet lekker in de cmr. In de communicatie voorafgaand aan de kandidaatstelling in najaar 2021, was niet duidelijk gemaakt dat de cmr-vergaderingen maandag overdag zijn, een dag waarop hij werkte. ‘Dat kon ik niet ineens opzeggen. Ik werd er toen op aangesproken dat ik dat eerder had moeten regelen.’

In januari volgden voor de nieuwe cmr-leden trainingen over onder andere teambuilding. Daar valt wel wat aan te verbeteren, zegt de student die naar Profielen stapte. ‘Het ging weinig over hoe je je werk als cmr-lid moest doen, bijvoorbeeld over hoe je adviezen schrijft. Ik zou pleiten voor een x aantal maandagen als voorbereiding.’

Als studentlid lig je qua kennis en ervaring altijd achter op personeelsleden in de raad, zeker ook omdat studenten voor één jaar worden verkozen, personeelsleden hebben een termijn van twee jaar. ‘Dat terwijl ook de personeelsleden aangeven dat je driekwart jaar nodig hebt om je in te werken. Daar wordt niks aan gedaan.’ 

Buddysysteem werkt niet

De cmr kent wel een buddysysteem waarbij een personeelslid een student zou moeten helpen. De student die bij Profielen aanklopte: ‘Ik wist wie mijn buddy was, maar zij hielp mij niet en wist niet dat ze dat moest doen. In een commissie van de cmr waarin ik zat kon ik wel aan een ander personeelslid vragen stellen.’

Het ‘derde studentlid’ bevestigt dat het buddysysteem niet werkt. ‘Ik wist niet wie het was en hoe we dat dan gingen doen. Ook de regeling met school die het mogelijk maakt dat je vrij krijgt op de vergaderdagen kwam afgelopen voorjaar voor mij te laat. Hierdoor heb ik een deel van mijn lessen vorig jaar gemist. Ook dit jaar zal ik lessen missen of moeten inhalen. Wel zijn wij binnen de cmr nu hard bezig met al deze zaken.’

Zet extra studentlid in het dagelijks bestuur

Om meer gelijkheid in de cmr te bewerkstelligen pleit de student die Profielen benaderde voor een extra studentlid in het dagelijks bestuur van de cmr. ‘Nu zitten er twee personeelsleden in en één student; twee studenten mag volgens de regels ook, en het gaat niet ten koste van het aantal medewerkers. Ik heb dat zelf niet eerder aangekaart maar na een paar maanden reflecteren, vind ik dat nu wel.’ 

Een studentenraad die helemaal losstaat van de personeelsgeleding lijkt het eerste studentlid ook wel een goed idee. ‘Daar zie ik inderdaad wel voordelen in. Dat je als studenten meer zelf de regie hebt. Nu is het bijvoorbeeld ook zo dat als er namens de raad een projectgroepje wordt gevormd een personeelslid letterlijk of in de praktijk altijd de projectleider is. De studenten zijn altijd de assistenten.’ 

Onderzoek naar twee aparte raden

Afgelopen juni kondigde de raad in een externe vergadering aan dat er onder andere ‘serieus onderzoek’ gedaan gaat worden naar de komst van twee raden: een studentenraad en een raad met personeelsleden.  In die vergadering stond de toekomst van (het democratische gehalte van) de medezeggenschap op de agenda.

Het dagelijks bestuur van de cmr wil niet inhoudelijk wil reageren op de kritiek ‘die indirect bij ons terecht komt en waarvan we de achtergrond niet kennen’. Wel wil het dagelijks bestuur in gesprek met degene die naar Profielen is gestapt. 

Tekst: Jos van Nierop
Illustratie: Demian Janssen

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

5 Responses to Studentleden voelen zich als kinderen behandeld in cmr

 1. Het medezeggenschap is ook in mijn ervaring in de IMR niet erg toegankelijk voor studenten. Onvoldoende ondersteuning, inwerkmogelijkheden en kennis tussen verschillende generaties studentleden zorgt ervoor dat het te lang duurt voordat je op een fatsoenlijk niveau kunt meepraten.

  Een neerbuigend mentaliteit vanuit medewerkers schrik ik van. Hier heb ik geen ervaring in, maar ik kan het mij goed voorstellen. Juist zij als meer ervaren leden zouden zich bewust moeten zijn van de verantwoordelijkheid die ze hebben richting de studentleden. De CMR maak je samen.

  Mochten er (oud) medezeggenschapsraadsleden zijn die hier een keer over willen kletsen en wat de studentenvakbond STUUR hierin zou kunnen betekenen. STUUR mij een berichtje 🙂

  voorzitter@stuur-rotterdam.nl

 2. Ik herken de problemen deels. Vooral de dubbele standaard die gehanteerd wordt. Denk echter dat het problematisch is om twee raden te realiseren. Dat zou alleen kunnen als studenten en medewerkers al als “gelijken” worden gezien in 1 raad. Daarnaast is de vraag of het dan nog steeds wenselijk is. Ik denk van niet.

  De positie van studenten versterk je alleen maar samen met medewerkers. De cultuur waarin studenten als “kinderen” worden gezien, moet aangepakt worden en dat begint bij de CMR.

 3. Tja. Herkenbaar, helaas… Ik zat in 2017 en 2018 als personeelslid in de CMR en ben me rot geschrokken over de negatieve beeldvorming die er klaarblijkelijk was over de motivatie, de inzet en de inbreng van de studentgeleding.

  Hoe vaak ik destijds niet heb verzucht naar m’n directe collega’s van de afdeling Studentenwelzijn ‘We zijn toch een hogeschóól?! Het gáát toch om de studenten of ben ík nou gek???’

 4. @Jos

  Ja zeker wel, maar ik merkte dat zij erg vast zaten in het ‘politieke spel’ van de medezeggenschap. Oud-gedienden probeerden mij het reilen en zeilen binnen de CMR geduldig uit te leggen en we werden bovendien allemaal (ook de studentgeleding) getraind door een landelijk bureau Taqt om de ‘spelregels van medezeggenschap’ goed te leren hanteren.

  De nadruk kwam daarmee vooral te liggen op het instemmingsrecht waarbij ons op het hart gedrukt werd toch vooral te werken met ‘nee, tenzij’ (i.p.v. ‘ja, mits’). M.i. verwerd het instemmingsrecht daarmee tot een soort vetorecht…

  Na zes maanden drong dit pas echt goed tot me door – tot die tijd was ik vooral bang om fouten te maken. De nadruk komt zó op ‘de regels’ te liggen en ik wilde het zó graag allemaal GOED doen… Dit sloeg me vleugellam en ik merkte dit ook bij de studentgeleding. En dan is de zomervakantie al weer aangebroken…

  Ik was dus blij dat ik na die welverdiende zomervakantie nóg een jaar mocht meedraaien om me echt nuttig te gaan maken binnen het ‘politieke speelveld’ dat ik nu veel beter begreep. Echter, studenten hebben deze ‘luxe’ helaas niet omdat ze maar voor één jaar gekozen zijn.

  Dit alles lijkt mij een enorme desinvestering maar vooral een desillusie voor de studenten die zich uit bevlogenheid verkiesbaar stellen en op deze manier van een koude kermis thuis komen.

  Dit vind ik echt bijzonder ernstig want de Hogeschool Rotterdam zou in het kader van burgerschapsvorming juist een veilige plaats moeten zijn waar studenten kunnen leren door samenwerking en zich kunnen ontwikkelen tot professionals die ten alle tijde de verbinding zoeken vanuit een groot democratisch hart.

 

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 5. Geen commerciële boodschappen.
 6. Niet op de persoon spelen.
 7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top