Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
19 mei 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Lieve Tosca paraplu regen

Lieve Tosca, die nieuwe reiskostenregeling kost me klauwen met geld

Lieve Tosca,

Sinds januari maakt de hogeschool maandelijks minder geld naar me over. Toen ik checkte hoe dat kwam, ontdekte ik dat er flink in mijn reiskosten gesneden was. Ik krijg nu 50 euro minder vergoeding dan voorheen en m’n reiskosten zijn er niet minder op geworden. De reiskostenvergoeding zou op deze manier eerlijker verdeeld worden over de collega’s, maar ik voel me eerlijk gezegd een beetje genaaid. Is hier niets aan te doen?

Lfs, Treintje

Lieve Tosca paraplu regen

Lief Treintje,

Er is sinds de jaarwisseling inderdaad iets veranderd aan de reiskostenvergoeding: iedereen krijgt een reiskostenvergoeding van 0,19 cent tot maximaal 20 kilometer per enkele reis (dus max 40 kilometer per dag). Mensen die van ver komen, krijgen nu iets minder geld (voorheen werd er tot 23 kilometer vergoed), terwijl mensen die dichtbij wonen (binnen 5 kilometer) nu ook een vergoeding krijgen.

De vergoeding is eerlijker, maar als je ver weg woont leg je geld toe. Sjoerd van Vliet, nu voorzitter van de centrale medezeggenschapsraad (cmr) en voorheen voorzitter van de personeelsgeleding van de cmr, heeft een advies voor mensen die ver weg wonen én met de trein reizen: ‘Overweeg een Dal Vrij-abonnement. Dat kost je 102 euro per maand en daarmee reis je ‘gratis’ buiten de spits. Als je werkzaamheden het toelaten, kan je hiermee veel geld besparen.’

Dus als je voor 06.30 of na 09.00 uur heen kan reizen, en voor 16.00 of na 18.30 uur terug, heb je geluk. Wie minder flexibel is, moet betalen.

Als jij geld moet bijleggen, snap ik dat je je genaaid voelt. Zeker omdat je ooit bij het tekenen van je contract afspraken hebt gemaakt over een bepaalde hoeveelheid inkomsten en het is zuur als dat in jouw nadeel verandert. Blijkbaar kan je door de uitruilregeling (zoek maar op Hint) wat belastingvoordeel krijgen op je vakantiegeld en decemberuitkering.
Als het je dan nog veel geld kost, heb je een mooi gesprekspunt voor de volgende salarisonderhandeling.

Lfs, Tosca

Tosca Sel is hoofdredacteur van Profielen. Heb je ook een vraag voor haar? Mail Lieve Tosca op t.sel@hr.nl.
Dit artikel wordt je aangeboden door Profielen, het nieuwsmedium van de Hogeschool Rotterdam. Like what you see? Like ons dan op Facebook en blijf via je eigen tijdlijn op de hoogte van het laatste nieuws. Liever een nieuwsbrief? Meld je hier aan voor een wekelijkse update.
Gepubliceerd: 28 March 2018 • Lieve Tosca

Lieve Tosca

Reacties

Laat een reactie achter

11 Responses to Lieve Tosca, die nieuwe reiskostenregeling kost me klauwen met geld

 1. Tosca, Bij de HR val je in een schaal, afhankelijk van je functie (zie ook de CAO). Bij goed functioneren krijg je er een periodiek bij, en twee bij perfect functioneren (in de praktijk onhaalbaar lijkt mij). Zit je aan het einde van de schaal, dan krijg je er geen geld meer bij (behalve inflatie correctie). De enige manier om dan nog meer te verdienen is een andere functie aannemen. Ik neem aan dat dit binnen de hele HR zo geldt?

 2. Als je aan het einde van je schaal zit, zal het lastig zijn inderdaad. Maar ik ben ervan overtuigd dat er in andere gevallen op de een of andere manier wel iets (misschien een mooie opleiding?) te organiseren is…

 3. Heel herkenbaar Treintje! Je werkt je uit de naad voor goed onderwijs en wordt beloond met -€ 600 per jaar omdat het zo eerlijk is. Echt heel motiverend…..

