Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
2 juli 2020

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Miljoenenplan hogeschool afgekeurd; herkansing mikt op bestrijden uitval

Gepubliceerd: 9 October 2019 • Leestijd: 3 minuten en 50 seconden • Nieuws

Het Plan Kwaliteitsafspraken van de hogeschool dat vele miljoenen per jaar moet opleveren, is afgekeurd. De hogeschool wil in het voorjaar herkansen met een beter plan, waarin onder andere concreet wordt gemaakt hoe opleidingen de uitval van studenten gaan bestrijden.

Het plan van de Hogeschool Rotterdam is niet concreet genoeg, volgens een speciaal beoordelingspanel van de accreditatie-organisatie voor het hoger onderwijs NVAO. De minister van Onderwijs moet het advies van de NVAO nog officieel overnemen, maar de projectleider van de hogeschool, Arian van Staa, gaat ervanuit dat de HR in het voorjaar herkanst. Een nieuw, concreter Plan Kwaliteitsafspraken moet ervoor zorgen dat de hogeschool de vele extra miljoenen die het ministerie te verdelen heeft niet misloopt.

Het ministerie heeft extra geld vanwege het afschaffen van de basisbeurs in 2015.

Het ministerie heeft dit extra geld vanwege het afschaffen van de basisbeurs in 2015. In plaats van gratis geld aan studenten te geven via de basisbeurs, besloot het ministerie toen honderden miljoenen te gaan investeren in beter onderwijs. Maar hogescholen en universiteiten moesten wel eerst met een goed plan komen om in aanmerking te komen voor dat extra geld.

26 miljoen per jaar

De Hogeschool Rotterdam ontvangt ondertussen wel al extra geld van de overheid – in de veronderstelling dat het plan uiteindelijk goedgekeurd zal worden. Dit jaar kreeg de HR al tien miljoen. Dat bedrag wordt jaarlijks hoger, tot 26 miljoen euro per jaar in 2024.

‘Als ons Plan Kwaliteitsafspraken komend voorjaar niet goedgekeurd wordt, krijgen we dat extra geld niet’, legt projectleider Van Staa uit. Het gekregen geld hoeft niet terugbetaald te worden, zegt Van Staa, maar al met al ‘is het best wel een financieel risico.’

‘Als ons Plan Kwaliteitsafspraken komend voorjaar niet goedgekeurd wordt, krijgen we dat extra geld niet.’

Beter opschrijven

Dat betekent overigens niet dat de hogeschool zich hier zorgen over moet maken, zegt Van Staa. ‘Dankzij de feedback van de beoordelingscommissie weten we nu wat ons te doen staat. De kritiek is niet dat we niet de goede dingen doen. Dat doen we wel. Alleen moeten we dat beter opschrijven.’

Dat beaamt Alexander van den Assum, de risicomanager van de Hogeschool Rotterdam desgevraagd: ‘Er hangt een groot bedrag aan, maar als ik kijk naar de voorwaarden van het ministerie, dan denk ik dat die klus gewoon geklaard kan worden.’

De onderwijsinstituten en diensten van de HR zijn nu aan de slag met de feedback van de commissie. Zij moeten niet alleen opsommingen van alle plannen op papier zetten, maar ook welke concrete doelen ze ermee willen halen en hoeveel geld dat gaat kosten. ‘De plannen moeten meetbaar zijn en er moet een meerjarenbegroting aan hangen’, legt Van Staa uit.

‘De plannen moeten meetbaar zijn en er moet een meerjarenbegroting aan hangen.’

Hogeschoolbreed programma Grip op Studiesucces opnemen

Nieuw in de herkansing van het Plan Kwaliteitsafspraken is dat er ook een hogeschoolbreed programma Grip op Studiesucces in wordt opgenomen. Van Staa is de afgelopen maanden bezig geweest om dat programma op te zetten als vervolg op het rapport Grip op Studiesucces. Van het college van bestuur krijgt Van Staa nu twee miljoen euro om te verdelen over zo’n vijftien opleidingen. Daarmee kunnen ze hun onderwijs verbeteren.

Het programma Grip op Studiesucces is gericht op het verminderen van de uitval van studenten. Wat de opleidingen precies gaan doen is nog niet duidelijk. Ze moeten zelf aan de slag met het rapport van lector Ellen Klatter.

Integrale aanpak

Klatter adviseerde in haar rapport om het onderwijs van de Hogeschool Rotterdam op veel fronten tegelijk te hervormen. Zo zouden opleidingen bijvoorbeeld moeten zorgen voor meer binding van studenten met hun docenten. Ze kunnen studenten actiever bij de lesstof betrekken en ze kunnen strengere examenregels hanteren, zoals minder herkansingen en een 60-punten bsa in het eerste jaar. Dat zou gepaard kunnen gaan met een betere spreiding van toetsen en de mogelijkheid om (kleine) onvoldoendes te compenseren. Voor Klatter staat voorop dat ‘losstaande maatregelen doorgaans niet zoveel effect hebben’. Ze vraagt opleidingen den ook om een ‘integrale aanpak’.

‘Losstaande maatregelen hebben doorgaans niet zoveel effect.’

Opleidingen die zich aangemeld hebben voor het programma van Van Staa zijn onder andere social work (team eerste jaar), bedrijfskunde, civiele techniek, logopedie en informatica. Ook accountancy, finance & control, de lerarenopleiding biologie, leisure & events management en chemische technologie willen meedoen. De komende maanden wordt duidelijk welke opleidingen definitief mee gaan doen.

Concrete en meetbare resultaten

De druk op deze opleidingen is aanzienlijk. Juist omdat mede van hen afhangt of het Plan Kwaliteitsafspraken in de herkansing wel slaagt, en daarmee of die extra miljoenen binnengehaald worden. Van Staa benadrukt dan ook dat meedoen niet vrijblijvend is.

De uitval van studenten moet omlaag.

De plannen die opleidingen maken moeten concrete en meetbare resultaten opleveren. De uitval van studenten moet omlaag, maar dat hoeft niet het enige concrete doel van opleidingen te zijn. ‘Meetbaar kan ook zijn dat je meer docenten aanneemt om de docent/student-ratio omlaag te brengen. Het kan ook in de professionalisering van docenten liggen, of in de manier waarop je studenten bij je plannen betrekt, in de organisatie van je opleiding, studieloopbaancoaching, roostering, noem maar op.’

80.000 euro per jaar

Om opleidingen over de streep te trekken, krijgen die zo’n 80.000 euro per jaar om extra ondersteuning of inhoudelijke expertise in te huren. Ook wil Van Staa diverse netwerken opzetten van deelnemende opleidingen, zodat ze van elkaar kunnen leren.

Grip op Studiesucces moet op deze manier helpen om het Plan Kwaliteitsafspraken goedgekeurd te krijgen.

Grip op Studiesucces moet op deze manier helpen om het Plan Kwaliteitsafspraken goedgekeurd te krijgen. Het beoordelingspanel van de NVAO wil uiteindelijk zien dat de hogeschool in dat plan één vraag overtuigend beantwoordt, zegt Van Staa – de vraag van 26 miljoen: ‘Wat gaat deze hogeschool nou met dat extra geld doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren?’

De hogeschool wil in mei de NVAO langs laten komen voor de herkansing.

Tekst: Olmo Linthorst

 Profielen, het onafhankelijke nieuwsmedium van de Hogeschool Rotterdam, deelt wekelijks artikelen op Linkedin. Ben jij onze nieuwe connectie?
 Wil je op vrijdag (rond lunchtijd) het heetste nieuws van afgelopen week in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Recente artikelen

Reacties

Laat een reactie achter

 

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  2. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  3. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  4. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  5. Geen commerciële boodschappen.
  6. Niet op de man/vrouw spelen.
  7. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  8. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  9. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top