Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
6 februari 2023

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Prestatieafspraken: minister halveert ‘boete’

Gepubliceerd: 18 November 2016 • Leestijd: 3 minuten en 35 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

Zes hogescholen, waaronder de HR, krijgen een boete omdat hun studenten minder succesvol waren dan verwacht. ‘Toch zijn het goede hogescholen’, zegt minister Bussemaker. Daarom halveert ze de eenmalige korting van veertien naar zeven miljoen euro. Voor de HR gaat de korting van 3,6 naar 1,8 miljoen.

Vorige maand werd bekend dat zes hogescholen hun prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs niet allemaal waren nagekomen. Bij de Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, NHL Hogeschool, Vilentum Agrarische Hogeschool, Hogeschool Leiden en Fontys bleken minder studenten dan gehoopt binnen redelijke tijd hun diploma te behalen. Collegevoorzitter Ron Bormans legde zich niet zomaar neer bij het negatieve oordeel over de prestatieafspraken én de financiële gevolgen ervan, stelde hij begin deze week. Het onderwijs bij de zes hogescholen is goed, benadrukt minister Bussemaker nu in een telefonisch interview, maar toch ontkomt ze er niet aan om hen samen een eenmalige subsidiekorting op te leggen. Want zo is het nu eenmaal afgesproken toen universiteiten en hogescholen in 2012 de prestatieafspraken sloten.

Waarom heeft u de boete gehalveerd?

‘De hogescholen stonden voor een enorm lastige opdracht: we willen onderwijs van een hoger niveau dat toch voor iedereen toegankelijk blijft en tegelijkertijd moet het studiesucces omhoog. Ik heb de hogescholen altijd gesteund in hun keuze voor kwaliteit boven rendement. Ik wil ook absoluut niet dat ze tornen aan de toegankelijkheid van hun onderwijs: die is buitengewoon belangrijk. Deze zes hogescholen kregen een negatieve beoordeling voor het studiesucces van hun studenten, maar dat is geen reden om ze met een stok te slaan.’

Heeft u overwogen om de korting helemaal kwijt te schelden?

‘Ja, maar dan zou er geen beloning zijn voor de onderwijsinstellingen die wél goed gescoord hebben. Er zijn andere vergelijkbare hogescholen die niet onder de streep zijn gezakt. Binnen de regeling die we hebben, zou het wel heel raar zijn als er geen consequenties aan zaten.’

‘Ik maak de consequenties een stuk kleiner, juist omdat ik vind dat studenten er niet de dupe van moeten worden.’

Is het voor studenten niet wrang? Hun onderwijs was kennelijk niet goed genoeg, en nu is er ook nog minder geld voor dat onderwijs.

‘Je legt me woorden in de mond, het zijn goede hogescholen.’

Maar hoe legt u dit dan aan studenten uit?

‘Ik leg het zo uit: dit is een experiment waar we van moeten leren. Op dit onderdeel hebben deze hogescholen niet zo goed gepresteerd als vergelijkbare hogescholen. Maar ik maak de consequenties daarvan een stuk kleiner, juist omdat ik vind dat studenten er niet de dupe van moeten worden.’

Hadden deze hogescholen het beter kunnen doen?

‘Ze hebben het minder goed gedaan dan vergelijkbare hogescholen, maar het zou volkomen verkeerd zijn om ze weg te zetten als slechte hogescholen. Voor een deel van deze zes was het ook heel ingewikkeld. Die hadden bijvoorbeeld een voorgeschiedenis…’

Doelt u op de bestuurlijke problemen bij Inholland?

‘Dat heeft natuurlijk doorgewerkt.’

Dus de hogescholen konden het eigenlijk niet helpen?

‘Ik zeg niet dat ze er niks aan konden doen, ik zeg dat het goede hogescholen zijn. Daarom heb ik de financiële gevolgen van de negatieve beoordeling gehalveerd. Dat is een signaal: wij zien dat ze ook heel veel dingen wel succesvol en goed doen.’

Veel verbeterd

Want dat onderstreept ze graag, net als de reviewcommissie die de prestatieafspraken beoordeelde. Er is de afgelopen jaren veel verbeterd aan het onderwijs. Het niveau is hoger, de docenten zijn beter geschoold en studenten krijgen meer lesuren. Binnenkort moet de politiek zich buigen over het vervolg. Er komt meer geld beschikbaar nu de basisbeurs is afgeschaft en daarover gaat het ministerie ‘kwaliteitsafspraken’ maken, maar het is nog niet bekend of die op de huidige prestatieafspraken gaan lijken.

Zijn zulke bindende afspraken voor herhaling vatbaar?

‘Ik ben hier genuanceerd over. De prestatieafspraken zijn een experiment en dat moeten we evalueren. Ik zie goede resultaten in het hoger onderwijs en die kunnen deels een gevolg zijn van de prestatieafspraken. Maar het kan ook door bewustwording binnen de instellingen zelf komen. Vele wilden het onderwijs al meer aandacht geven. ‘En ik ben ook niet blind voor de kritiek dat er te veel nadruk ligt op het rendement van opleidingen en dat de prestatieafspraken veel administratieve lasten met zich meebrengen. Dankzij nieuwe wetgeving hebben studenten en docenten bovendien meer inspraak, dus er zijn ook meer mogelijkheden om elkaar binnen de onderwijsinstelling scherp te houden.’

Dus dan kunnen ze verdwijnen?

‘Dat is nog te vroeg om te zeggen. We moeten er lessen uit trekken.’

Dit vindt de HR

In een reactie op intranet Hint stelt het bestuur blij te zijn dat de minister de inspanningen van de hogeschool op het gebied van kwaliteit en studiesucces ziet en erkent. Ook is er waardering voor het feit dat Bussemaker de korting heeft gehalveerd. Dat neemt niet weg dat de hogeschool teleurgesteld is over het bedrag van 1,8 miljoen dat de HR nu misloopt. Bormans, in het Hint-bericht: ‘Met het besluit van de minister blijft de financiële belemmering om onze ambities op het gebied van studiesucces vorm te geven beperkt. Maar feit blijft dat de minister nu geld wegtrekt uit een regio, waar het vraagstuk –  zeker ook maatschappelijk – meer dan indringend is en waar we alle zeilen bijzetten om dit aan te pakken.’ Of de HR inderdaad naar de rechter stapt, zoals Bormans in een interview met Profielen opperde, is nog niet duidelijk. Op dit moment beraadt het bestuur zich ‘op de wenselijkheid en mogelijkheid om het besluit aan te vechten’. Tekst:HOP, Bas Belleman & Profielen Illustratie: Job Bos

Dit artikel wordt je aangeboden door Profielen, het nieuwsmedium van de Hogeschool Rotterdam. Like what you see? Like ons dan op Facebook en blijf via je eigen tijdlijn op de hoogte van het laatste nieuws. Liever een nieuwsbrief? Meld je hier aan voor een wekelijkse update.

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

6 Responses to Prestatieafspraken: minister halveert ‘boete’

 1. Geen rechterstijd verspillen. Gewoon je verlies nemen en voortaan geen dingen meer beloven die je toch niet waar kunt maken.

 2. Is het niet veel beter om in plaats van een boete een reward te geven aan de scholen die wél de afspraak hebben gehaald. Dit stimuleert scholen om beter hun best te doen. Daarnaast is het bij een boete vaak zo dat men precies genoeg doet om de boete te vermijden. Stimuleren is beter dan afstraffen.

 3. […] Wel halveerde minister Bussemaker de korting voor deze hogescholen. Ze weet ook nog niet of de overheid met zulke afspraken moet doorgaan. ‘Ik ben niet blind voor de kritiek dat er te veel nadruk ligt op het rendement van opleidingen en dat de prestatieafspraken veel administratieve lasten met zich meebrengen’, zei ze in een interview. […]

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 5. Geen commerciële boodschappen.
 6. Niet op de persoon spelen.
 7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top