Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
2 juli 2020

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

De uitspraak: Negatief bsa komt niet door ‘slecht onderwijs’

Gepubliceerd: 25 May 2018 • Leestijd: 1 minuten en 36 seconden • Uitspraak

Hij had 44 van 60 studiepunten en dus kreeg hij een negatief bsa. De betrokken student vindt dat onterecht. Hij wijt zijn bsa aan slecht onderwijs, want zijn andere studieresultaten waren juist bovengemiddeld.

afbeelding vrouwe justitia

Klacht van: student COM
Over: negatief bsa
Uitspraak: ongegrond

De meeste opleidingen op de HR hanteren een bsa-grens van 48 punten in het eerste jaar. Haal je dat niet dan moet je de opleiding verlaten. Bij het instituut voor Commercieel Management (COM) geldt sinds 2015 een bindend studieadvies (bsa) van 60 punten. Je moet alles in het eerste jaar halen, maar je hebt daarvoor wel een aantal compensatiemogelijkheden.

De student in deze zaak had in zijn eerste jaar bij small business 44 punten gehaald. Dat zijn er 16 te weinig en zelfs met het bsa oude stijl zou de student hiermee niet door kunnen naar jaar twee.

Dat hij desondanks bezwaar aantekent tegen zijn negatieve bsa komt doordat hij vindt dat zijn studieresultaten te lijden hebben gehad onder ‘slecht onderwijs’. De lessen van de cursussen Onderzoek 1 en 2 waren van slechte kwaliteit, stelt de student. Zijn klas heeft dit meerdere malen gemeld, maar daarmee zou niets zijn gedaan.

Bovengemiddelde studieresultaten bij de andere vakken

Volgens de student waren zijn andere studieresultaten bovengemiddeld en daarom is het jammer dat hij door de omstandigheden bij Onderzoek 1 en 2 zijn studie niet kan voortzetten. De extra tentamentraining die de opleiding voor deze vakken aanbood, kon hij vanwege zijn werk niet volgen. Maar de student vindt dan ook dat je een tentamen moet kunnen halen met regulier onderwijs.

De extra tentamentraining kon hij door zijn werk niet volgen.

De opleiding ziet de zaak heel anders. Er was geen sprake van slecht onderwijs bij Onderzoek 1 en 2. De docent is bij ziekte waar nodig vervangen en peercoaches verzorgden extra tentamentraining. Uit de statistieken blijkt bovendien dat de klas van de student een licht hoger slagingspercentage voor deze vakken had dan andere klassen.

Geen vertrouwen

Verder mocht de student drie van de vier onvoldoendes resultaten herkansen. Voor deze herkansingen scoorde de student opnieuw onvoldoende. Daardoor heeft de opleiding er geen vertrouwen in dat deze student binnen de nominale studieduur (de tijd die voor een studie staat) kan afstuderen.

Het college van beroep voor de examens vindt dat de opleiding voldoende heeft aangetoond dat er geen verband is tussen het door de student veronderstelde ‘slechte onderwijs’ en het aantal punten dat hij heeft behaald. Ook zijn er geen persoonlijke omstandigheden die hem hebben belemmerd. Het bezwaar is daarom ongegrond en het negatieve bsa blijft staan.

Tekst: Esmé van der Molen
Illustratie: Katja Hermann

Dit artikel werd geschreven op basis van de schriftelijke uitspraak in deze zaak.
Dit artikel wordt je aangeboden door Profielen, het nieuwsmedium van de Hogeschool Rotterdam. Like what you see? Like ons dan op Facebook en blijf via je eigen tijdlijn op de hoogte van het laatste nieuws. Liever een nieuwsbrief? Meld je hier aan voor een maandelijkse update.

Reacties

Laat een reactie achter

5 Responses to De uitspraak: Negatief bsa komt niet door ‘slecht onderwijs’

 1. In dit artikel wordt een beroepszaak besproken waarbij ik, afgelopen februari, mijn opleiding heb vertegenwoordigd. Er wordt weliswaar geanonimiseerd een beschrijving van de casus gegeven, maar ik herkende deze al aan de titel in de Hint widget.

  BSA hoorzittingen zijn vervelend en emotioneel om te moeten meemaken. Voor mij als onderwijsmanager al, laat staan voor een student. Er heel veel van af; in een donkere en benauwde kelderruimte van locatie Academieplein hoor je of je mag blijven of dat je moet gaan. En dat voelt voor iedereen hoogst oncomfortabel.

  De student had, en hield, een negatief BSA. Maar het is goed mogelijk dat hij inmiddels bij een andere HR opleiding studeert en dus dagelijks via Hint zijn digitale weg zoekt. Of het Twitter account van Profielen nog volgt. Of stiekem toch nog af en toe op deze website kijkt. Dan herkent hij het -aan de titel al- binnen een seconde. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat een klap in zijn gezicht is.

  Speciaal wordt nog eens uitgelicht dat hij een tentamentraining door zijn werk niet kon volgen. Een extra scherpe kleuring van een student, die het alleen maar vervelender maakt.

  Ik ben er altijd vanuit gegaan dat hoorzittingen zo vertrouwelijk als mogelijk plaatsvinden. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Was er dan een redacteur van Profielen aanwezig was tijdens de hoorzitting? Of worden de uitkomsten van de zitting openbaar gemaakt of gedeeld met Profielen?

  En dat in een tijd waarin onze privacy juist op een voetstuk geplaatst wordt.
  Ik wil benadrukken dat ik niet wist van het voornemen een artikel te schrijven over deze hoorzitting, ik daar niet aan heb meegewerkt of achter sta. Sterker nog…ik vind het ongepast.

  Geacht College van Beroep. Vertel voortaan ook dit soort mogelijke gevolgen bij het uitleggen van de procedure. Dan weten alle partijen exact wat er verwacht kan worden.

  Maar een nog dringender oproep aan hoofdredacteur Tosca Sel, die ik overigens hoog heb zitten. In je artikel van 23 mei vraag je de lezers het aan te geven als Profielen de plank misslaat in de balans tussen ‘het onafhankelijk uitvoeren van haar taken’ en ‘het belang van de hogeschool moeten dienen’. Dit is zo’n moment. Stop met deze rubriek. Het draagt niet bij aan een betere Hogeschool Rotterdam.

  Berry Andeweg
  Onderwijsmanager Small Business & Retail Management.

 2. Hi Berry,

  Ik vind het fijn dat je kritisch meeleest en vind het goed dat je opkomt voor de privacy van de student. Helaas vinden wij het grotere belang zwaarder wegen dat het belang van de geanonimiseerde klagende student. Ja, hij zou zichzelf kunnen herkennen in de tekst. Maar ik denk dat hij voor anderen onherkenbaar is.

  Daarnaast vinden wij als redactie dat deze rubriek juist wél bijdraagt aan een betere HR. We proberen zaken te kiezen die de huidige studentenpopulatie aangaan, bijvoorbeeld zaken over de bsa of (zelf)plagiaat bij groepswerk bijvoorbeeld. Veel studenten spellen de hogeschoolgids niet jaarlijks dus wij vinden het fijn om ze ook op deze manier op ingewikkelde en risicovolle zaken te wijzen.

  Binnen onze instelling komen er zaken voor het College van Beroep voor de Examens en wij vinden het belangrijk om af en toe te laten zien wat voor zaken dat zijn en hoe het college oordeelt. Op deze manier wordt de macht gecontroleerd en krijgen studenten en medewerkers van de Hogeschool Rotterdam een geanonimiseerd inkijkje in het reilen en zeilen van zo’n beroep.

  De zittingen van het College van Beroep voor de Examens (maar ook van zo’n beetje alle rechtbanken in Nederland) zijn in principe openbaar.

  In het Reglement van orde College van Beroep voor de Examens staat: ‘In bijzondere gevallen kan de Voorzitter van de Kamer van het College van Beroep voor de Examens op verzoek van één der partijen besluiten, dat de behandeling van het beroep geheel of gedeeltelijk zal plaatshebben in een zitting met gesloten deuren.’ Dat is in dezen niet gebeurd.

  Verder op in het reglement: ‘De uitspraak, door de voorzitter van de Kamer van het College van Beroep voor de Examens alsmede door de secretaris getekend, wordt in afschrift toegezonden aan partijen alsmede aan het College van Bestuur, de desbetreffende instituutsdirecteur of directeur en het decanenberaad en wordt verkrijgbaar gesteld voor belangstellenden.’

  Wij waren zelf niet bij deze zitting aanwezig, deze uitspraak is dus met ons gedeeld.

  Mocht je verder nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

  Grts Tosca Sel
  Hoofdredacteur Profielen

 3. Hi Tosca,

  Bedankt voor je toelichting!
  Ik denk nog steeds dat je met een ander soort rubriek dezelfde informatiedeling kunt doen, zonder de individuele student te raken. Nu het een casus van mijzelf betreft, merk ik pas hoe het mij raakt als ik het ‘zomaar’ op jullie site terug leest. En dat terwijl onze beslissing nog gesteund werd ook.
  Maar dat is jullie keuze en niet de mijne. Wel bij deze de uitgestoken hand om samen na te denken over zo’n rubriek.

  Voor wat betreft deze casus ligt de bal wat mij betreft bij het College van Beroep. Het Reglement van orde is nu via Hint te lezen, maar je moet wel echt op zoek. Zeker de studenten zouden er bij gebaat zijn als zij hier actiever op gewezen worden en voor zichzelf beter de mogelijke gevolgen in kaart kunnen brengen.

  Ik hoop dat deze communicatie actiever wordt opgepakt. Dan hebben we Hogeschool Rotterdam toch een stukje beter gemaakt!

  Groeten,

  Berry Andeweg

 4. De meest leerzame en vaak vermakelijke rubriek van Profielen volgens mij! Vooral mee doorgaan dus. De rubriek geeft altijd een afgewogen kijk op de zaak en creëert inzicht in het besluitvormingsproces van de wat ontoegankelijke examencommissies. Een absolute meerwaarde voor studenten.

 

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 5. Geen commerciële boodschappen.
 6. Niet op de man/vrouw spelen.
 7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Recente artikelen

Back to Top

%d bloggers like this: