Ga direct naar inhoud
Profielen | Profielen translated
17 juni 2024

Zwart logo Profielen

Onafhankelijk nieuws van de Hogeschool Rotterdam

Cmr gaat weer stemmen in het openbaar

Gepubliceerd: 15 September 2020 • Leestijd: 3 minuten en 1 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.

De centrale medezeggenschapsraad (cmr) stopt met het stemmen achter gesloten deuren. Dat heeft de raad onlangs ‘in grote meerderheid’ besloten.

Illustratie van Romeins gezelschap dat discussieert

‘De leden wilden heel graag weer in het openbaar stemmen’, vertelt voorzitter Kevin Leentfaar. ‘Het is goed als leden aan hun achterban kunnen laten zien wat ze gestemd hebben. Als een bepaald standpunt naar buiten wordt gebracht, bijvoorbeeld via Profielen, kunnen de leden daar ook op worden aangesproken; het kan zorgen voor meer binding met de achterban.’

Roerige tijd voor de cmr

Het in beslotenheid stemmen werd zo’n drie jaar geleden ingevoerd in een voor de cmr roerige tijd. Het college van bestuur pakte op het onderwerp bsa het instemmingsrecht af van raad, er werd vanuit de cmr gelekt naar de pers en een studentlid gaf boos haar zetel op, onder andere omdat ze vond dat college de raad niet serieus nam.

Daarbij voelde een aantal leden zich tegenover leidinggevenden niet veilig om in het openbaar te stemmen en alles in het openbaar te zeggen. Er werd besloten om voortaan in beslotenheid te stemmen. Vergaderingen kenden vanaf toen vaker dan voorheen schorsingen waarna achter gesloten deuren verder werd gepraat.

Handelen zonder last of ruggespraak

‘Managers en directeuren hebben soms moeite met het standpunt van hun medewerker’, vertelde toenmalig cmr-voorzitter Sjoerd van Vliet begin vorig jaar. Je zou zonder last of ruggespraak moeten kunnen handelen, meende Van Vliet. ‘Maar je hebt te maken met arbeidsverhoudingen van de medewerkers in de cmr. Ook bij studentleden is er sprake van een zekere gezagsverhouding op hun onderwijsinstituut.’

De organisatie was nog niet zover om in het openbaar te stemmen, constateerde de voorzitter van toen. Inmiddels is de raad qua samenstelling jaren flink veranderd. Of de organisatie de afgelopen jaren veiliger is geworden of juist niet, zeggen Van Vliet en zijn raadscollega Helen de Haan, de twee langstzittende cmr-leden, niet.

‘Opstaan tegen persoon die misbruik maakt’

Van Vliet: ‘Wel is er nu expliciet afgesproken dat in geval van misbruik van die openbaarheid de cmr zal opstaan tegenover de persoon die misbruik maakt. Denk hierbij aan iemand die een carrière van een medewerker belemmert omdat hij of zij in de medezeggenschap een standpunt heeft ingenomen dat niet gedeeld wordt door het management. Het oneens zijn met elkaar mag, maar afrekenen daarop mag alleen in de verkiezingen gebeuren en niet in het werk.’

Dat zegt ook voorzitter Leentfaar: ‘Je mag niet aangesproken worden op je stem. Dat hoort niet, en voelt niet goed. We hebben tegen elkaar gezegd dat als er leden zijn die in de toekomst ervaren dat ze niet kunnen zeggen wat ze willen, zij zich moeten melden bij de voorzitter. Ik zal dat dan direct melden bij zowel degene die voor die onveiligheid zorgt als bij het college van bestuur.’

Minder schorsingen, meer discussie

De voorzitter verwacht ook dat er in de openbare vergaderingen van de raad in de toekomst minder schorsingen zullen zijn en dat er meer vrijuit wordt gepraat, iets dat in de laatste vergaderingen voor de zomer al merkbaar was. Leentfaar: ‘Ik verwacht meer discussie tussen de woordvoerder van de cmr op een bepaald onderwerp en de leden die op persoonlijke titel spreken.’

Het is duidelijk een andere insteek dan die van Koen Castenmiller anderhalf jaar geleden, toen hij voorzitter was van de studentengeleding van de cmr. In zijn ogen werkte het in beslotenheid stemmen prima. ‘Het belangrijkste is dat ieder lid (in een niet-openbare setting, red.) vrij zijn mening kan uiten. Zonder groepsdruk en zonder consequenties.’

‘Belangrijk dat achterban inzage krijgt’

Castenmiller wees daarbij op de aandacht die Profielen besteedde aan de cmr-vergaderingen. Zoals over het eerdergenoemde intrekken van het instemmingsrecht, waarbij studenten tegenover docenten en medewerkers kwamen te staan. Castenmiller: ‘In de media worden groepen tegen elkaar opgezet. Maar we zijn als cmr één geheel, we stemmen als één raad. Dat vind ik belangrijk.’

Castenmiller, die de raad overigens gaat verlaten, vertelt nu dat gesprekken binnen de cmr en met ‘belangrijke stakeholders’ hebben geleid tot een beter gevoel van veiligheid. Met als resultaat dat de huidige raad besloot om weer in de openbaarheid te stemmen. ‘Uiteraard heb ook ik voor dit besluit gestemd. Ik vind het belangrijk dat de achterban die een lid vertegenwoordigt inzage heeft in de gemaakte keuzes. Ik hoop dat dit bijdraagt aan een open en transparante cultuur binnen de Hogeschool Rotterdam.’

Net als afgelopen voorjaar vinden de online cmr-vergaderingen plaats in MS Teams. Hoe het openbaar stemmen in deze applicatie wordt vormgegeven is nog niet helemaal duidelijk.

Tekst: Jos van Nierop
Illustratie: Demian Janssen

 Wil je op donderdag (rond lunchtijd) het heetste nieuws van afgelopen week in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
 Profielen, het onafhankelijke nieuwsmedium van de Hogeschool Rotterdam, deelt wekelijks artikelen op Linkedin. Ben jij onze nieuwe connectie?

Recente artikelen

Recente reacties

Reacties

Laat een reactie achter

Comments are closed.

Spelregels

De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.

  1. Comments worden door de redactie gemodereerd. 's Avonds en in het weekend gebeurt dat niet standaard, en kan het dus langer duren voor je opmerking online komt.
  2. Houd het netjes, beschaafd, vriendelijk en respectvol. Niet vloeken of schelden.
  3. Dwaal niet af van het onderwerp (blijf ‘on topic’).
  4. Wees kort, duidelijk en maak een punt.
  5. Gebruik argumenten, geen uitroepen.
  6. Geen commerciële boodschappen.
  7. Niet op de persoon spelen.
  8. Niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot geweld (ook niet voor de grap).
  9. Van bezoekers die een reactie achterlaten op de site wordt automatisch het IP-adres opgeslagen.
  10. De redactie geeft reacties die dreigende taal bevatten door aan de veiligheidscoördinator van de Hogeschool Rotterdam.

Lees hier alle details over onze spelregels.

Aanbevolen door de redactie

Back to Top