 4. Beste Tosca,

  volgens mij hoort dit niet bij de salarisonderhandeling thuis, en ook niet bij compensatieregelingen zoals “een mooie opleiding”. Volgens mij moet je dit aanpakken bij de bron, namelijk de PGMR! Blijkbaar zijn er andere directe collegae van jou die een dergelijk plan hebben ingebracht en/of goedgekeurd, en is er willens en wetens voor jou besloten dat jij blijkbaar met minder reiskosten rond kan komen.
  Ik adviseer dan ook aan iedere collega die van deze regeling de dupe is: doe je beklag bij de PGMR en bij P&O. Hoe meer mensen dit doen, hoe duidelijker de omvang van dit probleem is.

  Sterkte!

 5. Huh? De bron is de PGMR? Nee, de bron is personeelszaken en daarna is het besluit genomen door het CvB om dit zo te doen. Daarna komt pas de bekrachtiging van het besluit door de PGMR.
  Gedupeerden? Je kunt ook zeggen: Mensen die geen reiskostenvergoeding kregen zij niet langer gedupeerd door de vorige onrechtvaardige regeling. Het is nu een rechtvaardiger systeem, waar sommigen, zoals Treintje, door getroffen worden.
  Deze hebben de mazzel gehad dat er meer dan 0,19 ct (ja echt!) werd betaald. Dit is nu maximaal 0,19 ct geworden met een maximum aantal kilometers. Het vorige systeem was op basis van ov-zones (die niet meer bestonden) en dus achterhaald. De PGMR vertegenwoordigt het gehele personeelsbestand van de Hogeschool Rotterdam. Dus als je hier iets aan wilt doen, ga dan niet jammeren bij P&O (die kunnen er niets aan veranderen) of PGMR (Die staan achter hun instemming), maar stel je verkiesbaar in de PGMR en stem bij de medezeggenschapsverkiezingen. Je zult ontdekken dat als je in een MZ raad (of bestuur) zit je soms beslissingen moet nemen ten koste van een groep mensen ten gunste van een andere groep.

 6. Hoi Tosca,

  Je redenatie klopt niet. Ik woon binnen 10km van de HR en ga er ook best veel op achteruit.
  Ik heb nog niemand gesproken die er op vooruit is gegaan. Lijkt eerder een verkapte bezuiniging zo….

 7. @Docent, Het is niet mijn redenatie. Ik kan me voorstellen dat je de originele mail waarin dit aan alle medewerkers werd medegedeeld niet meer hebt. Dus ik plak de tekst hier onder:

  Beste collega,

  Op 23 oktober werd het met een collegebesluit definitief, een nieuwe reiskostenregeling voor de Hogeschool Rotterdam. Hoewel de personeelsgeleding van de centrale medezeggenschapsraad (PGMR) beseft dat er collega’s zijn die dit in de portemonnee voelen, hebben we ingestemd met deze regeling. We leggen in dit schrijven graag uit waarom we dat gedaan hebben.

  Proces
  Directe aanleiding voor het wijzigen van de reiskostenregeling was de constatering dat een groep werknemers in de loop der jaren meer was gaan ontvangen dan €0,19 per kilometer. Dit is het maximale bedrag dat onbelast mag worden vergoed, zonder invloed op de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Daarnaast was de systematiek achterhaald, er werd namelijk nog gerekend met OV-zones als basis.

  De reiskostenregeling moest dus geactualiseerd worden. Dit was gelijk het moment om het hele vervoersbeleid eens tegen het licht te houden en tot heldere afspraken te komen. In dit proces is nu de eerste stap gezet, namelijk de invoering van een nieuwe reiskostenregeling. Daarnaast komt in 2018 weer een fietsregeling waarmee met fiscaal voordeel een fiets kan worden aangeschaft. Deze regeling wordt momenteel nog uitgewerkt. Ook parkeerbeleid is onderdeel van het vervoersbeleid. Over het parkeerbeleid wordt in de loop van 2018 een besluit genomen, wel is bekend dat betaald parkeren in 2019 wordt ingevoerd.
  Uitgangspunt reiskostenregeling
  Het belangrijkste uitgangspunt voor de nieuwe reiskostenregeling was dat iedere medewerker vanuit het beschikbare budget een vergoeding kon krijgen. Een groot deel van het budget komt namelijk uit zogenaamde decentrale arbeidsmiddelen. Dat is geld dat door de werkgevers in een pot is gestopt in plaats van een loonsverhoging.

  Volgens de oude regeling kregen mensen die minder dan 5 kilometer van het werk wonen geen reiskosten. Daar stonden dus medewerkers tegenover die meer dan de € 0,19/km ontvingen. Met de nieuwe regeling hebben we een regeling die voor iedereen geldt: € 0,19/km. Om dit mogelijk te maken is de afstand waarover vergoed wordt, teruggebracht naar twintig kilometer (dit was ongeveer 23 km).

  Werknemers die een grotere afstand reizen kunnen gebruik maken van de uitruilregeling voor een extra netto tegemoetkoming in de reiskosten. Vanaf 1 januari 2018 kan hier naast de eindejaarsuitkering ook het vakantiegeld voor worden ingezet. Om de pijn voor werknemers die erop achteruitgaan te verzachten heeft de PGMR zich hardgemaakt voor een overgangsregeling. Deze collega’s ontvangen in het eerste halfjaar van 2018 een aanvullende vergoeding van 50% van het verschil tussen de oude en nieuwe regeling. In het tweede halfjaar van 2018 bedraagt de aanvullende vergoeding nog 25%.

  Samengevat is de PGMR met het CvB overeengekomen dat:
  • iedereen een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer krijgt van € 0,19 per km, met een maximum van 20 km.
  • er in 2018 een overgangsregeling is voor iedereen die minder vergoeding krijgt.
  • de uitruilregeling behouden blijft en zelfs wordt uitgebreid. Met ingang van 1 januari 2018 is niet alleen de eindejaarsuitkering beschikbaar, maar mag ook het vakantiegeld worden ingezet voor de uitruilregeling, waardoor er fiscaal voordeel behaald kan worden op de reiskosten die niet vergoed worden door de werkgever.
  De PGMR is van mening dat er een goed afgewogen reiskostenregeling tot stand is gekomen. Alle werknemers krijgen de reiskostenvergoeding die zij verdienen.

  Mocht je vragen hebben, schroom dan niet om in contact te treden met de leden van de PGMR.

  Met vriendelijke groet,
  Namens de PGMR,

  Sjoerd van Vliet
  Voorzitter PGMR

 8. @ Joeri

  Fijn dat Tosca de brief die door de voorzitter van de PGMR is rondgestuurd nog even heeft teruggehaald….

  “Mocht je vragen hebben, schroom dan niet om in contact te treden met de leden van de PGMR.”

  En natuurlijk staan er in die brief allerlei argumenten waarom deze regeling toch echt beter is dan de vorige. Of je achter deze argumenten staat, is voor iedereen anders. Ik vind het betreurenswaardig dat er docenten zijn die er 600 euro per jaar op achteruit gaan en nu nergens terecht kunnen. Met je advies om lid te worden van een MZ sla je m.i. de plank totaal mis….

 9. Het een is niet beter dan het ander (Het is een persoonlijke voorkeur/mening wat beter is). Het is alleen anders. Hierin kunnen we elkaar vinden. Voor de een pakt de nieuwe regeling beter uit dan voor de ander. Vergeet niet dat boven de 0,19 er loonbelasting geheven dient te worden dus minder was het zoiezo geworden. Een deel van die 600 euro krijg je terug bij de uitruilregeling. @tosca, kun jij er eens een rekensommetje mee maken?

 10. Ook ik wordt met 600,- per jaar gekort op mijn reiskosten vergoeding. En ik vraag me af of degenen die betrokken zijn geweest bij dit besluit, deze goedkeuring, zich werkelijk hebben beseft welke impact dit kan hebben op diverse situaties van werknemers van de HR. En of dat dan op weegt tegen het voordeel van een paar tientjes voor diegenen die, omdat ze ‘te dichtbij wonen’, voorheen niets kregen. Omdat het dan ‘eerlijker’ is…..
  Naar mijn mening is eerlijker als je de beschikbare pot met geld naar rato verdeeld over de/alle werknemers op basis van het totaal door hen gemaakte aantal kilometers.
  Dat lijkt wellicht een lastige rekensom, maar valt reuze mee als je er even over nadenkt. Alle hiertoe benodigde gegevens zijn gewoon bekend met de huidige (en oude) regeling.
  Natuurlijk haal je dan geen 0,19ct per kilometer meer, maar iedereen krijgt wel, in gelijke mate en op eenzelfde manier, een vergoeding die mogelijk is obv de financiële ruimte die er is. En ja, je krijgt dan dus ook een tegemoetkoming voor de fiets, als je altijd al op de fiets kwam, of voor de tram/metro als fietsen net te ver was.
  Eerlijk is m.i. ook als je afspraken die zijn gemaakt bij een arbeidsovereenkomst gewoon nakomt. En als je daar iets aan wilt wijzigen dat zorgvuldig bespreekt met de achterban en daar ook de tijd voor neemt. Slechts circa een maand van te voren kregen we nu bericht van een onomkeerbaar (?) besluit waarin mij helder werd dat ik binnen een jaar 600,- extra kosten heb om te kunnen werken bij de HR.
  Het systeem werd eerlijker, maar met de kanttekening dat het een beetje minder eerlijker werd voor degenen die al sinds hun aanstelling (in mijn geval alweer ruim 9 jaar geleden) wat verder weg wonen.
  Het was een behoorlijke koude douche en brieven met uitleg van OeO, AIC en PGMR bleken voor mij niet in staat om er wat warmte bij te mengen. En wat ik toch erg heb gemist is het (vooraf!) raadplegen van en communicatie met de achterban door de PGMR….. of heb ik dan wellicht toch iets gemist?
  Ik heb een jaar om te wennen aan 600,- minder. Daarna kan ik mij opmaken voor de parkeerkosten die geheven gaan worden.
  Het wordt nog wat en ik ben er serieus nog niet uit wat ik zal of moet gaan doen. Werken bij de HR (IPO) is erg leuk, maar eerlijk voelt het toch niet meer helemaal.
  De trein wordt het in ieder geval niet, dat kost nog veel meer (+ca. 1.500,-/jr !), de reistijd en betrouwbaarheid hiervan is (veel) minder gunstig en, o ja, mijn lessen starten gewoon om 08.30u, ruim voor de daluren ;).

  @Joeri: Dat rekensommetje heb ik al laten maken. Het verbaast me eerlijk gezegd dat de PGMR hier geen beeld van heeft. Er is kennelijk besluit genomen/instemming gegeven zonder op de hoogte te zijn van alle in’s en out’s?
  De uitruilregeling komt (netto) natuurlijk gunstiger uit dan voorheen, maar dekt bij lange na niet de extra kosten ad. 600,- per jaar. Bovendien gaat de uitruilregeling ten koste van je bruto salaris wat gevolgen heeft voor oa je uitkering bij (langdurige) ziekte. Natuurlijk hoopt niemand op dat laatste, maar het is maar even gezegd dat de uitruilregeling een aardige gedeeltelijke compensatie is, maar niet zaligmakend.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

 1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
 2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
 3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
 4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
 5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
 6. Geen commerciële boodschappen.
 7. Niet op de persoon spelen.
 8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
 9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
 10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Back to Top