Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
20 september 2020

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Marjolein Verbeek stapt uit cmr: ‘College heeft lak aan medezeggenschap’

Gepubliceerd: 18 September 2017 • Leestijd: 7 minuten en 15 seconden • Nieuws

Studentlid Marjolein Verbeek is uit de centrale medezeggenschapsraad (cmr) gestapt. Ze is niet te spreken over de manier waarop cmr en collegebestuur omgaan met het ingetrokken instemmingsrecht. Ook de door haar als dreigend ervaren uitlatingen van mede-cmr-lid Petra van Gelderen, tijdens interne vergaderingen, schoten haar in het verkeerde keelgat.

Marjolein Verbeek (student bedrijfskunde) vertelt dat ze er ‘helemaal klaar’ mee was toen de cmr vorige week het antwoord van het cvb ontving over het ingetrokken instemmingsrecht. Met het ingewonnen juridisch advies in de hand had de cmr het cvb gevraagd om het instemmingsrecht weer terug te geven. Het collegebestuur nam dat verzoek in een schriftelijke reactie voor kennisgeving aan.

‘Je hebt gewoon rekening te houden met meerderheid’

Marjolein: ‘Ik was in de vergadering van juli al stomverbaasd dat het cvb geen respect had voor het standpunt van de meerderheid van de raad. Daar heb je rekening mee te houden. Op deze manier heeft het college gewoon lak aan medezeggenschap. Ik dacht echt: wat is medezeggenschap dan nog? Er is in het verleden hard gestreden voor die medezeggenschap en als hogeschool faciliteer je het met geld. En met 20 personen die er hard mee bezig zijn. Maar dat is dus blijkbaar gewoon voor niks. Als je zo met de regels omgaat, en het instemmingsrecht intrekt, ben je als cmr aan een dood paard aan het trekken.’

Nu het collegebestuur het instemmingsrecht niet wil teruggeven, vinden Marjolein en een meerderheid van de raad een gesprek met de raad van toezicht van de HR de volgende stap. ‘Maar het is onduidelijk wanneer dat gesprek gaat plaatsvinden. In de brief van het dagelijks bestuur aan het cvb staat wel dat dat gesprek er komt maar ook dat de cmr “hoopt dat het zover niet hoeft te komen”. Die houding staat mij niet aan: als je iets vindt moet je er achterstaan.’

‘Er moet een gesprek met de raad van toezicht komen’

Het dagelijks bestuur heeft in de vergadering met de rest van de cmr, vertelt Marjolein, geprobeerd om aan te sturen op een gesprek met het cvb en geen gesprek met de raad van toezicht. Marjolein: ‘Toen vond ik dat ik m’n mond moest opendoen en heb ik gezegd: afspraak is afspraak. De voorwaarde was dat we het instemmingsrecht terug zouden krijgen en dat doet het cvb niet, dus moet er een gesprek met de raad van toezicht komen. Als cvb en cmr van mening verschillen, moet je daar op de juiste manier mee omgaan, de procedures volgen, en niet om de hete brij heen blijven draaien.’

Marjolein voelde aanvankelijk de verantwoordelijkheid om zich voor bovenstaande in te zetten maar had de laatste tijd, na het stoppen van collega-raadsleden Sabine Baas en Brian van der Sluijs, het gevoel dat ze er alleen voor stond.

Toch lijkt ze niet helemaal alleen te staan, blijkt uit de reactie van studentlid Kimberley Hermann. ‘Ik ben blij dat iemand nu een statement maakt. Het is goed dat iemand zegt: Zo kan het niet langer. Er moet iets veranderen. Met name het cvb neemt ons niet serieus.’

Voorzitter cmr: ‘Het is beter om in gesprek te blijven’

Berry Stam, voorzitter van de cmr, wil vooral in gesprek blijven met het college. ‘Het is beter om er samen uit te komen. In de laatste brief van de cmr aan het cvb staat dat de cmr voornemens is de raad van toezicht te vragen om te bemiddelen. Daar heb ik in het intern beraad van afgelopen maandag niemand over gehoord. Het laat nog ruimte voor een reactie van het college en die verwachten wij maandag tijdens de overlegvergadering.’

‘Ik heb Marjoleins inzet en inbreng altijd zeer gewaardeerd en betreur dan ook haar voortijdige vertrek. Haar denkwijze over het intrekken van het instemmingsrecht vind ik wat te rechtlijnig. Wat betreft de bsa hebben we samen met het cvb een gemeenschappelijk belang: het verhogen van het studiesucces. Dat moeten we voor ogen houden en dan zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden.’

‘Degene die gelekt heeft, mag onder de tram komen’

Bij het besluit om te vertrekken speelden ook de uitlatingen van collega-raadslid Petra van Gelderen een rol. Tijdens de interne cmr-vergaderingen van 4 en 11 september maakte Van Gelderen (in de raad namens de diensten) zich boos over het gegeven dat het eerder genoemde juridisch advies bij Profielen terecht is gekomen. ‘Degene die deze informatie heeft gelekt, mag wat mij betreft onder de tram komen’, sprak Van Gelderen volgens Marjolein.

Van Gelderen bevestigt dat ze dat gezegd heeft, zegt dat ze dat niet had moeten doen, en vindt dat de voorzitter had moeten ingrijpen. ‘Maar het geeft wel aan hoe het mij raakt. Lekken is een doodzonde. In een intern beraad moet alles gezegd kunnen worden, moet je volstrekt eerlijk kunnen zijn, je emoties kunnen tonen. Anders is er geen sprake van maximale meningsvorming. Dat kan alleen in een volledig veilige omgeving. Sinds het lekken voel ik mij onveilig. Ik vóel me niet geïntimideerd door het lekken, ik bén geïntimideerd. Het raakt mij heel erg en daarom ben ik volledig uit m’n stekkerdoos gegaan. Dit kan niet, dit is onacceptabel. En daarom heb ik gezegd dat degene die heeft gelekt onder de tram mag komen. Zo voelt het ook.’

‘Als je alles letterlijk neemt, kan ik mijn mond niet meer opendoen’

‘Als ik erachter kom wie er gelekt heeft, onderneem ik zeker juridische stappen’, gaat Van Gelderen verder. ‘Zijn mijn woorden een bedreiging? Ik vind van niet, het is een hyperbool. In de vergadering is ook door anderen gezegd dat de studenten mijn woorden niet letterlijk moeten nemen. Als je alles letterlijk neemt, kan ik mijn mond niet meer opendoen.
Wat kun je dan nog zeggen in het interne beraad? Wat is het volgende dat gelekt wordt?’

Vertrouwelijke informatie moet je inderdaad niet weggeven, stelt ook Stam. ‘Je moet in een intern overleg vrijuit kunnen spreken zonder dat uitspraken in de media terug te lezen zijn. Het dagelijks bestuur van de cmr is zich aan het bezinnen op maatregelen en gaat onderzoeken hoe geheimhouding beter in de reglementen kan worden vastgelegd.’

Toen er bij het volgende intern beraad op deze uitspraak van Van Gelderen werd teruggekomen, nam ze haar woorden trouwens niet terug. Ze kwam, om te benadrukken hoe erg ze het lekken vindt, met een vergelijkbare uitspraak.

‘Voorzitter had moeten ingrijpen’

Cmr-lid Eduard Leijten kan zich die laatste uitlating van zijn collega ‘niet precies herinneren’ maar vindt dat ze met een korrel zout genomen moeten worden, en moet lachen om de ophef over bedreigingen. Lachen moet cmr-voorzitter Stam niet, maar met het ‘korreltje zout’ is hij het wel eens. ‘De uitspraken die in het intern overleg zijn gedaan, moeten natuurlijk niet letterlijk worden genomen. En Marjolein loopt ook al een tijdje mee en weet hoe Petra is. Of ik als voorzitter had moeten ingrijpen? Het is moeilijk om iemand te remmen in zijn emoties.’

Dat had wel moeten gebeuren, vindt zowel Van Gelderen als Marjolein. Die laatste: ‘Petra is geen crimineel en ik ben niet bang dat er echt iets gebeurt, maar ik was wel geschrokken, en anderen met mij. Ik voel me niet op m’n gemak bij het idee dat je bedreigingen kunt verwachten als je een fout maakt. Je gaat je ook afvragen of je zelf niet ergens papieren hebt laten slingeren. Het kwalijke is ook dat er door de voorzitter niet is ingegaan op de dreigende taal. Hij heeft niet iets gezegd als: “Zo gaan we niet met elkaar om.” En over het lekken heeft hij gezegd: “Laten we zorgen dat het niet nog een keer gebeurt”.’

Voor de duidelijkheid: Marjolein staat er niet achter dat er gelekt is, en zegt dat ze zelf de lekker niet is. ‘Maar er is binnen de cmr ook geen afspraak over welke informatie intern blijft en welke niet. En ik vind dat de cmr over het juridisch advies transparanter had moeten zijn. Wat hebben we te verbergen? Ik vind het dus niet slecht dat Profielen op de hoogte was.’

Tot slot spreekt Marjolein, net als Kimberley, de hoop uit dat er iets gaat veranderen. ‘En dat medezeggenschap, dus het samen zeggenschap hebben, zijn betekenis terugkrijgt.’

Olmo Linthorst en Jos van Nierop

Reactie Ron Bormans, voorzitter van het collegebestuur
Allereerst wil ik, ook namens mijn collega-bestuurder, aangeven dat ik het vertrek van Marjolein uit de raad betreur. Ik waardeer de stelligheid waarmee zij opkomt voor het recht van de studenten, dat had ik graag voor de cmr behouden gezien. Ik heb eerder uitgesproken dat ik medezeggenschap een belangrijke waarde vind van een moderne hogeschool. Juist door deze vorm van kritische tegenspraak te organiseren, komen we als hogeschool verder. Soms lopen die discussies hoog op en kan het gesprek intensief en hevig van aard zijn, maar we proberen dat altijd op een respectvolle manier te doen, vanuit de inhoud en met steekhoudende argumenten. Het is spijtig om te horen dat Marjolein dit niet zo heeft ervaren.

Ik denk overigens dat het goed is om de sfeer die nu rondom de discussie over het instemmingsrecht hangt niet te generaliseren naar de manier waarop het bestuur en de cmr met elkaar samenwerken. Het verleden heeft ook meerdere malen aangetoond dat wij het belang van de medezeggenschap hoog in het vaandel hebben en openstaan voor suggesties die worden gedaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aangescherpte criteria die we samen hebben ontwikkeld over hoe we naar de experimenten bij ipo en COM kijken.

Dat geldt, meer recent, voor de discussie over tentamentijd, waarin we uiteindelijk de administratieve handelingen uit de tentamentijd hebben gehaald. Kijk ook naar de discussie die we hebben gevoerd om werkstukken voortaan digitaal in te kunnen leveren. Hier hebben we een toezegging gedaan, we gaan hier stappen maken. Met deze voorbeelden laten we zien dat we de stem van de studenten wel degelijk serieus te nemen. Maar dat betekent niet dat we het altijd met elkaar eens zullen zijn.

De situatie die is ontstaan rondom het bsa is een bijzondere. Weliswaar verschillen we van mening ten aanzien van het instemmingsrecht, maar ik denk dat de cmr tevreden kan zijn met de feitelijke uitkomst van het debat. Het cvb is de cmr materieel in alle opzichten tegemoet gekomen. Ik heb aangeboden dat we het komende jaar, als cvb en cmr gezamenlijk, een intensief debat gaan organiseren over onderwijskwaliteit, studiesucces en de rol van succesbevorderende maatregelen, zoals het bsa, daarbij. Tot die tijd honoreren wij geen wensen van opleidingen die een hoger bsa willen. We hebben ook uitgesproken dat als we tot een nieuwe, algemene lijn komen voor het bsa, die geldt voor elke opleiding. Ik hoop dat we snel komen tot een gezamenlijke aanpak voor dat gesprek.

Het cvb neemt het verzoek om instemming te krijgen in zoverre voor kennisneming aan dat het aan de cmr is om verdere stappen te zetten als zij dat wenst. De toon van het gesprek loopt op; dat is niet goed en het cvb wil graag de hand reiken opdat we blijven samenwerken zoals altijd gebeurd is.

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

2 Responses to Marjolein Verbeek stapt uit cmr: ‘College heeft lak aan medezeggenschap’

 1. Heel goed Marjolein! De medezeggenschap is meestal nodig om toestemming te krijgen voor plannen van CVB/Directie, en als de medezeggenschap die toestemming niet geeft verzint het bestuur meestal wel een list.

 2. Wat ongelovelijk. Een artikel als dit nodig is om de sfeer binnen de hoogste (studenten) organen van de HR te zien. Organen die objectief, ingelezen en doordacht moeten zijn over de HR.

  In vergaderingen, en zeker interne, moet gezegd kunnen worden wat men denkt. Een lek binnen de eigen organisatie is vreselijk vervelend. Afspraken die niet nageleefd worden zijn dit ook. Irritaties zijn hier dan ook goed voor te stellen.

  Maar waar haalt men het in zijn hoofd om als volwassenen onderling, tijdens een dergelijk belangrijk overleg ondoordachte, beledigende en dreigende opmerkingen te maken.

  Zowel het niet te verantwoorden gedrag van mevrouw Petra van Gelderen en het veel te stellige gedrag van Marjolein en het hierbij komende eeuwige doorverwijzen en wellis nietes van allen is simpelweg betreurswaardig.

  Hierbij komende vind ik het feit dat het collegebesluur in haar brief maar liefst vier maal benoemd dat zij het cmr belangrijk vindt erg hypocriet. “Het cmr is heel belangrijk voor ons”, maar we ontnemen wel jullie stemrecht en hiermee alle directe invloed en macht die jullie hebben.

  Ik snap best de frustratie van het collegebesluur met het cmr. Immers zitten er leden van het cmr alleen bij jegens de ontslagbescherming. Zo kunnen ze zo lang ze herkozen worden (wat maar al te snel lukt met de weinige stemmen die worden uitgebracht op deze verkiezing) lekker nog even salaris als pilsjes tappen aan de bar genaamd de HR.

  De student zal moeten hopen op verbeteringen bij deze instanties. Ik zeg hopen gezien de stem van de student blijkbaar door zowel leden van de cmr als het cvb als het collegebestuur het liefst gesnoeid wordt.

 

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 5. Geen commerciële boodschappen.
 6. Niet op de man/vrouw spelen.
 7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top

%d bloggers like this: